Kaikki

301-uudelleenohjaus

301-uudelleenohjaus tarkoittaa menetelmää, jonka avulla verkkosivun URL-osoite ohjataan pysyvästi uuteen osoitteeseen. Tämä on paras tapa varmistaa, että myös hakukoneet löytävät uuden osoitteen. Tilakoodi 301 kertoo siitä, että sivusto on siirretty pysyvästi toiseen sijaintiin. 301-uudelleenohjausta voidaan käyttää myös silloin, jos verkkosivusto siirtyy vanhasta HTTP-protokollasta turvallisempaan HTTPS-salausprotokollaan. Kun selain saa 301-uudelleenohjauksen vastauksena pyyntöön, se tallentaa uuden osoitteen […]

Lue lisää

404-virhe

404-virheilmoitus kertoo siitä, että sivun lataaminen epäonnistui syystä tai toisesta. Syy virheilmoitukselle voi olla esimerkiksi, että sivusto on poistettu tai siirretty toiseen osoitteeseen. Syitä 404-virheeseen voi olla useita:

Lue lisää

A/B-testaus markkinoinnissa

A/B-testaus tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että samalle kohdeyleisölle näytetään erilaisia versioita esimerkiksi verkkosivustosta tai mainoksesta. Tästä saatavan tiedon perusteella voidaan helposti tehdä päätelmiä siitä, kuinka hyvin erilaiset versiot suoriutuvat niille asetetusta tehtävästä. A/B-testauksessa vertaillaan kahta (tai useampaa) erilaista versiota samasta markkinointimateriaalista tai sivuston elementeistä, kuten verkkosivun otsikosta, kuvasta, mainoksesta tai CTA-napista. Tavoitteena on selvittää, kumpi versio […]

Lue lisää

Algoritmi

Algoritmi on matemaattinen ohjeistus tai sarja tiettyjä askelia, jotka on suunniteltu suoritettaviksi tietyn tehtävän ratkaisemiseksi tai prosessin suorittamiseksi. Algoritmit ovat yleisesti ottaen joukko tarkkoja ohjeita, joita tietokoneet, ohjelmat tai muut laskentalaitteet voivat noudattaa tietyn tehtävän suorittamiseksi. Algoritmit ovat läsnä monissa eri yhteyksissä ja sovelluksissa. Ne voivat olla yksinkertaisia, kuten esimerkiksi perinteinen resepti ruoanlaittoa varten, tai […]

Lue lisää

Alt-teksti

Alt-teksti (myös alt-text, vaihtoehtoinen teksti) on verkkosivustolla esiintyvien kuvien yhteydessä oleva vaihtoehtoinen kuvausteksti. Alt-tekstiä käytetään esimerkiksi apuna sokeiden lukulaitteissa. Alt-teksti näkyy myös silloin, kun kuvaa ei jostain syystä pystytä näyttämään normaalisti. Alt-tekstin käytöllä on myös pientä merkitystä hakukoneoptimoinnin kannalta. Hakukoneet nimittäin lukevat alt-tekstin eivätkä itse kuvaa. Alt-teksti voi myös tarvittaessa poiketa varsinaisesta kuvatekstistä. Alt-teksti tulisi […]

Lue lisää

Ankkurilinkki

Ankkurilinkki (ankkuri, sisäinen linkki; engl. anchor link) on linkkityyppi, joka vie käyttäjän toiseen osaan samalla sivulla olevassa tekstissä tai muussa sisällössä. Yleinen käyttökohde on esimerkiksi pitkän sivun yläosassa oleva sisällysluettelo, josta käyttäjä pääsee nopeasti haluamaansa kohtaan. Muutamia vuosia takaperin suosiossa olleet “one pager” -tyyliset verkkosivustot toimivat käytännössä kokonaan ankkurilinkkien avulla. Kts. myös One Pager, sisäinen […]

Lue lisää

API

API, suomeksi ohjelmointirajapinta, tulee englannin kielen sanoista application programming interface. API määrittelee, miten eri ohjelmistojen komponentit tai palvelut voivat kommunikoida keskenään. Lisäksi se määrittelee, miten eri ohjelmat voivat pyytää tietoja, lähettää tietoja ja suorittaa toimintoja toistensa kanssa. API voi toimia monin eri tavoin, mutta yleisesti se koostuu joukosta sääntöjä, protokollia ja työkaluja, jotka sallivat ohjelmiston […]

Lue lisää

Asiakaskokemus

Asiakaskokemus viittaa organisaation ja asiakkaan väliseen vuorovaikutussuhteeseen. Se kuvastaa kuluttajan käsitystä siitä, mitä mielikuvia ja tunteita hänellä on syntynyt yritykseen sen tarjoamien tuotteiden tai palveluiden sekä henkilöstön suhteen. Hyvä asiakaskokemus tarkoittaa sitä, että kuluttajan kokemus vastaa hänen odotuksiaan saadun palvelun tai tuotteen laadusta.

Lue lisää

Avainsana

Perinteisesti avainsana tarkoittaa tiedonhaussa ja indeksoinnissa käytettyä viittausta tiettyyn asiakokonaisuuteen. Digitaalisessa markkinoinnissa avainsanat liittyvät yleensä hakukoneoptimointiin, sisällöntuotantoon sekä mainonnan toteuttamiseen. Hakukoneoptimoinnissa voidaan esimerkiksi pyrkiä löytämään yritystoiminnalle oleellisia avainsanoja, joihin keskittyminen sisällöntuotannossa voisi olla kannattavaa. Jos taas on tarkoitus suunnitella esimerkiksi Google Ads -mainontaa, avainsanojen valinta on keskeinen osa sitä prosessia, kenelle mainosta halutaan esittää. Kts. […]

Lue lisää

Avainsanatutkimus

Avainsanatutkimuksen avulla pyritään selvittämään ja löytämään sellaisia termejä, joiden käyttö esimerkiksi sisällöntuotannossa tehostaisi yrityksen verkkosivuston hakukonenäkyvyyttä. Avainsanatutkimusta voidaan käyttää avuksi myös esimerkiksi Google Ads -mainonnan suunnittelussa. Tällöin optimaalisinta olisi löytää oikea määrä sellaisia avainsanoja, joihin keskittyminen on taloudellisesti kannattavaa. Osa avainsanatutkimuksista voi olla myös kilpailijoiden avaintermien selvittäminen. Kts. myös avainsana

Lue lisää

Avoin lisenssi (ohjelmistot)

Ohjelmistojen avoin lisenssi on käsite, joka kuvaa käytäntöä, jossa ohjelmistolle annetaan tietyt käyttöoikeudet ja vapaudet sen käyttäjille ja kehittäjille. Tällaiset lisenssit sallivat ohjelmiston käytön, jakamisen, muokkaamisen ja/tai uusien versioiden luomisen avoimesti ja yleisölle saatavilla olevalla tavalla. Tunnetuimpia avoimia lisenssejä ovat esimerkiksi GNU General Public License (GPL), MIT-lisenssi, Apache-lisenssi ja Creative Commons -lisenssit, joita käytetään myös […]

Lue lisää

Avoin rajapinta

Avoin rajapinta tarkoittaa sitä, että kaikki sen ominaisuudet ovat julkisia ja niitä voidaan käyttää ilman rajoittavia tekijöitä. Jos rajapinta vaatii rekisteröinnin, sen täytyy olla täysin automaattinen. Avoimen rajapinnan ehtona on, että rajapintakuvaus ja sen dokumentaatio ovat avoimesti saatavilla ja ne ovat riittävät itsenäiseen kehitykseen. Lisäksi rajapintaa on pystyttävä käyttämään ilman mitään ehtoja esimerkiksi omien sovellusten […]

Lue lisää

B2B-markkinointi

B2B-markkinointi (business-to-business) tarkoittaa pääpiirteissään sitä, että yrityksen markkinointia suunnataan toisen yrityksen ostopäättäjille. B2B-markkinointi voi myös sisältää liiketoimintakumppanuuksien rakentamista ja yhteistyötä muiden yritysten kanssa. B2B-markkinointi eroaa tavallisille kuluttajille suunnatusta B2C-markkinoinnista (business-to-consumer) siten, että yrityspuolella ostoprosessit ovat yleensä huomattavasti harkitumpia, ja että myytävä tuote tai palvelu tulee ennen kaikkea yrityksen eikä ostopäätöksen tekevän henkilön käyttöön. B2B-markkinoinnissa keskitytään […]

Lue lisää

B2C-markkinointi

B2C-markkinointi (business-to-consumer) tarkoittaa yrityksen markkinointia, jonka kohdeyleisönä on tavalliset kuluttajat. Tämä markkinointimuoto on suunnattu kuluttajiin, jotka ostavat tuotteita ja palveluita omiin henkilökohtaisiin tarpeisiinsa. Kuluttajille suunnattu markkinointi on yleensä hieman erityyppistä verrattuna yrityksille suunnattuun markkinointiin. Tavalliset kuluttajat tekevät usein nopeampia ostopäätöksiä ja ostamisen motiivit ovat usein tunnepohjaisia. B2C-markkinoinnissa käytetään usein erilaisia kanavia, kuten perinteistä mainontaa, sosiaalista […]

Lue lisää

Backend

Backend (myös “bäkki”) sisältää kaiken palvelimella suoritettavan sovelluksen tai verkkosivuston osaset, johon kuuluvat esimerkiksi yhteydet tietokantoihin, lomakkeiden ja tiedostojen käsittelyt, sovellukseen tai sivustolle kirjautuminen sekä salasanojen tarkistaminen. Backend siis käsittelee, siirtää ja vastaanottaa verkkosivuston tai sovelluksen tietoja. Backendin lisäksi verkkosivustoilla on tyypillisesti myös frontend eli selainpuoli. Frontend on se osa sovelluksesta tai verkkosivustosta, jonka käyttäjä […]

Lue lisää

Baidu

Baidu on kiinalainen teknologiayritys, joka on erityisen tunnettu samannimisestä hakukonepalvelustaan. Baidu on Kiinan suurin hakukone ja se tarjoaa myös muita internetpalveluita, kuten karttapalveluita, verkkotallennustilaa, verkkovideoita ja tekoälyyn liittyviä palveluita. Baidu perustettiin vuonna 2000, ja se on kasvanut merkittäväksi toimijaksi Kiinassa ja osin myös maailmanlaajuisesti. Baidua on usein vertailtu yhdysvaltalaiseen Googleen sen hakukoneen ja monien muiden […]

Lue lisää

Bannerimainonta

Bannerimainonnalla viitataan yleensä verkkosivustolla esitettäviin suorakaiteen muotoisiin mainoksiin. Bannerimainos voi olla joko staattinen tai se voi sisältää liikkuvaa animointia, videosisältöä tai se voi olla interaktiivinen. Bannerimainoksen tarkoituksena on saada verkkosivuston käyttäjä kiinnittämään mainokseen huomio sekä mahdollisesti siirtymään mainoksen kautta mainostajan verkkosivustolle. Mainosta näyttävä verkkosivusto saa mainoksen esittämisestä korvauksen, jonka suuruus muodostuu toteutuneiden näyttökertojen, näyttöpäivien, klikkausten […]

Lue lisää

Bautomo Core

Bautomo Core on Bautomo-palveluiden sydän.

Lue lisää Lue lisää

Bautomo Documents

Bautomo Documentsilla käyttäjät voivat laatia muistiinpanoja eri aiheista, mukaan lukien kokoukset ja puhelut, taustatiedot, asiakirjat, ohjeistukset ja suunnitelmat.

Lue lisää Lue lisää

Bautomo Extra

Sitouta organisaation ulkopuoliset käyttäjät ja kumppanit.

Lue lisää Lue lisää

Bautomo Files&Share

Bautomo Files&Share on osa Bautomon kehittämää moduulipohjaista järjestelmää, joka tekee tärkeän liiketoimintatiedon löytämisestä, järjestelystä, jakamisesta sekä hallinnasta tehokasta ja turvallista. Bautomo Files&Share toimii keskitettynä sijaintina tiedostoille ja dokumenteille. Tiedostot ovat aina ajan tasalla, saatavilla ja helposti löydettävissä​, paikallisesti tai pilvestä. Tuloksena on tyytyväisempiä työntekijöitä ja merkittävää ajansäästöä. Ratkaisun edistyksellinen pääsyn- ja oikeuksienhallinta pitää luottamukselliset tiedot […]

Lue lisää Lue lisää

Bautomo Flow

Bautomo Flow parantaa tehokkuutta, laatua ja läpinäkyvyyttä automatisoitujen työnkulkujen avulla.

Lue lisää Lue lisää

Bautomo Growth

Bautomo Growth auttaa yritystänne tavoittamaan oikean yleisön ja muuntamaan heidät asiakkaiksi.

Lue lisää Lue lisää

Bautomo Messagetrack

Bautomo Messagetrack linkittää valitsemasi sähköpostit ja tiedot liiketoimintaprosessien tarpeisiin.

Lue lisää Lue lisää

Bing

Bing on Microsoftin luoma hakukone, joka tunnettiin aiemmin nimellä Live Search. Bing on Googlen jälkeen yksi suurimmista hakukoneista. Bingin liiketoimintamalli perustuu Googlen tavoin hakutulosten yhteydessä näytettäviin hakusanamainoksiin. Vaikka Bingin suosio ei yllä lähellekään Googlen suosiota, väli on kaventunut ja sen tarjoamat mainostusmahdollisuudet ovat myös Suomessa houkuttelevan kilpailukykyisiä hinnaltaan. Kts. myös hakukoneet

Lue lisää

Blogi

Blogi on verkkosivu tai -sivusto, johon yksi tai useampi ihminen tuottaa tekstimuotoista sisältöä. Blogiin voi jakaa myös kuvia, videoita ja ääntä. Blogien postaustiheys vaihtelee käyttäjästä toiseen: joihinkin ilmestyy sisältöä säännöllisesti, toisiin vähemmän säännöllisesti. Blogin kirjoittamisen motiivit voivat puolestaan olla joko epäkaupallisia tai kaupallisia. Yksi blogin perusajatuksista on kuitenkin se, että vanhat tekstit säilyvät luettavissa myös […]

Lue lisää

Botti

Sanalla botti (engl. bot) tarkoitetaan yleensä tietokoneohjelmaa, joka osaa toimia sille annettujen ohjeiden mukaan mahdollisimman itsenäisesti. Yksi esimerkki boteista on hakukoneiden käyttämät hakubotit. Ne kahlaavat läpi lukemattoman määrän erilaisia verkkosivustoja, josta saatavaa tietoa hakukoneet sitten käyttävät hakutuloksissaan. Botti voidaan asettaa myös esimerkiksi tarkkailemaan verkkokeskustelua ja tarvittaessa moderoimaan sitä. Automaattisesti toimivaa chattia kutsutaan joskus myös nimellä […]

Lue lisää

Business Intelligence / BI

Business Intelligence eli suomalaisittain liiketoimintatiedon hallinta tarkoittaa systemaattista yrityksen liike-elämän tietojen hankintaan, tallennukseen ja analysointiin liittyvää toimintaa. Se kattaa useita eri työkaluja ja tekniikoita, joiden avulla eri lähteistä saatu tieto muutetaan yrityksen liiketoimintaa tukevaksi ja hyödylliseksi tiedoksi. Kerättyä tietoa käytetään esimerkiksi liiketoiminnan nykytilan analysointiin, toiminnan parantamiseen sekä tulevaisuuden tilanteiden ennustamiseen. Datan avulla pystytään myös tekemään […]

Lue lisää

Call To Action (CTA)

CTA (Call to Action, suom. toimintakehote) on markkinoinnin ja viestinnän termi, joka tarkoittaa toimenpidekehotusta tai kehotusta toimintaan. Se on yleensä lyhyt ja selkeä lause tai elementti, joka pyytää vastaanottajaa suorittamaan tietyn toimenpiteen. CTA:n tarkoitus on ohjata ihmisiä tekemään haluttu asia. Tämä voi olla esimerkiksi linkin klikkaus, lomakkeen täyttäminen, uutiskirjeen tilaus, tuotteen osto tai sisällön jakaminen […]

Lue lisää

Chat

Chat, suomalaisittain chatti, tarkoittaa internet-kielessä sellaista keskustelupaikkaa tai verkkosivuston lisäosaa, jonka välityksellä ihmiset voivat käydä reaaliaikaista keskustelua kirjoittamalla. Yrityksille suunnatun digimarkkinoinnin näkökulmasta jälkimmäinen vaihtoehto on pääsääntöisesti yritysten käytössä. Verkkosivustolla oleva chat voi toimia asiakaspalvelun viestintäkanavana tai myynnin työkaluna.

Lue lisää

ChatGPT

ChatGPT, OpenAI:n luoma tekoälypohjainen chatbotti, tarjoaa kyvyn käydä syvällisiä ja aidontuntuisia keskusteluja ihmiskäyttäjien kanssa, mukaillen ihmisen luontevaa kommunikaatiotapaa. Tämä tekoäly kykenee sekä ymmärtämään että tuottamaan tekstiä, joka heijastaa ihmisen kielellisiä ilmaisuja ja vuorovaikutuksen dynamiikkaa. Sen älykkyyden perusta on massiivisessa tekstiaineistossa, johon se on “koulutettu” ennen sen käyttöönottoa. Koulutusprosessin aikana kielimalli syventyy kielen moninaisiin käyttötapoihin, konteksteihin […]

Lue lisää

Click Through Rate / CTR

Click Through Rate (CTR) tarkoittaa klikkausprosenttia. Sitä käytetään mittaamaan digitaalisessa markkinoinnissa ja mainonnassa arvioimaan mainoksen tehokkuutta tai verkkosivuston sisällön houkuttelevuutta. CTR kuvaa prosenttiosuutta käyttäjistä, jotka ovat klikanneet mainosta tai linkkiä (esim. hakutuloksissa tai verkkosivuston sisällä) verrattuna kaikkiin niitä nähneisiin. Klikkausprosentin laskeminen tapahtuu yleensä seuraavasti: CTR = (klikkaukset / näytöt) * 100 Eli jos mainosta on […]

Lue lisää

Cost Per Action (CPA)

Cost Per Action, eli CPA, on markkinoinnin hinnoittelumalli, jossa mainostaja maksaa mainoksen toteuttajalle (eli esim. verkkosivustolle) korvauksen vain toteutuneista tapahtumista. Tällaisia ovat esimerkiksi ostos verkkokaupasta, lomakkeen täyttäminen tai vaikkapa puhelinsoitto. Esimerkiksi, jos mainostaja asettaa tavoitteekseen saada verkkosivustonsa vierailijoilta vähintään 100 rekisteröitymistä ja käyttää mainontaan 1000 euroa, CPA lasketaan jakamalla kulut (1000 €) toivotun toiminnon määrällä […]

Lue lisää

Cost Per Click (CPC)

Cost Per Click (CPC, suom. klikkauskohtainen hinta) on digimarkkinoinnin termi, joka liittyy erityisesti hakukone- ja verkkomainontaan. Se kuvaa mainostajan maksamaa hintaa aina kun mainoksen linkkiä klikataan. Tämä tarkoittaa, että mainostaja maksaa jokaisesta klikkauksesta, jonka hänen mainoksensa saa riippumatta siitä, kuinka monta kertaa mainos on näytetty tai johtaako klikkaus haluttuun lopputulokseen (esim. osto). CPC on yleensä […]

Lue lisää

Cost Per Mille (CPM)

Cost Per Mille (CPM, suom. tuhannen näyttökerran hinta) tarkoittaa hintaa, joka muodostuu tuhannesta mainoksen näyttökerrasta. Se on yleisesti käytetty mittari online-mainonnassa, erityisesti näyttömainonnassa, joka sisältää banneri- ja display-mainoksia. CPM on suosittu mittari mainostajille, jotka haluavat lisätä näkyvyyttä ja brändin tunnettuutta, vaikka se ei suoraan mittaa klikkauksia tai toimintaa, kuten CTR tai CPC. CPM-mainonnan etuna on, […]

Lue lisää

Creative Commons

Creative Commons (CC) on voittoa tavoittelematon organisaatio ja lisenssijärjestelmä. Se tarjoaa luovan sisällön tekijöille mahdollisuuden jakaa teoksiaan laajemmin kuin perinteiset tekijänoikeudet sallisivat. Creative Commons -lisenssien avulla tekijät voivat määrittää, miten heidän teoksiaan voi käyttää, jakaa ja muokata, säilyttäen samalla osan oikeuksistaan. Tämä antaa tekijöille enemmän joustavuutta ja mahdollistaa avoimen ja vapaan kulttuurin edistämisen. Tekijät voivat […]

Lue lisää

CRM

CRM (Customer Relationship Management) eli asiakkuudenhallinta on strategia ja tekniikka, jota organisaatiot käyttävät asiakassuhteiden hallitsemiseen ja niiden parantamiseen. CRM-järjestelmät ja -käytännöt on suunniteltu auttamaan yrityksiä ymmärtämään, vuorovaikuttamaan ja palvelemaan nykyisiä asiakkaita paremmin sekä hankkimaan uusia asiakkaita. Tärkeimpiä CRM:n tavoitteita ovat asiakastyytyväisyyden lisääminen, myynnin ja liikevaihdon kasvattaminen sekä pitkäaikaisten asiakassuhteiden rakentaminen. CRM-järjestelmät tarjoavat yleensä seuraavia toiminnallisuuksia:

Lue lisää

CSS

CSS (Cascading Style Sheets) on tärkeä tekniikka verkkosivujen ulkoasun hallintaan ja muotoiluun. CSS on erillinen kieli, jota käytetään määrittelemään, miten verkkosivuston elementit näytetään selaimessa. Se mahdollistaa sivun suunnittelun, kuten tekstityylien, värimallien, layoutin ja muiden visuaalisten ominaisuuksien määrittämisen. CSS koostuu joukosta sääntöjä, jotka liittyvät HTML- tai XML-dokumentteihin. Jokainen sääntö määrittelee, miten tietty HTML-elementti tai elementtiryhmä tulisi […]

Lue lisää

Customer Acquisition Cost (CAC)

Customer Acquisition Cost (CAC) on liiketoiminnan mittari, joka kuvaa sitä kuinka paljon rahaa yritys käyttää uusien asiakkaiden hankkimiseen tietyllä ajanjaksolla, yleensä kuukaudessa tai vuodessa. Termi käännetään suomeksi asiakashankintahinta, asiakkaan hintakustannus tai asiakashankintakustannus. CAC on tärkeä mittari liiketoiminnan kannattavuuden arvioinnissa varsinkin niille yrityksille, jotka myyvät tuotteita tai palveluita suoraan kuluttajille tai yrityksille. Yleinen laskukaava CAC:n määrittämiseksi […]

Lue lisää

Customer Lifetime Value (CLV)

Customer Lifetime Value (CLV) tarkoittaa arvoa, jonka kerran saavutettu asiakas tuo yritykselle koko sen elinkaaren eli asiakassuhteen aikana. Tällä on merkitystä etenkin silloin, jos yrityksen palveluiden tai tuotteiden ostamiselle on olemassa perusteita myös ensiostoksen jälkeen. Uskolliset asiakkaat, jotka ostavat saman palveluntarjoajan tuotteita säännöllisesti, ovat ymmärrettävistä syistä satunnaisia asiakkaita arvokkaampia yritykselle. Asiakkaan elinkaaren arvoa ei ole […]

Lue lisää

DALL-E

DALL·E on OpenAI:n kehittämä tekoälymalli, joka kykenee tuottamaan yksityiskohtaisia kuvia ja taideteoksia tekstikuvauksista. Sen nimi on yhdistelmä kuuluisan surrealistisen taiteilijan Salvador Dalín nimestä ja Pixar-animaatioelokuvan “WALL·E” nimestä, mikä viittaa sen kykyyn yhdistellä taiteellista luovuutta ja teknologista innovaatiota. DALL·E perustuu samaan tekniikkaan, joka on myös ChatGPT:n taustalla, mutta sen sijaan, että se käsittelee ja tuottaa tekstiä, […]

Lue lisää

Digitaalinen markkinointi

Digitaalinen markkinointi (engl. digital marketing), myös digimarkkinointi, on suhteellisen uusi käsite ja sitä on vaikea määritellä mitenkään yksiselitteisen tarkasti. Yleisesti voidaan kuitenkin ajatella, että digitaalinen markkinointi on sellaista markkinointia, joka jollain tapaa liittyy internetiin. Digitaalisen markkinoinnin perimmäisenä tavoitteena on lisätä jonkin yrityksen, tuotteen, palvelun tai jonkun muun asian houkuttelevuutta. Se kattaa laajasti alleen erilaisia sähköisen […]

Lue lisää

Digitoimisto

Digitoimisto on yritys tai organisaatio, joka tarjoaa digitaaliseen markkinointiin ja verkkokehitykseen liittyviä palveluita. Nämä palvelut voivat kattaa hyvin laajan valikoiman, kuten verkkosivustojen suunnittelun ja kehityksen, hakukoneoptimoinnin (SEO), hakukonemainonnan (SEM), sisältömarkkinoinnin, sosiaalisen median hallinnan, sähköpostimarkkinoinnin ja muut digitaaliseen markkinointiin liittyvät tehtävät. Digitoimistot toimivat yleensä yritysten tai brändien kumppaneina auttaakseen niitä luomaan vahvaa näkyvyyttä verkossa ja kasvattamaan […]

Lue lisää

Display-mainonta

Display-mainonta on digitaalisen markkinoinnin muoto, jossa mainoksia näytetään verkkosivustoilla, mobiilisovelluksissa ja muilla digitaalisilla alustoilla. Tämä mainonnan muoto perustuu visuaalisiin elementteihin, kuten kuvien, grafiikan, animaatioiden ja videoiden käyttöön mainoksissa. Tavallisesti display-mainonta käyttää bannerimainoksia, tekstiä sekä kuva- ja videomainoksia, jotka näkyvät verkkosivustojen eri osissa, kuten sivujen ylä- tai alareunoissa, sisältöalueella tai sivupalkissa. Nämä mainokset voivat olla kohdistettuja […]

Lue lisää

Domain Name System (DNS)

DNS (Domain Name System) on tietokoneverkkojen keskeinen protokolla, joka auttaa ihmisiä muistamaan verkkolaitteiden osoitteet helposti muistettavien verkkotunnusten avulla. DNS toimii periaatteessa kääntäjänä numeerisille IP-osoitteille. DNS muuntaa ihmisten ymmärtämät verkkotunnukset, vaikkapa “www.esimerkki.com”, numeerisiksi IP-osoitteiksi, jotka ovat välttämättömiä tietoliikenteen reitityksessä. DNS mahdollistaa siis sen, että voimme käyttää esimerkiksi verkkosivustoja ja sähköpostipalvelimia nimien perusteella eikä meidän tarvitse muistaa […]

Lue lisää

Drupal

Drupal on avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmä (Content Management System, CMS). Sitä käytetään verkkosivustojen ja web-sovellusten luomiseen ja hallintaan. Drupal perustuu PHP-ohjelmointikieleen ja se käyttää tietokantajärjestelmänä usein MySQL:ää tai MariaDB:tä. Drupal tarjoaa laajan valikoiman ominaisuuksia, joiden avulla voidaan rakentaa monenlaisia verkkosivustoja, kuten blogeja, yrityssivustoja, verkkokauppoja ja julkishallinnon sivustoja. Drupal on yksi useista saatavilla olevista CMS-järjestelmistä, ja sen […]

Lue lisää

DuckDuckGo

DuckDuckGo on yksityisyyttä kunnioittava hakukone, joka korostaa käyttäjien yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa hakutoiminnassa. Tämä tarkoittaa, että DuckDuckGo ei tallenna käyttäjien henkilökohtaisia tietoja tai seuraa heidän hakuhistoriaansa. DuckDuckGo ei myöskään räätälöi hakutuloksia käyttäjän aiemman hakuhistorian perusteella toisin kuin monet muut hakukoneet. DuckDuckGo perustettiin vuonna 2008. Se tarjoaa samanlaisen hakukokemukset kuin muut hakukoneet, mutta se korostaa avoimuutta […]

Lue lisää

Ecosia

Ecosia on hakukone, joka on suunniteltu edistämään ympäristönsuojelua ja kestävää kehitystä. Se toimii samoin kuin monet muut hakukoneet, mutta eroaa siinä, että se käyttää suurimman osan mainostuloistaan puiden istuttamiseen ympäri maailmaa. Ecosia perustettiin Saksassa vuonna 2009. Sen tavoitteena on auttaa hidastamaan ilmastonmuutosta ja torjumaan metsäkadon vaikutuksia. Kun käyttäjä tekee haun Ecosialla, osa hakutuloksissa esitettyjen mainosten […]

Lue lisää

Eväste

Evästeet (engl. cookie) ovat pieniä tiedostoja, joita verkkosivustot pyrkivät tallentamaan käyttäjien laitteille. Evästeiden avulla verkkosivusto voi esimerkiksi tunnistaa onko käyttäjä vieraillut samalla verkkosivustolla aikaisemmin. Tällöin sivusto voidaan mukauttaa paremmin käyttäjän vaatimuksia vastaavaksi. Evästeet voivat tallentaa esimerkiksi kirjautumistietoja, kieliasetuksia, laitetunnisteita tai vaikkapa kesken jääneitä verkkokauppaostoksia. Evästeet eivät itsessään kalastele mitään henkilötietoja tai vastaavaa, mutta niiden avulla […]

Lue lisää

FaaS / Function as a Service

Function as a Service (FaaS) on pilvipalvelumalli ja on osa laajempaa serverless computing -konseptia. Se tarjoaa mahdollisuuden suorittaa pieniä koodifunktioita tai ohjelmia ilman, että käyttäjän tarvitsee hallita fyysistä tai virtuaalista infrastruktuuria. FaaS tarjoaa abstraktin tason, joka mahdollistaa sovelluskehittäjien keskittymisen yksittäisten toimintojen (funktioiden) kirjoittamiseen ja suorittamiseen ilman huolta siitä, missä ja miten ne suoritetaan. FaaS-palveluiden suosittuja […]

Lue lisää

Facebook

Facebook on yksi maailman suurimmista ja tunnetuimmista sosiaalisen median alustoista. Se on osa Meta Platforms, Inc. -konsernia, johon kuuluvat myös muun muassa Instagram ja WhatsApp. Facebook perustettiin alun perin vuonna 2004 Mark Zuckerbergin, Eduardo Saverinin, Andrew McCollumin, Dustin Moskovitzin ja Chris Hughesin toimesta Harvardin yliopistossa Yhdysvalloissa. Alkujaan pieni koulun sisäinen alusta on nykyään kansainvälinen sosiaalisen […]

Lue lisää

Facebook Pixel

Facebook Pixel eli Facebook-pikseli on työkalu, jonka Facebook tarjoaa mainostajille ja verkkosivustojen omistajille seuraamaan kävijöiden toimintaa verkkosivustoillaan. Se on pieni koodinpätkä, joka lisätään verkkosivuston koodiin ja auttaa keräämään tietoa käyttäjien toiminnasta. Facebook-pikseli on tärkeä työkalu digitaalisen markkinoinnin kampanjoiden tehokkuuden mittaamiseen ja parantamiseen. Se auttaa mainostajia kohdentamaan mainoksiaan tarkemmin ja tarjoamaan parempia käyttäjäkokemuksia verkkosivustoillaan.

Lue lisää

Facebook-markkinointi

Facebook-markkinointi viittaa markkinointitoimenpiteisiin, jotka suoritetaan Facebookin alustalla. Tämä voi sisältää useita erilaisia markkinointistrategioita ja mainosmuotoja, joiden tarkoitus on tavoittaa Facebookin käyttäjät ja edistää tuotteiden ja/tai palveluiden myyntiä tai kasvattaa yrityksen brändin tunnettuutta. Facebook-markkinointi tarjoaa monia etuja. Näitä ovat mm. laaja yleisö, tarkasti kohdennetun mainonnan mahdollisuudet sekä useita työkaluja tulosten seuraamiseen ja analysointiin. Kts. myös sosiaalisen […]

Lue lisää

Firmware

Firmware (suom. laiteohjelmisto) on tietokoneiden, elektroniikkalaitteiden ja muiden sulautettujen järjestelmien ohjelmisto, joka on tallennettu laitteen piirilevylle tai muuhun kiinteään muistiin. Se eroaa tavanomaisesta tietokoneohjelmistosta (esim. käyttöjärjestelmä, sovellus), koska se on laitteistoon tiukasti liittyvää ja suunniteltu erityisesti kyseisen laitteen toimintaan. Firmwaren tarkoitus on ohjata laitteen toimintaa ja mahdollistaa sen perustoiminnot. Se voi sisältää ohjeita laitteen komponenttien […]

Lue lisää

Footer

Footer (suom. alaviite, alatunniste) on verkkosivustoihin liittyvä termi, jolla tarkoitetaan sivuston tai blogin alareunassa olevaa aluetta. Footer on usein kiinteä ja muuttumaton osa verkkosivustoa. Joskus footer pidetään kokonaan tyhjänä, mutta usein sinne saatetaan lisätä sivuston linkkejä, tekstiä, yhteystietoja, kartta, mainoksia ja niin edelleen. Sen tarkoituksena on erottaa sivuston varsinainen sisältö sivuston rungosta.

Lue lisää

Freeware

Freeware on ohjelmisto- tai tietokoneohjelman käyttölisenssin tyyppi, joka mahdollistaa ohjelman ilmaisen käytön. Käyttäjät voivat ladata ja käyttää freeware-ohjelmia ilman kustannuksia, ja näitä ohjelmia jaetaan yleensä verkossa vapaasti. Freeware-ohjelmien tekijät tarjoavat ohjelmiaan ilmaiseksi eri syistä, kuten harrastusprojektina, mainosrahoituksella, tukemaan muita maksullisia tuotteita tai avoimen lähdekoodin ideologioiden mukaisesti. Vaikka freeware-ohjelmia voi käyttää ilmaiseksi, niiden käyttöön voi liittyä […]

Lue lisää

Frontend

Verkkosivustolla on tyypillisesti kaksi puolta: frontend eli selainpuoli ja backend eli palvelinpuoli. Frontend (myös “frontti”) on se verkkosivuston tai sovelluksen osa, jonka kanssa sen käyttäjä on tekemisissä. Se sisältää siis sivuston tai sovelluksen käyttöliittymän. Frontend toteutetaan eri ohjelmointikielillä, joista yleisimmät ovat JavaScript, HTML (Hypertext Markup Language) ja CSS (Cascading Style Sheets). JavaScript on ohjelmointikieli, kun […]

Lue lisää

Funneli

Funneli (ostoputki) on käsite markkinoinnissa, joka kuvastaa asiakkaiden polkua tai matkaa tuotteen tai palvelun tietoisuuden herättämisestä lopullisen oston tekemiseen. Tämä käsite auttaa yrityksiä ymmärtämään, miten potentiaaliset asiakkaat etenevät vaiheittain ennen kuin tekevät ostopäätöksen. Funneli koostuu yleensä useista vaiheista, ja jokaisessa vaiheessa pyritään houkuttelemaan asiakkaita lähemmäksi lopullista ostopäätöstä. Tässä funnelin yleiset vaiheet: Funneli voi vaihdella eri […]

Lue lisää

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation, yleinen tietosuoja-asetus) on Euroopan unionin tietosuoja-asetus, joka astui voimaan 25.5.2018. Se on suunniteltu suojaamaan yksityishenkilöiden henkilötietojen käsittelyä ja parantamaan heidän tietosuojaoikeuksiaan. GDPR korvasi aiemman tietosuojadirektiivin ja loi yhdenmukaiset tietosuojasäännöt kaikkialle EU:hun. GDPR koskee kaikkia organisaatioita, jotka käsittelevät EU:ssa oleskelevien yksilöiden henkilötietoja riippumatta siitä, missä organisaatio sijaitsee. Tämän vuoksi se vaikutti […]

Lue lisää

Google

Google on yhdysvaltalainen teknologiayritys, joka tunnetaan erityisesti samannimisestä hakukoneesta eli Googlesta. Googlen perustivat Larry Page ja Sergey Brin vuonna 1998. Yritys on kasvanut huomattavasti sen perustamisesta lähtien ja on nyt osa Alphabet Inc. -konsernia. Google tarjoaa monenlaisia palveluita ja tuotteita, mm.: Google on myös aktiivinen tekoälyn ja koneoppimisen kehittäjä. Se hyödyntää näitä teknologioita palveluissaan, kuten […]

Lue lisää

Google Ads

Google Ads on Googlen kehittämä mainostyökalu, jolla voi luoda ja asettaa mainoksia näkymään Googlen haku- ja/tai Display-verkostoissa. Google Ads jakautuu lähtökohtaisesti kahteen osaan, jotka ovat virallisilta nimiltään Google Ads Search Network ja Google Ads Display Network. Google Ads -laatupisteet ovat oleellinen osa toimivaa Google Ads -mainontaa. Mainoksen tehokkuus riippuu laatupisteistä, joihin vaikuttavat muun muassa mainoksen […]

Lue lisää

Google AdSense

Google AdSense on Google-yhtiön tarjoama mainosverkosto ja mainosohjelma. Se mahdollistaa verkkosivustojen ja YouTube-kanavien omistajille rahan ansaitsemisen mainosten avulla. AdSense tarjoaa alustan, jonka avulla mainostajien maksetut mainokset näkyvät eri verkkosivustoilla ja YouTube-videoissa. Verkkosivustojen ja YouTube-kanavien omistajat voivat liittyä Google AdSenseen ja asentaa mainosyksiköitä sivustoilleen. Kun heidän sivustollaan tai videoillaan näytetään mainoksia, he saavat osan mainostajien maksamista […]

Lue lisää

Google Analytics

Google Analytics on Googlen tarjoama verkkosivujen ja sovellusten analytiikkatyökalu, jonka avulla voidaan seurata ja ymmärtää oman tai ylläpidetyn sivuston tai sovelluksen kävijöiden toimintaa. Se tarjoaa tietoa siitä, miten käyttäjät saapuvat sivustolle, mitä he tekevät sivustolla ja miten he vuorovaikuttavat sen kanssa. Google Analytics antaa tietoa mm. seuraavista asioista: Google Analytics tarjoaa monia erilaisia raportteja ja […]

Lue lisää

Google Display Network

Google Display Network (GDN) on Googlen mainosverkosto. Se tarjoaa mainostajille mahdollisuuden näyttää mainoksiaan useilla eri verkkoalustoilla, mobiilisovelluksissa ja muilla digitaalisilla alustoilla. GDN on osa Google Ads -mainosalustaa ja se tarjoaa laajan näkyvyyden verkossa ja mahdollistaa tehokkaan mainosten hallinnan ja seurannan. Google Display Network koostuu monista eri verkkosivustoista ja sovelluksista, jotka ovat liittyneet Googlen mainosverkkoon. Mainostajat […]

Lue lisää

Google Gemini AI (ent. Bard)

Gemini on hakukonejätti Googlen kehittämä generatiivinen tekoäly, joka kehitettiin suorana vastauksena OpenAI:n ChatGPT:n nopeaan nousuun. Se lanseerattiin rajoitetusti maaliskuussa 2023 ennen laajentumistaan muihin maihin toukokuussa Googlen kehittämä Gemini AI edustaa tekoälyn uutta sukupolvea, jonka pyrkimyksenä on uudistaa ja tehostaa teknologian ja palveluiden moninaisia sovellusalueita aikaisempaa monipuolisemmalla tavalla. Toisin kuin aiemmat tekoälymallit, Gemini AI erottuu kyvyllään […]

Lue lisää

Google Looker Studio

Google Looker Studio (ent. Google Data Studio) on ilmainen liiketoiminta-analytiikka- ja raportointityökalu. Sen avulla voidaan yhdistää erilaisia tietolähteitä, luoda tiedoista visuaalisia kaavioita ja taulukoita sekä jakaa näitä raportteja helposti tiimin jäsenten tai sidosryhmien kanssa. Google Looker Studio on osa Google Marketing Platform -tuoteperhettä. Se on suunniteltu auttamaan yrityksiä ja organisaatioita tekemään tietoon perustuvia päätöksiä. Google […]

