Miten yritykset hyödyntävät rekistereitä tehostamaan toimintaansa

Organisaatiot ja yhteisöt tarvitsevat toimintaansa varten useita rekistereitä. Rekisterit mahdollistavat tietojen tehokkaan tallentamisen, hakemisen ja päivittämisen.

Kun rekisterit ovat ajan tasalla, on helppo hyödyntää tekoälyä esimerkiksi ennustamaan tulevia trendejä, asiakaskäyttäytymistä tai muita liiketoimintaan liittyviä muuttujia. Tämä auttaa tekemään parempia päätöksiä ja suunnittelemaan tulevia toimenpiteitä.

Yleensä yritysten eri rekisterit on luotu johonkin käyttötarpeen mukaiseen sovellukseen, kuten asiakasrekisteri CRM-asiakkuudenhallintasovellukseen, tuoterekisteri toiminnanohjaus- tai laskutusohjelmistoon ja henkilörekisteri HRM-järjestelmään. Asiakasrekisteriin kerättyjä tietoja voidaan hyödyntää asiakassuhteiden hallinnassa, markkinoinnissa ja tuotekehityksessä. Henkilöstörekisteri varmistaa, että työsopimukset, pätevyydet, suoritetut kurssit ja koulutukset pysyvät tallessa. Näitä tietoja voidaan hyödyntää myös myyntitilanteissa, jotta yritys erottuu positiivisesti kilpailijoistaan.

Tarvitaanko rekistereitä varten järjestelmä?

Ei, jos esimerkiksi Microsoft Excelin luettelo-ominaisuudet riittävät yrityksen tarpeisiin. Tällöin on tietysti huolehdittava, että rekistereiden hallinta ja tietosuoja toteutetaan asianmukaisesti ja noudattaen voimassa olevia tietosuojasäädöksiä ja -standardeja. Yksinkertainen henkilöstöluettelo on helppo toteuttaa Excelillä, mutta kun henkilöiden työsopimukset halutaan liittää tai linkittää tähän luetteloon, tarvitaan aikaa ja osaamista, jotta nämä tiedot ovat jatkossa helposti käytettävissä.

Käyttötarkoitukseen soveltumattoman järjestelmän käyttämisessä piilokustannukset voivat olla merkittäviä. Eli vaikka Excel on edullinen, tulisi mitata rehellisesti myös välilliset kustannukset ja ennen kaikkea saatu hyöty.

Ota yhteyttä
Varaa aika verkkotapaamiseen

Rekisterien ylläpito ja tallentaminen

Mitä useampi rekisteri, sitä enemmän ongelmia; riittääkö Excel vai tarvitaanko järjestelmiä, mihin rekisterit tallennetaan, kenellä niihin on pääsy ja kuka tietoja pääsee muokkaamaan.

Se kuuluisa ”levynkulma” ei ole oikea paikka säilyttää liiketoimintakriittistä dataa. Tietoturvasta tulee huolehtia ja samalla ottaa huomioon, että rekistereitä hyödyntävien henkilöiden tulee päästä niihin mistä ja milloin tahansa käsiksi.

 

Meillä on laskutusohjelmassa asiakasrekisteri, eikö se riitä?

Taloushallinnon ohjelmistot on suunniteltu laskutusta ja kirjanpitoa varten – ei aktiivista myyntityöskentelyä tai laadukasta asiakaspalvelua ajatellen. Organisaation toiminnan tehokkuus maksimoidaan, kun kaikki tärkeät rekisterit on keskitetty yhteen sovellukseen ja niihin liittyvät työnkulut ja prosessit automatisoidaan Bautomon älykkäillä ratkaisuilla.

 

Miksi yrityksen kannattaa kerätä heti toimintansa alusta alkaen rekistereitä?

Tulevaisuuden kasvajien tärkein menestystekijä on data. Vuosien aikana kerrytetty tieto omasta toiminnasta, asiakkaista ja tuotteista on yrityksen digitaalista pääomaa, jota voidaan hyödyntää jatkossa tuotekehitykseen ja palveluiden personointiin.

 

Tiedon helppo saatavuus on tehokkuuden kulmakivi

Bautomo on järkevin tapa ottaa etumatkaa kilpailijoihin ja aloittaa digitaalisen pääoman kerryttäminen heti. Bautomo Coressa ylläpidät helposti kaikki tarvitsemasi rekisterit, kuten asiakas-, tuote-, projekti- ja henkilöstörekisterit.
Bautomon älykkäillä toiminnoilla automatisoit rekistereihin liittyviä toimenpiteitä, kuten myyntiä, asiakaspalvelua, huolto- ja asennustöitä, rekrytointia sekä tuotantoa.

Bautomo Core tärkeimmät ominaisuudet

  • Yksi sijainti rekistereille
  • Luo ja ylläpidä kaikki tärkeät rekisterit, kuten asiakas / tuote / projekti / laite / muu
  • Liitä rekisterin kohteeseen tiedostoja, dokumentteja, kuvia ja videoita
  • Linkitä eri rekistereitä tai niiden kohteita toisiinsa, kuten koneet ja laitteet asiakkaaseen
  • Käyttäjien ja käyttöoikeuksien monipuolinen hallinta
  • Käyttäjän helppo tunnistautuminen esimerkiksi Google- tai O365-tunnuksilla, jolloin ei tarvita erillisiä käyttäjätunnuksia ja salasanoja
  • Sisältyy aina kaikkiin Bautomo Business -paketteihin
Ota yhteyttä
Varaa aika verkkotapaamiseen

Bautomo on liiketoimintaprosessien automatisointiratkaisu, jolla otat kaiken keskeisen tiedon hallintaan

Bautomo koostuu moduulipohjaisesta järjestelmästä sekä jatkuvista palveluista. Bautomo tuo mukanaan tehokkuutta, vähentäen manuaalisen työn tarvetta ja pienentäen virheiden mahdollisuutta sekä mahdollisuuden vastata asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeisiin entistä nopeammin ja huolellisemmin. Samalla tiiminne säästää arvokasta aikaa, ja voi keskittyä muihin tärkeisiin tehtäviin ja kasvattaa liiketoimintaa skaalautuvasti.

Anna tästä pikapalautetta

2024 Bautomo | Tietosuojaseloste | Terms of service | ISE.fi | Vasarakatu 1, 40320 Jyväskylä