Lue lisää

Google My Business

Google My Business on Googlen hakutulosten ja kartalta löytyvien tietojen yhteydessä näytettävä tietopankki yritysten perustiedoista. Google My Business voi näyttää yrityksen ajo-ohjeet, aukioloajat, yhteystiedot ja niin edelleen. Kuluttajat voivat myös arvostella yrityksiä, jotka listautuvat Google My Business -osiossa. Joskus Google saattaa luoda My Business -sivun automaattisesti, jolloin tiedot saattavat olla virheellisiä. Tämän vuoksi yritysten kannattaisi […]

Lue lisää

Google Search Console

Google Search Console on ilmainen online-työkalu, jonka Google tarjoaa verkkosivustojen omistajille ja ylläpitäjille. Tämä työkalu mahdollistaa verkkosivustojen suorituskyvyn seuraamisen hakukoneissa, erityisesti Google-haussa. Google Search Console tarjoaa tärkeitä tietoja ja työkaluja verkkosivuston näkyvyyden, hakuliikenteen ja hakukoneoptimoinnin parantamiseen. Google Search Console tarjoaa muun muassa seuraavia tärkeitä toimintoja ja tietoja:

Lue lisää

Google Tag Manager

Google Tag Manager on Googlen tarjoama ilmainen työkalu, joka helpottaa verkkosivujen ja sovellusten seurantatunnisteiden hallintaa ja toteuttamista. Työkalun avulla on helppo lisätä ja päivittää erilaisia verkkoseurantatunnisteita ilman tarvetta muokata verkkosivun tai sovelluksen koodia. Google Tag Managerin avulla voidaan lisätä erilaisia tunnisteita verkkosivustolle yhdellä keskitetyllä hallintapaneelilla. Näitä tunnisteita ovat esimerkiksi Google Analyticsin seurantakoodit, mainosseurantatunnisteet ja sosiaalisen […]

Lue lisää

Graafinen suunnittelu

Graafinen suunnittelu on tärkeä osa digitaalista markkinointia, koska sen avulla voidaan herättää halutun kohderyhmän huomio. Sen avulla voidaan myös auttaa katsojaa ymmärtämään haluttu viesti tai tunnetila helpolla tavalla. Graafisen suunnittelun avulla esitettävistä asioista luodaan hyvä ensivaikutelma ja ohjataan kuluttajia toimimaan halutulla tavalla. Graafinen suunnittelu edellyttää ymmärrystä visuaalisesta viestinnästä, taiteesta, värimaailmasta ja typografiasta. Lisäksi se vaatii […]

Lue lisää

H-tason otsikot

Puhuttaessa verkossa olevista otsikoista, käytetään tyypillisesti termiä H, johon liitetään jokin numero. H yhdistettynä numeroon muodostaa tietynlaisen otsikkohierarkian, jossa pienin luku on arvoasteikossa korkeimmalla. H1 on sivuston pääotsikko ja H2, H3, H4… ovat tämän eritasoisia alaotsikkoja. CSS-tyylittelyn avulla näille eritasoisille otsikoille voidaan myös luoda omat visuaaliset piirteet. Tällä tavoin lukijaa voidaan opastaa sivustolla kohti tärkeitä […]

Lue lisää

Hakukoneet

Hakukoneet ovat eräänlaisia hakemistoja, jotka etsivät ja analysoivat internetistä löytyvää tietoa. Hakukoneet listaavat käytettyjen avainsanojen perusteella erilaisia verkkosivustoja listaksi, joista käyttäjä toivon mukaan löytää etsimänsä tiedon. Hakutulosten esittäminen riippuu hakukoneesta, mutta pääsääntöisesti hakukoneet noudattavat samoja toimintamalleja. Google on hakukoneista ylivoimaisesti suosituin, mutta sen valta-asema on kuitenkin viime vuosina hieman kaventunut. Muita tunnettuja hakukoneita ovat esimerkiksi […]

Lue lisää

Hakukonemarkkinointi (SEM)

Hakukonemarkkinointi (engl. Search Engine Marketing eli SEM) on hakukoneiden hakutulosten yhteydessä esitettävää markkinointia. Hakukonemarkkinointia pidetään erityisen tehokkaana digitaalisen markkinoinnin muotona. Tämä johtuu siitä, että potentiaalisten asiakkaiden tarpeisiin pystytään vastaamaan juuri silloin, kun he aktiivisesti etsivät mainostettavaan palveluun tai tuotteeseen liittyvää tietoa. Google Ads on yksi käytetyimmistä hakukonemarkkinoinnin työkaluista. Se kykenee tarjoamaan varsin tehokkaita mahdollisuuksia hakukonemarkkinointiin. […]

Lue lisää

Hakukoneoptimointi (SEO)

Hakukoneoptimointi (Search Engine Optimization, SEO) on prosessi, jonka tarkoituksena on parantaa verkkosivuston näkyvyyttä hakukoneissa. SEO pyrkii sijoittamaan verkkosivuston korkeammalle hakutulossivuilla, mikä lisää sivuston mahdollisuuksia houkutella enemmän orgaanista eli luonnollista liikennettä. Hakukoneoptimointi on jatkuva prosessi, ja se vaatii aikaa ja vaivaa. On tärkeä pysyä ajan tasalla hakukoneiden algoritmien muutoksista ja sopeutua niihin. Hyvä SEO voi auttaa […]

Lue lisää

Hashtag

Hashtag (aihetunniste, hästägi, risuaita) on sosiaalisessa mediassa käytettävä aihetunniste. Niiden avulla tietoa voidaan määritellä ja jäsentää eri aiheisiin sopivaksi. Aihetunnisteen avulla käyttäjät voivat merkitä, suodattaa ja valikoida itselleen sopivaa sisältöä valtavan informaatiomassan keskellä. Aihetunnisteiden käyttö voi olla myös osa yrityksen tietoista markkinointiviestintää. Kts. myös tagi

Lue lisää

Header

Header eli ylätunniste on verkkosivujen yhteydessä käytetty termi, jolla kuvataan sivun yläreunassa olevaa tilaa. Se voi sisältää tietoja esimerkiksi sivuston sisällöstä, logon sekä menuvalikon. Yleensä header on alue, joka pysyy muuttumattomana sivuston jokaisella sivulla. Tarvittaessa sen koko ja sisältö voivat vaihdella. Sivuston toimintalogiikan ja käytettävyyden kannalta header mielletään kuitenkin yleensä tietyllä tapaa kiinteäksi osaksi verkkosivustoa.

Lue lisää

Hero

Hero eli hero-kuva on termi, joka liittyy yleensä verkkosivujen ja sovellusten suunnitteluun. Se viittaa suureen, keskeiseen kuvaan tai visuaaliseen elementtiin, joka on sijoitettu sivuston tai sovelluksen yläosaan, yleensä heti sivun yläreunaan tai heti pääsisällön yläpuolelle. Hero-kuva on usein ensimmäinen asia, jonka kävijät näkevät sivustolle saapuessaan. Se on tarkoitettu herättämään huomiota ja luomaan ensivaikutelma sivustosta. Hero-kuvat […]

Lue lisää

Hintatarjous (Google Ads)

Hintatarjous on Google Ads -mainonnan yhteydessä esiintyvä termi. Hintatarjous määrittää sen, millä tavoin mainonnan kulut muodostuvat. Hintatarjouksen voi painottaa keskittymään esimerkiksi mainoksen klikkauksiin tai näyttökertoihin. Mikäli mainonnan toimivuudesta on saatu riittävästi perustietoa, voi hintatarjous tarkoittaa myös suoraan jotain haluttua tapahtumaa verkkosivustolla. Hintatarjouksen suuruuteen voi vaikuttaa antamalla ylärajan sille, kuinka paljon on valmis maksamaan halutusta toiminnasta. […]

Lue lisää

HTML

HTML eli HyperText Markup Language on merkintäkieli, jota käytetään verkkosivustojen luomiseen ja muotoiluun. HTML on standardoitu kieli, joka koostuu erilaisista merkinnöistä ja elementeistä, jotka määrittävät sivun rakenteen ja sisällön. Se mahdollistaa tekstin, kuvien, linkkien ja muiden medioiden yhdistämisen yhdeksi yhtenäiseksi verkkosivuksi. HTML-dokumentit koostuvat HTML-elementeistä, jotka sisältävät avautuvan ja sulkeutuvan tagin, joka määrittää elementin tyylin ja […]

Lue lisää

HTTP

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) on protokolla eli sääntöjärjestelmä, jota käytetään tietokoneiden väliseen tiedonsiirtoon internetissä. Se on perusosa WWW:n toimintaa ja mahdollistaa web-selaimen ja web-palvelimen välisen viestinnän. HTTP määrittelee, miten tiedot siirretään ja pyydetään verkon yli. Se toimii asiakas-palvelin-mallin mukaisesti, missä web-selain (asiakas) pyytää tietoa web-palvelimelta. Web-selain voi tehdä erilaisia pyyntöjä, kuten hakupyynnön (GET) saadakseen sivun […]

Lue lisää

HTTPS

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) on internetin protokolla, jota käytetään turvalliseen datan siirtoon verkkosivustojen ja käyttäjän välillä. Se on perusprotokolla, jota käytetään yleiseesti verkkosivustojen selaimessa tapahtuvaan tiedonvaihtoon. HTTPS perustuu HTTP-protokollaan, mutta siinä on enemmän tietoturvaominaisuuksia. Yksi näistä on salattu datansiirto, jolla varmistetaan, että tiedot pysyvät luottamuksellisina ja eheinä. Tärkeimmät piirteet HTTPS:ssä ovat: HTTPS on erityisen […]

Lue lisää

IaaS / Infrastructure as a Service

IaaS (Infrastructure as a Service) on yksi pilvipalvelumallin muodoista. Se tarjoaa organisaatioille mahdollisuuden vuokrata tietotekniikan infrastruktuurielementtejä, kuten palvelimia, tallennustilaa, verkkoja ja muita peruskomponentteja tarpeen mukaan sen sijaan, että ne hankkisivat ja ylläpitäisivät näitä resursseja omassa fyysisessä ympäristössään. IaaS-palveluntarjoajat tarjoavat tyypillisesti virtuaalipalvelimia ja tallennustilaa, ja asiakkaat voivat käyttää näitä resursseja joustavasti tarpeen mukaan. IaaS-palvelut mahdollistavat skaalautuvuuden […]

Lue lisää

IaC / Infrastructure as Code

IaC (Infrastructure as Code) tarkoittaa lähestymistapaa, jossa tietokoneohjelmoitavaa koodia käytetään infrastruktuurin hallintaan ja määrittämiseen, kuten palvelimien, verkkojen ja tietokantapalveluiden luomiseen ja hallintaan. IaC on osa DevOps-menetelmää ja pilviteknologian hallintaa. IaC:n perusajatus on, että infrastruktuurin määrittäminen ja hallinta tulisi tehdä samalla tavalla kuin ohjelmakoodin kirjoittaminen. Sen avulla voi kuvata tarvittavan infrastruktuurin koodina, joka tallennetaan versionhallintaan (esim. […]

Lue lisää

Iframe

Iframe eli <iframe> (lyhenne sanoista “inline frame”) on HTML-elementti, jota käytetään upottamaan toisen verkkosivun tai verkkosisällön osa nykyiseen verkkoksivuun. Tämä mahdollistaa ulkoisen sisällön esittämisen ja näyttämisen omalla verkkosivulla. <iframe>-elementti luo ikkunan, joka sisältää toisen verkkosivun tai upotetun median, kuten videon, äänen tai kartan. Sitä voi käyttää esimerkiksi upottamaan YouTube-video verkkosivulle. <iframe>-elementille annetaan vain URL-osoite, joka […]

Lue lisää

Inbound-markkinointi

Inbound-markkinointi on digitaalisen markkinoinnin strategia, joka keskittyy houkuttelemaan potentiaalisia asiakkaita ja kiinnostuneita yleisöjä tarjoamalla heille arvokasta ja hyödyllistä sisältöä. Tavoitteena on luoda pitkäaikaisia suhteita asiakkaisiin ja rakentaa brändiä siten, että asiakkaat itse tulevat yrityksen luokse sen sijaan, että yritys pyrkii aktiivisesti tavoittamaan heitä. Inbound-markkinoinnin perusajatuksena on tarjota ratkaisuja ja tietoa asiakkaiden ongelmiin ja tarpeisiin. Tämä […]

Lue lisää

Indeksointi

Indeksoinnilla tarkoitetaan prosessia, jossa niin kutsutut hakurobotit kahlaavat internetistä löytyvää tietoa ja tallentavat sitä hakukoneiden omiin tietokantoihin. Indeksoitu informaatio on sitä samaa sisältöä, jota hakukoneet esittävät käyttäjille hakutulosten yhteydessä. Indeksoinnista saatetaan puhua esimerkiksi uuden verkkosivuston yhteydessä, kun Google ei ole vielä “indeksoinut” sitä. Joskus hakukoneet saattavat jättää indeksoimatta jotain yksittäisiä sivuja esimerkiksi jonkun virheen vuoksi. […]

Lue lisää

Instagram

Instagram on sosiaalisen median alusta, joka on suunniteltu valokuvien ja videoiden jakamiseen. Se perustettiin vuonna 2010 ja se on nopeasti kasvanut yhdeksi maailman suosituimmista sosiaalisen median sovelluksista. Instagramin avulla käyttäjät voivat ottaa valokuvia ja videoita älypuhelimillaan tai jakaa jo ottamiaan kuvia ja videoita. Nämä mediasisällöt voidaan jakaa julkisesti kaikille nähtäviksi tai rajoittaa niiden näkyvyyttä valituille […]

Lue lisää

Integraatio (järjestelmäintegraatio, EAI)

Integraatio (usein myös järjestelmäintegraatio) tarkoittaa eri alustoilla ja/tai tekniikoilla toteutettujen ohjelmistojen, tietokantojen ja järjestelmien liittämistä toisiinsa. Integraatio varmistaa sen, että nämä yhteen liitetyt osat keskustelevat keskenään sekä mahdollistaa datan ja tiedonkulun siirtymisen toisiin järjestelmiin. Englanninkielellä järjestelmäintegraatiosta käytetään usein nimitystä EAI (Enterprise Application Integration). Teknologian nopea kehitys haastaa yritykset monin tavoin, erityisesti kun puhutaan erilaisten tietojärjestelmien […]

Lue lisää

Internet of Things / IoT

IoT on lyhenne sanoista Internet of Things. Se suomennetaan tyypillisesti muotoon esineiden internet, joskus myös teollinen internet. IoT tarkoittaa järjestelmää, jossa internetiin liitetyt laitteet lähettävät verkkoon tietoa mahdollistaen laitteiden ohjauksen ja valvonnan etänä. IoT:ssä käytetään erilaisia ohjelmistoja, sensoreita ja muuta teknologiaa, jotka mahdollistavat laitteiden kommunikaation langattoman tai kiinteän verkon välityksellä. IoT-laitteet keräävät valtavia määriä dataa […]

Lue lisää

Internetselain

Internetselain (verkkoselain, selain) on tietokoneohjelma tai sovellus, joka mahdollistaa käyttäjän selata verkkosivustoja ja käyttää internetiä. Selain toimii käyttöliittymänä, joka mahdollistaa verkkosivujen lataamisen ja näyttämisen tietokoneen tai älypuhelimen näytöllä. Käyttäjä voi syöttää verkkosivustojen osoitteita (URL-osoitteita) selaimen osoiteriville tai käyttää hakukoneita etsiäkseen tietoa verkosta. Google Chrome on pitkään ollut suosituin verkkoselain. Muita suosittuja selaimia ovat muun muassa […]

Lue lisää

IP-osoite

IP-osoite (Internet Protocol address) on numerojono, joka on tarkoitettu tietokoneille, laitteille ja verkkojen osille tunnistamista varten internetissä tai muussa tietokoneverkossa. IP-osoitteet ovat välttämättömiä tietoliikenteen reitittämiseksi ja laitteiden tunnistamiseksi verkossa. IP-osoitteet mahdollistavat laitteiden ja palvelimien yhteyden muodostamisen toisiinsa internetissä. Ne toimivat kuin postiosoitteet, jotka ohjaavat tiedon oikeaan kohteeseen verkossa. IP-osoitteiden käyttö on keskeinen osa internetin toimintaa. […]

Lue lisää

iPaaS / Integration Platform as a Service

iPaaS (integration Platform as a Service) on pilvipalvelu, joka tarjoaa välineitä ja palveluita erilaisten sovellusten, tietojen ja prosessien integroimiseen. iPaaS on suunniteltu helpottamaan järjestelmien välisen viestinnän, tiedon siirtämisen ja prosessien automatisoinnin hallintaa. iPaaS on erityisen hyödyllinen organisaatioille, jotka käyttävät useita erilaisia ohjelmistoja ja palveluita, kuten CRM-järjestelmiä, taloushallinnon ohjelmistoja, sosiaalisen median alustoja ja muita sovelluksia, jotka […]

Lue lisää

JavaScript

JavaScript on ohjelmointikieli, joka on laajalti käytössä verkkosivujen kehittämisessä ja websovelluksissa. Se on yksi kolmesta webkehityksen peruskielestä, muiden kahden ollessa HTML (HyperText Markup Language) ja CSS (Cascading Style Sheets). JavaScript on ns. skriptikieli, mikä tarkoittaa, että koodia suoritetaan selaimessa sivua latautuessa tai kun käyttäjä esimerkiksi klikkaa painiketta. JavaScriptiä käytetään yleisesti muun muassa verkkosivujen dynaamisuuden lisäämiseen, […]

Lue lisää

Jodel

Jodel on sosiaalisen median sovellus, joka mahdollistaa käyttäjilleen anonyymin keskustelun ja sisällön jakamisen paikallisella tasolla. Käyttäjät voivat lähettää viestejä ja kuvia, jotka ovat näkyvissä vain tietyllä maantieteellisellä alueella. Käyttäjät voivat kuitenkin liittyä eri alueiden yhteisöihin ja keskustella muiden käyttäjien kanssa omasta sijainnistaan riippumatta. Jodelin tunnetuin erityispiirre on sen anonyymiys. Käyttäjät eivät ole velvollisia paljastamaan henkilöllisyyttään […]

Lue lisää

Julkaisujärjestelmä

Julkaisujärjestelmä (engl. Content Management System, CMS) on ohjelmisto tai järjestelmä, joka mahdollistaa verkkosivuston tai digitaalisen sisällön helpon hallinnan, päivittämisen ja julkaisemisen ilman syvällistä ohjelmointitaitoa. CMS-järjestelmät ovat suosittuja erityisesti verkkosivustojen, blogien ja muiden verkkopohjaisten sisältöjen luomisessa ja ylläpidossa. Julkaisujärjestelmä mahdollistaa sisällön, kuten tekstien, kuvien, videoiden ja muiden tiedostojen helpon luomisen, muokkaamisen ja julkaisemisen verkkosivustolle. Monet järjestelmät […]

Lue lisää

Kampanja

Digitaalisen markkinoinnin maailmassa kampanjalla (myös mainoskampanja) tarkoitetaan usein tiettyä viitekehystä, jonka sisällä mainontaa halutaan toteuttaa. Esimerkiksi Google Ads -mainontaa käytettäessä on mahdollista luoda useita samanaikaisia kampanjoita, joille kaikille on olemassa omat kohdennusasetuksensa ja mainoksensa. Kampanjalle määritellään usein budjetti, strategia, aikataulut sekä tarvittavat kohdennusasetukset.

Lue lisää

Käyttökokemus

Käyttökokemus (engl. user experience, UX) tarkoittaa kokemuksia ja tunteita, joita ihmiset kokevat käyttäessään tuotetta, palvelua, verkkosivustoa, sovellusta tai muuta käyttöliittymää. Se on laaja käsite, joka kattaa kaiken vuorovaikutuksen ihmisen ja teknologian välillä. Hyvä käyttökokemus pyrkii tekemään käyttäjän vuorovaikutuksen mahdollisimman sujuvaksi, miellyttäväksi ja tehokkaaksi. Hyvä käyttökokemus on olennainen osa tuotteen tai palvelun menestystä, koska se voi […]

Lue lisää

Käyttöliittymä

Käyttöliittymä (engl. user interface, UI) on se osa järjestelmästä tai ohjelmistosta, joka mahdollistaa vuorovaikutuksen käyttäjän ja tietokoneen tai laitteen välillä. Käyttöliittymä toimii välineenä, jonka avulla käyttäjä voi antaa komentoja, syöttää tietoa, saada tietoa näytölle tai suorittaa muita toimintoja tietokoneen tai laitteen kanssa. Käyttöliittymät voivat olla hyvin monenlaisia ja ne voivat sisältää erilaisia elementtejä, kuten painikkeita, […]

Lue lisää

Klikkaus

Digitaalisessa markkinoinnissa klikkauksella (klikki, engl. click) tarkoitetaan yleensä tapahtumaa, jossa verkkosivuston käyttäjä klikkaa esimerkiksi mainosta ja päätyy näin mainostajan verkkosivustolle. Tässä tapauksessa klikkaukselle voidaan antaa jokin itseisarvo ja laskea sille myös jokin rahallinen arvo. Klikkaus voi olla myös seurattava tapahtuma verkkosivuston sisällä, jos halutaan selvittää esimerkiksi jonkun tietyn sisältöosion toimivuutta.

Lue lisää

Konversio

Digitaalisen markkinoinnin käsitteenä konversio tarkoittaa yleensä jonkin ennalta määritellyn tavoitteen toteutumista. Esimerkiksi kun käyttäjä klikkaa mainosta ja ostaa tämän kautta halutun tuotteen, voidaan tapahtuma mieltää toteutuneeksi konversioksi. Vaikka selkeille ostotapahtumille voidaan antaa selkeä arvo, konversio voi myös tarkoittaa tapahtumaa, jonka arvo vaihtelee tai sitä ei ole tiedossa. Konversioiden määrittely ja mittaaminen helpottavat markkinoinnin suunnittelua ja […]

Lue lisää

Konversio-optimointi

Konversio-optimointi (engl. conversion optimization) on prosessi, jonka tarkoituksena on parantaa verkkosivuston tai muun digitaalisen alustan suorituskykyä. Lisäksi sen tarkoitus on tehostaa toivottujen toimintojen, kuten myyntien, tilausten, latausten tai rekisteröitymisten, suorittamista. Konversio-optimointi pyrkii lisäämään sivuston kävijöiden muuttamista aktiivisiksi toimijoiksi eli “konvertoimaan” heidät tavoitteiden tai toivottujen toimintojen suorittajiksi. Konversio-optimoinnin tavoitteena on parantaa sivuston tehokkuutta ja saavuttaa parempia […]

Lue lisää

Konversioprosentti

Konversioprosentti on mittari, jota käytetään yleisesti verkkosivustoilla ja markkinoinnissa arvioimaan kuinka monta kävijää suorittaa halutun toiminnon, kuten ostoksen tai rekisteröitymisen, suhteessa kokonaiskävijämäärään. Konversioprosentti lasketaan yleensä seuraavasti: Konversioprosentti = (Toivotut toiminnot / Kokonaiskävijät) * 100 Esimerkiksi, jos verkkokaupassa vieraili 1000 kävijää ja heistä 50 teki ostoksen, konversioprosentti olisi: (50 / 1000) * 100 = 5 % […]

Lue lisää

Kumppanuusmarkkinointi

Kumppanuusmarkkinointi eli affiliate-markkinointi on digitaalinen markkinointistrategia. Siinä yritys palkitsee muita yrityksiä tai yksilöitä (“affiliaatti”, “kumppani”) myynnistä tai liikenteestä, jonka he tuovat yrityksen verkkosivustolle tai verkkokauppaan. Tämä markkinointimuoto perustuu suoritusperusteiseen palkkiojärjestelmään, jossa kumppanit saavat komission jokaisesta heidän kauttaan generoidusta myynnistä, liidistä tai muusta toivotusta toiminnasta. Yleensä affiliate-markkinointi toimii seuraavalla tavalla: Kumppanuusmarkkinointi on suosittu digitaalisen markkinoinnin muoto, […]

Lue lisää

Lähdekoodi

Lähdekoodi tarkoittaa tietokoneohjelman, sovelluksen tai muun ohjelmistojärjestelmän alkuperäistä kirjoitettua koodia, joka on ihmisen luettavissa ja ymmärrettävissä. Lähdekoodi on ohjelmointikielellä kirjoitettua tekstiä, joka sisältää ohjeet ja komentosarjat, joita tietokoneen täytyy suorittaa ohjelman toiminnan varmistamiseksi. Ohjelmiston lähdekoodi eroaa käännetystä tai tulkitusta koodista, joka on yleensä konekoodia tai tavallista tekstiä, jota tietokone ymmärtää ja suorittaa. Ohjelmoijat kirjoittavat lähdekoodin […]

Lue lisää

Laskeutumissivu

Laskeutumissivu (myös länderi, ländäri, engl. landing page) on verkkosivu, joka on suunniteltu erityisesti houkuttelemaan kävijöitä suorittamaan tietty toiminta. Tämä voi olla esimerkiksi tuotteen ostaminen, tilauksen tekeminen, yhteystietojen jättäminen tai jonkin muun vastaavan toiminnon suorittaminen. Laskeutumissivuja käytetään yleisesti digitaalisessa markkinoinnissa, erityisesti mainoskampanjoissa, kuten hakukonemarkkinoinnissa (SEM) ja näyttömainonnassa, jotta mainoskampanjoiden tehokkuutta voidaan parantaa. Laskeutumissivut on suunniteltu siten, […]

Lue lisää

Liidi

Liidi on yleistermi käsitteelle, joka tarkoittaa vapaasti suomennettuna myyntijohtolankaa. Toisin sanoen liidi on persoona, joka voidaan myöhemmin muuttaa asiakkaaksi. Liidi on digimarkkinoinnin nykyslangia ja se tulee alun perin englannin kielen sanoista sales lead. Yleensä liidi mielletään sellaiseksi kontaktiksi, johon on olemassa jokin viestintään soveltuva kytkös. Tämä kytkös voi olla esimerkiksi sähköpostiosoite tai puhelinnumero. Markkinoinnin näkökulmasta […]

Lue lisää

Liikenteen lähde

Liikenteen lähde (engl. traffic source) on käsite, jolla kuvataan verkkosivuston niitä väyliä, joista käyttäjät saapuvat sivustolle. Näitä väyliä ovat esimerkiksi hakukoneet, maksettu mainonta, toiset sivustot, sosiaalisen median palvelut sekä sähköposti. Myös osoiteriviltä suoraan sivustolle saapuva liikenne sekä sivustolle suoraan palaava liikenne määritellään verkkosivuston liikenteen lähteiksi. Eri liikenteen lähteitä ja niiden suhteellisia osuuksia vertailemalla voidaan tehdä […]

Lue lisää

LinkedIn

LinkedIn, lempinimeltään Linkkari, on maailman suurin ammatilliseen verkostoitumiseen keskittynyt sosiaalisen median kanava. Aikaisemmin se miellettiin etenkin yrittäjien ja IT-alan työntekijöiden juttuna, mutta nykyään sitä käyttävät hyvin monipuolisesti eri alojen ihmiset. Kuten muutkin sosiaalisen median palvelut, myös LinkedIn on rakentunut pitkälle erilaisten mainostoimintojen varaan. Tämä tarkoittaa sitä, että se tarjoaa etenkin B2B-tyyppiselle mainostajalle hyvät mahdollisuudet saada […]

Lue lisää

Linkki

Linkki (engl. link) on termi, jolla kuvataan tapaa edetä internetsivulta toiselle. Se voi olla sana, tekstiä tai kuva, jota klikkaamalla käyttäjä siirtyy linkille määritettyyn URL-osoitteeseen. Linkki voi myös viitata samalla sivulla olevaan kohtaan, jolloin linkkiä kutsutaan yleensä ankkurilinkiksi. Linkin klikkaaminen voi myös laukaista esimerkiksi jonkun dokumentin lataamisen. Linkeillä on suuri merkitys koko internetin toiminnan kannalta […]

Lue lisää

Linkkiprofiili

Linkkiprofiili tarkoittaa linkkejä, jotka osoittavat verkkosivustolle ulkoisista lähteistä. Nämä ulkoiset linkit voivat olla peräisin muilta verkkosivustoilta, blogeista, sosiaalisen median alustoilta ja muista verkkolähteistä. Linkkiprofiili on osa hakukoneoptimointia ja sillä voi olla merkittävä vaikutus siihen, miten hakukoneet arvioivat verkkosivuston auktoriteettia ja sijoittavat sen hakutuloksissaan. Linkkiprofiilin laatu ja monipuolisuus ovat tärkeitä tekijöitä hakukoneoptimoinnissa. Laadukkaat ja luotettavat ulkoiset […]

Lue lisää

Lisäosa

Digimarkkinoinnin yhteydessä lisäosalla (myös plugari, engl. plugin) viitataan yleensä verkkosivuston sisällä käytettävään erilliseen sovellukseen, joka liitetään osaksi verkkosivuston tekniikkaa. Lisäosa voi tarjota jonkin halutun toiminnallisuuden, jota ei muuten järkevästi pystytä toteuttamaan. Tällainen toiminto voi olla esimerkiksi helppokäyttöinen yhteydenottolomake. Lisäosien avulla voidaan myös helpottaa verkkosivuston ylläpitoa ja käytettävyyttä ylläpitäjän näkökulmasta. Erityisesti WordPress-sivustojen yhteydessä käytetyt lisäosat (wp-plugin) […]

Lue lisää

Lisätty todellisuus (AR)

Lisätty todellisuus (Augmented Reality, AR) on teknologia, joka yhdistää digitaalisia elementtejä, kuten grafiikkaa, ääntä ja tekstiä, reaalimaailman ympäristöön reaaliajassa. Tämä mahdollistaa sen, että henkilö voi nähdä ja kokea fyysisen ympäristön lisäksi myös virtuaalisia elementtejä. AR-sovellukset ja laitteet, kuten älypuhelimet, tabletit ja AR-lasit, käyttävät kameraa ja muita antureita ympäristön havainnointiin ja lisättyjen elementtien sijoittamiseen laitteen näkymään. […]

Lue lisää

Mainosbudjetti

Mainosbudjetti tarkoittaa rahamäärää, joka on ennalta määritelty ja tarkoitettu käytettäväksi markkinointiin. Hyvä mainosbudjetti perustuu erilaisiin laskelmiin ja odotusarvoihin, jotka muodostuvat jo olemassa olevan tiedon perusteella. Jos mainosbudjettia määritellään ensimmäistä kertaa, on käynnistyvä mainonta tietyllä tapaa tarkoitettu myös datan keräämistä varten. Mainosbudjetti voi myös jakautua pienempiin osiin, varsinkin jos markkinoinnin työtä ulkoistetaan. Tällöin mainonnan toteuttaja jakaa […]

Lue lisää

Mainostoimisto

Mainostoimisto on yleisnimitys yritykselle, jonka liiketoiminta keskittyy tarjoamaan mainontaan liittyviä palveluita yrityksille, järjestöille tai julkisen hallinnon organisaatioille. Mainostoimisto suunnittelee ja toteuttaa yhdessä asiakkaan kanssa näille tarpeellisia markkinoinnin ja viestinnän konsepteja sekä tarvittaessa myös toteuttaa varsinaista mainontaa. Mainostoimistossa tapahtuva suunnittelu keskittyy yleensä luovien ja myyvien ratkaisujen kehittämiseen ja toteuttamiseen. Mainostoimisto voi myös selvittää asiakkaan kannalta oleellisia […]

Lue lisää

Markkinoinnin automaatio

Markkinoinnin automaatio on kattotermi erilaisille prosesseille, jotka auttavat kohdentamaan markkinoinnin viestiä sekä esimerkiksi lajittelemaan olemassa olevia asiakasryhmiä. Sen tehtävänä on säästää resursseja paljon aikaa vievistä toiminnoista ja mahdollistaa markkinoinnin tarkempaa ajoitusta ja tehdä siitä entistä personoidumpaa. Markkinoinnin automaatioon voi törmätä esimerkiksi sähköpostimarkkinoinnin, sosiaalisen median markkinoinnin ja verkkosivujen analytiikkaan liittyvissä asioissa. Se voi myös tietyllä tapaa […]

Lue lisää

Markkinoinnin ulkoistaminen

Vanha sananlasku kuuluu, että “Suutari pysyköön lestissään.” Markkinoinnin ulkoistaminen tarkoittaa sitä, että jokin tuotteita tai palveluita tarjoava yritys ulkoistaa yrityksensä myyntiä ja markkinointia ulkopuolisen yrityksen vastuulle. Yllä mainittuun sananlaskuun viitaten markkinoinnin ulkoistaminen on usein hyvinkin järkevä ratkaisu. Tämä yksinkertaisesti siksi, että yrityksillä on usein resurssit täynnä omia töitään eikä aikaa markkinoinnin hoitamiselle juuri jää. Asialla […]

Lue lisää

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma on osa yrityksen liiketoiminnan suunnittelua, jossa määritellään yrityksen markkinointiin liittyviä toimintoja. Hyvä markkinointisuunnitelma on ikään kuin työkalu, jota noudattamalla markkinoinnin toteuttaminen ja seuranta pysyvät hyvin hallinnassa. Markkinointisuunnitelma voi sisältää tietoja esimerkiksi aikatauluista, vastuualueista, menetelmistä ja kilpailijoista. Se voi pitää sisällään myös yksittäisten osa-alueiden erillisiä markkinointisuunnitelmia, koska kaikkea mahdollista informaatiota ei ole selkeyden vuoksi viisasta […]

Lue lisää

Messenger

Messenger on Facebookin tarjoama pikaviestipalvelu ja sovellus, joka mahdollistaa käyttäjien välisen viestinnän. Se on suosittu tapa lähettää viestejä, kuvia, videoita ja ääniviestejä ystäville, perheelle ja muille yhteyksille. Messengerin avulla voi myös soittaa ääni- ja videopuheluita sekä osallistua ryhmäkeskusteluihin. Messenger oli alun perin osa Facebookin pääalustaa, kunnes vuonna 2011 se irrotettiin erilliseksi sovellukseksi, joka on saatavilla […]

Lue lisää

Meta

Meta on yhtiö, joka tunnettiin aiemmin nimellä Facebook, Inc. Muutos Meta-nimeen julkistettiin lokakuussa 2021. Meta on teknologiayritys, joka on erikoistunut sosiaalisen median, virtuaalitodellisuuden (VR) ja lisätyn todellisuuden (AR) alueisiin. Yhtiöllä on useita tuotteita ja palveluita, mukaan lukien Facebook, Instagram, WhatsApp ja Oculus, joka on VR-laitteita ja -sovelluksia valmistava osasto. Kts. myös Facebook, Instagram, Messenger

Lue lisää

Meta Business Manager

Meta Business Manager on työkalu, joka on suunniteltu erityisesti yrityksille ja mainostajille hallitsemaan ja organisoimaan Facebookin, Instagramin ja Messengerin liiketoimintaan liittyviä toimintoja. Meta Business Manager tarjoaa mahdollisuuden hallita useita Facebook-sivuja, mainostiliä, kohderyhmiä ja käyttäjätilejä yhdestä keskitetystä käyttöliittymästä. Tämä tekee yhteistyön ja tiimityön helpommaksi, ja antaa yrityksille enemmän hallintaa digitaalisen markkinoinnin ja mainonnan kampanjoihin. Meta Business […]

Lue lisää

Meta Business Suite

Meta Business Suite (ent. Facebook Business Suite) on Metan tarjoama työkalu yrityksille ja mainostajille. Sen avulla Facebookin, Instagramin ja Messengerin liiketoimintaprosesseja voidaan hallita ja seurata yhdestä paikasta. Meta Business Suite on suunniteltu helpottamaan yritysten vuorovaikutusta erityisesti markkinoinnin, mainonnan ja asiakaspalvelun osa-alueilla. Työkalu tarjoaa myös mahdollisuuden luoda mainoksia sekä seurata erilaisia tilastoja. Kts. myös Facebook, Facebook-markkinointi, […]

Lue lisää

Metakuvaus

Metakuvaus (engl. meta description) on pätkä verkkosivuston tekstiä, jonka avulla hakukoneille pyritään osoittamaan kuvaus siitä, mitä sivustosta näytetään hakukoneiden hakutulosten yhteydessä. Usein hakukoneet poimivat sivustolta sopivan lainauksen tähän tarkoitukseen, mutta sen voi myös määritellä itse. Hyvä metakuvaus on sopivan mittainen ja konkreettinen kuvaus sisällöstä, mieluiten suora lainaus siitä. Yleensä metakuvaus määritellään etusivulle, mutta myös erillisille […]

Lue lisää

Metaotsikko

Metaotsikko (engl. meta title) on etusivun tai alasivun pääotsikko, joka halutaan esittää hakukoneiden hakutulosten yhteydessä. Usein hakukoneet nappaavat verkkosivuston sisällöstä suoraan sopivan otsikon, mutta sen voi määritellä myös itse. Yoast SEO -nimisen lisäosan avulla otsikko voidaan helposti kirjoittaa sopivaan muotoon. Hyvä metaotsikko on sopivan mittainen sekä kuvaava lause sivun sisällöstä. Metaotsikko on tärkeä osa hakukoneoptimointia, […]

Lue lisää

Mobiilisovellus

Mobiilisovellus tarkoittaa mobiililaitteille (esim. matkapuhelin, tabletti, älykello) suunniteltua ohjelmistoa, joka on kehitetty nimenomaan kyseisiä laitteita varten. Mobiilisovellusten kirjo on myös hyvin laaja, sillä erilaisia mobiilisovelluksia löytyy aina maailman taloutta seuraavista sovelluksista viihdyttäviin peleihin. Mobiililaitteisiin on tyypillisesti asennettu tietty sovellusvalikoima jo valmiiksi. Tämän lisäksi sovelluksia voi ladata ilmaiseksi tai maksua vastaan laitteiden omista sovelluskaupoista (Google Play, […]

Lue lisää

Natiivimainonta

Natiivimainonta on digitaalisen markkinoinnin muoto, jossa näennäisesti journalismilta vaikuttavat tekstit ovat oikeasti maksettua mainontaa. Sen sisällön on toteuttanut mainostaja itse. Natiivimainoksiin voi törmätä erityisesti monien uutisia tuottavien verkkojulkaisujen yhteydessä, koska nämä julkaisut tuottavat monipuolisesti sisältöä ja tavoittavat runsaasti lukijoita. Natiivimainonnan on pelätty rappeuttavan muuten laadukkaan journalismin laatua ja uskottavuutta, minkä takia mainonnan on tärkeä noudattaa […]

Lue lisää

Negatiivinen avainsana

Negatiivinen avainsana on käsite, jonka avulla Google Ads -mainontaa voidaan optimoida paremmaksi vähentämällä vääränlaisia mainosnäyttöjä. Google Ads -hakumainonnalla luodut mainokset käynnistyvät hakukoneen käyttäjän etsiessä tietoa asiasta, joka jossain muodossa liittyy kampanjalle annettuihin avainsanoihin. Koska erilaisia sanapareja ja yhdistelmiä on olemassa lukematon määrä, mainonnan tehokkuus kärsii, jos mainosta näytetään myös kohderyhmään kuulumattomille ihmisille. Esimerkki negatiivisen avainsanan […]

Lue lisää

Ohjelmistoarkkitehtuuri

Ohjelmistoarkkitehtuuri on ohjelmistosuunnittelun keskeinen käsite, joka viittaa ohjelmiston yleiseen suunnitelmaan tai rakenteeseen. Se määrittelee, miten ohjelmiston eri osat tai komponentit toimivat yhdessä, kommunikoivat keskenään ja toteuttavat ohjelmiston toiminnallisuuden. Ohjelmistoarkkitehtuuri määrittää ohjelmiston kokonaisrakenteen, sen komponenttien ja alijärjestelmien väliset suhteet, tietovirrat ja käyttöliittymän. Ohjelmistoarkkitehtuuri auttaa ohjelmistokehittäjiä hahmottamaan ja ymmärtämään ohjelmiston suunnittelun perusteet ennen kuin varsinaista koodaustyötä aloitetaan. […]

Lue lisää

Ohjelmistokehitys

Yksinkertaistettuna ohjelmistokehitys tarkoittaa sitä, että tietty tietokoneohjelmisto valmistetaan asiakasyritykselle. Se kuitenkin kattaa myös laajemman joukon erilaisia työvaiheita ja aktiviteetteja, kuten ohjelmistojen muokkaus, uudelleenkäyttäminen, uudelleen suunnittelu ja ylläpito. Ohjelmistokehityksen vaiheita ovat suunnittelu, määrittely, toteutus, testaus, julkaisu ja ylläpito. Nämä vaiheet jaetaan tyypillisesti pienempiin paloihin ja usein tiettyä työvaihetta toistetaan moneen kertaan varsinkin testauksen jälkeen. Ohjelmistokehityksen voi […]

Lue lisää

Ohjelmistolisenssi

Ohjelmistolisenssi on oikeudellinen sopimus tai lupa, joka määrittelee miten tiettyä ohjelmistoa saa käyttää, muokata, levittää tai jakaa. Se säätelee ohjelmiston käyttöoikeuksia ja rajoituksia sekä antaa ohjelmiston tekijälle tai omistajalle tietyt oikeudet ja valvontaoikeudet ohjelmiston käyttöön liittyen. Ohjelmistolisenssit ovat tärkeitä sekä ohjelmiston käyttäjille että sen kehittäjille, koska ne auttavat määrittelemään oikeudelliset puitteet ohjelmiston käytölle. Ohjelmistolisenssejä on […]

Lue lisää

Ohjelmistotuotanto

Ohjelmistotuotanto (engl. software development) on prosessi, jossa suunnitellaan, kehitetään, testataan ja ylläpidetään tietokoneohjelmia tai ohjelmistosovelluksia. Tämä prosessi kattaa ohjelmiston koko elinkaaren alkaen alkuperäisestä ideasta tai vaatimusmäärittelystä aina ohjelmiston käytön loppuun saakka. Ohjelmistotuotannossa käytetään usein erilaisia menetelmiä ja kehitysmalleja. Näitä ovat esimerkiksi vesiputousmalli, ketterät menetelmät (mm. Scrum ja Agile) tai DevOps. Malli tai menetelmä valitaan usein […]

Lue lisää

Ohjelmointi

Ohjelmointi on tietokoneiden ja muiden automaatiolaitteiden käyttämistä ohjeiden antamiseen ja tehtävien suorittamisen määrittelemiseen. Se on prosessi, jossa kirjoitetaan ohjelmakoodia, joka määrittelee miten tietyn laitteen tai ohjelman tulisi toimia. Ohjelmointi mahdollistaa monenlaisten tehtävien automatisoinnin ja tietokoneohjelmien luomisen, mm. sovellukset, pelit, verkkosivustot ja erilaiset ohjelmistot. Ohjelmoinnin avulla voidaan määrittää mitä laitteen tai sovelluksen tulee tehdä eri tilanteissa […]

Lue lisää

Ohjelmointikieli

Ohjelmointikieli on järjestelmä, jota käytetään tietokoneiden ja muiden digitaalisten laitteiden ohjaamiseen ja niiden kanssa kommunikoimiseen. Ohjelmointikieli koostuu säännöistä, syntakseista ja semantiikasta. Nämä mahdollistavat sen, että ohjelmoijat voivat kirjoittaa ohjelmakoodeja, joita tietokoneet voivat ymmärtää ja suorittaa. Ohjelmointikielillä on erilaisia tarkoituksia ja sovellusalueita. Ne voivat olla yleiskäyttöisiä kieliä, kuten C, Python ja Java, jotka soveltuvat monenlaisiin ohjelmointitehtäviin, […]

Lue lisää

One Pager

One pager oli varsinkin muutama vuosi takaperin verkkosivusuunnittelun trendi. Tämän tyylisellä verkkosivulla kaikki sivuston sisältö esitetään suoraan etusivun alapuolella. One pager -konsepti tarjoaa edelleen houkuttelevan ja vaivattoman vaihtoehdon erityisesti pienille yrityksille. Siinä missä sen vahvuutena on sivuston sisällön selkeä esitys yhdellä sivulla, on myös tärkeää huomioida sen rajoitukset. Yksi näistä rajoituksista liittyy hakukoneoptimointiin, sillä yhden […]

Lue lisää

OpenAI

OpenAI on tekoälytutkimusorganisaatio, joka perustettiin vuonna 2015 tavoitteenaan edistää ja kehittää ystävällismielistä tekoälyä (AI) tavalla, joka hyödyttää koko ihmiskuntaa. Se on alusta asti pyrkinyt olemaan avoimen tutkimuksen eturintamassa, jakaen tietämystään ja innovaatioitaan laajasti yhteisön ja muiden tutkijoiden kanssa. OpenAI tunnetaan erityisesti GPT (Generative Pre-trained Transformer) -sarjan kielimalleistaan, mukaan lukien GPT-3, sekä DALL·E-kuvageneraattorista ja muista innovatiivisista […]

Lue lisää

Orgaaninen hakutulos

Orgaaninen hakutulos tarkoittaa informaatiota, jota hakukoneet esittävät hakukoneiden tuloksissa. Orgaaninen hakutulos näyttää sivuston otsikon sekä lainauksen sisältötekstistä. Se, millä perusteilla ja kenelle mikäkin orgaaninen hakutulos näytetään, riippuu pitkälti sivustojen auktoriteetista sekä niiden sisältämän aineiston laadusta. Orgaaniseen hakutulokseen liittyvät asiat mielletään erityisesti yhdeksi hakukoneoptimoinnin käsitteistä. Asiasta saatetaan puhua esimerkiksi siinä mielessä, että jonkun verkkosivuston orgaanista hakutulosta […]

Lue lisää

Orgaaninen liikenne

Orgaaninen liikenne tarkoittaa verkkosivuston liikenteen lähdettä, jossa verkkosivuston kävijä on tullut sivustolle ilman maksettua mainontaa tai muuta “keinotekoista” liikenteen lähdettä. Tämä liikenne syntyy luonnollisesti hakukoneiden, sosiaalisen median jakojen, suosittelujen ja muun ei-maksetun näkyvyyden kautta. Orgaaninen liikenne voi tulla hakukoneiden kautta, kun sivusto sijoittuu korkealle hakutulossivuilla tiettyjen hakusanojen perusteella. Se voi myös tulla suoraan kävijöiltä, jotka […]

Lue lisää

Orgaaninen näkyvyys

Orgaaninen näkyvyys tarkoittaa verkkosivuston tai verkkosivun luonnolliseen näkyvyyteen hakukoneiden tulossivuilla ilman maksettua mainontaa. Tämä tarkoittaa, että sivusto näkyy hakutuloksissa sen perusteella kuinka hyvin se vastaa käyttäjän hakutermiin ja kuinka hyvin se on optimoitu hakukoneille. Orgaaninen näkyvyys riippuu monesta eri tekijästä, kuten sivuston sisällöstä, laadusta, optimoinnista, linkkien määrästä ja laadusta sekä muiden hakukoneoptimointitekniikoiden käytöstä. Tavoitteena on […]

Lue lisää

PaaS / Platform as a Service

PaaS (Platform as a Service, suom. alusta palveluna tai pilvipalvelualusta) on yksi pilvipalvelumallin muodoista. Siinä palveluntarjoaja tarjoaa asiakkailleen valmiin alustan, joka sisältää erilaisia työkaluja ja resursseja sovellusten kehittämiseen, testaamiseen ja käyttöönottoon. PaaS-palvelut vapauttavat kehittäjät monilta infrastruktuurin hallintaan liittyviltä tehtäviltä. Tämä mahdollistaan sen, että he voivat keskittyä enemmän sovellusten kehittämiseen ja liiketoiminnallisiin ominaisuuksiin. Esimerkkejä PaaS-palveluntarjoajista ovat […]

Lue lisää

Paluulinkki

Paluulinkkien (engl. backlinks) kautta voidaan saada liikennettä sivustolle. Paluulinkki tarkoittaa siis sivuston ulkopuolista linkkiä, joka ohjaa käyttäjän tietylle toiselle verkkosivustolle. Paluulinkeillä oli ennen todella suuri merkitys hakukoneoptimoinnissa, koska hakukoneet arvostivat sivustoja pitkälti sen mukaan kenen verkkosivustoille oli eniten viittaavia linkkejä. Tämä asia kuitenkin on muuttunut, koska käytäntö aiheutti paljon linkkien väärinkäytöksiä ja paluulinkkejä varten alettiin […]

Lue lisää

Palvelimeton tietojenkäsittely

Palvelimeton tietojenkäsittely (engl. serverless computing) on pilvipalvelumalli, joka mahdollistaa sovellusten suorittamisen ilman tarvetta hallita perinteisiä palvelimia tai virtuaalikoneita. Tämä lähestymistapa tekee sovellusten kehittämisestä ja ylläpidosta helpompaa ja skaalautuvampaa, koska kehittäjien ei tarvitse huolehtia infrastruktuurista ja he voivat keskittyä enemmän sovelluslogiikan kehittämiseen. Tärkeimmät piirteet palvelimettomassa tietojenkäsittelyssä ovat: Suosittuja palvelimettoman tietojenkäsittelyn alustoja ovat esimerkiksi AWS Lambda, Azure […]

Lue lisää

Palvelin

Palvelin (engl. server) on tietokoneohjelma tai laite, joka tarjoaa palveluja muille tietokoneille eli asiakkaille. Palvelimet ovat keskeinen osa tietokoneverkkoja ja internetiä, sillä ne vastaavat pyyntöihin ja tarjoavat resursseja (mm. tiedostot, verkkosivustot, sähköpostipalvelut) asiakkaiden käyttäväksi. Palvelin voi olla fyysinen tietokone, joka on suunniteltu erityisesti palvelintehtäviin, tai se voi olla ohjelmisto, joka toimii isäntäkoneella. Palvelimen tehtävänä on […]

Lue lisää

Pay Per Click (PPC)

PPC eli Pay Per Click on digitaalisen markkinoinnin ja mainonnan termi, joka tarkoittaa klikkauksiin perustuvaa mainosmallia. Toisin sanoen mainostaja maksaa mainoksestaan ainoastaan silloin, kun mainosta klikataan. Jos käyttäjä ei klikkaa mainosta, mainostajaa ei luonnollisesti veloiteta mainoksesta. Tämä mainosmalli on erityisen yleinen hakukonemainonnassa, kuten Google Adsissa, mutta sitä voidaan käyttää myös muissa digitaalisissa mainosympäristöissä, kuten sosiaalisen […]

Lue lisää

Pilvilaskenta

Pilvilaskenta (engl. cloud computing) on tietotekniikan termi, joka viittaa tietojenkäsittelyresurssien (mm. tietokoneet, tallennustila, ohjelmistot) tarjoamiseen ja käyttämiseen internetin kautta etäyhteyden avulla. Pilvilaskenta mahdollistaa käyttäjille resurssien vuokraamisen tai käytön palveluna, mikä voi olla monipuolisempaa ja joustavampaa kuin perinteinen tietotekniikan infrastruktuuri. Pilvilaskentamallit voivat vaihdella, ja niihin kuuluvat mm. Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service […]

Lue lisää

Pilvipalvelu

Pilvipalvelu tarkoittaa tietotekniikan palveluja, jotka tarjotaan internetin kautta etäyhteyden avulla. Näissä palveluissa tietokoneet, tietoverkot, tallennustilat ja ohjelmistot eivät ole fyysisesti käyttäjän omassa laitteistossa tai paikallisessa tietokeskuksessa, vaan sijaitsevan etäällä, yleensä suurissa tietokeskuksissa. Pilvipalvelut tarjoavat useita etuja, kuten skaalautuvuus, käytön helppous, joustavuus ja resurssien tehokas hyödyntäminen. Tyypillisiä pilvipalveluja ovat: Kts. myös IaaS, PaaS, SaaS

Lue lisää

Pilvitallennus

Pilvitallennus tarkoittaa tietojen tallentamista ja säilyttämistä etäpalvelimilla, jotka ovat yleensä hajautettuja suurissa tietokeskuksissa. Nämä etäpalvelimet ovat usein osa pilvipalveluntarjoajan infrastruktuuria, kuten Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ja Google Cloud Platform (GCP). Käytettäessä pilvitallennusta, tietoja voidaan tallentaa verkkoyhteyden kautta palveluntarjoajan tarjoamaan tallennustilaan. Näin ollen käyttäjän ei välttämättä tarvitse tallentaa tietoja omalle laitteelleen tai paikalliselle palvelimelle.

Lue lisää

Pinterest

Pinterest on sosiaalinen verkosto ja kuvapohjainen verkkopalvelu. Se mahdollistaa käyttäjille kuvien, valokuvien ja muiden visuaalisten elementtien jakamisen ja tallentamisen virtuaalisiin kokoelmiin, joita kutsutaan “tauluiksi”. Pinterestin käyttäjät voivat luoda erilaisia ja eriaiheisiin keskittyviä tauluja, kuten ruoka, muoti, matkailu, harrastukset ja paljon muuta. Pinterestia käytetään usein inspiraation lähteenä ja ideoiden etsintään. Käyttäjät voivat tallentaa heitä kiinnostavia kuvia […]

Lue lisää

Pitkä häntä

Pitkä häntä tai pitkän hännän termit (engl. long tail) ovat etenkin hakukoneoptimoinnin yhteydessä käytettyjä sanoja tai sanastoja. Ne vaikuttavat osaltaan siihen, millä tavoin verkkosivustolle voidaan saada lisää käyttäjiä. Hakukoneoptimointi ja erilaiset avainsanatutkimukset keskittyvät usein yksittäisten avainsanojen käyttämiseen. Tämä ei sinänsä ole ongelma, mutta usein yksittäisten avainsanojen välinen kilpailu on kovaa. Yleensä tilanne voi olla sellainen, […]

Lue lisää

Ponnahdusikkuna

Ponnahdusikkuna (myös pop-up-ikkuna, pop-up) on pieni ikkuna, joka ilmaantuu äkillisesti verkkosivuston tai sovelluksen näytölle. Näissä ikkunoissa on hyvin vaihtelevaa sisältöä verkkosivusta toiseen. Ponnahdusikkunoiden tarkoituksena on tyypillisesti herättää käyttäjien huomio ja saada heidät suorittamaan tiettyjä toimintoja, kuten rekisteröitymään sivustolle, tilaamaan uutiskirjeen, ostamaan tietyn tuotteen tai klikkaamaan mainosta. Ne voivat olla hyödyllisiä tietyissä tilanteissa, esimerkiksi kun ne […]

Lue lisää

Public Domain

Public domain tarkoittaa sitä, että teos tai tieto ei ole enää tekijänoikeuksien suojaamaa, ja että se on saatavilla yleiseen käyttöön ilman rajoituksia. Kun teos tai tieto siirtyy public domainiin, kuka tahansa voi käyttää, jakaa, muokata ja hyödyntää sitä ilman tarvetta pyytää lupaa tekijältä tai maksaa korvauksia. Teoksen siirtyminen public domainiin voi tapahtua eri tavoin: On […]

Lue lisää

Rajapinta

Rajapinta eli ohjelmointirajapinta (API, engl. application programmin interface) on standardin mukainen käytäntö tai yhtymäkohta, joka mahdollistaa integraation eri ohjelmistojen ja/tai laitteiden välillä. Toisin sanoen tietoja voidaan noutaa toisesta ohjelmasta toiseen ja päinvastoin. Rajapinnat auttavat siis prosessien automatisoinnissa. Kun rajapinta tehdään ohjelmistoon, siirtyvän tiedon päivittäminen ja ylläpito on huomattavasti helpompaa kuin esimerkiksi perinteisenä tiedostona avatun datan. […]

Lue lisää

Responsiivisuus

Responsiivisuus tarkoittaa verkkosivuston suunnittelua ja kehittämistä siten, että se mukautuu eri laitteiden ja näyttökokojen vaatimuksiin. Toisin sanoen sivusto tarjoaa parhaan mahdollisen käyttökokemuksen riippumatta siitä, millä laitteella käyttäjät sivustoa käyttävät. Responsiivinen suunnittelu on tärkeä osa nykyaikaista verkkosivustojen kehitystä, koska ihmiset käyttävät sivustoja monenlaisilla laitteilla, kuten älypuhelimilla, tablet-laitteilla, kannettavilla tietokoneilla ja työpöytäkoneilla. Tämän vuoksi verkkosivujen suunnittelussa tunnetaan […]

Lue lisää

Robots.txt

Robots.txt on verkkosivuston juurikansiossa oleva tekstipohjainen tiedosto. Sitä käytetään verkkorobotin, kuten hakukoneiden indeksoijien, ohjaamiseen. Tämä tiedosto sisältää sääntöjä, jotka määrittelevät, mitkä verkkorobotit (kuten Googlebot) voivat indeksoida sivuston osia. Sääntöjen perusteella voi myös estää hakukoneita indeksoimasta tiettyjä sivuja tai tiedostoja, mikä voi olla hyödyllistä esimerkiksi yksityisyyssyistä tai sisällönhallinnan tarpeista. On kuitenkin tärkeää huomioida, että vaikka robots.txt […]

Lue lisää

SaaS / Software as a Service

SaaS on lyhenne sanoista Software as a Service. Se tarkoittaa ohjelmiston jakelumallia ja/tai ohjelmistopalvelua, jossa palveluntarjoaja tarjoaa tietyn palvelun tai palveluita asiakkaille internetin välityksellä. SaaS-palvelut ovat tyypillisesti standardoituja, mutta niitä on mahdollista räätälöidä juuri asiakkaalle sopivaksi esimerkki käyttötarpeen tai asiakassegmenttien mukaisesti. SaaS-palvelut toimivat palveluntarjoajan osoittaman palvelimen kautta eli tietokoneelle ei tarvitse asentaa mitään ohjelmia. Näin […]

Lue lisää

Sähköpostimarkkinointi

Sähköpostimarkkinointi on digitaalisen markkinoinnin muoto, jonka avulla pyritään tavoittamaan joko olemassa olevia tai uusia asiakkaita sähköpostiviestien avulla. Sähköpostimarkkinointi toimii periaatteessa samalla tavoin niin B2C- kuin B2B-markkinoinnissa, mutta suoramarkkinointia koskevien säännösten vuoksi niiden käytölle on olemassa erilaisia rajoituksia. Vaikka sosiaalinen media ja hakukonemainonta ovat muuttaneet digitaalisen markkinoinnin maailmaa valtavasti, sähköpostimarkkinointi on edullinen ja edelleen kohtuullisen tehokas […]

Lue lisää

SECaaS / Security as a Service

SSECaaS eli Security as a Service on tietoturvan palvelumalli, jossa organisaatiot hankkivat tietoturvan palveluita ja ratkaisuja pilvestä tai kolmannen osapuolen palveluntarjoajilta. SECaaS voi kattaa monenlaisia tietoturvaan liittyviä palveluita, kuten palomuurit, tunkeutumisen havaitsemisen ja estämisen, haittaohjelmien torjunta, tietoturva-analytiikka ja haavoittuvuuden hallinta. SECaaS on kätevä palvelumalli yrityksille, jotka haluavat ulkoistaa tietoturvan hallinnan ja varmistaa, että heidän järjestelmänsä […]

Lue lisää

Seurantakoodi

Seurantakoodi voi tarkoittaa monia eri asioita, mutta verkkosivustoihin liittyen sillä tarkoitetaan koodin pätkää, jonka avulla voidaan tutkia verkkosivuston analytiikkaa. Seurantakoodi on yleensä yksi- tai kaksiosainen JavaScript-koodista muodostuva tekstikappale. Jos verkkosivustolle halutaan asentaa esimerkiksi Google Analytics, sen mukana tulee sivustolle annettava seurantakoodi. Kun seurantakoodi on asennettu sivuston runkoon, voi Analytics alkaa keräämään tietoa sivustolla tapahtuvista asioista. […]

Lue lisää

Shareware

Shareware on ohjelmistolisenssimalli, joka sallii käyttäjien kokeilla ohjelmistoa ennen sen ostamista. Shareware-ohjelmistot ovat yleensä saatavilla ilmaiseksi, ja käyttäjät voivat käyttää niitä rajoitetusti tai jollain tavalla rajoitetun ajanjakson ajan. Käyttäjillä on mahdollisuus ostaa ohjelmiston täysi versio, joka yleensä sisältää enemmän ominaisuuksia tai ei ole rajoitettu käytön suhteen. Shareware-ohjelmistot vaihtelevat monimutkaisista sovelluksista yksinkertaisiin työkaluihin, ja ne ovat […]

Lue lisää

Sisäinen linkki

Sisäinen linkki (myös sisäiset linkitykset) verkkosivustolla vie verkkosivuston vierailijan johonkin muuhun kohteeseen verkkosivuston sisällä. Tämä voi olla esimerkiksi toinen blogikirjoitus tai asiakkaan katsomaa tuotetta vastaava toinen tuote sivustolla. Sisäisillä linkeillä on suuri merkitys myös hakukoneoptimoinnille. Esimerkiksi Google pitää sisäisiä linkkejä sisältäviä sivuja arvokkaampana kuin linkittömiä sivuja. Kts. myös ankkurilinkki, linkki, paluulinkki

Lue lisää

Sisällöntuotanto

Sisällöntuotannolla tarkoitetaan esimerkiksi verkkosivuston tekstimuotoisten osioiden kirjoittamista. Sisällöntuotannolla on suuri merkitys esimerkiksi hakukoneoptimoinnissa, koska hakukoneoptimointi perustuu hyvin pitkälle laadukkaaseen sisältötekstiin. Hyvä sisällöntuotanto tuottaa informatiivista ja helposti ymmärrettävää sisältötekstiä. Sen tarkoitus on antaa lukijoille heidän tarvitsemaa tietoa ja tuottaa tätä kautta lisäarvoa esimerkiksi verkkosivuston hakukoneoptimoinnin tasolle. Vaikka myyntiin tähtäävä copywriting mielletään yleensä eri asiaksi, myös voi […]

Lue lisää

Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinointi on digitaalisen markkinoinnin muoto, jossa kohderyhmille pyritään tuottamaan kiinnostavaa ja tarpeellista sisältöä. Sisältömarkkinoinnin avulla potentiaaliset asiakkaat saadaan helpommin kiinnostumaan aiheesta ja sitä kautta ostamaan yrityksen tarjoaman tuotteen tai palvelun. Sisältömarkkinointi poikkeaa omalla tavallaan tavallisesta markkinoinnista. Sisältömarkkinointiin liittyvät aineistot ovat yleensä enemmän informatiivisia ja aidosti kiinnostavia eivätkä ne varsinaisesti myy mitään suoraan. Sisältömarkkinoinnin perimmäisenä tarkoituksena […]

Lue lisää

Sitoutuminen

Sitoutuminen on eräänlainen yleistermi, joka kuvastaa ihmisten kiinnostusta jotakin asiaa tai toimenpidettä kohtaan. Sitoutumisella voidaan tarkoittaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa reagointia johonkin päivitykseen. Tällöin sitoutumista voidaan mitata tykkäyksien, kommenttien ja jakojen perusteella. Sitoutumisesta voidaan puhua myös esimerkiksi verkkosivustojen sisältömarkkinoinnin yhteydessä. Sitoutumisen asteesta kertoo muun muassa se, kuinka suurella todennäköisyydellä käyttäjät vierailevat verkkosivustolla uudelleen.

Lue lisää

Sivuston nopeus

Sivuston nopeus on erityisesti nykyään hyvin tärkeä hakukoneoptimoinnin ja verkkosivukehityksen aihealue. Vaikka internetyhteyksien nopeus on kasvanut huomattavasti, ihmisistä on myös tullut entistä kärsimättömämpiä. Hidas sivusto saa käyttäjät kyllästymään ja poistumaan sivustolta. Tämän vuoksi on tärkeää, että sivustot toimivat riittävällä nopeudella. Sivustoja voi hidastaa esimerkiksi sivuston tekniikkaan liittyvät seikat, palvelinongelmat sekä käyttäjien hitaat mobiiliverkot.

Lue lisää

SMTP

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) on sähköpostien lähettämiseen käytetty protokolla tai viestinvälitysprotokolla. Se on osa sähköpostin toimittamisen perusinfrastruktuuria ja vastaa sähköpostiviestien siirtämisestä lähettäjältä vastaanottajalle. SMTP mahdollistaa sähköpostiviestien reitittämisen ja siirtämisen eri sähköpostipalvelimien välillä. SMTP-protokolla määrittelee säännöt ja muodon, joiden mukaan sähköpostiviestit toimitetaan sähköpostipalvelimien kautta. Kun sähköpostiohjelmaa käytetään sähköpostiviestin lähettämiseen, se käyttää SMTP:tä viestin lähettämiseen palvelimen […]

Lue lisää

Snapchat

Snapchat on sosiaalisen median sovellus, jolla pääasiassa jaetaan lyhyitä, usein itse tuotettuja videopätkiä ja kuvia. Sovelluksen pääideana on se, että jaetut viestit ovat yleensä vain väliaikaisia ja katoavat vastaanottajalta tietyn ajan kuluttua. Snapchat on alun perin tullut tunnetuksi nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa. Se on suosittu erityisesti katoavien viestien ja luovien mahdollisuuksiensa vuoksi. Snapchatin ominaisuuksiin […]

Lue lisää

Sosiaalinen media

Sosiaalinen media on yleisnimitys sellaisille verkkopalveluille, joissa ihmiset kommunikoivat ja jakavat omaa sisältöään muiden nähtäväksi. Tunnettuja sosiaalisen median alustoja ovat Facebook, Twitter, Instagram ja LinkedIn. Myös suosittu YouTube lasketaan usein mukaan sosiaalisen median kanaviin, vaikka periaatteessa se on hakukone. Sosiaalisten medioiden käyttö on muuttanut maailmaa merkittävästi. Koska niiden liiketoiminta perustuu suurelta osin mainostulojen hankintaan, sosiaalisen […]

Lue lisää

Sosiaalisen median markkinointi

Sosiaalisen median markkinointi on digitaalisen markkinoinnin muoto. Se keskittyy sosiaalisen median alustojen käyttöön brändin, tuotteen tai palvelun mainostamiseen ja markkinointiin. Tämä markkinointimuoto hyödyntää erilaisia sosiaalisen median alustoja, kuten Facebook, Instagram, X, LinkedIn, Pinterest ja monet muut, tavoittaakseen kohdeyleisön ja vuorovaikuttaakseen heidän kanssaan. Sosiaalisen median markkinoinnissa pyritään lisäämään brändin näkyvyyttä, houkuttelemaan uusia asiakkaita, säilyttämään olemassa olevat […]

Lue lisää

SOSTAC-malli

SOSTAC on PR Smithin 1990-luvulla kehittämä malli digitaalisen markkinoinnin suunnittelemiseen. Se selkeyttää ja yksinkertaistaa markkinoinnin suunnittelua ja helpottaa markkinointistrategian luomista. Lyhyesti selitettynä SOSTAC koostuu kuudesta osasta, jotka jakavat suunnitelman eri osa-alueet selkeisiin lohkoisin. Nämä lohkot ovat Situation analysis (nykytilan analyysi), Objectives (markkinointitavoitteet), Strategy (markkinointistrategia), Tactics (markkinointitoimenpiteet), Actions (toimintasuunnitelma) ja Control (prosessinhallinta ja seuranta).

Lue lisää

Sovelluskehitys

Sovelluskehityksellä tarkoitetaan asiakkaalle tuotetun sovelluksen rakentamista ja kehittämistä. Kehitettävän sovelluksen tarkoituksena on esimerkiksi tukea yrityksen liiketoimintaa, helpottaa tiettyjen tehtävien suorittamista tai tarjota ratkaisu tiettyyn yrityksen tunnistamaan ongelmaan. Yritykselle räätälöity sovellus auttaa myös tehostamaan nykyisiä toimintatapoja, ylläpitämään kilpailukykyä sekä mahdollisesti luomaan täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Sovellus voidaan kehittää web-sovelluksena, hybridisovelluksena tai natiivisovelluksena. Web-sovellus toimii kokonaan selaimessa, jolloin […]

Lue lisää

Spotify

Spotify on suosittu musiikin suoratoistopalvelu, joka tarjoaa käyttäjilleen mahdollisuuden kuunnella laajaa valikoimaa musiikkia internetin kautta. Palvelu on saatavilla useille eri alustoille, kuten tietokoneille, älypuhelimille ja tablet-laitteille. Palvelu perustettiin vuonna 2006 Ruotsissa, ja se on kasvanut yhdeksi maailman suurimmista ja suosituimmista musiikin suoratoistopalveluista. Spotify tarjoaa sekä ilmaisen, mainosrahoitetun version että maksullisen tilausversion, joka mahdollistaa mainoksettomat ja […]

Lue lisää

SSL

SSL (Secure Sockets Layer) on nykyisen TLS-salausprotokollan vanhentunut versio. SSL käyttää salausmenetelmää, kuten julkisen avaimen salaus (public key encryption), luotettavia sertifikaatteja ja muita tekniikoita varmistaakseen, että verkon yli siirtyvät tiedot eivät ole nähtävissä tai muokattavissa kolmansien osapuolien toimesta. SSL:n on sittemmin korvannut TLS (Transport Layer Security), mutta termi “SSL” on edelleen laajasti käytössä kuvaamaan tätä […]

Lue lisää

Sulautettu järjestelmä

Sulautettu järjestelmä (engl. embedded system) on tietokonejärjestelmä, joka on suunniteltu suorittamaan tiettyjä tehtäviä tai toimintoja rajatulla ja usein erikoistuneella tavalla. Nämä järjestelmät ovat yleensä erittäin rajoitettuja resurssien (esim. muisti, prosessoriteho) suhteen, ja ne on optimoitu erityisesti tiettyihin sovelluksiin tai tehtäviin. Sulautettuja järjestelmiä löytyy lähes kaikkialta ympäriltämme, esimerkiksi kodinkoneista, ajoneuvoista, älypuhelimista ja teollisuusautomaatiosta. Ne voivat suorittaa […]

Lue lisää

Tagi

Tagi (engl. tag) on yleisnimike erilaisille tunnisteille, joka liitetään tietorakenteisiin, tiedostoihin, tietueisiin tai tietoihin niiden järjestämisen, tunnistamisen ja haun helpottamiseksi. Tagit ovat yleisesti käytettyjä tapoja organisoida ja merkitä tietoja. Ne auttavat käyttäjiä löytämään, lajittelemaan ja ryhmittelemään tietoja tehokkaasti. Esimerkiksi sosiaalisen median alustoilla, kuten Instagramissa ja X:ssä, käyttäjät voivat lisätä tagin (hashtag, risuaita) kuville tai viesteille. […]

Lue lisää

Tekoäly (AI, keinoäly, Artificial Intelligence)

Tekoäly (Artificial Intelligence, AI) on tietojenkäsittelyn osa-alue, joka keskittyy luomaan tietokoneohjelmia ja järjestelmiä, jotka kykenevät suorittamaan tehtäviä, jotka yleensä vaativat inhimillistä älykkyyttä. Tekoälyjärjestelmiä suunnitellaan ja koulutetaan suorittamaan monenlaisia tehtäviä, kuten tietojen analysointi, päätöksenteko, ongelmanratkaisu, puheentunnistus, kuvantunnistus ja kielentunnistus. Tehtävistä riippuen tekoälyjärjestelmät voivat käyttää erilaisia menetelmiä ja tekniikoita. Näitä ovat esimerkiksi koneoppiminen, syväoppiminen, neuroverkot ja luonnollisen […]

Lue lisää

Tiedostopankki (Mediapankki, Dokumenttienhallinta, DAM, Tiedostonhallintajärjestelmä)

Tiedostopankki on asiakirjojen, kuvien, videoiden ja muiden tiedostojen tallentamiseen ja jakamiseen tarkoitettu menetelmä tai palvelu. Kyseessä on siis eräänlainen digitaalisen omaisuuden hallintajärjestelmä, jonka avulla voidaan ylläpitää ja jakaa tietoa turvallisessa ja järjestelmällisessä ympäristössä. Tiedostopankkia käytetään tyypillisesti jakamaan erilaisia yritys- instituutio tai yhdistysmateriaaleja, kuten tuotekortteja, asennusohjeita, oppaita, esitteitä sekä brändimateriaaleja, kuten logoja, tuotekuvia ja yritysvideoita ja […]

Lue lisää

Tietoturva (Tietoturvallisuus, Kyberturvallisuus, Tietojen suojelu)

Tietoturva on tärkeä tietosuojan toteuttamisen keino, jonka tarkoituksena on suojata erilaisia tietoaineistoja ja tietojärjestelmiä. Yksinkertaisuudessaan tietoturva tarkoittaa hallinnollisia ja teknisiä toimia, joilla varmistetaan tiedon luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus (myös käytettävyys). Nykyaikana tietoturva mielletään usein tietotekniikkaan liittyväksi ilmiöksi, mutta se koskettaa myös perinteisempää tiedon hallintaa. Digitaalisessa ympäristössä tietoturvan osa-alueita ovat työasemien-, palvelinten- ja tietokoneverkon tietoturva, sekä […]

Lue lisää

Tietoturva sovelluksissa

Tässä yhteydessä sovelluksella tarkoitetaan joko sovelluskaupasta tai internetistä ladattavaa mobiililaitteen sovellusta. Yleisesti ottaen sovelluskaupoista (Google Play, App Store) ladattavat sovellukset ovat tietoturvallisia, koska sovelluskaupat tarkastavat ne ennen kauppaan hyväksymistä. Sovelluskaupatkaan eivät kuitenkaan pysty täydellistä tietoturvaa takaamaan ja jotkut pahantahtoiset tahot yrittävätkin suojauksia aktiivisesti kiertää. Monet yritykset ovat alkaneet suosia sovelluskehityksessä ns. DevSecOps-kehitysmallia. Kyseisessä mallissa tietoturvalliset […]

Lue lisää

Tietoturva verkossa

Nykyisessä digimaailmassa tietoturvaa pidetään lähes synonyymina digitaaliseen tietoturvaan. Tietoturva itsessään kuitenkin kattaa muutakin kuin pelkän digimaailman (kts. tietoturva). Verkkosivustot keräävät käyttäjistään paljon tietoa, joten niiden ylläpitäjien on varmistettava vahva tietoturvallisuus. Ulkopuolinen verkkosivustolla kävijä saa nykyään helpoiten kuvan verkkosivuston turvallisuudesta osoitepalkissa näkyvästä – tai näkymättömästä – lukon kuvasta. Jos lukko on näkyvissä, se tarkoittaa, että verkkosivusto […]

Lue lisää

TikTok

TikTok on sosiaalisen median sovellus, jossa käyttäjien on mahdollista luoda lyhyitä, enintään 60 sekunnin pituisia videoita. Sovellus antaa käyttäjilleen mahdollisuuden luoda monipuolisia videoita, jotka voivat sisältää musiikkia, tanssia, komediaa, koulutusaiheita, ruoanlaittoa, muotia ja monia muita aiheita. Se tarjoaa myös erilaisia efektejä ja suodattimia, joilla voi lisätä viihdettä tai omaa luovuutta videoihin. TikTok on erityisen suosittu […]

Lue lisää

TLS

TLS (Transport Layer Security) on tietoturvaprotokolla, jota käytetään tietoliikenteen suojaamiseen internetissä ja muissa verkoissa. Se on suunniteltu varmistamaan, että tieto siirtyy verkon yli turvallisesti ja että se säilyy luottamuksellisena ja eheänä. TLS:ää käytetään yleisesti suojaamaan verkkosivujen, sähköpostipalvelimien, chat-viestien ja muiden verkkopohjaisten palveluiden tietoliikennettä. Se perustuu julkisen avaimen infrastruktuuriin (Public Key Infrastructure, PKI) ja käyttää salausta […]

Lue lisää

Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP)

Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP, Enterprise Resource Planning) on liiketoimintasovellus, joka auttaa organisaatioita hallitsemaan ja integroimaan erilaisia liiketoiminnan prosesseja ja toimintoja yhteen keskitettyyn tietojärjestelmään. ERP-järjestelmät pyrkivät parantamaan organisaation tehokkuutta ja tuottavuutta tarjoamalla reaaliaikaista tietoa ja automatisoimalla monia manuaalisia tehtäviä. Yksi keskeinen etu ERP-järjestelmien käytössä on tietojen yhtenäisyys ja reaaliaikainen saatavuus. Tämä auttaa organisaatioita tekemään parempia päätöksiä ja parantamaan […]

Lue lisää

Triggeri (trigger)

Digitaalisen markkinoinnin ja ohjelmistokehityksen maailmassa sana triggeri (engl. trigger) tarkoittaa jotain sellaista tapahtumaa, joka laukaisee tai käynnistää jonkin halutun prosessin. Triggerin käynnistymiselle on yleensä oltava olemassa jotkin ennalta määritellyt käynnistysprioriteetit, joiden perusteella triggeri niin sanotusti aktivoituu. Triggeri voi laukaista esimerkiksi pop-up-ikkunan tai vaikkapa lisätä käyttäjän uudelleenmarkkinoinnin kohteeksi, kun hän on suorittanut verkkosivustolla halutut prioriteetit.

Lue lisää

Tulospohjainen markkinointi

Tulospohjainen markkinointi on markkinointistrategia, joka keskittyy mittaamaan ja arvioimaan markkinointitoimenpiteiden tuloksia ja tehokkuutta liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä strategia asettaa vahvan painopisteen konkreettisten tulosten (mm. myynti, liidit, kannattavuus) seuraamiseen ja analysointiin. Tulospohjainen markkinointi voi perustua erilaisiin mittareihin ja avaintulostekijöihin. Se voi vaihdella hyvinkin paljon eri yritysten ja toimialojen välillä. Yleisesti ottaen tämä lähestymistapa pyrkii varmistamaan, että […]

Lue lisää

Tuottoprosentti / ROI

Tuottoprosentti (engl. Return On Investment, ROI) on taloudellinen mittari, joka mittaa sijoituksen tuottoa suhteessa siihen käytettyyn pääomaan tai kustannuksiin. ROI lasketaan yleensä prosentteina ja se antaa käsityksen siitä, kuinka kannattava sijoitus tai liiketoiminnallinen päätös on ollut. ROI:n laskentakaava on seuraava: ROI (%) = [(Sijoituksen tuotto – Sijoituksen kustannukset) / Sijoituksen kustannukset] * 100 Jotta ROI-arvo […]

Lue lisää

Uniikki kävijä

Uniikki kävijä on termi, jolla tarkoitetaan yleensä verkkosivustolla vierailleiden yksittäisten kävijöiden kokonaismäärää. Tämä on oleellinen tieto siksi, koska sivuston kävijämääristä suuri osa saattaa olla samojen kävijöiden erillisiä käyntikertoja. Kokonaisliikennemäärä ei näin kerro kokonaiskuvaa sivuston tavoittaman yleisön suuruudesta. Uniikkien kävijöiden määrä on se mittari, jonka perusteella voi esimerkiksi päätellä, kuinka monta ihmistä on käynyt lukemassa uuden […]

Lue lisää

URL

URL eli Uniform Resource Locator on verkkosivun tai minkä tahansa resurssin osoite internetissä. Se auttaa paikantamaan ja pääsemään halutulle verkkosivulle tai resurssiin. URL koostuu usein seuraavista osista: Esimerkki URL:sta: https://www.esimerkkisivu.com:8080/blogi/aihe?sivu=1#osa3 Tämä URL tarkoittaisi, että käytetään HTTPS-protokollaa. Osoitteena on “www.esimerkkisivu.com” portilla 8080, ja pyyntö suuntautuu polulle “/blogi/aihe” parametrilla “sivu=1”. Ankkuri “osa3” osoittaa tiettyyn osioon sivulla. URL:ien […]

Lue lisää

Uudelleenmarkkinointi / Remarketing

Remarketing eli uudelleenmarkkinointi on digitaalisen markkinoinnin strategia, joka keskittyy kohdistamaan mainoksia ja markkinointiviestejä aiemmin verkkosivustolla vierailleille kävijöille. Tämä tarkoittaa sitä, että kun joku käy verkkosivustolla, mutta ei tee haluttua toimintaa (esim. osto, yhteydenotto), myyjä voi käyttää remarketing-mainontaa tavoittaakseen heidät uudelleen eri mainoskanavissa. Tavallisesti remarketing perustuu evästeisiin tai verkkosivuston seurantakoodiin, joka tallentaa tietoa verkkosivustolla vierailleista kävijöistä. […]

Lue lisää

Välitön poistumisprosentti

Välitön poistumisprosentti (engl. bounce rate) on yksi verkkosivuanalytiikan mittareista. Sen avulla saadaan selville sellaisten käyttäjien suhteellinen määrä, jotka saapuvat sivustolle vain yhdelle sivulle ja poistuvat tämän jälkeen. Yleensä poistumisprosenttia pyritään pitämään mahdollisimman alhaisena, mutta se ei itsessään kerro välttämättä sivuston toiminnasta riittävästi.

Lue lisää

Verkkokauppa

Verkkokauppa (engl. e-store) on yleisnimitys verkkosivustoille, joiden ominaisuutena on mahdollisuus ostaa tai tilata sivustolta jotain. Verkkokaupassa on kyse etäkaupasta, jossa käyttäjä ei pysty näkemään ja/tai testaamaan myytävää tuotetta paikan päällä. Näin ollen käyttäjä joutuu tekemään ostopäätöksen siitä esitettyjen kuvien ja tietojen perusteella. Yleisiä verkkokauppa-alustoja ovat esimerkiksi Woocommerce, Shopify, Magento sekä Mycashflow.

Lue lisää

Verkkosivusto

Verkkosivusto (verkkosivu, www-sivusto, internetsivusto, nettisivusto) on internetissä tietyssä osoitteessa oleva sivu tai sivujen joukko, joka pitää sisällään tietoa erilaisista aiheista. Verkkosivustoja on olemassa lukemattomia erilaisia ja moneen eri tarkoitukseen. Tyypillisiä verkkosivustoja ovat ihmisten, yritysten, organisaatioiden tai erilaisten hallintoelimien kotisivut. Nykypäivänä verkkosivustot ovat merkittävä osa yritysten toimintaa. Monen yrityksen kohdalla koko liiketoiminta saattaa olla sidoksissa verkkosivuston […]

Lue lisää

Vimeo

Vimeo on internetissä toimiva videoalusta, joka mahdollistaa käyttäjille videoiden jakamisen ja katselun. Se tarjoaa monipuolisia työkaluja videoiden luontiin, muokkaukseen, jakamiseen ja katseluun. Vimeo perustettiin vuonna 2004 ja se on yksi suosituimmista videonjakopalveluista niin ammattilaisten kuin harrastajienkin keskuudessa. Vimeo eroaa monista muista videonjakopalveluista (esim. YouTube) siinä, että se on suunnattu erityisesti sisällöntuottajille, taiteilijoille ja yrityksille, jotka […]

Lue lisää

Virtuaalitodellisuus (VR)

Virtuaalitodellisuus (Virtual Reality, VR) on teknologia, joka luo käyttäjilleen immersiivisen ja interaktiivisen digitaalisen ympäristön, joka jäljittelee todellista maailmaa tai luo täysin kuvitteellisen ympäristön. VR-teknologia käyttää yleensä erityisiä laitteita, jotta käyttäjä voi upota tähän digitaaliseen ympäristöön ja tuntea olevansa siinä läsnä. VR:llä on monia käyttötarkoituksia, mm. viihde (pelit ja elokuvat), koulutus, simulaatiot, terveydenhuolto, arkkitehtuuri ja suunnittelu […]

Lue lisää

Virustentorjuntaohjelma

Virustentorjuntaohjelma tietojenkäsittelyssä tarkoittaa toimenpiteitä ja ohjelmistoja, jotka on suunniteltu suojaamaan tietokonejärjestelmiä ja muita tietotekniikan laitteita haitallisilta ohjelmilta. Näitä ohjelmia ovat esimerkiksi virukset, troijalaiset, madot ja erilaiset haittaohjelmat. Virustentorjuntaohjelmien tarkoitus on estää näiden haitallisten ohjelmien pääsy tietokoneelle sekä estää niiden leviäminen eteenpäin. Jos ne onnistuvat tunkeutumaan järjestelmään, virustentorjuntaohjelmien tehtävänä on havaita ja poistaa ne. Virustentorjuntaohjelmia käytetään […]

Lue lisää

VPN

VPN eli Virtual Private Network on virtuaalinen yksityisverkko, joka luo salatun ja turvatun yhteyden internetin yli. VPN:t on suunniteltu suojaamaan käyttäjien yksityisyyttä ja turvallisuutta sekä mahdollistamaan anonyymin selailun ja tietojen siirron verkossa. VPN toimii luomalla salatun yhteyden käyttäjän laitteen ja VPN-palvelimen välille. Tämän jälkeen kaikki liikenne kulkee tämän salatun yhteyden läpi, mikä estää kolmansia osapuolia […]

Lue lisää

Web-analytiikka

Web-analytiikka on prosessi, joka liittyy verkkosivustojen ja muiden verkkoresurssien tietojen keräämiseen, analysointiin ja tulkintaan. Sen tarkoituksena on ymmärtää verkkosivuston tai verkkopalvelun suorituskykyä, kävijöiden toimintaa ja käyttäytymistä sekä tehdä päätöksiä ja parannuksia perustuen saatuun tietoon. Web-analytiikan avulla voidaan saada arvokasta tietoa esimerkiksi verkkosivuston kävijöiden määrästä, demografiasta ja heidän käyttäytymismallistaan. Lisäksi analytiikan avulla nähdään sivuston suorituskyky, kävijäliikenteet […]

Lue lisää

Wireframe

Wireframe, suomalaisittain rautalankamalli, on ohjelmisto- ja verkkosivukehitykseen liittyvä termi. Sen avulla erilaisia suunnitelmia pyritään visualisoimaan ja ymmärtämään luomalla karkeita rautalankamalleja. Wireframe ei ole graafista suunnittelua eikä sen luominen välttämättä liity millään tavalla kehitettävän verkkosivuston tai ohjelmiston ulkonäköön. Sen perimmäinen tarkoitus on auttaa hahmottamaan logiikkaa ja käytettävyyttä. Wireframea ei pidä sekoittaa prototyyppiin tai lopulliseen käyttöliittymään. Se […]

Lue lisää

WordPress

WordPress (WP) on avoimeen lähdekoodiin perustuva julkaisujärjestelmä (CMS), joka on suunniteltu erityisesti verkkosivustojen ja blogien luomiseen ja hallintaan. WordPressin käyttöliittymä on yksinkertainen ja käyttäjäystävällinen, joten jopa aloittelijat voivat luoda ja päivittää verkkosivustoja helposti. WordPress julkaistiin alun perin vuonna 2003. Sittemmin siitä on tullut yksi maailman suosituimmista verkkosivustojen luontiin käytetyistä työkaluista. WordPressiin on saatavilla tuhansia ilmaisia […]

Lue lisää

X (Twitter)

X (entinen Twitter) on sosiaalisen median alusta, joka mahdollistaa käyttäjilleen lyhyiden viestien eli twiittien julkaisemisen ja jakamisen verkossa. Yksi twiitti voi olla enintään 280 merkkiä pitkä ja se voi sisältää tekstiä, linkkejä, kuvia, videoita ja muita mediaelementtejä. X:n käyttäjät voivat seurata muita käyttäjiä ja lukea heidän twiittejään. He voivat myös tykätä ja uudelleenjulkaista muiden twiittejä […]

Lue lisää

XaaS / Everything as a Service

XaaS (Everything as a Service tai Anything as a Service) viittaa palvelumallin laajentamiseen monille eri aloille ja toimialoille, joissa perinteisiä tuotteita tai palveluita tarjotaan nyt pilvipalveluna tai tilauspohjaisena palveluna. XaaS-malli tarjoaa joustavuutta ja kustannustehokkuutta yrityksille. Yritykset voivat hankkia ja maksaa tarvitsemistaan palveluista niiden käytön mukaan sen sijaan, että ne investoisivat omaan laitteistoon ja ohjelmistoihin. Tämä […]

Lue lisää

Yahoo!

Yahoo! on yhdysvaltalainen monikansallinen teknologiayritys, joka perustettiin vuonna 1994. Yahoo! on tunnettu erityisesti sen verkkopalveluista, kuten hakukoneesta, sähköpostipalvelusta (Yahoo Mail), uutispalvelusta ja monista muista internetpohjaisista palveluista. Yahoo! oli yksi internetin varhaisista menestystarinoista ja sen hakukone oli aikoinaan suosittu vaihtoehto Googlelle. Suomessa Yahoo! on kolmanneksi käytetyin hakukone. Kts. myös hakukoneet

Lue lisää

Yandex

Yandex on venäläinen monialayritys, joka tarjoaa monenlaisia verkossa toimivia palveluita ja tuotteita. Yandexin palvelut ovat laajasti käytössä Venäjällä ja muissa venäjänkielisissä maissa. Kansainvälisesti Yandex tunnetaan parhaiten samannimisestä hakukoneesta. Muita sen tarjoamia palveluita ovat mm. sähköposti- ja karttapalvelu, sosiaalisen median palvelu VKontakte sekä erilaiset pilvipalvelut. Kts. myös hakukoneet

Lue lisää

Yoast SEO

Yoast SEO on tunnettu WordPressin yhteydessä käytettävä lisäosa. Sen avulla hakukoneoptimointia on helpompi ylläpitää sivuston sisältä käsin. Yoast SEO ei varsinaisesti itsessään paranna hakukoneoptimoinnin tilaa, mutta se antaa vihjeitä siitä missä olisi parannettavaa. Lisäksi sen avulla voidaan määritellä esimerkiksi hakukoneiden tuloksissa näytettävien metatietojen sisältöjä. Kts. myös WordPress, lisäosa

Lue lisää

YouTube

YouTube on hakukonejätti Googlen omistama videopalvelu, joka mielletään usein myös yhdeksi sosiaalisen median kanavista. Sen avulla käyttäjät voivat lisätä omia videoita sekä katsella ja kommentoida muiden käyttäjien lataamia videoita. YouTube on internetin suosituin videopalvelu ja sitä käyttää päivittäin lukematon määrä ihmisiä. YouTuben merkitys osana digitaalista markkinointia on myös kasvanut jatkuvasti, koska sen tarjoama yleisö tavoittaa […]

Lue lisää

Internet

301-uudelleenohjaus

301-uudelleenohjaus tarkoittaa menetelmää, jonka avulla verkkosivun URL-osoite ohjataan pysyvästi uuteen osoitteeseen. Tämä on paras tapa varmistaa, että myös hakukoneet löytävät uuden osoitteen. Tilakoodi 301 kertoo siitä, että sivusto on siirretty pysyvästi toiseen sijaintiin. 301-uudelleenohjausta voidaan käyttää myös silloin, jos verkkosivusto siirtyy vanhasta HTTP-protokollasta turvallisempaan HTTPS-salausprotokollaan. Kun selain saa 301-uudelleenohjauksen vastauksena pyyntöön, se tallentaa uuden osoitteen […]

Lue lisää

404-virhe

404-virheilmoitus kertoo siitä, että sivun lataaminen epäonnistui syystä tai toisesta. Syy virheilmoitukselle voi olla esimerkiksi, että sivusto on poistettu tai siirretty toiseen osoitteeseen. Syitä 404-virheeseen voi olla useita:

Lue lisää

Algoritmi

Algoritmi on matemaattinen ohjeistus tai sarja tiettyjä askelia, jotka on suunniteltu suoritettaviksi tietyn tehtävän ratkaisemiseksi tai prosessin suorittamiseksi. Algoritmit ovat yleisesti ottaen joukko tarkkoja ohjeita, joita tietokoneet, ohjelmat tai muut laskentalaitteet voivat noudattaa tietyn tehtävän suorittamiseksi. Algoritmit ovat läsnä monissa eri yhteyksissä ja sovelluksissa. Ne voivat olla yksinkertaisia, kuten esimerkiksi perinteinen resepti ruoanlaittoa varten, tai […]

Lue lisää

Alt-teksti

Alt-teksti (myös alt-text, vaihtoehtoinen teksti) on verkkosivustolla esiintyvien kuvien yhteydessä oleva vaihtoehtoinen kuvausteksti. Alt-tekstiä käytetään esimerkiksi apuna sokeiden lukulaitteissa. Alt-teksti näkyy myös silloin, kun kuvaa ei jostain syystä pystytä näyttämään normaalisti. Alt-tekstin käytöllä on myös pientä merkitystä hakukoneoptimoinnin kannalta. Hakukoneet nimittäin lukevat alt-tekstin eivätkä itse kuvaa. Alt-teksti voi myös tarvittaessa poiketa varsinaisesta kuvatekstistä. Alt-teksti tulisi […]

Lue lisää

Baidu

Baidu on kiinalainen teknologiayritys, joka on erityisen tunnettu samannimisestä hakukonepalvelustaan. Baidu on Kiinan suurin hakukone ja se tarjoaa myös muita internetpalveluita, kuten karttapalveluita, verkkotallennustilaa, verkkovideoita ja tekoälyyn liittyviä palveluita. Baidu perustettiin vuonna 2000, ja se on kasvanut merkittäväksi toimijaksi Kiinassa ja osin myös maailmanlaajuisesti. Baidua on usein vertailtu yhdysvaltalaiseen Googleen sen hakukoneen ja monien muiden […]

Lue lisää

Bing

Bing on Microsoftin luoma hakukone, joka tunnettiin aiemmin nimellä Live Search. Bing on Googlen jälkeen yksi suurimmista hakukoneista. Bingin liiketoimintamalli perustuu Googlen tavoin hakutulosten yhteydessä näytettäviin hakusanamainoksiin. Vaikka Bingin suosio ei yllä lähellekään Googlen suosiota, väli on kaventunut ja sen tarjoamat mainostusmahdollisuudet ovat myös Suomessa houkuttelevan kilpailukykyisiä hinnaltaan. Kts. myös hakukoneet

Lue lisää

Botti

Sanalla botti (engl. bot) tarkoitetaan yleensä tietokoneohjelmaa, joka osaa toimia sille annettujen ohjeiden mukaan mahdollisimman itsenäisesti. Yksi esimerkki boteista on hakukoneiden käyttämät hakubotit. Ne kahlaavat läpi lukemattoman määrän erilaisia verkkosivustoja, josta saatavaa tietoa hakukoneet sitten käyttävät hakutuloksissaan. Botti voidaan asettaa myös esimerkiksi tarkkailemaan verkkokeskustelua ja tarvittaessa moderoimaan sitä. Automaattisesti toimivaa chattia kutsutaan joskus myös nimellä […]

Lue lisää

ChatGPT

ChatGPT, OpenAI:n luoma tekoälypohjainen chatbotti, tarjoaa kyvyn käydä syvällisiä ja aidontuntuisia keskusteluja ihmiskäyttäjien kanssa, mukaillen ihmisen luontevaa kommunikaatiotapaa. Tämä tekoäly kykenee sekä ymmärtämään että tuottamaan tekstiä, joka heijastaa ihmisen kielellisiä ilmaisuja ja vuorovaikutuksen dynamiikkaa. Sen älykkyyden perusta on massiivisessa tekstiaineistossa, johon se on “koulutettu” ennen sen käyttöönottoa. Koulutusprosessin aikana kielimalli syventyy kielen moninaisiin käyttötapoihin, konteksteihin […]

Lue lisää

Creative Commons

Creative Commons (CC) on voittoa tavoittelematon organisaatio ja lisenssijärjestelmä. Se tarjoaa luovan sisällön tekijöille mahdollisuuden jakaa teoksiaan laajemmin kuin perinteiset tekijänoikeudet sallisivat. Creative Commons -lisenssien avulla tekijät voivat määrittää, miten heidän teoksiaan voi käyttää, jakaa ja muokata, säilyttäen samalla osan oikeuksistaan. Tämä antaa tekijöille enemmän joustavuutta ja mahdollistaa avoimen ja vapaan kulttuurin edistämisen. Tekijät voivat […]

Lue lisää

Domain Name System (DNS)

DNS (Domain Name System) on tietokoneverkkojen keskeinen protokolla, joka auttaa ihmisiä muistamaan verkkolaitteiden osoitteet helposti muistettavien verkkotunnusten avulla. DNS toimii periaatteessa kääntäjänä numeerisille IP-osoitteille. DNS muuntaa ihmisten ymmärtämät verkkotunnukset, vaikkapa “www.esimerkki.com”, numeerisiksi IP-osoitteiksi, jotka ovat välttämättömiä tietoliikenteen reitityksessä. DNS mahdollistaa siis sen, että voimme käyttää esimerkiksi verkkosivustoja ja sähköpostipalvelimia nimien perusteella eikä meidän tarvitse muistaa […]

Lue lisää

DuckDuckGo

DuckDuckGo on yksityisyyttä kunnioittava hakukone, joka korostaa käyttäjien yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa hakutoiminnassa. Tämä tarkoittaa, että DuckDuckGo ei tallenna käyttäjien henkilökohtaisia tietoja tai seuraa heidän hakuhistoriaansa. DuckDuckGo ei myöskään räätälöi hakutuloksia käyttäjän aiemman hakuhistorian perusteella toisin kuin monet muut hakukoneet. DuckDuckGo perustettiin vuonna 2008. Se tarjoaa samanlaisen hakukokemukset kuin muut hakukoneet, mutta se korostaa avoimuutta […]

Lue lisää

Ecosia

Ecosia on hakukone, joka on suunniteltu edistämään ympäristönsuojelua ja kestävää kehitystä. Se toimii samoin kuin monet muut hakukoneet, mutta eroaa siinä, että se käyttää suurimman osan mainostuloistaan puiden istuttamiseen ympäri maailmaa. Ecosia perustettiin Saksassa vuonna 2009. Sen tavoitteena on auttaa hidastamaan ilmastonmuutosta ja torjumaan metsäkadon vaikutuksia. Kun käyttäjä tekee haun Ecosialla, osa hakutuloksissa esitettyjen mainosten […]

Lue lisää

Eväste

Evästeet (engl. cookie) ovat pieniä tiedostoja, joita verkkosivustot pyrkivät tallentamaan käyttäjien laitteille. Evästeiden avulla verkkosivusto voi esimerkiksi tunnistaa onko käyttäjä vieraillut samalla verkkosivustolla aikaisemmin. Tällöin sivusto voidaan mukauttaa paremmin käyttäjän vaatimuksia vastaavaksi. Evästeet voivat tallentaa esimerkiksi kirjautumistietoja, kieliasetuksia, laitetunnisteita tai vaikkapa kesken jääneitä verkkokauppaostoksia. Evästeet eivät itsessään kalastele mitään henkilötietoja tai vastaavaa, mutta niiden avulla […]

Lue lisää

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation, yleinen tietosuoja-asetus) on Euroopan unionin tietosuoja-asetus, joka astui voimaan 25.5.2018. Se on suunniteltu suojaamaan yksityishenkilöiden henkilötietojen käsittelyä ja parantamaan heidän tietosuojaoikeuksiaan. GDPR korvasi aiemman tietosuojadirektiivin ja loi yhdenmukaiset tietosuojasäännöt kaikkialle EU:hun. GDPR koskee kaikkia organisaatioita, jotka käsittelevät EU:ssa oleskelevien yksilöiden henkilötietoja riippumatta siitä, missä organisaatio sijaitsee. Tämän vuoksi se vaikutti […]

Lue lisää

Google

Google on yhdysvaltalainen teknologiayritys, joka tunnetaan erityisesti samannimisestä hakukoneesta eli Googlesta. Googlen perustivat Larry Page ja Sergey Brin vuonna 1998. Yritys on kasvanut huomattavasti sen perustamisesta lähtien ja on nyt osa Alphabet Inc. -konsernia. Google tarjoaa monenlaisia palveluita ja tuotteita, mm.: Google on myös aktiivinen tekoälyn ja koneoppimisen kehittäjä. Se hyödyntää näitä teknologioita palveluissaan, kuten […]

Lue lisää

Google My Business

Google My Business on Googlen hakutulosten ja kartalta löytyvien tietojen yhteydessä näytettävä tietopankki yritysten perustiedoista. Google My Business voi näyttää yrityksen ajo-ohjeet, aukioloajat, yhteystiedot ja niin edelleen. Kuluttajat voivat myös arvostella yrityksiä, jotka listautuvat Google My Business -osiossa. Joskus Google saattaa luoda My Business -sivun automaattisesti, jolloin tiedot saattavat olla virheellisiä. Tämän vuoksi yritysten kannattaisi […]

Lue lisää

Hakukoneet

Hakukoneet ovat eräänlaisia hakemistoja, jotka etsivät ja analysoivat internetistä löytyvää tietoa. Hakukoneet listaavat käytettyjen avainsanojen perusteella erilaisia verkkosivustoja listaksi, joista käyttäjä toivon mukaan löytää etsimänsä tiedon. Hakutulosten esittäminen riippuu hakukoneesta, mutta pääsääntöisesti hakukoneet noudattavat samoja toimintamalleja. Google on hakukoneista ylivoimaisesti suosituin, mutta sen valta-asema on kuitenkin viime vuosina hieman kaventunut. Muita tunnettuja hakukoneita ovat esimerkiksi […]

Lue lisää

HTTP

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) on protokolla eli sääntöjärjestelmä, jota käytetään tietokoneiden väliseen tiedonsiirtoon internetissä. Se on perusosa WWW:n toimintaa ja mahdollistaa web-selaimen ja web-palvelimen välisen viestinnän. HTTP määrittelee, miten tiedot siirretään ja pyydetään verkon yli. Se toimii asiakas-palvelin-mallin mukaisesti, missä web-selain (asiakas) pyytää tietoa web-palvelimelta. Web-selain voi tehdä erilaisia pyyntöjä, kuten hakupyynnön (GET) saadakseen sivun […]

Lue lisää

HTTPS

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) on internetin protokolla, jota käytetään turvalliseen datan siirtoon verkkosivustojen ja käyttäjän välillä. Se on perusprotokolla, jota käytetään yleiseesti verkkosivustojen selaimessa tapahtuvaan tiedonvaihtoon. HTTPS perustuu HTTP-protokollaan, mutta siinä on enemmän tietoturvaominaisuuksia. Yksi näistä on salattu datansiirto, jolla varmistetaan, että tiedot pysyvät luottamuksellisina ja eheinä. Tärkeimmät piirteet HTTPS:ssä ovat: HTTPS on erityisen […]

Lue lisää

IaaS / Infrastructure as a Service

IaaS (Infrastructure as a Service) on yksi pilvipalvelumallin muodoista. Se tarjoaa organisaatioille mahdollisuuden vuokrata tietotekniikan infrastruktuurielementtejä, kuten palvelimia, tallennustilaa, verkkoja ja muita peruskomponentteja tarpeen mukaan sen sijaan, että ne hankkisivat ja ylläpitäisivät näitä resursseja omassa fyysisessä ympäristössään. IaaS-palveluntarjoajat tarjoavat tyypillisesti virtuaalipalvelimia ja tallennustilaa, ja asiakkaat voivat käyttää näitä resursseja joustavasti tarpeen mukaan. IaaS-palvelut mahdollistavat skaalautuvuuden […]

Lue lisää

Indeksointi

Indeksoinnilla tarkoitetaan prosessia, jossa niin kutsutut hakurobotit kahlaavat internetistä löytyvää tietoa ja tallentavat sitä hakukoneiden omiin tietokantoihin. Indeksoitu informaatio on sitä samaa sisältöä, jota hakukoneet esittävät käyttäjille hakutulosten yhteydessä. Indeksoinnista saatetaan puhua esimerkiksi uuden verkkosivuston yhteydessä, kun Google ei ole vielä “indeksoinut” sitä. Joskus hakukoneet saattavat jättää indeksoimatta jotain yksittäisiä sivuja esimerkiksi jonkun virheen vuoksi. […]

Lue lisää

Internet of Things / IoT

IoT on lyhenne sanoista Internet of Things. Se suomennetaan tyypillisesti muotoon esineiden internet, joskus myös teollinen internet. IoT tarkoittaa järjestelmää, jossa internetiin liitetyt laitteet lähettävät verkkoon tietoa mahdollistaen laitteiden ohjauksen ja valvonnan etänä. IoT:ssä käytetään erilaisia ohjelmistoja, sensoreita ja muuta teknologiaa, jotka mahdollistavat laitteiden kommunikaation langattoman tai kiinteän verkon välityksellä. IoT-laitteet keräävät valtavia määriä dataa […]

Lue lisää

Internetselain

Internetselain (verkkoselain, selain) on tietokoneohjelma tai sovellus, joka mahdollistaa käyttäjän selata verkkosivustoja ja käyttää internetiä. Selain toimii käyttöliittymänä, joka mahdollistaa verkkosivujen lataamisen ja näyttämisen tietokoneen tai älypuhelimen näytöllä. Käyttäjä voi syöttää verkkosivustojen osoitteita (URL-osoitteita) selaimen osoiteriville tai käyttää hakukoneita etsiäkseen tietoa verkosta. Google Chrome on pitkään ollut suosituin verkkoselain. Muita suosittuja selaimia ovat muun muassa […]

Lue lisää

IP-osoite

IP-osoite (Internet Protocol address) on numerojono, joka on tarkoitettu tietokoneille, laitteille ja verkkojen osille tunnistamista varten internetissä tai muussa tietokoneverkossa. IP-osoitteet ovat välttämättömiä tietoliikenteen reitittämiseksi ja laitteiden tunnistamiseksi verkossa. IP-osoitteet mahdollistavat laitteiden ja palvelimien yhteyden muodostamisen toisiinsa internetissä. Ne toimivat kuin postiosoitteet, jotka ohjaavat tiedon oikeaan kohteeseen verkossa. IP-osoitteiden käyttö on keskeinen osa internetin toimintaa. […]

Lue lisää

iPaaS / Integration Platform as a Service

iPaaS (integration Platform as a Service) on pilvipalvelu, joka tarjoaa välineitä ja palveluita erilaisten sovellusten, tietojen ja prosessien integroimiseen. iPaaS on suunniteltu helpottamaan järjestelmien välisen viestinnän, tiedon siirtämisen ja prosessien automatisoinnin hallintaa. iPaaS on erityisen hyödyllinen organisaatioille, jotka käyttävät useita erilaisia ohjelmistoja ja palveluita, kuten CRM-järjestelmiä, taloushallinnon ohjelmistoja, sosiaalisen median alustoja ja muita sovelluksia, jotka […]

Lue lisää

Julkaisujärjestelmä

Julkaisujärjestelmä (engl. Content Management System, CMS) on ohjelmisto tai järjestelmä, joka mahdollistaa verkkosivuston tai digitaalisen sisällön helpon hallinnan, päivittämisen ja julkaisemisen ilman syvällistä ohjelmointitaitoa. CMS-järjestelmät ovat suosittuja erityisesti verkkosivustojen, blogien ja muiden verkkopohjaisten sisältöjen luomisessa ja ylläpidossa. Julkaisujärjestelmä mahdollistaa sisällön, kuten tekstien, kuvien, videoiden ja muiden tiedostojen helpon luomisen, muokkaamisen ja julkaisemisen verkkosivustolle. Monet järjestelmät […]

Lue lisää

Liikenteen lähde

Liikenteen lähde (engl. traffic source) on käsite, jolla kuvataan verkkosivuston niitä väyliä, joista käyttäjät saapuvat sivustolle. Näitä väyliä ovat esimerkiksi hakukoneet, maksettu mainonta, toiset sivustot, sosiaalisen median palvelut sekä sähköposti. Myös osoiteriviltä suoraan sivustolle saapuva liikenne sekä sivustolle suoraan palaava liikenne määritellään verkkosivuston liikenteen lähteiksi. Eri liikenteen lähteitä ja niiden suhteellisia osuuksia vertailemalla voidaan tehdä […]

Lue lisää

Linkki

Linkki (engl. link) on termi, jolla kuvataan tapaa edetä internetsivulta toiselle. Se voi olla sana, tekstiä tai kuva, jota klikkaamalla käyttäjä siirtyy linkille määritettyyn URL-osoitteeseen. Linkki voi myös viitata samalla sivulla olevaan kohtaan, jolloin linkkiä kutsutaan yleensä ankkurilinkiksi. Linkin klikkaaminen voi myös laukaista esimerkiksi jonkun dokumentin lataamisen. Linkeillä on suuri merkitys koko internetin toiminnan kannalta […]

Lue lisää

Orgaaninen hakutulos

Orgaaninen hakutulos tarkoittaa informaatiota, jota hakukoneet esittävät hakukoneiden tuloksissa. Orgaaninen hakutulos näyttää sivuston otsikon sekä lainauksen sisältötekstistä. Se, millä perusteilla ja kenelle mikäkin orgaaninen hakutulos näytetään, riippuu pitkälti sivustojen auktoriteetista sekä niiden sisältämän aineiston laadusta. Orgaaniseen hakutulokseen liittyvät asiat mielletään erityisesti yhdeksi hakukoneoptimoinnin käsitteistä. Asiasta saatetaan puhua esimerkiksi siinä mielessä, että jonkun verkkosivuston orgaanista hakutulosta […]

Lue lisää

Orgaaninen liikenne

Orgaaninen liikenne tarkoittaa verkkosivuston liikenteen lähdettä, jossa verkkosivuston kävijä on tullut sivustolle ilman maksettua mainontaa tai muuta “keinotekoista” liikenteen lähdettä. Tämä liikenne syntyy luonnollisesti hakukoneiden, sosiaalisen median jakojen, suosittelujen ja muun ei-maksetun näkyvyyden kautta. Orgaaninen liikenne voi tulla hakukoneiden kautta, kun sivusto sijoittuu korkealle hakutulossivuilla tiettyjen hakusanojen perusteella. Se voi myös tulla suoraan kävijöiltä, jotka […]

Lue lisää

Orgaaninen näkyvyys

Orgaaninen näkyvyys tarkoittaa verkkosivuston tai verkkosivun luonnolliseen näkyvyyteen hakukoneiden tulossivuilla ilman maksettua mainontaa. Tämä tarkoittaa, että sivusto näkyy hakutuloksissa sen perusteella kuinka hyvin se vastaa käyttäjän hakutermiin ja kuinka hyvin se on optimoitu hakukoneille. Orgaaninen näkyvyys riippuu monesta eri tekijästä, kuten sivuston sisällöstä, laadusta, optimoinnista, linkkien määrästä ja laadusta sekä muiden hakukoneoptimointitekniikoiden käytöstä. Tavoitteena on […]

Lue lisää

Paluulinkki

Paluulinkkien (engl. backlinks) kautta voidaan saada liikennettä sivustolle. Paluulinkki tarkoittaa siis sivuston ulkopuolista linkkiä, joka ohjaa käyttäjän tietylle toiselle verkkosivustolle. Paluulinkeillä oli ennen todella suuri merkitys hakukoneoptimoinnissa, koska hakukoneet arvostivat sivustoja pitkälti sen mukaan kenen verkkosivustoille oli eniten viittaavia linkkejä. Tämä asia kuitenkin on muuttunut, koska käytäntö aiheutti paljon linkkien väärinkäytöksiä ja paluulinkkejä varten alettiin […]

Lue lisää

Palvelin

Palvelin (engl. server) on tietokoneohjelma tai laite, joka tarjoaa palveluja muille tietokoneille eli asiakkaille. Palvelimet ovat keskeinen osa tietokoneverkkoja ja internetiä, sillä ne vastaavat pyyntöihin ja tarjoavat resursseja (mm. tiedostot, verkkosivustot, sähköpostipalvelut) asiakkaiden käyttäväksi. Palvelin voi olla fyysinen tietokone, joka on suunniteltu erityisesti palvelintehtäviin, tai se voi olla ohjelmisto, joka toimii isäntäkoneella. Palvelimen tehtävänä on […]

Lue lisää

Pilvipalvelu

Pilvipalvelu tarkoittaa tietotekniikan palveluja, jotka tarjotaan internetin kautta etäyhteyden avulla. Näissä palveluissa tietokoneet, tietoverkot, tallennustilat ja ohjelmistot eivät ole fyysisesti käyttäjän omassa laitteistossa tai paikallisessa tietokeskuksessa, vaan sijaitsevan etäällä, yleensä suurissa tietokeskuksissa. Pilvipalvelut tarjoavat useita etuja, kuten skaalautuvuus, käytön helppous, joustavuus ja resurssien tehokas hyödyntäminen. Tyypillisiä pilvipalveluja ovat: Kts. myös IaaS, PaaS, SaaS

Lue lisää

Public Domain

Public domain tarkoittaa sitä, että teos tai tieto ei ole enää tekijänoikeuksien suojaamaa, ja että se on saatavilla yleiseen käyttöön ilman rajoituksia. Kun teos tai tieto siirtyy public domainiin, kuka tahansa voi käyttää, jakaa, muokata ja hyödyntää sitä ilman tarvetta pyytää lupaa tekijältä tai maksaa korvauksia. Teoksen siirtyminen public domainiin voi tapahtua eri tavoin: On […]

Lue lisää

Robots.txt

Robots.txt on verkkosivuston juurikansiossa oleva tekstipohjainen tiedosto. Sitä käytetään verkkorobotin, kuten hakukoneiden indeksoijien, ohjaamiseen. Tämä tiedosto sisältää sääntöjä, jotka määrittelevät, mitkä verkkorobotit (kuten Googlebot) voivat indeksoida sivuston osia. Sääntöjen perusteella voi myös estää hakukoneita indeksoimasta tiettyjä sivuja tai tiedostoja, mikä voi olla hyödyllistä esimerkiksi yksityisyyssyistä tai sisällönhallinnan tarpeista. On kuitenkin tärkeää huomioida, että vaikka robots.txt […]

Lue lisää

SaaS / Software as a Service

SaaS on lyhenne sanoista Software as a Service. Se tarkoittaa ohjelmiston jakelumallia ja/tai ohjelmistopalvelua, jossa palveluntarjoaja tarjoaa tietyn palvelun tai palveluita asiakkaille internetin välityksellä. SaaS-palvelut ovat tyypillisesti standardoituja, mutta niitä on mahdollista räätälöidä juuri asiakkaalle sopivaksi esimerkki käyttötarpeen tai asiakassegmenttien mukaisesti. SaaS-palvelut toimivat palveluntarjoajan osoittaman palvelimen kautta eli tietokoneelle ei tarvitse asentaa mitään ohjelmia. Näin […]

Lue lisää

SMTP

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) on sähköpostien lähettämiseen käytetty protokolla tai viestinvälitysprotokolla. Se on osa sähköpostin toimittamisen perusinfrastruktuuria ja vastaa sähköpostiviestien siirtämisestä lähettäjältä vastaanottajalle. SMTP mahdollistaa sähköpostiviestien reitittämisen ja siirtämisen eri sähköpostipalvelimien välillä. SMTP-protokolla määrittelee säännöt ja muodon, joiden mukaan sähköpostiviestit toimitetaan sähköpostipalvelimien kautta. Kun sähköpostiohjelmaa käytetään sähköpostiviestin lähettämiseen, se käyttää SMTP:tä viestin lähettämiseen palvelimen […]

Lue lisää

Sovelluskehitys

Sovelluskehityksellä tarkoitetaan asiakkaalle tuotetun sovelluksen rakentamista ja kehittämistä. Kehitettävän sovelluksen tarkoituksena on esimerkiksi tukea yrityksen liiketoimintaa, helpottaa tiettyjen tehtävien suorittamista tai tarjota ratkaisu tiettyyn yrityksen tunnistamaan ongelmaan. Yritykselle räätälöity sovellus auttaa myös tehostamaan nykyisiä toimintatapoja, ylläpitämään kilpailukykyä sekä mahdollisesti luomaan täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Sovellus voidaan kehittää web-sovelluksena, hybridisovelluksena tai natiivisovelluksena. Web-sovellus toimii kokonaan selaimessa, jolloin […]

Lue lisää

Spotify

Spotify on suosittu musiikin suoratoistopalvelu, joka tarjoaa käyttäjilleen mahdollisuuden kuunnella laajaa valikoimaa musiikkia internetin kautta. Palvelu on saatavilla useille eri alustoille, kuten tietokoneille, älypuhelimille ja tablet-laitteille. Palvelu perustettiin vuonna 2006 Ruotsissa, ja se on kasvanut yhdeksi maailman suurimmista ja suosituimmista musiikin suoratoistopalveluista. Spotify tarjoaa sekä ilmaisen, mainosrahoitetun version että maksullisen tilausversion, joka mahdollistaa mainoksettomat ja […]

Lue lisää

Tekoäly (AI, keinoäly, Artificial Intelligence)

Tekoäly (Artificial Intelligence, AI) on tietojenkäsittelyn osa-alue, joka keskittyy luomaan tietokoneohjelmia ja järjestelmiä, jotka kykenevät suorittamaan tehtäviä, jotka yleensä vaativat inhimillistä älykkyyttä. Tekoälyjärjestelmiä suunnitellaan ja koulutetaan suorittamaan monenlaisia tehtäviä, kuten tietojen analysointi, päätöksenteko, ongelmanratkaisu, puheentunnistus, kuvantunnistus ja kielentunnistus. Tehtävistä riippuen tekoälyjärjestelmät voivat käyttää erilaisia menetelmiä ja tekniikoita. Näitä ovat esimerkiksi koneoppiminen, syväoppiminen, neuroverkot ja luonnollisen […]

Lue lisää

TLS

TLS (Transport Layer Security) on tietoturvaprotokolla, jota käytetään tietoliikenteen suojaamiseen internetissä ja muissa verkoissa. Se on suunniteltu varmistamaan, että tieto siirtyy verkon yli turvallisesti ja että se säilyy luottamuksellisena ja eheänä. TLS:ää käytetään yleisesti suojaamaan verkkosivujen, sähköpostipalvelimien, chat-viestien ja muiden verkkopohjaisten palveluiden tietoliikennettä. Se perustuu julkisen avaimen infrastruktuuriin (Public Key Infrastructure, PKI) ja käyttää salausta […]

Lue lisää

URL

URL eli Uniform Resource Locator on verkkosivun tai minkä tahansa resurssin osoite internetissä. Se auttaa paikantamaan ja pääsemään halutulle verkkosivulle tai resurssiin. URL koostuu usein seuraavista osista: Esimerkki URL:sta: https://www.esimerkkisivu.com:8080/blogi/aihe?sivu=1#osa3 Tämä URL tarkoittaisi, että käytetään HTTPS-protokollaa. Osoitteena on “www.esimerkkisivu.com” portilla 8080, ja pyyntö suuntautuu polulle “/blogi/aihe” parametrilla “sivu=1”. Ankkuri “osa3” osoittaa tiettyyn osioon sivulla. URL:ien […]

Lue lisää

Verkkokauppa

Verkkokauppa (engl. e-store) on yleisnimitys verkkosivustoille, joiden ominaisuutena on mahdollisuus ostaa tai tilata sivustolta jotain. Verkkokaupassa on kyse etäkaupasta, jossa käyttäjä ei pysty näkemään ja/tai testaamaan myytävää tuotetta paikan päällä. Näin ollen käyttäjä joutuu tekemään ostopäätöksen siitä esitettyjen kuvien ja tietojen perusteella. Yleisiä verkkokauppa-alustoja ovat esimerkiksi Woocommerce, Shopify, Magento sekä Mycashflow.

Lue lisää

Verkkosivusto

Verkkosivusto (verkkosivu, www-sivusto, internetsivusto, nettisivusto) on internetissä tietyssä osoitteessa oleva sivu tai sivujen joukko, joka pitää sisällään tietoa erilaisista aiheista. Verkkosivustoja on olemassa lukemattomia erilaisia ja moneen eri tarkoitukseen. Tyypillisiä verkkosivustoja ovat ihmisten, yritysten, organisaatioiden tai erilaisten hallintoelimien kotisivut. Nykypäivänä verkkosivustot ovat merkittävä osa yritysten toimintaa. Monen yrityksen kohdalla koko liiketoiminta saattaa olla sidoksissa verkkosivuston […]

Lue lisää

VPN

VPN eli Virtual Private Network on virtuaalinen yksityisverkko, joka luo salatun ja turvatun yhteyden internetin yli. VPN:t on suunniteltu suojaamaan käyttäjien yksityisyyttä ja turvallisuutta sekä mahdollistamaan anonyymin selailun ja tietojen siirron verkossa. VPN toimii luomalla salatun yhteyden käyttäjän laitteen ja VPN-palvelimen välille. Tämän jälkeen kaikki liikenne kulkee tämän salatun yhteyden läpi, mikä estää kolmansia osapuolia […]

Lue lisää

Yahoo!

Yahoo! on yhdysvaltalainen monikansallinen teknologiayritys, joka perustettiin vuonna 1994. Yahoo! on tunnettu erityisesti sen verkkopalveluista, kuten hakukoneesta, sähköpostipalvelusta (Yahoo Mail), uutispalvelusta ja monista muista internetpohjaisista palveluista. Yahoo! oli yksi internetin varhaisista menestystarinoista ja sen hakukone oli aikoinaan suosittu vaihtoehto Googlelle. Suomessa Yahoo! on kolmanneksi käytetyin hakukone. Kts. myös hakukoneet

Lue lisää

Yandex

Yandex on venäläinen monialayritys, joka tarjoaa monenlaisia verkossa toimivia palveluita ja tuotteita. Yandexin palvelut ovat laajasti käytössä Venäjällä ja muissa venäjänkielisissä maissa. Kansainvälisesti Yandex tunnetaan parhaiten samannimisestä hakukoneesta. Muita sen tarjoamia palveluita ovat mm. sähköposti- ja karttapalvelu, sosiaalisen median palvelu VKontakte sekä erilaiset pilvipalvelut. Kts. myös hakukoneet

Lue lisää

YouTube

YouTube on hakukonejätti Googlen omistama videopalvelu, joka mielletään usein myös yhdeksi sosiaalisen median kanavista. Sen avulla käyttäjät voivat lisätä omia videoita sekä katsella ja kommentoida muiden käyttäjien lataamia videoita. YouTube on internetin suosituin videopalvelu ja sitä käyttää päivittäin lukematon määrä ihmisiä. YouTuben merkitys osana digitaalista markkinointia on myös kasvanut jatkuvasti, koska sen tarjoama yleisö tavoittaa […]

Lue lisää

Markkinointi

A/B-testaus markkinoinnissa

A/B-testaus tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että samalle kohdeyleisölle näytetään erilaisia versioita esimerkiksi verkkosivustosta tai mainoksesta. Tästä saatavan tiedon perusteella voidaan helposti tehdä päätelmiä siitä, kuinka hyvin erilaiset versiot suoriutuvat niille asetetusta tehtävästä. A/B-testauksessa vertaillaan kahta (tai useampaa) erilaista versiota samasta markkinointimateriaalista tai sivuston elementeistä, kuten verkkosivun otsikosta, kuvasta, mainoksesta tai CTA-napista. Tavoitteena on selvittää, kumpi versio […]

Lue lisää

Asiakaskokemus

Asiakaskokemus viittaa organisaation ja asiakkaan väliseen vuorovaikutussuhteeseen. Se kuvastaa kuluttajan käsitystä siitä, mitä mielikuvia ja tunteita hänellä on syntynyt yritykseen sen tarjoamien tuotteiden tai palveluiden sekä henkilöstön suhteen. Hyvä asiakaskokemus tarkoittaa sitä, että kuluttajan kokemus vastaa hänen odotuksiaan saadun palvelun tai tuotteen laadusta.

Lue lisää

Avainsana

Perinteisesti avainsana tarkoittaa tiedonhaussa ja indeksoinnissa käytettyä viittausta tiettyyn asiakokonaisuuteen. Digitaalisessa markkinoinnissa avainsanat liittyvät yleensä hakukoneoptimointiin, sisällöntuotantoon sekä mainonnan toteuttamiseen. Hakukoneoptimoinnissa voidaan esimerkiksi pyrkiä löytämään yritystoiminnalle oleellisia avainsanoja, joihin keskittyminen sisällöntuotannossa voisi olla kannattavaa. Jos taas on tarkoitus suunnitella esimerkiksi Google Ads -mainontaa, avainsanojen valinta on keskeinen osa sitä prosessia, kenelle mainosta halutaan esittää. Kts. […]

Lue lisää

Avainsanatutkimus

Avainsanatutkimuksen avulla pyritään selvittämään ja löytämään sellaisia termejä, joiden käyttö esimerkiksi sisällöntuotannossa tehostaisi yrityksen verkkosivuston hakukonenäkyvyyttä. Avainsanatutkimusta voidaan käyttää avuksi myös esimerkiksi Google Ads -mainonnan suunnittelussa. Tällöin optimaalisinta olisi löytää oikea määrä sellaisia avainsanoja, joihin keskittyminen on taloudellisesti kannattavaa. Osa avainsanatutkimuksista voi olla myös kilpailijoiden avaintermien selvittäminen. Kts. myös avainsana

Lue lisää

B2B-markkinointi

B2B-markkinointi (business-to-business) tarkoittaa pääpiirteissään sitä, että yrityksen markkinointia suunnataan toisen yrityksen ostopäättäjille. B2B-markkinointi voi myös sisältää liiketoimintakumppanuuksien rakentamista ja yhteistyötä muiden yritysten kanssa. B2B-markkinointi eroaa tavallisille kuluttajille suunnatusta B2C-markkinoinnista (business-to-consumer) siten, että yrityspuolella ostoprosessit ovat yleensä huomattavasti harkitumpia, ja että myytävä tuote tai palvelu tulee ennen kaikkea yrityksen eikä ostopäätöksen tekevän henkilön käyttöön. B2B-markkinoinnissa keskitytään […]

Lue lisää

B2C-markkinointi

B2C-markkinointi (business-to-consumer) tarkoittaa yrityksen markkinointia, jonka kohdeyleisönä on tavalliset kuluttajat. Tämä markkinointimuoto on suunnattu kuluttajiin, jotka ostavat tuotteita ja palveluita omiin henkilökohtaisiin tarpeisiinsa. Kuluttajille suunnattu markkinointi on yleensä hieman erityyppistä verrattuna yrityksille suunnattuun markkinointiin. Tavalliset kuluttajat tekevät usein nopeampia ostopäätöksiä ja ostamisen motiivit ovat usein tunnepohjaisia. B2C-markkinoinnissa käytetään usein erilaisia kanavia, kuten perinteistä mainontaa, sosiaalista […]

Lue lisää

Bannerimainonta

Bannerimainonnalla viitataan yleensä verkkosivustolla esitettäviin suorakaiteen muotoisiin mainoksiin. Bannerimainos voi olla joko staattinen tai se voi sisältää liikkuvaa animointia, videosisältöä tai se voi olla interaktiivinen. Bannerimainoksen tarkoituksena on saada verkkosivuston käyttäjä kiinnittämään mainokseen huomio sekä mahdollisesti siirtymään mainoksen kautta mainostajan verkkosivustolle. Mainosta näyttävä verkkosivusto saa mainoksen esittämisestä korvauksen, jonka suuruus muodostuu toteutuneiden näyttökertojen, näyttöpäivien, klikkausten […]

Lue lisää

Click Through Rate / CTR

Click Through Rate (CTR) tarkoittaa klikkausprosenttia. Sitä käytetään mittaamaan digitaalisessa markkinoinnissa ja mainonnassa arvioimaan mainoksen tehokkuutta tai verkkosivuston sisällön houkuttelevuutta. CTR kuvaa prosenttiosuutta käyttäjistä, jotka ovat klikanneet mainosta tai linkkiä (esim. hakutuloksissa tai verkkosivuston sisällä) verrattuna kaikkiin niitä nähneisiin. Klikkausprosentin laskeminen tapahtuu yleensä seuraavasti: CTR = (klikkaukset / näytöt) * 100 Eli jos mainosta on […]

Lue lisää

Cost Per Action (CPA)

Cost Per Action, eli CPA, on markkinoinnin hinnoittelumalli, jossa mainostaja maksaa mainoksen toteuttajalle (eli esim. verkkosivustolle) korvauksen vain toteutuneista tapahtumista. Tällaisia ovat esimerkiksi ostos verkkokaupasta, lomakkeen täyttäminen tai vaikkapa puhelinsoitto. Esimerkiksi, jos mainostaja asettaa tavoitteekseen saada verkkosivustonsa vierailijoilta vähintään 100 rekisteröitymistä ja käyttää mainontaan 1000 euroa, CPA lasketaan jakamalla kulut (1000 €) toivotun toiminnon määrällä […]

Lue lisää

Cost Per Click (CPC)

Cost Per Click (CPC, suom. klikkauskohtainen hinta) on digimarkkinoinnin termi, joka liittyy erityisesti hakukone- ja verkkomainontaan. Se kuvaa mainostajan maksamaa hintaa aina kun mainoksen linkkiä klikataan. Tämä tarkoittaa, että mainostaja maksaa jokaisesta klikkauksesta, jonka hänen mainoksensa saa riippumatta siitä, kuinka monta kertaa mainos on näytetty tai johtaako klikkaus haluttuun lopputulokseen (esim. osto). CPC on yleensä […]

Lue lisää

Cost Per Mille (CPM)

Cost Per Mille (CPM, suom. tuhannen näyttökerran hinta) tarkoittaa hintaa, joka muodostuu tuhannesta mainoksen näyttökerrasta. Se on yleisesti käytetty mittari online-mainonnassa, erityisesti näyttömainonnassa, joka sisältää banneri- ja display-mainoksia. CPM on suosittu mittari mainostajille, jotka haluavat lisätä näkyvyyttä ja brändin tunnettuutta, vaikka se ei suoraan mittaa klikkauksia tai toimintaa, kuten CTR tai CPC. CPM-mainonnan etuna on, […]

Lue lisää

Customer Acquisition Cost (CAC)

Customer Acquisition Cost (CAC) on liiketoiminnan mittari, joka kuvaa sitä kuinka paljon rahaa yritys käyttää uusien asiakkaiden hankkimiseen tietyllä ajanjaksolla, yleensä kuukaudessa tai vuodessa. Termi käännetään suomeksi asiakashankintahinta, asiakkaan hintakustannus tai asiakashankintakustannus. CAC on tärkeä mittari liiketoiminnan kannattavuuden arvioinnissa varsinkin niille yrityksille, jotka myyvät tuotteita tai palveluita suoraan kuluttajille tai yrityksille. Yleinen laskukaava CAC:n määrittämiseksi […]

Lue lisää

Customer Lifetime Value (CLV)

Customer Lifetime Value (CLV) tarkoittaa arvoa, jonka kerran saavutettu asiakas tuo yritykselle koko sen elinkaaren eli asiakassuhteen aikana. Tällä on merkitystä etenkin silloin, jos yrityksen palveluiden tai tuotteiden ostamiselle on olemassa perusteita myös ensiostoksen jälkeen. Uskolliset asiakkaat, jotka ostavat saman palveluntarjoajan tuotteita säännöllisesti, ovat ymmärrettävistä syistä satunnaisia asiakkaita arvokkaampia yritykselle. Asiakkaan elinkaaren arvoa ei ole […]

Lue lisää

Digitaalinen markkinointi

Digitaalinen markkinointi (engl. digital marketing), myös digimarkkinointi, on suhteellisen uusi käsite ja sitä on vaikea määritellä mitenkään yksiselitteisen tarkasti. Yleisesti voidaan kuitenkin ajatella, että digitaalinen markkinointi on sellaista markkinointia, joka jollain tapaa liittyy internetiin. Digitaalisen markkinoinnin perimmäisenä tavoitteena on lisätä jonkin yrityksen, tuotteen, palvelun tai jonkun muun asian houkuttelevuutta. Se kattaa laajasti alleen erilaisia sähköisen […]

Lue lisää

Digitoimisto

Digitoimisto on yritys tai organisaatio, joka tarjoaa digitaaliseen markkinointiin ja verkkokehitykseen liittyviä palveluita. Nämä palvelut voivat kattaa hyvin laajan valikoiman, kuten verkkosivustojen suunnittelun ja kehityksen, hakukoneoptimoinnin (SEO), hakukonemainonnan (SEM), sisältömarkkinoinnin, sosiaalisen median hallinnan, sähköpostimarkkinoinnin ja muut digitaaliseen markkinointiin liittyvät tehtävät. Digitoimistot toimivat yleensä yritysten tai brändien kumppaneina auttaakseen niitä luomaan vahvaa näkyvyyttä verkossa ja kasvattamaan […]

Lue lisää

Display-mainonta

Display-mainonta on digitaalisen markkinoinnin muoto, jossa mainoksia näytetään verkkosivustoilla, mobiilisovelluksissa ja muilla digitaalisilla alustoilla. Tämä mainonnan muoto perustuu visuaalisiin elementteihin, kuten kuvien, grafiikan, animaatioiden ja videoiden käyttöön mainoksissa. Tavallisesti display-mainonta käyttää bannerimainoksia, tekstiä sekä kuva- ja videomainoksia, jotka näkyvät verkkosivustojen eri osissa, kuten sivujen ylä- tai alareunoissa, sisältöalueella tai sivupalkissa. Nämä mainokset voivat olla kohdistettuja […]

Lue lisää

Facebook-markkinointi

Facebook-markkinointi viittaa markkinointitoimenpiteisiin, jotka suoritetaan Facebookin alustalla. Tämä voi sisältää useita erilaisia markkinointistrategioita ja mainosmuotoja, joiden tarkoitus on tavoittaa Facebookin käyttäjät ja edistää tuotteiden ja/tai palveluiden myyntiä tai kasvattaa yrityksen brändin tunnettuutta. Facebook-markkinointi tarjoaa monia etuja. Näitä ovat mm. laaja yleisö, tarkasti kohdennetun mainonnan mahdollisuudet sekä useita työkaluja tulosten seuraamiseen ja analysointiin. Kts. myös sosiaalisen […]

Lue lisää

Funneli

Funneli (ostoputki) on käsite markkinoinnissa, joka kuvastaa asiakkaiden polkua tai matkaa tuotteen tai palvelun tietoisuuden herättämisestä lopullisen oston tekemiseen. Tämä käsite auttaa yrityksiä ymmärtämään, miten potentiaaliset asiakkaat etenevät vaiheittain ennen kuin tekevät ostopäätöksen. Funneli koostuu yleensä useista vaiheista, ja jokaisessa vaiheessa pyritään houkuttelemaan asiakkaita lähemmäksi lopullista ostopäätöstä. Tässä funnelin yleiset vaiheet: Funneli voi vaihdella eri […]

Lue lisää

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation, yleinen tietosuoja-asetus) on Euroopan unionin tietosuoja-asetus, joka astui voimaan 25.5.2018. Se on suunniteltu suojaamaan yksityishenkilöiden henkilötietojen käsittelyä ja parantamaan heidän tietosuojaoikeuksiaan. GDPR korvasi aiemman tietosuojadirektiivin ja loi yhdenmukaiset tietosuojasäännöt kaikkialle EU:hun. GDPR koskee kaikkia organisaatioita, jotka käsittelevät EU:ssa oleskelevien yksilöiden henkilötietoja riippumatta siitä, missä organisaatio sijaitsee. Tämän vuoksi se vaikutti […]

Lue lisää

Google Ads

Google Ads on Googlen kehittämä mainostyökalu, jolla voi luoda ja asettaa mainoksia näkymään Googlen haku- ja/tai Display-verkostoissa. Google Ads jakautuu lähtökohtaisesti kahteen osaan, jotka ovat virallisilta nimiltään Google Ads Search Network ja Google Ads Display Network. Google Ads -laatupisteet ovat oleellinen osa toimivaa Google Ads -mainontaa. Mainoksen tehokkuus riippuu laatupisteistä, joihin vaikuttavat muun muassa mainoksen […]

Lue lisää

Hakukonemarkkinointi (SEM)

Hakukonemarkkinointi (engl. Search Engine Marketing eli SEM) on hakukoneiden hakutulosten yhteydessä esitettävää markkinointia. Hakukonemarkkinointia pidetään erityisen tehokkaana digitaalisen markkinoinnin muotona. Tämä johtuu siitä, että potentiaalisten asiakkaiden tarpeisiin pystytään vastaamaan juuri silloin, kun he aktiivisesti etsivät mainostettavaan palveluun tai tuotteeseen liittyvää tietoa. Google Ads on yksi käytetyimmistä hakukonemarkkinoinnin työkaluista. Se kykenee tarjoamaan varsin tehokkaita mahdollisuuksia hakukonemarkkinointiin. […]

Lue lisää

Hintatarjous (Google Ads)

Hintatarjous on Google Ads -mainonnan yhteydessä esiintyvä termi. Hintatarjous määrittää sen, millä tavoin mainonnan kulut muodostuvat. Hintatarjouksen voi painottaa keskittymään esimerkiksi mainoksen klikkauksiin tai näyttökertoihin. Mikäli mainonnan toimivuudesta on saatu riittävästi perustietoa, voi hintatarjous tarkoittaa myös suoraan jotain haluttua tapahtumaa verkkosivustolla. Hintatarjouksen suuruuteen voi vaikuttaa antamalla ylärajan sille, kuinka paljon on valmis maksamaan halutusta toiminnasta. […]

Lue lisää

Inbound-markkinointi

Inbound-markkinointi on digitaalisen markkinoinnin strategia, joka keskittyy houkuttelemaan potentiaalisia asiakkaita ja kiinnostuneita yleisöjä tarjoamalla heille arvokasta ja hyödyllistä sisältöä. Tavoitteena on luoda pitkäaikaisia suhteita asiakkaisiin ja rakentaa brändiä siten, että asiakkaat itse tulevat yrityksen luokse sen sijaan, että yritys pyrkii aktiivisesti tavoittamaan heitä. Inbound-markkinoinnin perusajatuksena on tarjota ratkaisuja ja tietoa asiakkaiden ongelmiin ja tarpeisiin. Tämä […]

Lue lisää

Kampanja

Digitaalisen markkinoinnin maailmassa kampanjalla (myös mainoskampanja) tarkoitetaan usein tiettyä viitekehystä, jonka sisällä mainontaa halutaan toteuttaa. Esimerkiksi Google Ads -mainontaa käytettäessä on mahdollista luoda useita samanaikaisia kampanjoita, joille kaikille on olemassa omat kohdennusasetuksensa ja mainoksensa. Kampanjalle määritellään usein budjetti, strategia, aikataulut sekä tarvittavat kohdennusasetukset.

Lue lisää

Klikkaus

Digitaalisessa markkinoinnissa klikkauksella (klikki, engl. click) tarkoitetaan yleensä tapahtumaa, jossa verkkosivuston käyttäjä klikkaa esimerkiksi mainosta ja päätyy näin mainostajan verkkosivustolle. Tässä tapauksessa klikkaukselle voidaan antaa jokin itseisarvo ja laskea sille myös jokin rahallinen arvo. Klikkaus voi olla myös seurattava tapahtuma verkkosivuston sisällä, jos halutaan selvittää esimerkiksi jonkun tietyn sisältöosion toimivuutta.

Lue lisää

Konversio

Digitaalisen markkinoinnin käsitteenä konversio tarkoittaa yleensä jonkin ennalta määritellyn tavoitteen toteutumista. Esimerkiksi kun käyttäjä klikkaa mainosta ja ostaa tämän kautta halutun tuotteen, voidaan tapahtuma mieltää toteutuneeksi konversioksi. Vaikka selkeille ostotapahtumille voidaan antaa selkeä arvo, konversio voi myös tarkoittaa tapahtumaa, jonka arvo vaihtelee tai sitä ei ole tiedossa. Konversioiden määrittely ja mittaaminen helpottavat markkinoinnin suunnittelua ja […]

Lue lisää

Konversio-optimointi

Konversio-optimointi (engl. conversion optimization) on prosessi, jonka tarkoituksena on parantaa verkkosivuston tai muun digitaalisen alustan suorituskykyä. Lisäksi sen tarkoitus on tehostaa toivottujen toimintojen, kuten myyntien, tilausten, latausten tai rekisteröitymisten, suorittamista. Konversio-optimointi pyrkii lisäämään sivuston kävijöiden muuttamista aktiivisiksi toimijoiksi eli “konvertoimaan” heidät tavoitteiden tai toivottujen toimintojen suorittajiksi. Konversio-optimoinnin tavoitteena on parantaa sivuston tehokkuutta ja saavuttaa parempia […]

Lue lisää

Konversioprosentti

Konversioprosentti on mittari, jota käytetään yleisesti verkkosivustoilla ja markkinoinnissa arvioimaan kuinka monta kävijää suorittaa halutun toiminnon, kuten ostoksen tai rekisteröitymisen, suhteessa kokonaiskävijämäärään. Konversioprosentti lasketaan yleensä seuraavasti: Konversioprosentti = (Toivotut toiminnot / Kokonaiskävijät) * 100 Esimerkiksi, jos verkkokaupassa vieraili 1000 kävijää ja heistä 50 teki ostoksen, konversioprosentti olisi: (50 / 1000) * 100 = 5 % […]

Lue lisää

Kumppanuusmarkkinointi

Kumppanuusmarkkinointi eli affiliate-markkinointi on digitaalinen markkinointistrategia. Siinä yritys palkitsee muita yrityksiä tai yksilöitä (“affiliaatti”, “kumppani”) myynnistä tai liikenteestä, jonka he tuovat yrityksen verkkosivustolle tai verkkokauppaan. Tämä markkinointimuoto perustuu suoritusperusteiseen palkkiojärjestelmään, jossa kumppanit saavat komission jokaisesta heidän kauttaan generoidusta myynnistä, liidistä tai muusta toivotusta toiminnasta. Yleensä affiliate-markkinointi toimii seuraavalla tavalla: Kumppanuusmarkkinointi on suosittu digitaalisen markkinoinnin muoto, […]

Lue lisää

Laskeutumissivu

Laskeutumissivu (myös länderi, ländäri, engl. landing page) on verkkosivu, joka on suunniteltu erityisesti houkuttelemaan kävijöitä suorittamaan tietty toiminta. Tämä voi olla esimerkiksi tuotteen ostaminen, tilauksen tekeminen, yhteystietojen jättäminen tai jonkin muun vastaavan toiminnon suorittaminen. Laskeutumissivuja käytetään yleisesti digitaalisessa markkinoinnissa, erityisesti mainoskampanjoissa, kuten hakukonemarkkinoinnissa (SEM) ja näyttömainonnassa, jotta mainoskampanjoiden tehokkuutta voidaan parantaa. Laskeutumissivut on suunniteltu siten, […]

Lue lisää

Liidi

Liidi on yleistermi käsitteelle, joka tarkoittaa vapaasti suomennettuna myyntijohtolankaa. Toisin sanoen liidi on persoona, joka voidaan myöhemmin muuttaa asiakkaaksi. Liidi on digimarkkinoinnin nykyslangia ja se tulee alun perin englannin kielen sanoista sales lead. Yleensä liidi mielletään sellaiseksi kontaktiksi, johon on olemassa jokin viestintään soveltuva kytkös. Tämä kytkös voi olla esimerkiksi sähköpostiosoite tai puhelinnumero. Markkinoinnin näkökulmasta […]

Lue lisää

Mainosbudjetti

Mainosbudjetti tarkoittaa rahamäärää, joka on ennalta määritelty ja tarkoitettu käytettäväksi markkinointiin. Hyvä mainosbudjetti perustuu erilaisiin laskelmiin ja odotusarvoihin, jotka muodostuvat jo olemassa olevan tiedon perusteella. Jos mainosbudjettia määritellään ensimmäistä kertaa, on käynnistyvä mainonta tietyllä tapaa tarkoitettu myös datan keräämistä varten. Mainosbudjetti voi myös jakautua pienempiin osiin, varsinkin jos markkinoinnin työtä ulkoistetaan. Tällöin mainonnan toteuttaja jakaa […]

Lue lisää

Mainostoimisto

Mainostoimisto on yleisnimitys yritykselle, jonka liiketoiminta keskittyy tarjoamaan mainontaan liittyviä palveluita yrityksille, järjestöille tai julkisen hallinnon organisaatioille. Mainostoimisto suunnittelee ja toteuttaa yhdessä asiakkaan kanssa näille tarpeellisia markkinoinnin ja viestinnän konsepteja sekä tarvittaessa myös toteuttaa varsinaista mainontaa. Mainostoimistossa tapahtuva suunnittelu keskittyy yleensä luovien ja myyvien ratkaisujen kehittämiseen ja toteuttamiseen. Mainostoimisto voi myös selvittää asiakkaan kannalta oleellisia […]

Lue lisää

Markkinoinnin automaatio

Markkinoinnin automaatio on kattotermi erilaisille prosesseille, jotka auttavat kohdentamaan markkinoinnin viestiä sekä esimerkiksi lajittelemaan olemassa olevia asiakasryhmiä. Sen tehtävänä on säästää resursseja paljon aikaa vievistä toiminnoista ja mahdollistaa markkinoinnin tarkempaa ajoitusta ja tehdä siitä entistä personoidumpaa. Markkinoinnin automaatioon voi törmätä esimerkiksi sähköpostimarkkinoinnin, sosiaalisen median markkinoinnin ja verkkosivujen analytiikkaan liittyvissä asioissa. Se voi myös tietyllä tapaa […]

Lue lisää

Markkinoinnin ulkoistaminen

Vanha sananlasku kuuluu, että “Suutari pysyköön lestissään.” Markkinoinnin ulkoistaminen tarkoittaa sitä, että jokin tuotteita tai palveluita tarjoava yritys ulkoistaa yrityksensä myyntiä ja markkinointia ulkopuolisen yrityksen vastuulle. Yllä mainittuun sananlaskuun viitaten markkinoinnin ulkoistaminen on usein hyvinkin järkevä ratkaisu. Tämä yksinkertaisesti siksi, että yrityksillä on usein resurssit täynnä omia töitään eikä aikaa markkinoinnin hoitamiselle juuri jää. Asialla […]

Lue lisää

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma on osa yrityksen liiketoiminnan suunnittelua, jossa määritellään yrityksen markkinointiin liittyviä toimintoja. Hyvä markkinointisuunnitelma on ikään kuin työkalu, jota noudattamalla markkinoinnin toteuttaminen ja seuranta pysyvät hyvin hallinnassa. Markkinointisuunnitelma voi sisältää tietoja esimerkiksi aikatauluista, vastuualueista, menetelmistä ja kilpailijoista. Se voi pitää sisällään myös yksittäisten osa-alueiden erillisiä markkinointisuunnitelmia, koska kaikkea mahdollista informaatiota ei ole selkeyden vuoksi viisasta […]

Lue lisää

Meta Business Manager

Meta Business Manager on työkalu, joka on suunniteltu erityisesti yrityksille ja mainostajille hallitsemaan ja organisoimaan Facebookin, Instagramin ja Messengerin liiketoimintaan liittyviä toimintoja. Meta Business Manager tarjoaa mahdollisuuden hallita useita Facebook-sivuja, mainostiliä, kohderyhmiä ja käyttäjätilejä yhdestä keskitetystä käyttöliittymästä. Tämä tekee yhteistyön ja tiimityön helpommaksi, ja antaa yrityksille enemmän hallintaa digitaalisen markkinoinnin ja mainonnan kampanjoihin. Meta Business […]

Lue lisää

Meta Business Suite

Meta Business Suite (ent. Facebook Business Suite) on Metan tarjoama työkalu yrityksille ja mainostajille. Sen avulla Facebookin, Instagramin ja Messengerin liiketoimintaprosesseja voidaan hallita ja seurata yhdestä paikasta. Meta Business Suite on suunniteltu helpottamaan yritysten vuorovaikutusta erityisesti markkinoinnin, mainonnan ja asiakaspalvelun osa-alueilla. Työkalu tarjoaa myös mahdollisuuden luoda mainoksia sekä seurata erilaisia tilastoja. Kts. myös Facebook, Facebook-markkinointi, […]

Lue lisää

Natiivimainonta

Natiivimainonta on digitaalisen markkinoinnin muoto, jossa näennäisesti journalismilta vaikuttavat tekstit ovat oikeasti maksettua mainontaa. Sen sisällön on toteuttanut mainostaja itse. Natiivimainoksiin voi törmätä erityisesti monien uutisia tuottavien verkkojulkaisujen yhteydessä, koska nämä julkaisut tuottavat monipuolisesti sisältöä ja tavoittavat runsaasti lukijoita. Natiivimainonnan on pelätty rappeuttavan muuten laadukkaan journalismin laatua ja uskottavuutta, minkä takia mainonnan on tärkeä noudattaa […]

Lue lisää

Negatiivinen avainsana

Negatiivinen avainsana on käsite, jonka avulla Google Ads -mainontaa voidaan optimoida paremmaksi vähentämällä vääränlaisia mainosnäyttöjä. Google Ads -hakumainonnalla luodut mainokset käynnistyvät hakukoneen käyttäjän etsiessä tietoa asiasta, joka jossain muodossa liittyy kampanjalle annettuihin avainsanoihin. Koska erilaisia sanapareja ja yhdistelmiä on olemassa lukematon määrä, mainonnan tehokkuus kärsii, jos mainosta näytetään myös kohderyhmään kuulumattomille ihmisille. Esimerkki negatiivisen avainsanan […]

Lue lisää

Pay Per Click (PPC)

PPC eli Pay Per Click on digitaalisen markkinoinnin ja mainonnan termi, joka tarkoittaa klikkauksiin perustuvaa mainosmallia. Toisin sanoen mainostaja maksaa mainoksestaan ainoastaan silloin, kun mainosta klikataan. Jos käyttäjä ei klikkaa mainosta, mainostajaa ei luonnollisesti veloiteta mainoksesta. Tämä mainosmalli on erityisen yleinen hakukonemainonnassa, kuten Google Adsissa, mutta sitä voidaan käyttää myös muissa digitaalisissa mainosympäristöissä, kuten sosiaalisen […]

Lue lisää

Sähköpostimarkkinointi

Sähköpostimarkkinointi on digitaalisen markkinoinnin muoto, jonka avulla pyritään tavoittamaan joko olemassa olevia tai uusia asiakkaita sähköpostiviestien avulla. Sähköpostimarkkinointi toimii periaatteessa samalla tavoin niin B2C- kuin B2B-markkinoinnissa, mutta suoramarkkinointia koskevien säännösten vuoksi niiden käytölle on olemassa erilaisia rajoituksia. Vaikka sosiaalinen media ja hakukonemainonta ovat muuttaneet digitaalisen markkinoinnin maailmaa valtavasti, sähköpostimarkkinointi on edullinen ja edelleen kohtuullisen tehokas […]

Lue lisää

Sisällöntuotanto

Sisällöntuotannolla tarkoitetaan esimerkiksi verkkosivuston tekstimuotoisten osioiden kirjoittamista. Sisällöntuotannolla on suuri merkitys esimerkiksi hakukoneoptimoinnissa, koska hakukoneoptimointi perustuu hyvin pitkälle laadukkaaseen sisältötekstiin. Hyvä sisällöntuotanto tuottaa informatiivista ja helposti ymmärrettävää sisältötekstiä. Sen tarkoitus on antaa lukijoille heidän tarvitsemaa tietoa ja tuottaa tätä kautta lisäarvoa esimerkiksi verkkosivuston hakukoneoptimoinnin tasolle. Vaikka myyntiin tähtäävä copywriting mielletään yleensä eri asiaksi, myös voi […]

Lue lisää

Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinointi on digitaalisen markkinoinnin muoto, jossa kohderyhmille pyritään tuottamaan kiinnostavaa ja tarpeellista sisältöä. Sisältömarkkinoinnin avulla potentiaaliset asiakkaat saadaan helpommin kiinnostumaan aiheesta ja sitä kautta ostamaan yrityksen tarjoaman tuotteen tai palvelun. Sisältömarkkinointi poikkeaa omalla tavallaan tavallisesta markkinoinnista. Sisältömarkkinointiin liittyvät aineistot ovat yleensä enemmän informatiivisia ja aidosti kiinnostavia eivätkä ne varsinaisesti myy mitään suoraan. Sisältömarkkinoinnin perimmäisenä tarkoituksena […]

Lue lisää

Sosiaalisen median markkinointi

Sosiaalisen median markkinointi on digitaalisen markkinoinnin muoto. Se keskittyy sosiaalisen median alustojen käyttöön brändin, tuotteen tai palvelun mainostamiseen ja markkinointiin. Tämä markkinointimuoto hyödyntää erilaisia sosiaalisen median alustoja, kuten Facebook, Instagram, X, LinkedIn, Pinterest ja monet muut, tavoittaakseen kohdeyleisön ja vuorovaikuttaakseen heidän kanssaan. Sosiaalisen median markkinoinnissa pyritään lisäämään brändin näkyvyyttä, houkuttelemaan uusia asiakkaita, säilyttämään olemassa olevat […]

Lue lisää

SOSTAC-malli

SOSTAC on PR Smithin 1990-luvulla kehittämä malli digitaalisen markkinoinnin suunnittelemiseen. Se selkeyttää ja yksinkertaistaa markkinoinnin suunnittelua ja helpottaa markkinointistrategian luomista. Lyhyesti selitettynä SOSTAC koostuu kuudesta osasta, jotka jakavat suunnitelman eri osa-alueet selkeisiin lohkoisin. Nämä lohkot ovat Situation analysis (nykytilan analyysi), Objectives (markkinointitavoitteet), Strategy (markkinointistrategia), Tactics (markkinointitoimenpiteet), Actions (toimintasuunnitelma) ja Control (prosessinhallinta ja seuranta).

Lue lisää

Triggeri (trigger)

Digitaalisen markkinoinnin ja ohjelmistokehityksen maailmassa sana triggeri (engl. trigger) tarkoittaa jotain sellaista tapahtumaa, joka laukaisee tai käynnistää jonkin halutun prosessin. Triggerin käynnistymiselle on yleensä oltava olemassa jotkin ennalta määritellyt käynnistysprioriteetit, joiden perusteella triggeri niin sanotusti aktivoituu. Triggeri voi laukaista esimerkiksi pop-up-ikkunan tai vaikkapa lisätä käyttäjän uudelleenmarkkinoinnin kohteeksi, kun hän on suorittanut verkkosivustolla halutut prioriteetit.

Lue lisää

Tulospohjainen markkinointi

Tulospohjainen markkinointi on markkinointistrategia, joka keskittyy mittaamaan ja arvioimaan markkinointitoimenpiteiden tuloksia ja tehokkuutta liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä strategia asettaa vahvan painopisteen konkreettisten tulosten (mm. myynti, liidit, kannattavuus) seuraamiseen ja analysointiin. Tulospohjainen markkinointi voi perustua erilaisiin mittareihin ja avaintulostekijöihin. Se voi vaihdella hyvinkin paljon eri yritysten ja toimialojen välillä. Yleisesti ottaen tämä lähestymistapa pyrkii varmistamaan, että […]

Lue lisää

Tuottoprosentti / ROI

Tuottoprosentti (engl. Return On Investment, ROI) on taloudellinen mittari, joka mittaa sijoituksen tuottoa suhteessa siihen käytettyyn pääomaan tai kustannuksiin. ROI lasketaan yleensä prosentteina ja se antaa käsityksen siitä, kuinka kannattava sijoitus tai liiketoiminnallinen päätös on ollut. ROI:n laskentakaava on seuraava: ROI (%) = [(Sijoituksen tuotto – Sijoituksen kustannukset) / Sijoituksen kustannukset] * 100 Jotta ROI-arvo […]

Lue lisää

Uudelleenmarkkinointi / Remarketing

Remarketing eli uudelleenmarkkinointi on digitaalisen markkinoinnin strategia, joka keskittyy kohdistamaan mainoksia ja markkinointiviestejä aiemmin verkkosivustolla vierailleille kävijöille. Tämä tarkoittaa sitä, että kun joku käy verkkosivustolla, mutta ei tee haluttua toimintaa (esim. osto, yhteydenotto), myyjä voi käyttää remarketing-mainontaa tavoittaakseen heidät uudelleen eri mainoskanavissa. Tavallisesti remarketing perustuu evästeisiin tai verkkosivuston seurantakoodiin, joka tallentaa tietoa verkkosivustolla vierailleista kävijöistä. […]

Lue lisää

Ohjelmistokehitys

Algoritmi

Algoritmi on matemaattinen ohjeistus tai sarja tiettyjä askelia, jotka on suunniteltu suoritettaviksi tietyn tehtävän ratkaisemiseksi tai prosessin suorittamiseksi. Algoritmit ovat yleisesti ottaen joukko tarkkoja ohjeita, joita tietokoneet, ohjelmat tai muut laskentalaitteet voivat noudattaa tietyn tehtävän suorittamiseksi. Algoritmit ovat läsnä monissa eri yhteyksissä ja sovelluksissa. Ne voivat olla yksinkertaisia, kuten esimerkiksi perinteinen resepti ruoanlaittoa varten, tai […]

Lue lisää

API

API, suomeksi ohjelmointirajapinta, tulee englannin kielen sanoista application programming interface. API määrittelee, miten eri ohjelmistojen komponentit tai palvelut voivat kommunikoida keskenään. Lisäksi se määrittelee, miten eri ohjelmat voivat pyytää tietoja, lähettää tietoja ja suorittaa toimintoja toistensa kanssa. API voi toimia monin eri tavoin, mutta yleisesti se koostuu joukosta sääntöjä, protokollia ja työkaluja, jotka sallivat ohjelmiston […]

Lue lisää

Avoin rajapinta

Avoin rajapinta tarkoittaa sitä, että kaikki sen ominaisuudet ovat julkisia ja niitä voidaan käyttää ilman rajoittavia tekijöitä. Jos rajapinta vaatii rekisteröinnin, sen täytyy olla täysin automaattinen. Avoimen rajapinnan ehtona on, että rajapintakuvaus ja sen dokumentaatio ovat avoimesti saatavilla ja ne ovat riittävät itsenäiseen kehitykseen. Lisäksi rajapintaa on pystyttävä käyttämään ilman mitään ehtoja esimerkiksi omien sovellusten […]

Lue lisää

Backend

Backend (myös “bäkki”) sisältää kaiken palvelimella suoritettavan sovelluksen tai verkkosivuston osaset, johon kuuluvat esimerkiksi yhteydet tietokantoihin, lomakkeiden ja tiedostojen käsittelyt, sovellukseen tai sivustolle kirjautuminen sekä salasanojen tarkistaminen. Backend siis käsittelee, siirtää ja vastaanottaa verkkosivuston tai sovelluksen tietoja. Backendin lisäksi verkkosivustoilla on tyypillisesti myös frontend eli selainpuoli. Frontend on se osa sovelluksesta tai verkkosivustosta, jonka käyttäjä […]

Lue lisää

Business Intelligence / BI

Business Intelligence eli suomalaisittain liiketoimintatiedon hallinta tarkoittaa systemaattista yrityksen liike-elämän tietojen hankintaan, tallennukseen ja analysointiin liittyvää toimintaa. Se kattaa useita eri työkaluja ja tekniikoita, joiden avulla eri lähteistä saatu tieto muutetaan yrityksen liiketoimintaa tukevaksi ja hyödylliseksi tiedoksi. Kerättyä tietoa käytetään esimerkiksi liiketoiminnan nykytilan analysointiin, toiminnan parantamiseen sekä tulevaisuuden tilanteiden ennustamiseen. Datan avulla pystytään myös tekemään […]

Lue lisää

CSS

CSS (Cascading Style Sheets) on tärkeä tekniikka verkkosivujen ulkoasun hallintaan ja muotoiluun. CSS on erillinen kieli, jota käytetään määrittelemään, miten verkkosivuston elementit näytetään selaimessa. Se mahdollistaa sivun suunnittelun, kuten tekstityylien, värimallien, layoutin ja muiden visuaalisten ominaisuuksien määrittämisen. CSS koostuu joukosta sääntöjä, jotka liittyvät HTML- tai XML-dokumentteihin. Jokainen sääntö määrittelee, miten tietty HTML-elementti tai elementtiryhmä tulisi […]

Lue lisää

Digitoimisto

Digitoimisto on yritys tai organisaatio, joka tarjoaa digitaaliseen markkinointiin ja verkkokehitykseen liittyviä palveluita. Nämä palvelut voivat kattaa hyvin laajan valikoiman, kuten verkkosivustojen suunnittelun ja kehityksen, hakukoneoptimoinnin (SEO), hakukonemainonnan (SEM), sisältömarkkinoinnin, sosiaalisen median hallinnan, sähköpostimarkkinoinnin ja muut digitaaliseen markkinointiin liittyvät tehtävät. Digitoimistot toimivat yleensä yritysten tai brändien kumppaneina auttaakseen niitä luomaan vahvaa näkyvyyttä verkossa ja kasvattamaan […]

Lue lisää

Drupal

Drupal on avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmä (Content Management System, CMS). Sitä käytetään verkkosivustojen ja web-sovellusten luomiseen ja hallintaan. Drupal perustuu PHP-ohjelmointikieleen ja se käyttää tietokantajärjestelmänä usein MySQL:ää tai MariaDB:tä. Drupal tarjoaa laajan valikoiman ominaisuuksia, joiden avulla voidaan rakentaa monenlaisia verkkosivustoja, kuten blogeja, yrityssivustoja, verkkokauppoja ja julkishallinnon sivustoja. Drupal on yksi useista saatavilla olevista CMS-järjestelmistä, ja sen […]

Lue lisää

Frontend

Verkkosivustolla on tyypillisesti kaksi puolta: frontend eli selainpuoli ja backend eli palvelinpuoli. Frontend (myös “frontti”) on se verkkosivuston tai sovelluksen osa, jonka kanssa sen käyttäjä on tekemisissä. Se sisältää siis sivuston tai sovelluksen käyttöliittymän. Frontend toteutetaan eri ohjelmointikielillä, joista yleisimmät ovat JavaScript, HTML (Hypertext Markup Language) ja CSS (Cascading Style Sheets). JavaScript on ohjelmointikieli, kun […]

Lue lisää

Graafinen suunnittelu

Graafinen suunnittelu on tärkeä osa digitaalista markkinointia, koska sen avulla voidaan herättää halutun kohderyhmän huomio. Sen avulla voidaan myös auttaa katsojaa ymmärtämään haluttu viesti tai tunnetila helpolla tavalla. Graafisen suunnittelun avulla esitettävistä asioista luodaan hyvä ensivaikutelma ja ohjataan kuluttajia toimimaan halutulla tavalla. Graafinen suunnittelu edellyttää ymmärrystä visuaalisesta viestinnästä, taiteesta, värimaailmasta ja typografiasta. Lisäksi se vaatii […]

Lue lisää

HTML

HTML eli HyperText Markup Language on merkintäkieli, jota käytetään verkkosivustojen luomiseen ja muotoiluun. HTML on standardoitu kieli, joka koostuu erilaisista merkinnöistä ja elementeistä, jotka määrittävät sivun rakenteen ja sisällön. Se mahdollistaa tekstin, kuvien, linkkien ja muiden medioiden yhdistämisen yhdeksi yhtenäiseksi verkkosivuksi. HTML-dokumentit koostuvat HTML-elementeistä, jotka sisältävät avautuvan ja sulkeutuvan tagin, joka määrittää elementin tyylin ja […]

Lue lisää

IaC / Infrastructure as Code

IaC (Infrastructure as Code) tarkoittaa lähestymistapaa, jossa tietokoneohjelmoitavaa koodia käytetään infrastruktuurin hallintaan ja määrittämiseen, kuten palvelimien, verkkojen ja tietokantapalveluiden luomiseen ja hallintaan. IaC on osa DevOps-menetelmää ja pilviteknologian hallintaa. IaC:n perusajatus on, että infrastruktuurin määrittäminen ja hallinta tulisi tehdä samalla tavalla kuin ohjelmakoodin kirjoittaminen. Sen avulla voi kuvata tarvittavan infrastruktuurin koodina, joka tallennetaan versionhallintaan (esim. […]

Lue lisää

Integraatio (järjestelmäintegraatio, EAI)

Integraatio (usein myös järjestelmäintegraatio) tarkoittaa eri alustoilla ja/tai tekniikoilla toteutettujen ohjelmistojen, tietokantojen ja järjestelmien liittämistä toisiinsa. Integraatio varmistaa sen, että nämä yhteen liitetyt osat keskustelevat keskenään sekä mahdollistaa datan ja tiedonkulun siirtymisen toisiin järjestelmiin. Englanninkielellä järjestelmäintegraatiosta käytetään usein nimitystä EAI (Enterprise Application Integration). Teknologian nopea kehitys haastaa yritykset monin tavoin, erityisesti kun puhutaan erilaisten tietojärjestelmien […]

Lue lisää

Internet of Things / IoT

IoT on lyhenne sanoista Internet of Things. Se suomennetaan tyypillisesti muotoon esineiden internet, joskus myös teollinen internet. IoT tarkoittaa järjestelmää, jossa internetiin liitetyt laitteet lähettävät verkkoon tietoa mahdollistaen laitteiden ohjauksen ja valvonnan etänä. IoT:ssä käytetään erilaisia ohjelmistoja, sensoreita ja muuta teknologiaa, jotka mahdollistavat laitteiden kommunikaation langattoman tai kiinteän verkon välityksellä. IoT-laitteet keräävät valtavia määriä dataa […]

Lue lisää

JavaScript

JavaScript on ohjelmointikieli, joka on laajalti käytössä verkkosivujen kehittämisessä ja websovelluksissa. Se on yksi kolmesta webkehityksen peruskielestä, muiden kahden ollessa HTML (HyperText Markup Language) ja CSS (Cascading Style Sheets). JavaScript on ns. skriptikieli, mikä tarkoittaa, että koodia suoritetaan selaimessa sivua latautuessa tai kun käyttäjä esimerkiksi klikkaa painiketta. JavaScriptiä käytetään yleisesti muun muassa verkkosivujen dynaamisuuden lisäämiseen, […]

Lue lisää

Käyttöliittymä

Käyttöliittymä (engl. user interface, UI) on se osa järjestelmästä tai ohjelmistosta, joka mahdollistaa vuorovaikutuksen käyttäjän ja tietokoneen tai laitteen välillä. Käyttöliittymä toimii välineenä, jonka avulla käyttäjä voi antaa komentoja, syöttää tietoa, saada tietoa näytölle tai suorittaa muita toimintoja tietokoneen tai laitteen kanssa. Käyttöliittymät voivat olla hyvin monenlaisia ja ne voivat sisältää erilaisia elementtejä, kuten painikkeita, […]

Lue lisää

Lähdekoodi

Lähdekoodi tarkoittaa tietokoneohjelman, sovelluksen tai muun ohjelmistojärjestelmän alkuperäistä kirjoitettua koodia, joka on ihmisen luettavissa ja ymmärrettävissä. Lähdekoodi on ohjelmointikielellä kirjoitettua tekstiä, joka sisältää ohjeet ja komentosarjat, joita tietokoneen täytyy suorittaa ohjelman toiminnan varmistamiseksi. Ohjelmiston lähdekoodi eroaa käännetystä tai tulkitusta koodista, joka on yleensä konekoodia tai tavallista tekstiä, jota tietokone ymmärtää ja suorittaa. Ohjelmoijat kirjoittavat lähdekoodin […]

Lue lisää

Lisäosa

Digimarkkinoinnin yhteydessä lisäosalla (myös plugari, engl. plugin) viitataan yleensä verkkosivuston sisällä käytettävään erilliseen sovellukseen, joka liitetään osaksi verkkosivuston tekniikkaa. Lisäosa voi tarjota jonkin halutun toiminnallisuuden, jota ei muuten järkevästi pystytä toteuttamaan. Tällainen toiminto voi olla esimerkiksi helppokäyttöinen yhteydenottolomake. Lisäosien avulla voidaan myös helpottaa verkkosivuston ylläpitoa ja käytettävyyttä ylläpitäjän näkökulmasta. Erityisesti WordPress-sivustojen yhteydessä käytetyt lisäosat (wp-plugin) […]

Lue lisää

Lisätty todellisuus (AR)

Lisätty todellisuus (Augmented Reality, AR) on teknologia, joka yhdistää digitaalisia elementtejä, kuten grafiikkaa, ääntä ja tekstiä, reaalimaailman ympäristöön reaaliajassa. Tämä mahdollistaa sen, että henkilö voi nähdä ja kokea fyysisen ympäristön lisäksi myös virtuaalisia elementtejä. AR-sovellukset ja laitteet, kuten älypuhelimet, tabletit ja AR-lasit, käyttävät kameraa ja muita antureita ympäristön havainnointiin ja lisättyjen elementtien sijoittamiseen laitteen näkymään. […]

Lue lisää

Mobiilisovellus

Mobiilisovellus tarkoittaa mobiililaitteille (esim. matkapuhelin, tabletti, älykello) suunniteltua ohjelmistoa, joka on kehitetty nimenomaan kyseisiä laitteita varten. Mobiilisovellusten kirjo on myös hyvin laaja, sillä erilaisia mobiilisovelluksia löytyy aina maailman taloutta seuraavista sovelluksista viihdyttäviin peleihin. Mobiililaitteisiin on tyypillisesti asennettu tietty sovellusvalikoima jo valmiiksi. Tämän lisäksi sovelluksia voi ladata ilmaiseksi tai maksua vastaan laitteiden omista sovelluskaupoista (Google Play, […]

Lue lisää

Ohjelmistoarkkitehtuuri

Ohjelmistoarkkitehtuuri on ohjelmistosuunnittelun keskeinen käsite, joka viittaa ohjelmiston yleiseen suunnitelmaan tai rakenteeseen. Se määrittelee, miten ohjelmiston eri osat tai komponentit toimivat yhdessä, kommunikoivat keskenään ja toteuttavat ohjelmiston toiminnallisuuden. Ohjelmistoarkkitehtuuri määrittää ohjelmiston kokonaisrakenteen, sen komponenttien ja alijärjestelmien väliset suhteet, tietovirrat ja käyttöliittymän. Ohjelmistoarkkitehtuuri auttaa ohjelmistokehittäjiä hahmottamaan ja ymmärtämään ohjelmiston suunnittelun perusteet ennen kuin varsinaista koodaustyötä aloitetaan. […]

Lue lisää

Ohjelmistokehitys

Yksinkertaistettuna ohjelmistokehitys tarkoittaa sitä, että tietty tietokoneohjelmisto valmistetaan asiakasyritykselle. Se kuitenkin kattaa myös laajemman joukon erilaisia työvaiheita ja aktiviteetteja, kuten ohjelmistojen muokkaus, uudelleenkäyttäminen, uudelleen suunnittelu ja ylläpito. Ohjelmistokehityksen vaiheita ovat suunnittelu, määrittely, toteutus, testaus, julkaisu ja ylläpito. Nämä vaiheet jaetaan tyypillisesti pienempiin paloihin ja usein tiettyä työvaihetta toistetaan moneen kertaan varsinkin testauksen jälkeen. Ohjelmistokehityksen voi […]

Lue lisää

Ohjelmistolisenssi

Ohjelmistolisenssi on oikeudellinen sopimus tai lupa, joka määrittelee miten tiettyä ohjelmistoa saa käyttää, muokata, levittää tai jakaa. Se säätelee ohjelmiston käyttöoikeuksia ja rajoituksia sekä antaa ohjelmiston tekijälle tai omistajalle tietyt oikeudet ja valvontaoikeudet ohjelmiston käyttöön liittyen. Ohjelmistolisenssit ovat tärkeitä sekä ohjelmiston käyttäjille että sen kehittäjille, koska ne auttavat määrittelemään oikeudelliset puitteet ohjelmiston käytölle. Ohjelmistolisenssejä on […]

Lue lisää

Ohjelmistotuotanto

Ohjelmistotuotanto (engl. software development) on prosessi, jossa suunnitellaan, kehitetään, testataan ja ylläpidetään tietokoneohjelmia tai ohjelmistosovelluksia. Tämä prosessi kattaa ohjelmiston koko elinkaaren alkaen alkuperäisestä ideasta tai vaatimusmäärittelystä aina ohjelmiston käytön loppuun saakka. Ohjelmistotuotannossa käytetään usein erilaisia menetelmiä ja kehitysmalleja. Näitä ovat esimerkiksi vesiputousmalli, ketterät menetelmät (mm. Scrum ja Agile) tai DevOps. Malli tai menetelmä valitaan usein […]

Lue lisää

Ohjelmointi

Ohjelmointi on tietokoneiden ja muiden automaatiolaitteiden käyttämistä ohjeiden antamiseen ja tehtävien suorittamisen määrittelemiseen. Se on prosessi, jossa kirjoitetaan ohjelmakoodia, joka määrittelee miten tietyn laitteen tai ohjelman tulisi toimia. Ohjelmointi mahdollistaa monenlaisten tehtävien automatisoinnin ja tietokoneohjelmien luomisen, mm. sovellukset, pelit, verkkosivustot ja erilaiset ohjelmistot. Ohjelmoinnin avulla voidaan määrittää mitä laitteen tai sovelluksen tulee tehdä eri tilanteissa […]

Lue lisää

Ohjelmointikieli

Ohjelmointikieli on järjestelmä, jota käytetään tietokoneiden ja muiden digitaalisten laitteiden ohjaamiseen ja niiden kanssa kommunikoimiseen. Ohjelmointikieli koostuu säännöistä, syntakseista ja semantiikasta. Nämä mahdollistavat sen, että ohjelmoijat voivat kirjoittaa ohjelmakoodeja, joita tietokoneet voivat ymmärtää ja suorittaa. Ohjelmointikielillä on erilaisia tarkoituksia ja sovellusalueita. Ne voivat olla yleiskäyttöisiä kieliä, kuten C, Python ja Java, jotka soveltuvat monenlaisiin ohjelmointitehtäviin, […]

Lue lisää

OpenAI

OpenAI on tekoälytutkimusorganisaatio, joka perustettiin vuonna 2015 tavoitteenaan edistää ja kehittää ystävällismielistä tekoälyä (AI) tavalla, joka hyödyttää koko ihmiskuntaa. Se on alusta asti pyrkinyt olemaan avoimen tutkimuksen eturintamassa, jakaen tietämystään ja innovaatioitaan laajasti yhteisön ja muiden tutkijoiden kanssa. OpenAI tunnetaan erityisesti GPT (Generative Pre-trained Transformer) -sarjan kielimalleistaan, mukaan lukien GPT-3, sekä DALL·E-kuvageneraattorista ja muista innovatiivisista […]

Lue lisää

PaaS / Platform as a Service

PaaS (Platform as a Service, suom. alusta palveluna tai pilvipalvelualusta) on yksi pilvipalvelumallin muodoista. Siinä palveluntarjoaja tarjoaa asiakkailleen valmiin alustan, joka sisältää erilaisia työkaluja ja resursseja sovellusten kehittämiseen, testaamiseen ja käyttöönottoon. PaaS-palvelut vapauttavat kehittäjät monilta infrastruktuurin hallintaan liittyviltä tehtäviltä. Tämä mahdollistaan sen, että he voivat keskittyä enemmän sovellusten kehittämiseen ja liiketoiminnallisiin ominaisuuksiin. Esimerkkejä PaaS-palveluntarjoajista ovat […]

Lue lisää

Palvelimeton tietojenkäsittely

Palvelimeton tietojenkäsittely (engl. serverless computing) on pilvipalvelumalli, joka mahdollistaa sovellusten suorittamisen ilman tarvetta hallita perinteisiä palvelimia tai virtuaalikoneita. Tämä lähestymistapa tekee sovellusten kehittämisestä ja ylläpidosta helpompaa ja skaalautuvampaa, koska kehittäjien ei tarvitse huolehtia infrastruktuurista ja he voivat keskittyä enemmän sovelluslogiikan kehittämiseen. Tärkeimmät piirteet palvelimettomassa tietojenkäsittelyssä ovat: Suosittuja palvelimettoman tietojenkäsittelyn alustoja ovat esimerkiksi AWS Lambda, Azure […]

Lue lisää

Pilvilaskenta

Pilvilaskenta (engl. cloud computing) on tietotekniikan termi, joka viittaa tietojenkäsittelyresurssien (mm. tietokoneet, tallennustila, ohjelmistot) tarjoamiseen ja käyttämiseen internetin kautta etäyhteyden avulla. Pilvilaskenta mahdollistaa käyttäjille resurssien vuokraamisen tai käytön palveluna, mikä voi olla monipuolisempaa ja joustavampaa kuin perinteinen tietotekniikan infrastruktuuri. Pilvilaskentamallit voivat vaihdella, ja niihin kuuluvat mm. Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service […]

Lue lisää

Pilvipalvelu

Pilvipalvelu tarkoittaa tietotekniikan palveluja, jotka tarjotaan internetin kautta etäyhteyden avulla. Näissä palveluissa tietokoneet, tietoverkot, tallennustilat ja ohjelmistot eivät ole fyysisesti käyttäjän omassa laitteistossa tai paikallisessa tietokeskuksessa, vaan sijaitsevan etäällä, yleensä suurissa tietokeskuksissa. Pilvipalvelut tarjoavat useita etuja, kuten skaalautuvuus, käytön helppous, joustavuus ja resurssien tehokas hyödyntäminen. Tyypillisiä pilvipalveluja ovat: Kts. myös IaaS, PaaS, SaaS

Lue lisää

Rajapinta

Rajapinta eli ohjelmointirajapinta (API, engl. application programmin interface) on standardin mukainen käytäntö tai yhtymäkohta, joka mahdollistaa integraation eri ohjelmistojen ja/tai laitteiden välillä. Toisin sanoen tietoja voidaan noutaa toisesta ohjelmasta toiseen ja päinvastoin. Rajapinnat auttavat siis prosessien automatisoinnissa. Kun rajapinta tehdään ohjelmistoon, siirtyvän tiedon päivittäminen ja ylläpito on huomattavasti helpompaa kuin esimerkiksi perinteisenä tiedostona avatun datan. […]

Lue lisää

Responsiivisuus

Responsiivisuus tarkoittaa verkkosivuston suunnittelua ja kehittämistä siten, että se mukautuu eri laitteiden ja näyttökokojen vaatimuksiin. Toisin sanoen sivusto tarjoaa parhaan mahdollisen käyttökokemuksen riippumatta siitä, millä laitteella käyttäjät sivustoa käyttävät. Responsiivinen suunnittelu on tärkeä osa nykyaikaista verkkosivustojen kehitystä, koska ihmiset käyttävät sivustoja monenlaisilla laitteilla, kuten älypuhelimilla, tablet-laitteilla, kannettavilla tietokoneilla ja työpöytäkoneilla. Tämän vuoksi verkkosivujen suunnittelussa tunnetaan […]

Lue lisää

SaaS / Software as a Service

SaaS on lyhenne sanoista Software as a Service. Se tarkoittaa ohjelmiston jakelumallia ja/tai ohjelmistopalvelua, jossa palveluntarjoaja tarjoaa tietyn palvelun tai palveluita asiakkaille internetin välityksellä. SaaS-palvelut ovat tyypillisesti standardoituja, mutta niitä on mahdollista räätälöidä juuri asiakkaalle sopivaksi esimerkki käyttötarpeen tai asiakassegmenttien mukaisesti. SaaS-palvelut toimivat palveluntarjoajan osoittaman palvelimen kautta eli tietokoneelle ei tarvitse asentaa mitään ohjelmia. Näin […]

Lue lisää

Sivuston nopeus

Sivuston nopeus on erityisesti nykyään hyvin tärkeä hakukoneoptimoinnin ja verkkosivukehityksen aihealue. Vaikka internetyhteyksien nopeus on kasvanut huomattavasti, ihmisistä on myös tullut entistä kärsimättömämpiä. Hidas sivusto saa käyttäjät kyllästymään ja poistumaan sivustolta. Tämän vuoksi on tärkeää, että sivustot toimivat riittävällä nopeudella. Sivustoja voi hidastaa esimerkiksi sivuston tekniikkaan liittyvät seikat, palvelinongelmat sekä käyttäjien hitaat mobiiliverkot.

Lue lisää

Sovelluskehitys

Sovelluskehityksellä tarkoitetaan asiakkaalle tuotetun sovelluksen rakentamista ja kehittämistä. Kehitettävän sovelluksen tarkoituksena on esimerkiksi tukea yrityksen liiketoimintaa, helpottaa tiettyjen tehtävien suorittamista tai tarjota ratkaisu tiettyyn yrityksen tunnistamaan ongelmaan. Yritykselle räätälöity sovellus auttaa myös tehostamaan nykyisiä toimintatapoja, ylläpitämään kilpailukykyä sekä mahdollisesti luomaan täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Sovellus voidaan kehittää web-sovelluksena, hybridisovelluksena tai natiivisovelluksena. Web-sovellus toimii kokonaan selaimessa, jolloin […]

Lue lisää

Sulautettu järjestelmä

Sulautettu järjestelmä (engl. embedded system) on tietokonejärjestelmä, joka on suunniteltu suorittamaan tiettyjä tehtäviä tai toimintoja rajatulla ja usein erikoistuneella tavalla. Nämä järjestelmät ovat yleensä erittäin rajoitettuja resurssien (esim. muisti, prosessoriteho) suhteen, ja ne on optimoitu erityisesti tiettyihin sovelluksiin tai tehtäviin. Sulautettuja järjestelmiä löytyy lähes kaikkialta ympäriltämme, esimerkiksi kodinkoneista, ajoneuvoista, älypuhelimista ja teollisuusautomaatiosta. Ne voivat suorittaa […]

Lue lisää

Tekoäly (AI, keinoäly, Artificial Intelligence)

Tekoäly (Artificial Intelligence, AI) on tietojenkäsittelyn osa-alue, joka keskittyy luomaan tietokoneohjelmia ja järjestelmiä, jotka kykenevät suorittamaan tehtäviä, jotka yleensä vaativat inhimillistä älykkyyttä. Tekoälyjärjestelmiä suunnitellaan ja koulutetaan suorittamaan monenlaisia tehtäviä, kuten tietojen analysointi, päätöksenteko, ongelmanratkaisu, puheentunnistus, kuvantunnistus ja kielentunnistus. Tehtävistä riippuen tekoälyjärjestelmät voivat käyttää erilaisia menetelmiä ja tekniikoita. Näitä ovat esimerkiksi koneoppiminen, syväoppiminen, neuroverkot ja luonnollisen […]

Lue lisää

Tiedostopankki (Mediapankki, Dokumenttienhallinta, DAM, Tiedostonhallintajärjestelmä)

Tiedostopankki on asiakirjojen, kuvien, videoiden ja muiden tiedostojen tallentamiseen ja jakamiseen tarkoitettu menetelmä tai palvelu. Kyseessä on siis eräänlainen digitaalisen omaisuuden hallintajärjestelmä, jonka avulla voidaan ylläpitää ja jakaa tietoa turvallisessa ja järjestelmällisessä ympäristössä. Tiedostopankkia käytetään tyypillisesti jakamaan erilaisia yritys- instituutio tai yhdistysmateriaaleja, kuten tuotekortteja, asennusohjeita, oppaita, esitteitä sekä brändimateriaaleja, kuten logoja, tuotekuvia ja yritysvideoita ja […]

Lue lisää

Virtuaalitodellisuus (VR)

Virtuaalitodellisuus (Virtual Reality, VR) on teknologia, joka luo käyttäjilleen immersiivisen ja interaktiivisen digitaalisen ympäristön, joka jäljittelee todellista maailmaa tai luo täysin kuvitteellisen ympäristön. VR-teknologia käyttää yleensä erityisiä laitteita, jotta käyttäjä voi upota tähän digitaaliseen ympäristöön ja tuntea olevansa siinä läsnä. VR:llä on monia käyttötarkoituksia, mm. viihde (pelit ja elokuvat), koulutus, simulaatiot, terveydenhuolto, arkkitehtuuri ja suunnittelu […]

Lue lisää

Wireframe

Wireframe, suomalaisittain rautalankamalli, on ohjelmisto- ja verkkosivukehitykseen liittyvä termi. Sen avulla erilaisia suunnitelmia pyritään visualisoimaan ja ymmärtämään luomalla karkeita rautalankamalleja. Wireframe ei ole graafista suunnittelua eikä sen luominen välttämättä liity millään tavalla kehitettävän verkkosivuston tai ohjelmiston ulkonäköön. Sen perimmäinen tarkoitus on auttaa hahmottamaan logiikkaa ja käytettävyyttä. Wireframea ei pidä sekoittaa prototyyppiin tai lopulliseen käyttöliittymään. Se […]

Lue lisää

WordPress

WordPress (WP) on avoimeen lähdekoodiin perustuva julkaisujärjestelmä (CMS), joka on suunniteltu erityisesti verkkosivustojen ja blogien luomiseen ja hallintaan. WordPressin käyttöliittymä on yksinkertainen ja käyttäjäystävällinen, joten jopa aloittelijat voivat luoda ja päivittää verkkosivustoja helposti. WordPress julkaistiin alun perin vuonna 2003. Sittemmin siitä on tullut yksi maailman suosituimmista verkkosivustojen luontiin käytetyistä työkaluista. WordPressiin on saatavilla tuhansia ilmaisia […]

Lue lisää

XaaS / Everything as a Service

XaaS (Everything as a Service tai Anything as a Service) viittaa palvelumallin laajentamiseen monille eri aloille ja toimialoille, joissa perinteisiä tuotteita tai palveluita tarjotaan nyt pilvipalveluna tai tilauspohjaisena palveluna. XaaS-malli tarjoaa joustavuutta ja kustannustehokkuutta yrityksille. Yritykset voivat hankkia ja maksaa tarvitsemistaan palveluista niiden käytön mukaan sen sijaan, että ne investoisivat omaan laitteistoon ja ohjelmistoihin. Tämä […]

Lue lisää

Ohjelmistot

API

API, suomeksi ohjelmointirajapinta, tulee englannin kielen sanoista application programming interface. API määrittelee, miten eri ohjelmistojen komponentit tai palvelut voivat kommunikoida keskenään. Lisäksi se määrittelee, miten eri ohjelmat voivat pyytää tietoja, lähettää tietoja ja suorittaa toimintoja toistensa kanssa. API voi toimia monin eri tavoin, mutta yleisesti se koostuu joukosta sääntöjä, protokollia ja työkaluja, jotka sallivat ohjelmiston […]

Lue lisää

Avoin lisenssi (ohjelmistot)

Ohjelmistojen avoin lisenssi on käsite, joka kuvaa käytäntöä, jossa ohjelmistolle annetaan tietyt käyttöoikeudet ja vapaudet sen käyttäjille ja kehittäjille. Tällaiset lisenssit sallivat ohjelmiston käytön, jakamisen, muokkaamisen ja/tai uusien versioiden luomisen avoimesti ja yleisölle saatavilla olevalla tavalla. Tunnetuimpia avoimia lisenssejä ovat esimerkiksi GNU General Public License (GPL), MIT-lisenssi, Apache-lisenssi ja Creative Commons -lisenssit, joita käytetään myös […]

Lue lisää

Avoin rajapinta

Avoin rajapinta tarkoittaa sitä, että kaikki sen ominaisuudet ovat julkisia ja niitä voidaan käyttää ilman rajoittavia tekijöitä. Jos rajapinta vaatii rekisteröinnin, sen täytyy olla täysin automaattinen. Avoimen rajapinnan ehtona on, että rajapintakuvaus ja sen dokumentaatio ovat avoimesti saatavilla ja ne ovat riittävät itsenäiseen kehitykseen. Lisäksi rajapintaa on pystyttävä käyttämään ilman mitään ehtoja esimerkiksi omien sovellusten […]

Lue lisää

Backend

Backend (myös “bäkki”) sisältää kaiken palvelimella suoritettavan sovelluksen tai verkkosivuston osaset, johon kuuluvat esimerkiksi yhteydet tietokantoihin, lomakkeiden ja tiedostojen käsittelyt, sovellukseen tai sivustolle kirjautuminen sekä salasanojen tarkistaminen. Backend siis käsittelee, siirtää ja vastaanottaa verkkosivuston tai sovelluksen tietoja. Backendin lisäksi verkkosivustoilla on tyypillisesti myös frontend eli selainpuoli. Frontend on se osa sovelluksesta tai verkkosivustosta, jonka käyttäjä […]

Lue lisää

Bautomo Documents

Bautomo Documentsilla käyttäjät voivat laatia muistiinpanoja eri aiheista, mukaan lukien kokoukset ja puhelut, taustatiedot, asiakirjat, ohjeistukset ja suunnitelmat.

Lue lisää Lue lisää

Bautomo Extra

Sitouta organisaation ulkopuoliset käyttäjät ja kumppanit.

Lue lisää Lue lisää

Bautomo Files&Share

Bautomo Files&Share on osa Bautomon kehittämää moduulipohjaista järjestelmää, joka tekee tärkeän liiketoimintatiedon löytämisestä, järjestelystä, jakamisesta sekä hallinnasta tehokasta ja turvallista. Bautomo Files&Share toimii keskitettynä sijaintina tiedostoille ja dokumenteille. Tiedostot ovat aina ajan tasalla, saatavilla ja helposti löydettävissä​, paikallisesti tai pilvestä. Tuloksena on tyytyväisempiä työntekijöitä ja merkittävää ajansäästöä. Ratkaisun edistyksellinen pääsyn- ja oikeuksienhallinta pitää luottamukselliset tiedot […]

Lue lisää Lue lisää

Bautomo Flow

Bautomo Flow parantaa tehokkuutta, laatua ja läpinäkyvyyttä automatisoitujen työnkulkujen avulla.

Lue lisää Lue lisää

Bautomo Growth

Bautomo Growth auttaa yritystänne tavoittamaan oikean yleisön ja muuntamaan heidät asiakkaiksi.

Lue lisää Lue lisää

Bautomo Messagetrack

Bautomo Messagetrack linkittää valitsemasi sähköpostit ja tiedot liiketoimintaprosessien tarpeisiin.

Lue lisää Lue lisää

Creative Commons

Creative Commons (CC) on voittoa tavoittelematon organisaatio ja lisenssijärjestelmä. Se tarjoaa luovan sisällön tekijöille mahdollisuuden jakaa teoksiaan laajemmin kuin perinteiset tekijänoikeudet sallisivat. Creative Commons -lisenssien avulla tekijät voivat määrittää, miten heidän teoksiaan voi käyttää, jakaa ja muokata, säilyttäen samalla osan oikeuksistaan. Tämä antaa tekijöille enemmän joustavuutta ja mahdollistaa avoimen ja vapaan kulttuurin edistämisen. Tekijät voivat […]

Lue lisää

CRM

CRM (Customer Relationship Management) eli asiakkuudenhallinta on strategia ja tekniikka, jota organisaatiot käyttävät asiakassuhteiden hallitsemiseen ja niiden parantamiseen. CRM-järjestelmät ja -käytännöt on suunniteltu auttamaan yrityksiä ymmärtämään, vuorovaikuttamaan ja palvelemaan nykyisiä asiakkaita paremmin sekä hankkimaan uusia asiakkaita. Tärkeimpiä CRM:n tavoitteita ovat asiakastyytyväisyyden lisääminen, myynnin ja liikevaihdon kasvattaminen sekä pitkäaikaisten asiakassuhteiden rakentaminen. CRM-järjestelmät tarjoavat yleensä seuraavia toiminnallisuuksia:

Lue lisää

Digitoimisto

Digitoimisto on yritys tai organisaatio, joka tarjoaa digitaaliseen markkinointiin ja verkkokehitykseen liittyviä palveluita. Nämä palvelut voivat kattaa hyvin laajan valikoiman, kuten verkkosivustojen suunnittelun ja kehityksen, hakukoneoptimoinnin (SEO), hakukonemainonnan (SEM), sisältömarkkinoinnin, sosiaalisen median hallinnan, sähköpostimarkkinoinnin ja muut digitaaliseen markkinointiin liittyvät tehtävät. Digitoimistot toimivat yleensä yritysten tai brändien kumppaneina auttaakseen niitä luomaan vahvaa näkyvyyttä verkossa ja kasvattamaan […]

Lue lisää

Drupal

Drupal on avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmä (Content Management System, CMS). Sitä käytetään verkkosivustojen ja web-sovellusten luomiseen ja hallintaan. Drupal perustuu PHP-ohjelmointikieleen ja se käyttää tietokantajärjestelmänä usein MySQL:ää tai MariaDB:tä. Drupal tarjoaa laajan valikoiman ominaisuuksia, joiden avulla voidaan rakentaa monenlaisia verkkosivustoja, kuten blogeja, yrityssivustoja, verkkokauppoja ja julkishallinnon sivustoja. Drupal on yksi useista saatavilla olevista CMS-järjestelmistä, ja sen […]

Lue lisää

Firmware

Firmware (suom. laiteohjelmisto) on tietokoneiden, elektroniikkalaitteiden ja muiden sulautettujen järjestelmien ohjelmisto, joka on tallennettu laitteen piirilevylle tai muuhun kiinteään muistiin. Se eroaa tavanomaisesta tietokoneohjelmistosta (esim. käyttöjärjestelmä, sovellus), koska se on laitteistoon tiukasti liittyvää ja suunniteltu erityisesti kyseisen laitteen toimintaan. Firmwaren tarkoitus on ohjata laitteen toimintaa ja mahdollistaa sen perustoiminnot. Se voi sisältää ohjeita laitteen komponenttien […]

Lue lisää

Freeware

Freeware on ohjelmisto- tai tietokoneohjelman käyttölisenssin tyyppi, joka mahdollistaa ohjelman ilmaisen käytön. Käyttäjät voivat ladata ja käyttää freeware-ohjelmia ilman kustannuksia, ja näitä ohjelmia jaetaan yleensä verkossa vapaasti. Freeware-ohjelmien tekijät tarjoavat ohjelmiaan ilmaiseksi eri syistä, kuten harrastusprojektina, mainosrahoituksella, tukemaan muita maksullisia tuotteita tai avoimen lähdekoodin ideologioiden mukaisesti. Vaikka freeware-ohjelmia voi käyttää ilmaiseksi, niiden käyttöön voi liittyä […]

Lue lisää

Frontend

Verkkosivustolla on tyypillisesti kaksi puolta: frontend eli selainpuoli ja backend eli palvelinpuoli. Frontend (myös “frontti”) on se verkkosivuston tai sovelluksen osa, jonka kanssa sen käyttäjä on tekemisissä. Se sisältää siis sivuston tai sovelluksen käyttöliittymän. Frontend toteutetaan eri ohjelmointikielillä, joista yleisimmät ovat JavaScript, HTML (Hypertext Markup Language) ja CSS (Cascading Style Sheets). JavaScript on ohjelmointikieli, kun […]

Lue lisää

IaaS / Infrastructure as a Service

IaaS (Infrastructure as a Service) on yksi pilvipalvelumallin muodoista. Se tarjoaa organisaatioille mahdollisuuden vuokrata tietotekniikan infrastruktuurielementtejä, kuten palvelimia, tallennustilaa, verkkoja ja muita peruskomponentteja tarpeen mukaan sen sijaan, että ne hankkisivat ja ylläpitäisivät näitä resursseja omassa fyysisessä ympäristössään. IaaS-palveluntarjoajat tarjoavat tyypillisesti virtuaalipalvelimia ja tallennustilaa, ja asiakkaat voivat käyttää näitä resursseja joustavasti tarpeen mukaan. IaaS-palvelut mahdollistavat skaalautuvuuden […]

Lue lisää

Käyttöliittymä

Käyttöliittymä (engl. user interface, UI) on se osa järjestelmästä tai ohjelmistosta, joka mahdollistaa vuorovaikutuksen käyttäjän ja tietokoneen tai laitteen välillä. Käyttöliittymä toimii välineenä, jonka avulla käyttäjä voi antaa komentoja, syöttää tietoa, saada tietoa näytölle tai suorittaa muita toimintoja tietokoneen tai laitteen kanssa. Käyttöliittymät voivat olla hyvin monenlaisia ja ne voivat sisältää erilaisia elementtejä, kuten painikkeita, […]

Lue lisää

Lähdekoodi

Lähdekoodi tarkoittaa tietokoneohjelman, sovelluksen tai muun ohjelmistojärjestelmän alkuperäistä kirjoitettua koodia, joka on ihmisen luettavissa ja ymmärrettävissä. Lähdekoodi on ohjelmointikielellä kirjoitettua tekstiä, joka sisältää ohjeet ja komentosarjat, joita tietokoneen täytyy suorittaa ohjelman toiminnan varmistamiseksi. Ohjelmiston lähdekoodi eroaa käännetystä tai tulkitusta koodista, joka on yleensä konekoodia tai tavallista tekstiä, jota tietokone ymmärtää ja suorittaa. Ohjelmoijat kirjoittavat lähdekoodin […]

Lue lisää

Lisätty todellisuus (AR)

Lisätty todellisuus (Augmented Reality, AR) on teknologia, joka yhdistää digitaalisia elementtejä, kuten grafiikkaa, ääntä ja tekstiä, reaalimaailman ympäristöön reaaliajassa. Tämä mahdollistaa sen, että henkilö voi nähdä ja kokea fyysisen ympäristön lisäksi myös virtuaalisia elementtejä. AR-sovellukset ja laitteet, kuten älypuhelimet, tabletit ja AR-lasit, käyttävät kameraa ja muita antureita ympäristön havainnointiin ja lisättyjen elementtien sijoittamiseen laitteen näkymään. […]

Lue lisää

Mobiilisovellus

Mobiilisovellus tarkoittaa mobiililaitteille (esim. matkapuhelin, tabletti, älykello) suunniteltua ohjelmistoa, joka on kehitetty nimenomaan kyseisiä laitteita varten. Mobiilisovellusten kirjo on myös hyvin laaja, sillä erilaisia mobiilisovelluksia löytyy aina maailman taloutta seuraavista sovelluksista viihdyttäviin peleihin. Mobiililaitteisiin on tyypillisesti asennettu tietty sovellusvalikoima jo valmiiksi. Tämän lisäksi sovelluksia voi ladata ilmaiseksi tai maksua vastaan laitteiden omista sovelluskaupoista (Google Play, […]

Lue lisää

Ohjelmistoarkkitehtuuri

Ohjelmistoarkkitehtuuri on ohjelmistosuunnittelun keskeinen käsite, joka viittaa ohjelmiston yleiseen suunnitelmaan tai rakenteeseen. Se määrittelee, miten ohjelmiston eri osat tai komponentit toimivat yhdessä, kommunikoivat keskenään ja toteuttavat ohjelmiston toiminnallisuuden. Ohjelmistoarkkitehtuuri määrittää ohjelmiston kokonaisrakenteen, sen komponenttien ja alijärjestelmien väliset suhteet, tietovirrat ja käyttöliittymän. Ohjelmistoarkkitehtuuri auttaa ohjelmistokehittäjiä hahmottamaan ja ymmärtämään ohjelmiston suunnittelun perusteet ennen kuin varsinaista koodaustyötä aloitetaan. […]

Lue lisää

Ohjelmistolisenssi

Ohjelmistolisenssi on oikeudellinen sopimus tai lupa, joka määrittelee miten tiettyä ohjelmistoa saa käyttää, muokata, levittää tai jakaa. Se säätelee ohjelmiston käyttöoikeuksia ja rajoituksia sekä antaa ohjelmiston tekijälle tai omistajalle tietyt oikeudet ja valvontaoikeudet ohjelmiston käyttöön liittyen. Ohjelmistolisenssit ovat tärkeitä sekä ohjelmiston käyttäjille että sen kehittäjille, koska ne auttavat määrittelemään oikeudelliset puitteet ohjelmiston käytölle. Ohjelmistolisenssejä on […]

Lue lisää

Ohjelmistotuotanto

Ohjelmistotuotanto (engl. software development) on prosessi, jossa suunnitellaan, kehitetään, testataan ja ylläpidetään tietokoneohjelmia tai ohjelmistosovelluksia. Tämä prosessi kattaa ohjelmiston koko elinkaaren alkaen alkuperäisestä ideasta tai vaatimusmäärittelystä aina ohjelmiston käytön loppuun saakka. Ohjelmistotuotannossa käytetään usein erilaisia menetelmiä ja kehitysmalleja. Näitä ovat esimerkiksi vesiputousmalli, ketterät menetelmät (mm. Scrum ja Agile) tai DevOps. Malli tai menetelmä valitaan usein […]

Lue lisää

Ohjelmointi

Ohjelmointi on tietokoneiden ja muiden automaatiolaitteiden käyttämistä ohjeiden antamiseen ja tehtävien suorittamisen määrittelemiseen. Se on prosessi, jossa kirjoitetaan ohjelmakoodia, joka määrittelee miten tietyn laitteen tai ohjelman tulisi toimia. Ohjelmointi mahdollistaa monenlaisten tehtävien automatisoinnin ja tietokoneohjelmien luomisen, mm. sovellukset, pelit, verkkosivustot ja erilaiset ohjelmistot. Ohjelmoinnin avulla voidaan määrittää mitä laitteen tai sovelluksen tulee tehdä eri tilanteissa […]

Lue lisää

Ohjelmointikieli

Ohjelmointikieli on järjestelmä, jota käytetään tietokoneiden ja muiden digitaalisten laitteiden ohjaamiseen ja niiden kanssa kommunikoimiseen. Ohjelmointikieli koostuu säännöistä, syntakseista ja semantiikasta. Nämä mahdollistavat sen, että ohjelmoijat voivat kirjoittaa ohjelmakoodeja, joita tietokoneet voivat ymmärtää ja suorittaa. Ohjelmointikielillä on erilaisia tarkoituksia ja sovellusalueita. Ne voivat olla yleiskäyttöisiä kieliä, kuten C, Python ja Java, jotka soveltuvat monenlaisiin ohjelmointitehtäviin, […]

Lue lisää

PaaS / Platform as a Service

PaaS (Platform as a Service, suom. alusta palveluna tai pilvipalvelualusta) on yksi pilvipalvelumallin muodoista. Siinä palveluntarjoaja tarjoaa asiakkailleen valmiin alustan, joka sisältää erilaisia työkaluja ja resursseja sovellusten kehittämiseen, testaamiseen ja käyttöönottoon. PaaS-palvelut vapauttavat kehittäjät monilta infrastruktuurin hallintaan liittyviltä tehtäviltä. Tämä mahdollistaan sen, että he voivat keskittyä enemmän sovellusten kehittämiseen ja liiketoiminnallisiin ominaisuuksiin. Esimerkkejä PaaS-palveluntarjoajista ovat […]

Lue lisää

Palvelimeton tietojenkäsittely

Palvelimeton tietojenkäsittely (engl. serverless computing) on pilvipalvelumalli, joka mahdollistaa sovellusten suorittamisen ilman tarvetta hallita perinteisiä palvelimia tai virtuaalikoneita. Tämä lähestymistapa tekee sovellusten kehittämisestä ja ylläpidosta helpompaa ja skaalautuvampaa, koska kehittäjien ei tarvitse huolehtia infrastruktuurista ja he voivat keskittyä enemmän sovelluslogiikan kehittämiseen. Tärkeimmät piirteet palvelimettomassa tietojenkäsittelyssä ovat: Suosittuja palvelimettoman tietojenkäsittelyn alustoja ovat esimerkiksi AWS Lambda, Azure […]

Lue lisää

Pilvilaskenta

Pilvilaskenta (engl. cloud computing) on tietotekniikan termi, joka viittaa tietojenkäsittelyresurssien (mm. tietokoneet, tallennustila, ohjelmistot) tarjoamiseen ja käyttämiseen internetin kautta etäyhteyden avulla. Pilvilaskenta mahdollistaa käyttäjille resurssien vuokraamisen tai käytön palveluna, mikä voi olla monipuolisempaa ja joustavampaa kuin perinteinen tietotekniikan infrastruktuuri. Pilvilaskentamallit voivat vaihdella, ja niihin kuuluvat mm. Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service […]

Lue lisää

Pilvipalvelu

Pilvipalvelu tarkoittaa tietotekniikan palveluja, jotka tarjotaan internetin kautta etäyhteyden avulla. Näissä palveluissa tietokoneet, tietoverkot, tallennustilat ja ohjelmistot eivät ole fyysisesti käyttäjän omassa laitteistossa tai paikallisessa tietokeskuksessa, vaan sijaitsevan etäällä, yleensä suurissa tietokeskuksissa. Pilvipalvelut tarjoavat useita etuja, kuten skaalautuvuus, käytön helppous, joustavuus ja resurssien tehokas hyödyntäminen. Tyypillisiä pilvipalveluja ovat: Kts. myös IaaS, PaaS, SaaS

Lue lisää

Rajapinta

Rajapinta eli ohjelmointirajapinta (API, engl. application programmin interface) on standardin mukainen käytäntö tai yhtymäkohta, joka mahdollistaa integraation eri ohjelmistojen ja/tai laitteiden välillä. Toisin sanoen tietoja voidaan noutaa toisesta ohjelmasta toiseen ja päinvastoin. Rajapinnat auttavat siis prosessien automatisoinnissa. Kun rajapinta tehdään ohjelmistoon, siirtyvän tiedon päivittäminen ja ylläpito on huomattavasti helpompaa kuin esimerkiksi perinteisenä tiedostona avatun datan. […]

Lue lisää

Shareware

Shareware on ohjelmistolisenssimalli, joka sallii käyttäjien kokeilla ohjelmistoa ennen sen ostamista. Shareware-ohjelmistot ovat yleensä saatavilla ilmaiseksi, ja käyttäjät voivat käyttää niitä rajoitetusti tai jollain tavalla rajoitetun ajanjakson ajan. Käyttäjillä on mahdollisuus ostaa ohjelmiston täysi versio, joka yleensä sisältää enemmän ominaisuuksia tai ei ole rajoitettu käytön suhteen. Shareware-ohjelmistot vaihtelevat monimutkaisista sovelluksista yksinkertaisiin työkaluihin, ja ne ovat […]

Lue lisää

Sulautettu järjestelmä

Sulautettu järjestelmä (engl. embedded system) on tietokonejärjestelmä, joka on suunniteltu suorittamaan tiettyjä tehtäviä tai toimintoja rajatulla ja usein erikoistuneella tavalla. Nämä järjestelmät ovat yleensä erittäin rajoitettuja resurssien (esim. muisti, prosessoriteho) suhteen, ja ne on optimoitu erityisesti tiettyihin sovelluksiin tai tehtäviin. Sulautettuja järjestelmiä löytyy lähes kaikkialta ympäriltämme, esimerkiksi kodinkoneista, ajoneuvoista, älypuhelimista ja teollisuusautomaatiosta. Ne voivat suorittaa […]

Lue lisää

Tekoäly (AI, keinoäly, Artificial Intelligence)

Tekoäly (Artificial Intelligence, AI) on tietojenkäsittelyn osa-alue, joka keskittyy luomaan tietokoneohjelmia ja järjestelmiä, jotka kykenevät suorittamaan tehtäviä, jotka yleensä vaativat inhimillistä älykkyyttä. Tekoälyjärjestelmiä suunnitellaan ja koulutetaan suorittamaan monenlaisia tehtäviä, kuten tietojen analysointi, päätöksenteko, ongelmanratkaisu, puheentunnistus, kuvantunnistus ja kielentunnistus. Tehtävistä riippuen tekoälyjärjestelmät voivat käyttää erilaisia menetelmiä ja tekniikoita. Näitä ovat esimerkiksi koneoppiminen, syväoppiminen, neuroverkot ja luonnollisen […]

Lue lisää

Tiedostopankki (Mediapankki, Dokumenttienhallinta, DAM, Tiedostonhallintajärjestelmä)

Tiedostopankki on asiakirjojen, kuvien, videoiden ja muiden tiedostojen tallentamiseen ja jakamiseen tarkoitettu menetelmä tai palvelu. Kyseessä on siis eräänlainen digitaalisen omaisuuden hallintajärjestelmä, jonka avulla voidaan ylläpitää ja jakaa tietoa turvallisessa ja järjestelmällisessä ympäristössä. Tiedostopankkia käytetään tyypillisesti jakamaan erilaisia yritys- instituutio tai yhdistysmateriaaleja, kuten tuotekortteja, asennusohjeita, oppaita, esitteitä sekä brändimateriaaleja, kuten logoja, tuotekuvia ja yritysvideoita ja […]

Lue lisää

Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP)

Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP, Enterprise Resource Planning) on liiketoimintasovellus, joka auttaa organisaatioita hallitsemaan ja integroimaan erilaisia liiketoiminnan prosesseja ja toimintoja yhteen keskitettyyn tietojärjestelmään. ERP-järjestelmät pyrkivät parantamaan organisaation tehokkuutta ja tuottavuutta tarjoamalla reaaliaikaista tietoa ja automatisoimalla monia manuaalisia tehtäviä. Yksi keskeinen etu ERP-järjestelmien käytössä on tietojen yhtenäisyys ja reaaliaikainen saatavuus. Tämä auttaa organisaatioita tekemään parempia päätöksiä ja parantamaan […]

Lue lisää

Virtuaalitodellisuus (VR)

Virtuaalitodellisuus (Virtual Reality, VR) on teknologia, joka luo käyttäjilleen immersiivisen ja interaktiivisen digitaalisen ympäristön, joka jäljittelee todellista maailmaa tai luo täysin kuvitteellisen ympäristön. VR-teknologia käyttää yleensä erityisiä laitteita, jotta käyttäjä voi upota tähän digitaaliseen ympäristöön ja tuntea olevansa siinä läsnä. VR:llä on monia käyttötarkoituksia, mm. viihde (pelit ja elokuvat), koulutus, simulaatiot, terveydenhuolto, arkkitehtuuri ja suunnittelu […]

Lue lisää

Virustentorjuntaohjelma

Virustentorjuntaohjelma tietojenkäsittelyssä tarkoittaa toimenpiteitä ja ohjelmistoja, jotka on suunniteltu suojaamaan tietokonejärjestelmiä ja muita tietotekniikan laitteita haitallisilta ohjelmilta. Näitä ohjelmia ovat esimerkiksi virukset, troijalaiset, madot ja erilaiset haittaohjelmat. Virustentorjuntaohjelmien tarkoitus on estää näiden haitallisten ohjelmien pääsy tietokoneelle sekä estää niiden leviäminen eteenpäin. Jos ne onnistuvat tunkeutumaan järjestelmään, virustentorjuntaohjelmien tehtävänä on havaita ja poistaa ne. Virustentorjuntaohjelmia käytetään […]

Lue lisää

Wireframe

Wireframe, suomalaisittain rautalankamalli, on ohjelmisto- ja verkkosivukehitykseen liittyvä termi. Sen avulla erilaisia suunnitelmia pyritään visualisoimaan ja ymmärtämään luomalla karkeita rautalankamalleja. Wireframe ei ole graafista suunnittelua eikä sen luominen välttämättä liity millään tavalla kehitettävän verkkosivuston tai ohjelmiston ulkonäköön. Sen perimmäinen tarkoitus on auttaa hahmottamaan logiikkaa ja käytettävyyttä. Wireframea ei pidä sekoittaa prototyyppiin tai lopulliseen käyttöliittymään. Se […]

Lue lisää

XaaS / Everything as a Service

XaaS (Everything as a Service tai Anything as a Service) viittaa palvelumallin laajentamiseen monille eri aloille ja toimialoille, joissa perinteisiä tuotteita tai palveluita tarjotaan nyt pilvipalveluna tai tilauspohjaisena palveluna. XaaS-malli tarjoaa joustavuutta ja kustannustehokkuutta yrityksille. Yritykset voivat hankkia ja maksaa tarvitsemistaan palveluista niiden käytön mukaan sen sijaan, että ne investoisivat omaan laitteistoon ja ohjelmistoihin. Tämä […]

Lue lisää

Pilvipalvelut

Bautomo Documents

Bautomo Documentsilla käyttäjät voivat laatia muistiinpanoja eri aiheista, mukaan lukien kokoukset ja puhelut, taustatiedot, asiakirjat, ohjeistukset ja suunnitelmat.

Lue lisää Lue lisää

Bautomo Extra

Sitouta organisaation ulkopuoliset käyttäjät ja kumppanit.

Lue lisää Lue lisää

Bautomo Files&Share

Bautomo Files&Share on osa Bautomon kehittämää moduulipohjaista järjestelmää, joka tekee tärkeän liiketoimintatiedon löytämisestä, järjestelystä, jakamisesta sekä hallinnasta tehokasta ja turvallista. Bautomo Files&Share toimii keskitettynä sijaintina tiedostoille ja dokumenteille. Tiedostot ovat aina ajan tasalla, saatavilla ja helposti löydettävissä​, paikallisesti tai pilvestä. Tuloksena on tyytyväisempiä työntekijöitä ja merkittävää ajansäästöä. Ratkaisun edistyksellinen pääsyn- ja oikeuksienhallinta pitää luottamukselliset tiedot […]

Lue lisää Lue lisää

Bautomo Flow

Bautomo Flow parantaa tehokkuutta, laatua ja läpinäkyvyyttä automatisoitujen työnkulkujen avulla.

Lue lisää Lue lisää

Bautomo Growth

Bautomo Growth auttaa yritystänne tavoittamaan oikean yleisön ja muuntamaan heidät asiakkaiksi.

Lue lisää Lue lisää

Bautomo Messagetrack

Bautomo Messagetrack linkittää valitsemasi sähköpostit ja tiedot liiketoimintaprosessien tarpeisiin.

Lue lisää Lue lisää

Digitoimisto

Digitoimisto on yritys tai organisaatio, joka tarjoaa digitaaliseen markkinointiin ja verkkokehitykseen liittyviä palveluita. Nämä palvelut voivat kattaa hyvin laajan valikoiman, kuten verkkosivustojen suunnittelun ja kehityksen, hakukoneoptimoinnin (SEO), hakukonemainonnan (SEM), sisältömarkkinoinnin, sosiaalisen median hallinnan, sähköpostimarkkinoinnin ja muut digitaaliseen markkinointiin liittyvät tehtävät. Digitoimistot toimivat yleensä yritysten tai brändien kumppaneina auttaakseen niitä luomaan vahvaa näkyvyyttä verkossa ja kasvattamaan […]

Lue lisää

iPaaS / Integration Platform as a Service

iPaaS (integration Platform as a Service) on pilvipalvelu, joka tarjoaa välineitä ja palveluita erilaisten sovellusten, tietojen ja prosessien integroimiseen. iPaaS on suunniteltu helpottamaan järjestelmien välisen viestinnän, tiedon siirtämisen ja prosessien automatisoinnin hallintaa. iPaaS on erityisen hyödyllinen organisaatioille, jotka käyttävät useita erilaisia ohjelmistoja ja palveluita, kuten CRM-järjestelmiä, taloushallinnon ohjelmistoja, sosiaalisen median alustoja ja muita sovelluksia, jotka […]

Lue lisää

PaaS / Platform as a Service

PaaS (Platform as a Service, suom. alusta palveluna tai pilvipalvelualusta) on yksi pilvipalvelumallin muodoista. Siinä palveluntarjoaja tarjoaa asiakkailleen valmiin alustan, joka sisältää erilaisia työkaluja ja resursseja sovellusten kehittämiseen, testaamiseen ja käyttöönottoon. PaaS-palvelut vapauttavat kehittäjät monilta infrastruktuurin hallintaan liittyviltä tehtäviltä. Tämä mahdollistaan sen, että he voivat keskittyä enemmän sovellusten kehittämiseen ja liiketoiminnallisiin ominaisuuksiin. Esimerkkejä PaaS-palveluntarjoajista ovat […]

Lue lisää

Palvelimeton tietojenkäsittely

Palvelimeton tietojenkäsittely (engl. serverless computing) on pilvipalvelumalli, joka mahdollistaa sovellusten suorittamisen ilman tarvetta hallita perinteisiä palvelimia tai virtuaalikoneita. Tämä lähestymistapa tekee sovellusten kehittämisestä ja ylläpidosta helpompaa ja skaalautuvampaa, koska kehittäjien ei tarvitse huolehtia infrastruktuurista ja he voivat keskittyä enemmän sovelluslogiikan kehittämiseen. Tärkeimmät piirteet palvelimettomassa tietojenkäsittelyssä ovat: Suosittuja palvelimettoman tietojenkäsittelyn alustoja ovat esimerkiksi AWS Lambda, Azure […]

Lue lisää

Pilvilaskenta

Pilvilaskenta (engl. cloud computing) on tietotekniikan termi, joka viittaa tietojenkäsittelyresurssien (mm. tietokoneet, tallennustila, ohjelmistot) tarjoamiseen ja käyttämiseen internetin kautta etäyhteyden avulla. Pilvilaskenta mahdollistaa käyttäjille resurssien vuokraamisen tai käytön palveluna, mikä voi olla monipuolisempaa ja joustavampaa kuin perinteinen tietotekniikan infrastruktuuri. Pilvilaskentamallit voivat vaihdella, ja niihin kuuluvat mm. Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service […]

Lue lisää

Pilvipalvelu

Pilvipalvelu tarkoittaa tietotekniikan palveluja, jotka tarjotaan internetin kautta etäyhteyden avulla. Näissä palveluissa tietokoneet, tietoverkot, tallennustilat ja ohjelmistot eivät ole fyysisesti käyttäjän omassa laitteistossa tai paikallisessa tietokeskuksessa, vaan sijaitsevan etäällä, yleensä suurissa tietokeskuksissa. Pilvipalvelut tarjoavat useita etuja, kuten skaalautuvuus, käytön helppous, joustavuus ja resurssien tehokas hyödyntäminen. Tyypillisiä pilvipalveluja ovat: Kts. myös IaaS, PaaS, SaaS

Lue lisää

Pilvitallennus

Pilvitallennus tarkoittaa tietojen tallentamista ja säilyttämistä etäpalvelimilla, jotka ovat yleensä hajautettuja suurissa tietokeskuksissa. Nämä etäpalvelimet ovat usein osa pilvipalveluntarjoajan infrastruktuuria, kuten Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ja Google Cloud Platform (GCP). Käytettäessä pilvitallennusta, tietoja voidaan tallentaa verkkoyhteyden kautta palveluntarjoajan tarjoamaan tallennustilaan. Näin ollen käyttäjän ei välttämättä tarvitse tallentaa tietoja omalle laitteelleen tai paikalliselle palvelimelle.

Lue lisää

SaaS / Software as a Service

SaaS on lyhenne sanoista Software as a Service. Se tarkoittaa ohjelmiston jakelumallia ja/tai ohjelmistopalvelua, jossa palveluntarjoaja tarjoaa tietyn palvelun tai palveluita asiakkaille internetin välityksellä. SaaS-palvelut ovat tyypillisesti standardoituja, mutta niitä on mahdollista räätälöidä juuri asiakkaalle sopivaksi esimerkki käyttötarpeen tai asiakassegmenttien mukaisesti. SaaS-palvelut toimivat palveluntarjoajan osoittaman palvelimen kautta eli tietokoneelle ei tarvitse asentaa mitään ohjelmia. Näin […]

Lue lisää

SECaaS / Security as a Service

SSECaaS eli Security as a Service on tietoturvan palvelumalli, jossa organisaatiot hankkivat tietoturvan palveluita ja ratkaisuja pilvestä tai kolmannen osapuolen palveluntarjoajilta. SECaaS voi kattaa monenlaisia tietoturvaan liittyviä palveluita, kuten palomuurit, tunkeutumisen havaitsemisen ja estämisen, haittaohjelmien torjunta, tietoturva-analytiikka ja haavoittuvuuden hallinta. SECaaS on kätevä palvelumalli yrityksille, jotka haluavat ulkoistaa tietoturvan hallinnan ja varmistaa, että heidän järjestelmänsä […]

Lue lisää

Tiedostopankki (Mediapankki, Dokumenttienhallinta, DAM, Tiedostonhallintajärjestelmä)

Tiedostopankki on asiakirjojen, kuvien, videoiden ja muiden tiedostojen tallentamiseen ja jakamiseen tarkoitettu menetelmä tai palvelu. Kyseessä on siis eräänlainen digitaalisen omaisuuden hallintajärjestelmä, jonka avulla voidaan ylläpitää ja jakaa tietoa turvallisessa ja järjestelmällisessä ympäristössä. Tiedostopankkia käytetään tyypillisesti jakamaan erilaisia yritys- instituutio tai yhdistysmateriaaleja, kuten tuotekortteja, asennusohjeita, oppaita, esitteitä sekä brändimateriaaleja, kuten logoja, tuotekuvia ja yritysvideoita ja […]

Lue lisää

XaaS / Everything as a Service

XaaS (Everything as a Service tai Anything as a Service) viittaa palvelumallin laajentamiseen monille eri aloille ja toimialoille, joissa perinteisiä tuotteita tai palveluita tarjotaan nyt pilvipalveluna tai tilauspohjaisena palveluna. XaaS-malli tarjoaa joustavuutta ja kustannustehokkuutta yrityksille. Yritykset voivat hankkia ja maksaa tarvitsemistaan palveluista niiden käytön mukaan sen sijaan, että ne investoisivat omaan laitteistoon ja ohjelmistoihin. Tämä […]

Lue lisää

SEM

A/B-testaus markkinoinnissa

A/B-testaus tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että samalle kohdeyleisölle näytetään erilaisia versioita esimerkiksi verkkosivustosta tai mainoksesta. Tästä saatavan tiedon perusteella voidaan helposti tehdä päätelmiä siitä, kuinka hyvin erilaiset versiot suoriutuvat niille asetetusta tehtävästä. A/B-testauksessa vertaillaan kahta (tai useampaa) erilaista versiota samasta markkinointimateriaalista tai sivuston elementeistä, kuten verkkosivun otsikosta, kuvasta, mainoksesta tai CTA-napista. Tavoitteena on selvittää, kumpi versio […]

Lue lisää

Asiakaskokemus

Asiakaskokemus viittaa organisaation ja asiakkaan väliseen vuorovaikutussuhteeseen. Se kuvastaa kuluttajan käsitystä siitä, mitä mielikuvia ja tunteita hänellä on syntynyt yritykseen sen tarjoamien tuotteiden tai palveluiden sekä henkilöstön suhteen. Hyvä asiakaskokemus tarkoittaa sitä, että kuluttajan kokemus vastaa hänen odotuksiaan saadun palvelun tai tuotteen laadusta.

Lue lisää

Avainsana

Perinteisesti avainsana tarkoittaa tiedonhaussa ja indeksoinnissa käytettyä viittausta tiettyyn asiakokonaisuuteen. Digitaalisessa markkinoinnissa avainsanat liittyvät yleensä hakukoneoptimointiin, sisällöntuotantoon sekä mainonnan toteuttamiseen. Hakukoneoptimoinnissa voidaan esimerkiksi pyrkiä löytämään yritystoiminnalle oleellisia avainsanoja, joihin keskittyminen sisällöntuotannossa voisi olla kannattavaa. Jos taas on tarkoitus suunnitella esimerkiksi Google Ads -mainontaa, avainsanojen valinta on keskeinen osa sitä prosessia, kenelle mainosta halutaan esittää. Kts. […]

Lue lisää

Avainsanatutkimus

Avainsanatutkimuksen avulla pyritään selvittämään ja löytämään sellaisia termejä, joiden käyttö esimerkiksi sisällöntuotannossa tehostaisi yrityksen verkkosivuston hakukonenäkyvyyttä. Avainsanatutkimusta voidaan käyttää avuksi myös esimerkiksi Google Ads -mainonnan suunnittelussa. Tällöin optimaalisinta olisi löytää oikea määrä sellaisia avainsanoja, joihin keskittyminen on taloudellisesti kannattavaa. Osa avainsanatutkimuksista voi olla myös kilpailijoiden avaintermien selvittäminen. Kts. myös avainsana

Lue lisää

Bannerimainonta

Bannerimainonnalla viitataan yleensä verkkosivustolla esitettäviin suorakaiteen muotoisiin mainoksiin. Bannerimainos voi olla joko staattinen tai se voi sisältää liikkuvaa animointia, videosisältöä tai se voi olla interaktiivinen. Bannerimainoksen tarkoituksena on saada verkkosivuston käyttäjä kiinnittämään mainokseen huomio sekä mahdollisesti siirtymään mainoksen kautta mainostajan verkkosivustolle. Mainosta näyttävä verkkosivusto saa mainoksen esittämisestä korvauksen, jonka suuruus muodostuu toteutuneiden näyttökertojen, näyttöpäivien, klikkausten […]

Lue lisää

Call To Action (CTA)

CTA (Call to Action, suom. toimintakehote) on markkinoinnin ja viestinnän termi, joka tarkoittaa toimenpidekehotusta tai kehotusta toimintaan. Se on yleensä lyhyt ja selkeä lause tai elementti, joka pyytää vastaanottajaa suorittamaan tietyn toimenpiteen. CTA:n tarkoitus on ohjata ihmisiä tekemään haluttu asia. Tämä voi olla esimerkiksi linkin klikkaus, lomakkeen täyttäminen, uutiskirjeen tilaus, tuotteen osto tai sisällön jakaminen […]

Lue lisää

Click Through Rate / CTR

Click Through Rate (CTR) tarkoittaa klikkausprosenttia. Sitä käytetään mittaamaan digitaalisessa markkinoinnissa ja mainonnassa arvioimaan mainoksen tehokkuutta tai verkkosivuston sisällön houkuttelevuutta. CTR kuvaa prosenttiosuutta käyttäjistä, jotka ovat klikanneet mainosta tai linkkiä (esim. hakutuloksissa tai verkkosivuston sisällä) verrattuna kaikkiin niitä nähneisiin. Klikkausprosentin laskeminen tapahtuu yleensä seuraavasti: CTR = (klikkaukset / näytöt) * 100 Eli jos mainosta on […]

Lue lisää

Cost Per Action (CPA)

Cost Per Action, eli CPA, on markkinoinnin hinnoittelumalli, jossa mainostaja maksaa mainoksen toteuttajalle (eli esim. verkkosivustolle) korvauksen vain toteutuneista tapahtumista. Tällaisia ovat esimerkiksi ostos verkkokaupasta, lomakkeen täyttäminen tai vaikkapa puhelinsoitto. Esimerkiksi, jos mainostaja asettaa tavoitteekseen saada verkkosivustonsa vierailijoilta vähintään 100 rekisteröitymistä ja käyttää mainontaan 1000 euroa, CPA lasketaan jakamalla kulut (1000 €) toivotun toiminnon määrällä […]

Lue lisää

Cost Per Click (CPC)

Cost Per Click (CPC, suom. klikkauskohtainen hinta) on digimarkkinoinnin termi, joka liittyy erityisesti hakukone- ja verkkomainontaan. Se kuvaa mainostajan maksamaa hintaa aina kun mainoksen linkkiä klikataan. Tämä tarkoittaa, että mainostaja maksaa jokaisesta klikkauksesta, jonka hänen mainoksensa saa riippumatta siitä, kuinka monta kertaa mainos on näytetty tai johtaako klikkaus haluttuun lopputulokseen (esim. osto). CPC on yleensä […]

Lue lisää

Cost Per Mille (CPM)

Cost Per Mille (CPM, suom. tuhannen näyttökerran hinta) tarkoittaa hintaa, joka muodostuu tuhannesta mainoksen näyttökerrasta. Se on yleisesti käytetty mittari online-mainonnassa, erityisesti näyttömainonnassa, joka sisältää banneri- ja display-mainoksia. CPM on suosittu mittari mainostajille, jotka haluavat lisätä näkyvyyttä ja brändin tunnettuutta, vaikka se ei suoraan mittaa klikkauksia tai toimintaa, kuten CTR tai CPC. CPM-mainonnan etuna on, […]

Lue lisää

Customer Acquisition Cost (CAC)

Customer Acquisition Cost (CAC) on liiketoiminnan mittari, joka kuvaa sitä kuinka paljon rahaa yritys käyttää uusien asiakkaiden hankkimiseen tietyllä ajanjaksolla, yleensä kuukaudessa tai vuodessa. Termi käännetään suomeksi asiakashankintahinta, asiakkaan hintakustannus tai asiakashankintakustannus. CAC on tärkeä mittari liiketoiminnan kannattavuuden arvioinnissa varsinkin niille yrityksille, jotka myyvät tuotteita tai palveluita suoraan kuluttajille tai yrityksille. Yleinen laskukaava CAC:n määrittämiseksi […]

Lue lisää

Customer Lifetime Value (CLV)

Customer Lifetime Value (CLV) tarkoittaa arvoa, jonka kerran saavutettu asiakas tuo yritykselle koko sen elinkaaren eli asiakassuhteen aikana. Tällä on merkitystä etenkin silloin, jos yrityksen palveluiden tai tuotteiden ostamiselle on olemassa perusteita myös ensiostoksen jälkeen. Uskolliset asiakkaat, jotka ostavat saman palveluntarjoajan tuotteita säännöllisesti, ovat ymmärrettävistä syistä satunnaisia asiakkaita arvokkaampia yritykselle. Asiakkaan elinkaaren arvoa ei ole […]

Lue lisää

Digitaalinen markkinointi

Digitaalinen markkinointi (engl. digital marketing), myös digimarkkinointi, on suhteellisen uusi käsite ja sitä on vaikea määritellä mitenkään yksiselitteisen tarkasti. Yleisesti voidaan kuitenkin ajatella, että digitaalinen markkinointi on sellaista markkinointia, joka jollain tapaa liittyy internetiin. Digitaalisen markkinoinnin perimmäisenä tavoitteena on lisätä jonkin yrityksen, tuotteen, palvelun tai jonkun muun asian houkuttelevuutta. Se kattaa laajasti alleen erilaisia sähköisen […]

Lue lisää

Digitoimisto

Digitoimisto on yritys tai organisaatio, joka tarjoaa digitaaliseen markkinointiin ja verkkokehitykseen liittyviä palveluita. Nämä palvelut voivat kattaa hyvin laajan valikoiman, kuten verkkosivustojen suunnittelun ja kehityksen, hakukoneoptimoinnin (SEO), hakukonemainonnan (SEM), sisältömarkkinoinnin, sosiaalisen median hallinnan, sähköpostimarkkinoinnin ja muut digitaaliseen markkinointiin liittyvät tehtävät. Digitoimistot toimivat yleensä yritysten tai brändien kumppaneina auttaakseen niitä luomaan vahvaa näkyvyyttä verkossa ja kasvattamaan […]

Lue lisää

Display-mainonta

Display-mainonta on digitaalisen markkinoinnin muoto, jossa mainoksia näytetään verkkosivustoilla, mobiilisovelluksissa ja muilla digitaalisilla alustoilla. Tämä mainonnan muoto perustuu visuaalisiin elementteihin, kuten kuvien, grafiikan, animaatioiden ja videoiden käyttöön mainoksissa. Tavallisesti display-mainonta käyttää bannerimainoksia, tekstiä sekä kuva- ja videomainoksia, jotka näkyvät verkkosivustojen eri osissa, kuten sivujen ylä- tai alareunoissa, sisältöalueella tai sivupalkissa. Nämä mainokset voivat olla kohdistettuja […]

Lue lisää

Funneli

Funneli (ostoputki) on käsite markkinoinnissa, joka kuvastaa asiakkaiden polkua tai matkaa tuotteen tai palvelun tietoisuuden herättämisestä lopullisen oston tekemiseen. Tämä käsite auttaa yrityksiä ymmärtämään, miten potentiaaliset asiakkaat etenevät vaiheittain ennen kuin tekevät ostopäätöksen. Funneli koostuu yleensä useista vaiheista, ja jokaisessa vaiheessa pyritään houkuttelemaan asiakkaita lähemmäksi lopullista ostopäätöstä. Tässä funnelin yleiset vaiheet: Funneli voi vaihdella eri […]

Lue lisää

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation, yleinen tietosuoja-asetus) on Euroopan unionin tietosuoja-asetus, joka astui voimaan 25.5.2018. Se on suunniteltu suojaamaan yksityishenkilöiden henkilötietojen käsittelyä ja parantamaan heidän tietosuojaoikeuksiaan. GDPR korvasi aiemman tietosuojadirektiivin ja loi yhdenmukaiset tietosuojasäännöt kaikkialle EU:hun. GDPR koskee kaikkia organisaatioita, jotka käsittelevät EU:ssa oleskelevien yksilöiden henkilötietoja riippumatta siitä, missä organisaatio sijaitsee. Tämän vuoksi se vaikutti […]

Lue lisää

Google Ads

Google Ads on Googlen kehittämä mainostyökalu, jolla voi luoda ja asettaa mainoksia näkymään Googlen haku- ja/tai Display-verkostoissa. Google Ads jakautuu lähtökohtaisesti kahteen osaan, jotka ovat virallisilta nimiltään Google Ads Search Network ja Google Ads Display Network. Google Ads -laatupisteet ovat oleellinen osa toimivaa Google Ads -mainontaa. Mainoksen tehokkuus riippuu laatupisteistä, joihin vaikuttavat muun muassa mainoksen […]

Lue lisää

Google AdSense

Google AdSense on Google-yhtiön tarjoama mainosverkosto ja mainosohjelma. Se mahdollistaa verkkosivustojen ja YouTube-kanavien omistajille rahan ansaitsemisen mainosten avulla. AdSense tarjoaa alustan, jonka avulla mainostajien maksetut mainokset näkyvät eri verkkosivustoilla ja YouTube-videoissa. Verkkosivustojen ja YouTube-kanavien omistajat voivat liittyä Google AdSenseen ja asentaa mainosyksiköitä sivustoilleen. Kun heidän sivustollaan tai videoillaan näytetään mainoksia, he saavat osan mainostajien maksamista […]

Lue lisää

Google Analytics

Google Analytics on Googlen tarjoama verkkosivujen ja sovellusten analytiikkatyökalu, jonka avulla voidaan seurata ja ymmärtää oman tai ylläpidetyn sivuston tai sovelluksen kävijöiden toimintaa. Se tarjoaa tietoa siitä, miten käyttäjät saapuvat sivustolle, mitä he tekevät sivustolla ja miten he vuorovaikuttavat sen kanssa. Google Analytics antaa tietoa mm. seuraavista asioista: Google Analytics tarjoaa monia erilaisia raportteja ja […]

Lue lisää

Google Display Network

Google Display Network (GDN) on Googlen mainosverkosto. Se tarjoaa mainostajille mahdollisuuden näyttää mainoksiaan useilla eri verkkoalustoilla, mobiilisovelluksissa ja muilla digitaalisilla alustoilla. GDN on osa Google Ads -mainosalustaa ja se tarjoaa laajan näkyvyyden verkossa ja mahdollistaa tehokkaan mainosten hallinnan ja seurannan. Google Display Network koostuu monista eri verkkosivustoista ja sovelluksista, jotka ovat liittyneet Googlen mainosverkkoon. Mainostajat […]

Lue lisää

Google Looker Studio

Google Looker Studio (ent. Google Data Studio) on ilmainen liiketoiminta-analytiikka- ja raportointityökalu. Sen avulla voidaan yhdistää erilaisia tietolähteitä, luoda tiedoista visuaalisia kaavioita ja taulukoita sekä jakaa näitä raportteja helposti tiimin jäsenten tai sidosryhmien kanssa. Google Looker Studio on osa Google Marketing Platform -tuoteperhettä. Se on suunniteltu auttamaan yrityksiä ja organisaatioita tekemään tietoon perustuvia päätöksiä. Google […]

Lue lisää

Google My Business

Google My Business on Googlen hakutulosten ja kartalta löytyvien tietojen yhteydessä näytettävä tietopankki yritysten perustiedoista. Google My Business voi näyttää yrityksen ajo-ohjeet, aukioloajat, yhteystiedot ja niin edelleen. Kuluttajat voivat myös arvostella yrityksiä, jotka listautuvat Google My Business -osiossa. Joskus Google saattaa luoda My Business -sivun automaattisesti, jolloin tiedot saattavat olla virheellisiä. Tämän vuoksi yritysten kannattaisi […]

Lue lisää

Google Search Console

Google Search Console on ilmainen online-työkalu, jonka Google tarjoaa verkkosivustojen omistajille ja ylläpitäjille. Tämä työkalu mahdollistaa verkkosivustojen suorituskyvyn seuraamisen hakukoneissa, erityisesti Google-haussa. Google Search Console tarjoaa tärkeitä tietoja ja työkaluja verkkosivuston näkyvyyden, hakuliikenteen ja hakukoneoptimoinnin parantamiseen. Google Search Console tarjoaa muun muassa seuraavia tärkeitä toimintoja ja tietoja:

Lue lisää

Google Tag Manager

Google Tag Manager on Googlen tarjoama ilmainen työkalu, joka helpottaa verkkosivujen ja sovellusten seurantatunnisteiden hallintaa ja toteuttamista. Työkalun avulla on helppo lisätä ja päivittää erilaisia verkkoseurantatunnisteita ilman tarvetta muokata verkkosivun tai sovelluksen koodia. Google Tag Managerin avulla voidaan lisätä erilaisia tunnisteita verkkosivustolle yhdellä keskitetyllä hallintapaneelilla. Näitä tunnisteita ovat esimerkiksi Google Analyticsin seurantakoodit, mainosseurantatunnisteet ja sosiaalisen […]

Lue lisää

Hakukonemarkkinointi (SEM)

Hakukonemarkkinointi (engl. Search Engine Marketing eli SEM) on hakukoneiden hakutulosten yhteydessä esitettävää markkinointia. Hakukonemarkkinointia pidetään erityisen tehokkaana digitaalisen markkinoinnin muotona. Tämä johtuu siitä, että potentiaalisten asiakkaiden tarpeisiin pystytään vastaamaan juuri silloin, kun he aktiivisesti etsivät mainostettavaan palveluun tai tuotteeseen liittyvää tietoa. Google Ads on yksi käytetyimmistä hakukonemarkkinoinnin työkaluista. Se kykenee tarjoamaan varsin tehokkaita mahdollisuuksia hakukonemarkkinointiin. […]

Lue lisää

Hintatarjous (Google Ads)

Hintatarjous on Google Ads -mainonnan yhteydessä esiintyvä termi. Hintatarjous määrittää sen, millä tavoin mainonnan kulut muodostuvat. Hintatarjouksen voi painottaa keskittymään esimerkiksi mainoksen klikkauksiin tai näyttökertoihin. Mikäli mainonnan toimivuudesta on saatu riittävästi perustietoa, voi hintatarjous tarkoittaa myös suoraan jotain haluttua tapahtumaa verkkosivustolla. Hintatarjouksen suuruuteen voi vaikuttaa antamalla ylärajan sille, kuinka paljon on valmis maksamaan halutusta toiminnasta. […]

Lue lisää

Inbound-markkinointi

Inbound-markkinointi on digitaalisen markkinoinnin strategia, joka keskittyy houkuttelemaan potentiaalisia asiakkaita ja kiinnostuneita yleisöjä tarjoamalla heille arvokasta ja hyödyllistä sisältöä. Tavoitteena on luoda pitkäaikaisia suhteita asiakkaisiin ja rakentaa brändiä siten, että asiakkaat itse tulevat yrityksen luokse sen sijaan, että yritys pyrkii aktiivisesti tavoittamaan heitä. Inbound-markkinoinnin perusajatuksena on tarjota ratkaisuja ja tietoa asiakkaiden ongelmiin ja tarpeisiin. Tämä […]

Lue lisää

Kampanja

Digitaalisen markkinoinnin maailmassa kampanjalla (myös mainoskampanja) tarkoitetaan usein tiettyä viitekehystä, jonka sisällä mainontaa halutaan toteuttaa. Esimerkiksi Google Ads -mainontaa käytettäessä on mahdollista luoda useita samanaikaisia kampanjoita, joille kaikille on olemassa omat kohdennusasetuksensa ja mainoksensa. Kampanjalle määritellään usein budjetti, strategia, aikataulut sekä tarvittavat kohdennusasetukset.

Lue lisää

Klikkaus

Digitaalisessa markkinoinnissa klikkauksella (klikki, engl. click) tarkoitetaan yleensä tapahtumaa, jossa verkkosivuston käyttäjä klikkaa esimerkiksi mainosta ja päätyy näin mainostajan verkkosivustolle. Tässä tapauksessa klikkaukselle voidaan antaa jokin itseisarvo ja laskea sille myös jokin rahallinen arvo. Klikkaus voi olla myös seurattava tapahtuma verkkosivuston sisällä, jos halutaan selvittää esimerkiksi jonkun tietyn sisältöosion toimivuutta.

Lue lisää

Konversio

Digitaalisen markkinoinnin käsitteenä konversio tarkoittaa yleensä jonkin ennalta määritellyn tavoitteen toteutumista. Esimerkiksi kun käyttäjä klikkaa mainosta ja ostaa tämän kautta halutun tuotteen, voidaan tapahtuma mieltää toteutuneeksi konversioksi. Vaikka selkeille ostotapahtumille voidaan antaa selkeä arvo, konversio voi myös tarkoittaa tapahtumaa, jonka arvo vaihtelee tai sitä ei ole tiedossa. Konversioiden määrittely ja mittaaminen helpottavat markkinoinnin suunnittelua ja […]

Lue lisää

Konversio-optimointi

Konversio-optimointi (engl. conversion optimization) on prosessi, jonka tarkoituksena on parantaa verkkosivuston tai muun digitaalisen alustan suorituskykyä. Lisäksi sen tarkoitus on tehostaa toivottujen toimintojen, kuten myyntien, tilausten, latausten tai rekisteröitymisten, suorittamista. Konversio-optimointi pyrkii lisäämään sivuston kävijöiden muuttamista aktiivisiksi toimijoiksi eli “konvertoimaan” heidät tavoitteiden tai toivottujen toimintojen suorittajiksi. Konversio-optimoinnin tavoitteena on parantaa sivuston tehokkuutta ja saavuttaa parempia […]

Lue lisää

Konversioprosentti

Konversioprosentti on mittari, jota käytetään yleisesti verkkosivustoilla ja markkinoinnissa arvioimaan kuinka monta kävijää suorittaa halutun toiminnon, kuten ostoksen tai rekisteröitymisen, suhteessa kokonaiskävijämäärään. Konversioprosentti lasketaan yleensä seuraavasti: Konversioprosentti = (Toivotut toiminnot / Kokonaiskävijät) * 100 Esimerkiksi, jos verkkokaupassa vieraili 1000 kävijää ja heistä 50 teki ostoksen, konversioprosentti olisi: (50 / 1000) * 100 = 5 % […]

Lue lisää

Liidi

Liidi on yleistermi käsitteelle, joka tarkoittaa vapaasti suomennettuna myyntijohtolankaa. Toisin sanoen liidi on persoona, joka voidaan myöhemmin muuttaa asiakkaaksi. Liidi on digimarkkinoinnin nykyslangia ja se tulee alun perin englannin kielen sanoista sales lead. Yleensä liidi mielletään sellaiseksi kontaktiksi, johon on olemassa jokin viestintään soveltuva kytkös. Tämä kytkös voi olla esimerkiksi sähköpostiosoite tai puhelinnumero. Markkinoinnin näkökulmasta […]

Lue lisää

Mainosbudjetti

Mainosbudjetti tarkoittaa rahamäärää, joka on ennalta määritelty ja tarkoitettu käytettäväksi markkinointiin. Hyvä mainosbudjetti perustuu erilaisiin laskelmiin ja odotusarvoihin, jotka muodostuvat jo olemassa olevan tiedon perusteella. Jos mainosbudjettia määritellään ensimmäistä kertaa, on käynnistyvä mainonta tietyllä tapaa tarkoitettu myös datan keräämistä varten. Mainosbudjetti voi myös jakautua pienempiin osiin, varsinkin jos markkinoinnin työtä ulkoistetaan. Tällöin mainonnan toteuttaja jakaa […]

Lue lisää

Markkinoinnin automaatio

Markkinoinnin automaatio on kattotermi erilaisille prosesseille, jotka auttavat kohdentamaan markkinoinnin viestiä sekä esimerkiksi lajittelemaan olemassa olevia asiakasryhmiä. Sen tehtävänä on säästää resursseja paljon aikaa vievistä toiminnoista ja mahdollistaa markkinoinnin tarkempaa ajoitusta ja tehdä siitä entistä personoidumpaa. Markkinoinnin automaatioon voi törmätä esimerkiksi sähköpostimarkkinoinnin, sosiaalisen median markkinoinnin ja verkkosivujen analytiikkaan liittyvissä asioissa. Se voi myös tietyllä tapaa […]

Lue lisää

Markkinoinnin ulkoistaminen

Vanha sananlasku kuuluu, että “Suutari pysyköön lestissään.” Markkinoinnin ulkoistaminen tarkoittaa sitä, että jokin tuotteita tai palveluita tarjoava yritys ulkoistaa yrityksensä myyntiä ja markkinointia ulkopuolisen yrityksen vastuulle. Yllä mainittuun sananlaskuun viitaten markkinoinnin ulkoistaminen on usein hyvinkin järkevä ratkaisu. Tämä yksinkertaisesti siksi, että yrityksillä on usein resurssit täynnä omia töitään eikä aikaa markkinoinnin hoitamiselle juuri jää. Asialla […]

Lue lisää

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma on osa yrityksen liiketoiminnan suunnittelua, jossa määritellään yrityksen markkinointiin liittyviä toimintoja. Hyvä markkinointisuunnitelma on ikään kuin työkalu, jota noudattamalla markkinoinnin toteuttaminen ja seuranta pysyvät hyvin hallinnassa. Markkinointisuunnitelma voi sisältää tietoja esimerkiksi aikatauluista, vastuualueista, menetelmistä ja kilpailijoista. Se voi pitää sisällään myös yksittäisten osa-alueiden erillisiä markkinointisuunnitelmia, koska kaikkea mahdollista informaatiota ei ole selkeyden vuoksi viisasta […]

Lue lisää

Negatiivinen avainsana

Negatiivinen avainsana on käsite, jonka avulla Google Ads -mainontaa voidaan optimoida paremmaksi vähentämällä vääränlaisia mainosnäyttöjä. Google Ads -hakumainonnalla luodut mainokset käynnistyvät hakukoneen käyttäjän etsiessä tietoa asiasta, joka jossain muodossa liittyy kampanjalle annettuihin avainsanoihin. Koska erilaisia sanapareja ja yhdistelmiä on olemassa lukematon määrä, mainonnan tehokkuus kärsii, jos mainosta näytetään myös kohderyhmään kuulumattomille ihmisille. Esimerkki negatiivisen avainsanan […]

Lue lisää

Pay Per Click (PPC)

PPC eli Pay Per Click on digitaalisen markkinoinnin ja mainonnan termi, joka tarkoittaa klikkauksiin perustuvaa mainosmallia. Toisin sanoen mainostaja maksaa mainoksestaan ainoastaan silloin, kun mainosta klikataan. Jos käyttäjä ei klikkaa mainosta, mainostajaa ei luonnollisesti veloiteta mainoksesta. Tämä mainosmalli on erityisen yleinen hakukonemainonnassa, kuten Google Adsissa, mutta sitä voidaan käyttää myös muissa digitaalisissa mainosympäristöissä, kuten sosiaalisen […]

Lue lisää

Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinointi on digitaalisen markkinoinnin muoto, jossa kohderyhmille pyritään tuottamaan kiinnostavaa ja tarpeellista sisältöä. Sisältömarkkinoinnin avulla potentiaaliset asiakkaat saadaan helpommin kiinnostumaan aiheesta ja sitä kautta ostamaan yrityksen tarjoaman tuotteen tai palvelun. Sisältömarkkinointi poikkeaa omalla tavallaan tavallisesta markkinoinnista. Sisältömarkkinointiin liittyvät aineistot ovat yleensä enemmän informatiivisia ja aidosti kiinnostavia eivätkä ne varsinaisesti myy mitään suoraan. Sisältömarkkinoinnin perimmäisenä tarkoituksena […]

Lue lisää

Triggeri (trigger)

Digitaalisen markkinoinnin ja ohjelmistokehityksen maailmassa sana triggeri (engl. trigger) tarkoittaa jotain sellaista tapahtumaa, joka laukaisee tai käynnistää jonkin halutun prosessin. Triggerin käynnistymiselle on yleensä oltava olemassa jotkin ennalta määritellyt käynnistysprioriteetit, joiden perusteella triggeri niin sanotusti aktivoituu. Triggeri voi laukaista esimerkiksi pop-up-ikkunan tai vaikkapa lisätä käyttäjän uudelleenmarkkinoinnin kohteeksi, kun hän on suorittanut verkkosivustolla halutut prioriteetit.

Lue lisää

Tulospohjainen markkinointi

Tulospohjainen markkinointi on markkinointistrategia, joka keskittyy mittaamaan ja arvioimaan markkinointitoimenpiteiden tuloksia ja tehokkuutta liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä strategia asettaa vahvan painopisteen konkreettisten tulosten (mm. myynti, liidit, kannattavuus) seuraamiseen ja analysointiin. Tulospohjainen markkinointi voi perustua erilaisiin mittareihin ja avaintulostekijöihin. Se voi vaihdella hyvinkin paljon eri yritysten ja toimialojen välillä. Yleisesti ottaen tämä lähestymistapa pyrkii varmistamaan, että […]

Lue lisää

Tuottoprosentti / ROI

Tuottoprosentti (engl. Return On Investment, ROI) on taloudellinen mittari, joka mittaa sijoituksen tuottoa suhteessa siihen käytettyyn pääomaan tai kustannuksiin. ROI lasketaan yleensä prosentteina ja se antaa käsityksen siitä, kuinka kannattava sijoitus tai liiketoiminnallinen päätös on ollut. ROI:n laskentakaava on seuraava: ROI (%) = [(Sijoituksen tuotto – Sijoituksen kustannukset) / Sijoituksen kustannukset] * 100 Jotta ROI-arvo […]

Lue lisää

Uudelleenmarkkinointi / Remarketing

Remarketing eli uudelleenmarkkinointi on digitaalisen markkinoinnin strategia, joka keskittyy kohdistamaan mainoksia ja markkinointiviestejä aiemmin verkkosivustolla vierailleille kävijöille. Tämä tarkoittaa sitä, että kun joku käy verkkosivustolla, mutta ei tee haluttua toimintaa (esim. osto, yhteydenotto), myyjä voi käyttää remarketing-mainontaa tavoittaakseen heidät uudelleen eri mainoskanavissa. Tavallisesti remarketing perustuu evästeisiin tai verkkosivuston seurantakoodiin, joka tallentaa tietoa verkkosivustolla vierailleista kävijöistä. […]

Lue lisää

SEO

Alt-teksti

Alt-teksti (myös alt-text, vaihtoehtoinen teksti) on verkkosivustolla esiintyvien kuvien yhteydessä oleva vaihtoehtoinen kuvausteksti. Alt-tekstiä käytetään esimerkiksi apuna sokeiden lukulaitteissa. Alt-teksti näkyy myös silloin, kun kuvaa ei jostain syystä pystytä näyttämään normaalisti. Alt-tekstin käytöllä on myös pientä merkitystä hakukoneoptimoinnin kannalta. Hakukoneet nimittäin lukevat alt-tekstin eivätkä itse kuvaa. Alt-teksti voi myös tarvittaessa poiketa varsinaisesta kuvatekstistä. Alt-teksti tulisi […]

Lue lisää

Avainsana

Perinteisesti avainsana tarkoittaa tiedonhaussa ja indeksoinnissa käytettyä viittausta tiettyyn asiakokonaisuuteen. Digitaalisessa markkinoinnissa avainsanat liittyvät yleensä hakukoneoptimointiin, sisällöntuotantoon sekä mainonnan toteuttamiseen. Hakukoneoptimoinnissa voidaan esimerkiksi pyrkiä löytämään yritystoiminnalle oleellisia avainsanoja, joihin keskittyminen sisällöntuotannossa voisi olla kannattavaa. Jos taas on tarkoitus suunnitella esimerkiksi Google Ads -mainontaa, avainsanojen valinta on keskeinen osa sitä prosessia, kenelle mainosta halutaan esittää. Kts. […]

Lue lisää

Avainsanatutkimus

Avainsanatutkimuksen avulla pyritään selvittämään ja löytämään sellaisia termejä, joiden käyttö esimerkiksi sisällöntuotannossa tehostaisi yrityksen verkkosivuston hakukonenäkyvyyttä. Avainsanatutkimusta voidaan käyttää avuksi myös esimerkiksi Google Ads -mainonnan suunnittelussa. Tällöin optimaalisinta olisi löytää oikea määrä sellaisia avainsanoja, joihin keskittyminen on taloudellisesti kannattavaa. Osa avainsanatutkimuksista voi olla myös kilpailijoiden avaintermien selvittäminen. Kts. myös avainsana

Lue lisää

Call To Action (CTA)

CTA (Call to Action, suom. toimintakehote) on markkinoinnin ja viestinnän termi, joka tarkoittaa toimenpidekehotusta tai kehotusta toimintaan. Se on yleensä lyhyt ja selkeä lause tai elementti, joka pyytää vastaanottajaa suorittamaan tietyn toimenpiteen. CTA:n tarkoitus on ohjata ihmisiä tekemään haluttu asia. Tämä voi olla esimerkiksi linkin klikkaus, lomakkeen täyttäminen, uutiskirjeen tilaus, tuotteen osto tai sisällön jakaminen […]

Lue lisää

Digitoimisto

Digitoimisto on yritys tai organisaatio, joka tarjoaa digitaaliseen markkinointiin ja verkkokehitykseen liittyviä palveluita. Nämä palvelut voivat kattaa hyvin laajan valikoiman, kuten verkkosivustojen suunnittelun ja kehityksen, hakukoneoptimoinnin (SEO), hakukonemainonnan (SEM), sisältömarkkinoinnin, sosiaalisen median hallinnan, sähköpostimarkkinoinnin ja muut digitaaliseen markkinointiin liittyvät tehtävät. Digitoimistot toimivat yleensä yritysten tai brändien kumppaneina auttaakseen niitä luomaan vahvaa näkyvyyttä verkossa ja kasvattamaan […]

Lue lisää

Google Search Console

Google Search Console on ilmainen online-työkalu, jonka Google tarjoaa verkkosivustojen omistajille ja ylläpitäjille. Tämä työkalu mahdollistaa verkkosivustojen suorituskyvyn seuraamisen hakukoneissa, erityisesti Google-haussa. Google Search Console tarjoaa tärkeitä tietoja ja työkaluja verkkosivuston näkyvyyden, hakuliikenteen ja hakukoneoptimoinnin parantamiseen. Google Search Console tarjoaa muun muassa seuraavia tärkeitä toimintoja ja tietoja:

Lue lisää

H-tason otsikot

Puhuttaessa verkossa olevista otsikoista, käytetään tyypillisesti termiä H, johon liitetään jokin numero. H yhdistettynä numeroon muodostaa tietynlaisen otsikkohierarkian, jossa pienin luku on arvoasteikossa korkeimmalla. H1 on sivuston pääotsikko ja H2, H3, H4… ovat tämän eritasoisia alaotsikkoja. CSS-tyylittelyn avulla näille eritasoisille otsikoille voidaan myös luoda omat visuaaliset piirteet. Tällä tavoin lukijaa voidaan opastaa sivustolla kohti tärkeitä […]

Lue lisää

Hakukoneoptimointi (SEO)

Hakukoneoptimointi (Search Engine Optimization, SEO) on prosessi, jonka tarkoituksena on parantaa verkkosivuston näkyvyyttä hakukoneissa. SEO pyrkii sijoittamaan verkkosivuston korkeammalle hakutulossivuilla, mikä lisää sivuston mahdollisuuksia houkutella enemmän orgaanista eli luonnollista liikennettä. Hakukoneoptimointi on jatkuva prosessi, ja se vaatii aikaa ja vaivaa. On tärkeä pysyä ajan tasalla hakukoneiden algoritmien muutoksista ja sopeutua niihin. Hyvä SEO voi auttaa […]

Lue lisää

Linkki

Linkki (engl. link) on termi, jolla kuvataan tapaa edetä internetsivulta toiselle. Se voi olla sana, tekstiä tai kuva, jota klikkaamalla käyttäjä siirtyy linkille määritettyyn URL-osoitteeseen. Linkki voi myös viitata samalla sivulla olevaan kohtaan, jolloin linkkiä kutsutaan yleensä ankkurilinkiksi. Linkin klikkaaminen voi myös laukaista esimerkiksi jonkun dokumentin lataamisen. Linkeillä on suuri merkitys koko internetin toiminnan kannalta […]

Lue lisää

Linkkiprofiili

Linkkiprofiili tarkoittaa linkkejä, jotka osoittavat verkkosivustolle ulkoisista lähteistä. Nämä ulkoiset linkit voivat olla peräisin muilta verkkosivustoilta, blogeista, sosiaalisen median alustoilta ja muista verkkolähteistä. Linkkiprofiili on osa hakukoneoptimointia ja sillä voi olla merkittävä vaikutus siihen, miten hakukoneet arvioivat verkkosivuston auktoriteettia ja sijoittavat sen hakutuloksissaan. Linkkiprofiilin laatu ja monipuolisuus ovat tärkeitä tekijöitä hakukoneoptimoinnissa. Laadukkaat ja luotettavat ulkoiset […]

Lue lisää

Metakuvaus

Metakuvaus (engl. meta description) on pätkä verkkosivuston tekstiä, jonka avulla hakukoneille pyritään osoittamaan kuvaus siitä, mitä sivustosta näytetään hakukoneiden hakutulosten yhteydessä. Usein hakukoneet poimivat sivustolta sopivan lainauksen tähän tarkoitukseen, mutta sen voi myös määritellä itse. Hyvä metakuvaus on sopivan mittainen ja konkreettinen kuvaus sisällöstä, mieluiten suora lainaus siitä. Yleensä metakuvaus määritellään etusivulle, mutta myös erillisille […]

Lue lisää

Metaotsikko

Metaotsikko (engl. meta title) on etusivun tai alasivun pääotsikko, joka halutaan esittää hakukoneiden hakutulosten yhteydessä. Usein hakukoneet nappaavat verkkosivuston sisällöstä suoraan sopivan otsikon, mutta sen voi määritellä myös itse. Yoast SEO -nimisen lisäosan avulla otsikko voidaan helposti kirjoittaa sopivaan muotoon. Hyvä metaotsikko on sopivan mittainen sekä kuvaava lause sivun sisällöstä. Metaotsikko on tärkeä osa hakukoneoptimointia, […]

Lue lisää

Orgaaninen hakutulos

Orgaaninen hakutulos tarkoittaa informaatiota, jota hakukoneet esittävät hakukoneiden tuloksissa. Orgaaninen hakutulos näyttää sivuston otsikon sekä lainauksen sisältötekstistä. Se, millä perusteilla ja kenelle mikäkin orgaaninen hakutulos näytetään, riippuu pitkälti sivustojen auktoriteetista sekä niiden sisältämän aineiston laadusta. Orgaaniseen hakutulokseen liittyvät asiat mielletään erityisesti yhdeksi hakukoneoptimoinnin käsitteistä. Asiasta saatetaan puhua esimerkiksi siinä mielessä, että jonkun verkkosivuston orgaanista hakutulosta […]

Lue lisää

Orgaaninen liikenne

Orgaaninen liikenne tarkoittaa verkkosivuston liikenteen lähdettä, jossa verkkosivuston kävijä on tullut sivustolle ilman maksettua mainontaa tai muuta “keinotekoista” liikenteen lähdettä. Tämä liikenne syntyy luonnollisesti hakukoneiden, sosiaalisen median jakojen, suosittelujen ja muun ei-maksetun näkyvyyden kautta. Orgaaninen liikenne voi tulla hakukoneiden kautta, kun sivusto sijoittuu korkealle hakutulossivuilla tiettyjen hakusanojen perusteella. Se voi myös tulla suoraan kävijöiltä, jotka […]

Lue lisää

Orgaaninen näkyvyys

Orgaaninen näkyvyys tarkoittaa verkkosivuston tai verkkosivun luonnolliseen näkyvyyteen hakukoneiden tulossivuilla ilman maksettua mainontaa. Tämä tarkoittaa, että sivusto näkyy hakutuloksissa sen perusteella kuinka hyvin se vastaa käyttäjän hakutermiin ja kuinka hyvin se on optimoitu hakukoneille. Orgaaninen näkyvyys riippuu monesta eri tekijästä, kuten sivuston sisällöstä, laadusta, optimoinnista, linkkien määrästä ja laadusta sekä muiden hakukoneoptimointitekniikoiden käytöstä. Tavoitteena on […]

Lue lisää

Paluulinkki

Paluulinkkien (engl. backlinks) kautta voidaan saada liikennettä sivustolle. Paluulinkki tarkoittaa siis sivuston ulkopuolista linkkiä, joka ohjaa käyttäjän tietylle toiselle verkkosivustolle. Paluulinkeillä oli ennen todella suuri merkitys hakukoneoptimoinnissa, koska hakukoneet arvostivat sivustoja pitkälti sen mukaan kenen verkkosivustoille oli eniten viittaavia linkkejä. Tämä asia kuitenkin on muuttunut, koska käytäntö aiheutti paljon linkkien väärinkäytöksiä ja paluulinkkejä varten alettiin […]

Lue lisää

Pitkä häntä

Pitkä häntä tai pitkän hännän termit (engl. long tail) ovat etenkin hakukoneoptimoinnin yhteydessä käytettyjä sanoja tai sanastoja. Ne vaikuttavat osaltaan siihen, millä tavoin verkkosivustolle voidaan saada lisää käyttäjiä. Hakukoneoptimointi ja erilaiset avainsanatutkimukset keskittyvät usein yksittäisten avainsanojen käyttämiseen. Tämä ei sinänsä ole ongelma, mutta usein yksittäisten avainsanojen välinen kilpailu on kovaa. Yleensä tilanne voi olla sellainen, […]

Lue lisää

Sisäinen linkki

Sisäinen linkki (myös sisäiset linkitykset) verkkosivustolla vie verkkosivuston vierailijan johonkin muuhun kohteeseen verkkosivuston sisällä. Tämä voi olla esimerkiksi toinen blogikirjoitus tai asiakkaan katsomaa tuotetta vastaava toinen tuote sivustolla. Sisäisillä linkeillä on suuri merkitys myös hakukoneoptimoinnille. Esimerkiksi Google pitää sisäisiä linkkejä sisältäviä sivuja arvokkaampana kuin linkittömiä sivuja. Kts. myös ankkurilinkki, linkki, paluulinkki

Lue lisää

Sisällöntuotanto

Sisällöntuotannolla tarkoitetaan esimerkiksi verkkosivuston tekstimuotoisten osioiden kirjoittamista. Sisällöntuotannolla on suuri merkitys esimerkiksi hakukoneoptimoinnissa, koska hakukoneoptimointi perustuu hyvin pitkälle laadukkaaseen sisältötekstiin. Hyvä sisällöntuotanto tuottaa informatiivista ja helposti ymmärrettävää sisältötekstiä. Sen tarkoitus on antaa lukijoille heidän tarvitsemaa tietoa ja tuottaa tätä kautta lisäarvoa esimerkiksi verkkosivuston hakukoneoptimoinnin tasolle. Vaikka myyntiin tähtäävä copywriting mielletään yleensä eri asiaksi, myös voi […]

Lue lisää

Sivuston nopeus

Sivuston nopeus on erityisesti nykyään hyvin tärkeä hakukoneoptimoinnin ja verkkosivukehityksen aihealue. Vaikka internetyhteyksien nopeus on kasvanut huomattavasti, ihmisistä on myös tullut entistä kärsimättömämpiä. Hidas sivusto saa käyttäjät kyllästymään ja poistumaan sivustolta. Tämän vuoksi on tärkeää, että sivustot toimivat riittävällä nopeudella. Sivustoja voi hidastaa esimerkiksi sivuston tekniikkaan liittyvät seikat, palvelinongelmat sekä käyttäjien hitaat mobiiliverkot.

Lue lisää

Yoast SEO

Yoast SEO on tunnettu WordPressin yhteydessä käytettävä lisäosa. Sen avulla hakukoneoptimointia on helpompi ylläpitää sivuston sisältä käsin. Yoast SEO ei varsinaisesti itsessään paranna hakukoneoptimoinnin tilaa, mutta se antaa vihjeitä siitä missä olisi parannettavaa. Lisäksi sen avulla voidaan määritellä esimerkiksi hakukoneiden tuloksissa näytettävien metatietojen sisältöjä. Kts. myös WordPress, lisäosa

Lue lisää

SOME

Algoritmi

Algoritmi on matemaattinen ohjeistus tai sarja tiettyjä askelia, jotka on suunniteltu suoritettaviksi tietyn tehtävän ratkaisemiseksi tai prosessin suorittamiseksi. Algoritmit ovat yleisesti ottaen joukko tarkkoja ohjeita, joita tietokoneet, ohjelmat tai muut laskentalaitteet voivat noudattaa tietyn tehtävän suorittamiseksi. Algoritmit ovat läsnä monissa eri yhteyksissä ja sovelluksissa. Ne voivat olla yksinkertaisia, kuten esimerkiksi perinteinen resepti ruoanlaittoa varten, tai […]

Lue lisää

Call To Action (CTA)

CTA (Call to Action, suom. toimintakehote) on markkinoinnin ja viestinnän termi, joka tarkoittaa toimenpidekehotusta tai kehotusta toimintaan. Se on yleensä lyhyt ja selkeä lause tai elementti, joka pyytää vastaanottajaa suorittamaan tietyn toimenpiteen. CTA:n tarkoitus on ohjata ihmisiä tekemään haluttu asia. Tämä voi olla esimerkiksi linkin klikkaus, lomakkeen täyttäminen, uutiskirjeen tilaus, tuotteen osto tai sisällön jakaminen […]

Lue lisää

Chat

Chat, suomalaisittain chatti, tarkoittaa internet-kielessä sellaista keskustelupaikkaa tai verkkosivuston lisäosaa, jonka välityksellä ihmiset voivat käydä reaaliaikaista keskustelua kirjoittamalla. Yrityksille suunnatun digimarkkinoinnin näkökulmasta jälkimmäinen vaihtoehto on pääsääntöisesti yritysten käytössä. Verkkosivustolla oleva chat voi toimia asiakaspalvelun viestintäkanavana tai myynnin työkaluna.

Lue lisää

Digitoimisto

Digitoimisto on yritys tai organisaatio, joka tarjoaa digitaaliseen markkinointiin ja verkkokehitykseen liittyviä palveluita. Nämä palvelut voivat kattaa hyvin laajan valikoiman, kuten verkkosivustojen suunnittelun ja kehityksen, hakukoneoptimoinnin (SEO), hakukonemainonnan (SEM), sisältömarkkinoinnin, sosiaalisen median hallinnan, sähköpostimarkkinoinnin ja muut digitaaliseen markkinointiin liittyvät tehtävät. Digitoimistot toimivat yleensä yritysten tai brändien kumppaneina auttaakseen niitä luomaan vahvaa näkyvyyttä verkossa ja kasvattamaan […]

Lue lisää

Facebook

Facebook on yksi maailman suurimmista ja tunnetuimmista sosiaalisen median alustoista. Se on osa Meta Platforms, Inc. -konsernia, johon kuuluvat myös muun muassa Instagram ja WhatsApp. Facebook perustettiin alun perin vuonna 2004 Mark Zuckerbergin, Eduardo Saverinin, Andrew McCollumin, Dustin Moskovitzin ja Chris Hughesin toimesta Harvardin yliopistossa Yhdysvalloissa. Alkujaan pieni koulun sisäinen alusta on nykyään kansainvälinen sosiaalisen […]

Lue lisää

Facebook Pixel

Facebook Pixel eli Facebook-pikseli on työkalu, jonka Facebook tarjoaa mainostajille ja verkkosivustojen omistajille seuraamaan kävijöiden toimintaa verkkosivustoillaan. Se on pieni koodinpätkä, joka lisätään verkkosivuston koodiin ja auttaa keräämään tietoa käyttäjien toiminnasta. Facebook-pikseli on tärkeä työkalu digitaalisen markkinoinnin kampanjoiden tehokkuuden mittaamiseen ja parantamiseen. Se auttaa mainostajia kohdentamaan mainoksiaan tarkemmin ja tarjoamaan parempia käyttäjäkokemuksia verkkosivustoillaan.

Lue lisää

Facebook-markkinointi

Facebook-markkinointi viittaa markkinointitoimenpiteisiin, jotka suoritetaan Facebookin alustalla. Tämä voi sisältää useita erilaisia markkinointistrategioita ja mainosmuotoja, joiden tarkoitus on tavoittaa Facebookin käyttäjät ja edistää tuotteiden ja/tai palveluiden myyntiä tai kasvattaa yrityksen brändin tunnettuutta. Facebook-markkinointi tarjoaa monia etuja. Näitä ovat mm. laaja yleisö, tarkasti kohdennetun mainonnan mahdollisuudet sekä useita työkaluja tulosten seuraamiseen ja analysointiin. Kts. myös sosiaalisen […]

Lue lisää

Hashtag

Hashtag (aihetunniste, hästägi, risuaita) on sosiaalisessa mediassa käytettävä aihetunniste. Niiden avulla tietoa voidaan määritellä ja jäsentää eri aiheisiin sopivaksi. Aihetunnisteen avulla käyttäjät voivat merkitä, suodattaa ja valikoida itselleen sopivaa sisältöä valtavan informaatiomassan keskellä. Aihetunnisteiden käyttö voi olla myös osa yrityksen tietoista markkinointiviestintää. Kts. myös tagi

Lue lisää

Instagram

Instagram on sosiaalisen median alusta, joka on suunniteltu valokuvien ja videoiden jakamiseen. Se perustettiin vuonna 2010 ja se on nopeasti kasvanut yhdeksi maailman suosituimmista sosiaalisen median sovelluksista. Instagramin avulla käyttäjät voivat ottaa valokuvia ja videoita älypuhelimillaan tai jakaa jo ottamiaan kuvia ja videoita. Nämä mediasisällöt voidaan jakaa julkisesti kaikille nähtäviksi tai rajoittaa niiden näkyvyyttä valituille […]

Lue lisää

Jodel

Jodel on sosiaalisen median sovellus, joka mahdollistaa käyttäjilleen anonyymin keskustelun ja sisällön jakamisen paikallisella tasolla. Käyttäjät voivat lähettää viestejä ja kuvia, jotka ovat näkyvissä vain tietyllä maantieteellisellä alueella. Käyttäjät voivat kuitenkin liittyä eri alueiden yhteisöihin ja keskustella muiden käyttäjien kanssa omasta sijainnistaan riippumatta. Jodelin tunnetuin erityispiirre on sen anonyymiys. Käyttäjät eivät ole velvollisia paljastamaan henkilöllisyyttään […]

Lue lisää

LinkedIn

LinkedIn, lempinimeltään Linkkari, on maailman suurin ammatilliseen verkostoitumiseen keskittynyt sosiaalisen median kanava. Aikaisemmin se miellettiin etenkin yrittäjien ja IT-alan työntekijöiden juttuna, mutta nykyään sitä käyttävät hyvin monipuolisesti eri alojen ihmiset. Kuten muutkin sosiaalisen median palvelut, myös LinkedIn on rakentunut pitkälle erilaisten mainostoimintojen varaan. Tämä tarkoittaa sitä, että se tarjoaa etenkin B2B-tyyppiselle mainostajalle hyvät mahdollisuudet saada […]

Lue lisää

Messenger

Messenger on Facebookin tarjoama pikaviestipalvelu ja sovellus, joka mahdollistaa käyttäjien välisen viestinnän. Se on suosittu tapa lähettää viestejä, kuvia, videoita ja ääniviestejä ystäville, perheelle ja muille yhteyksille. Messengerin avulla voi myös soittaa ääni- ja videopuheluita sekä osallistua ryhmäkeskusteluihin. Messenger oli alun perin osa Facebookin pääalustaa, kunnes vuonna 2011 se irrotettiin erilliseksi sovellukseksi, joka on saatavilla […]

Lue lisää

Meta

Meta on yhtiö, joka tunnettiin aiemmin nimellä Facebook, Inc. Muutos Meta-nimeen julkistettiin lokakuussa 2021. Meta on teknologiayritys, joka on erikoistunut sosiaalisen median, virtuaalitodellisuuden (VR) ja lisätyn todellisuuden (AR) alueisiin. Yhtiöllä on useita tuotteita ja palveluita, mukaan lukien Facebook, Instagram, WhatsApp ja Oculus, joka on VR-laitteita ja -sovelluksia valmistava osasto. Kts. myös Facebook, Instagram, Messenger

Lue lisää

Meta Business Manager

Meta Business Manager on työkalu, joka on suunniteltu erityisesti yrityksille ja mainostajille hallitsemaan ja organisoimaan Facebookin, Instagramin ja Messengerin liiketoimintaan liittyviä toimintoja. Meta Business Manager tarjoaa mahdollisuuden hallita useita Facebook-sivuja, mainostiliä, kohderyhmiä ja käyttäjätilejä yhdestä keskitetystä käyttöliittymästä. Tämä tekee yhteistyön ja tiimityön helpommaksi, ja antaa yrityksille enemmän hallintaa digitaalisen markkinoinnin ja mainonnan kampanjoihin. Meta Business […]

Lue lisää

Meta Business Suite

Meta Business Suite (ent. Facebook Business Suite) on Metan tarjoama työkalu yrityksille ja mainostajille. Sen avulla Facebookin, Instagramin ja Messengerin liiketoimintaprosesseja voidaan hallita ja seurata yhdestä paikasta. Meta Business Suite on suunniteltu helpottamaan yritysten vuorovaikutusta erityisesti markkinoinnin, mainonnan ja asiakaspalvelun osa-alueilla. Työkalu tarjoaa myös mahdollisuuden luoda mainoksia sekä seurata erilaisia tilastoja. Kts. myös Facebook, Facebook-markkinointi, […]

Lue lisää

Pinterest

Pinterest on sosiaalinen verkosto ja kuvapohjainen verkkopalvelu. Se mahdollistaa käyttäjille kuvien, valokuvien ja muiden visuaalisten elementtien jakamisen ja tallentamisen virtuaalisiin kokoelmiin, joita kutsutaan “tauluiksi”. Pinterestin käyttäjät voivat luoda erilaisia ja eriaiheisiin keskittyviä tauluja, kuten ruoka, muoti, matkailu, harrastukset ja paljon muuta. Pinterestia käytetään usein inspiraation lähteenä ja ideoiden etsintään. Käyttäjät voivat tallentaa heitä kiinnostavia kuvia […]

Lue lisää

Sitoutuminen

Sitoutuminen on eräänlainen yleistermi, joka kuvastaa ihmisten kiinnostusta jotakin asiaa tai toimenpidettä kohtaan. Sitoutumisella voidaan tarkoittaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa reagointia johonkin päivitykseen. Tällöin sitoutumista voidaan mitata tykkäyksien, kommenttien ja jakojen perusteella. Sitoutumisesta voidaan puhua myös esimerkiksi verkkosivustojen sisältömarkkinoinnin yhteydessä. Sitoutumisen asteesta kertoo muun muassa se, kuinka suurella todennäköisyydellä käyttäjät vierailevat verkkosivustolla uudelleen.

Lue lisää

Snapchat

Snapchat on sosiaalisen median sovellus, jolla pääasiassa jaetaan lyhyitä, usein itse tuotettuja videopätkiä ja kuvia. Sovelluksen pääideana on se, että jaetut viestit ovat yleensä vain väliaikaisia ja katoavat vastaanottajalta tietyn ajan kuluttua. Snapchat on alun perin tullut tunnetuksi nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa. Se on suosittu erityisesti katoavien viestien ja luovien mahdollisuuksiensa vuoksi. Snapchatin ominaisuuksiin […]

Lue lisää

Sosiaalinen media

Sosiaalinen media on yleisnimitys sellaisille verkkopalveluille, joissa ihmiset kommunikoivat ja jakavat omaa sisältöään muiden nähtäväksi. Tunnettuja sosiaalisen median alustoja ovat Facebook, Twitter, Instagram ja LinkedIn. Myös suosittu YouTube lasketaan usein mukaan sosiaalisen median kanaviin, vaikka periaatteessa se on hakukone. Sosiaalisten medioiden käyttö on muuttanut maailmaa merkittävästi. Koska niiden liiketoiminta perustuu suurelta osin mainostulojen hankintaan, sosiaalisen […]

Lue lisää

Sosiaalisen median markkinointi

Sosiaalisen median markkinointi on digitaalisen markkinoinnin muoto. Se keskittyy sosiaalisen median alustojen käyttöön brändin, tuotteen tai palvelun mainostamiseen ja markkinointiin. Tämä markkinointimuoto hyödyntää erilaisia sosiaalisen median alustoja, kuten Facebook, Instagram, X, LinkedIn, Pinterest ja monet muut, tavoittaakseen kohdeyleisön ja vuorovaikuttaakseen heidän kanssaan. Sosiaalisen median markkinoinnissa pyritään lisäämään brändin näkyvyyttä, houkuttelemaan uusia asiakkaita, säilyttämään olemassa olevat […]

Lue lisää

Spotify

Spotify on suosittu musiikin suoratoistopalvelu, joka tarjoaa käyttäjilleen mahdollisuuden kuunnella laajaa valikoimaa musiikkia internetin kautta. Palvelu on saatavilla useille eri alustoille, kuten tietokoneille, älypuhelimille ja tablet-laitteille. Palvelu perustettiin vuonna 2006 Ruotsissa, ja se on kasvanut yhdeksi maailman suurimmista ja suosituimmista musiikin suoratoistopalveluista. Spotify tarjoaa sekä ilmaisen, mainosrahoitetun version että maksullisen tilausversion, joka mahdollistaa mainoksettomat ja […]

Lue lisää

TikTok

TikTok on sosiaalisen median sovellus, jossa käyttäjien on mahdollista luoda lyhyitä, enintään 60 sekunnin pituisia videoita. Sovellus antaa käyttäjilleen mahdollisuuden luoda monipuolisia videoita, jotka voivat sisältää musiikkia, tanssia, komediaa, koulutusaiheita, ruoanlaittoa, muotia ja monia muita aiheita. Se tarjoaa myös erilaisia efektejä ja suodattimia, joilla voi lisätä viihdettä tai omaa luovuutta videoihin. TikTok on erityisen suosittu […]

Lue lisää

Vimeo

Vimeo on internetissä toimiva videoalusta, joka mahdollistaa käyttäjille videoiden jakamisen ja katselun. Se tarjoaa monipuolisia työkaluja videoiden luontiin, muokkaukseen, jakamiseen ja katseluun. Vimeo perustettiin vuonna 2004 ja se on yksi suosituimmista videonjakopalveluista niin ammattilaisten kuin harrastajienkin keskuudessa. Vimeo eroaa monista muista videonjakopalveluista (esim. YouTube) siinä, että se on suunnattu erityisesti sisällöntuottajille, taiteilijoille ja yrityksille, jotka […]

Lue lisää

X (Twitter)

X (entinen Twitter) on sosiaalisen median alusta, joka mahdollistaa käyttäjilleen lyhyiden viestien eli twiittien julkaisemisen ja jakamisen verkossa. Yksi twiitti voi olla enintään 280 merkkiä pitkä ja se voi sisältää tekstiä, linkkejä, kuvia, videoita ja muita mediaelementtejä. X:n käyttäjät voivat seurata muita käyttäjiä ja lukea heidän twiittejään. He voivat myös tykätä ja uudelleenjulkaista muiden twiittejä […]

Lue lisää

YouTube

YouTube on hakukonejätti Googlen omistama videopalvelu, joka mielletään usein myös yhdeksi sosiaalisen median kanavista. Sen avulla käyttäjät voivat lisätä omia videoita sekä katsella ja kommentoida muiden käyttäjien lataamia videoita. YouTube on internetin suosituin videopalvelu ja sitä käyttää päivittäin lukematon määrä ihmisiä. YouTuben merkitys osana digitaalista markkinointia on myös kasvanut jatkuvasti, koska sen tarjoama yleisö tavoittaa […]

Lue lisää

Tekoäly

ChatGPT

ChatGPT, OpenAI:n luoma tekoälypohjainen chatbotti, tarjoaa kyvyn käydä syvällisiä ja aidontuntuisia keskusteluja ihmiskäyttäjien kanssa, mukaillen ihmisen luontevaa kommunikaatiotapaa. Tämä tekoäly kykenee sekä ymmärtämään että tuottamaan tekstiä, joka heijastaa ihmisen kielellisiä ilmaisuja ja vuorovaikutuksen dynamiikkaa. Sen älykkyyden perusta on massiivisessa tekstiaineistossa, johon se on “koulutettu” ennen sen käyttöönottoa. Koulutusprosessin aikana kielimalli syventyy kielen moninaisiin käyttötapoihin, konteksteihin […]

Lue lisää

DALL-E

DALL·E on OpenAI:n kehittämä tekoälymalli, joka kykenee tuottamaan yksityiskohtaisia kuvia ja taideteoksia tekstikuvauksista. Sen nimi on yhdistelmä kuuluisan surrealistisen taiteilijan Salvador Dalín nimestä ja Pixar-animaatioelokuvan “WALL·E” nimestä, mikä viittaa sen kykyyn yhdistellä taiteellista luovuutta ja teknologista innovaatiota. DALL·E perustuu samaan tekniikkaan, joka on myös ChatGPT:n taustalla, mutta sen sijaan, että se käsittelee ja tuottaa tekstiä, […]

Lue lisää

Digitoimisto

Digitoimisto on yritys tai organisaatio, joka tarjoaa digitaaliseen markkinointiin ja verkkokehitykseen liittyviä palveluita. Nämä palvelut voivat kattaa hyvin laajan valikoiman, kuten verkkosivustojen suunnittelun ja kehityksen, hakukoneoptimoinnin (SEO), hakukonemainonnan (SEM), sisältömarkkinoinnin, sosiaalisen median hallinnan, sähköpostimarkkinoinnin ja muut digitaaliseen markkinointiin liittyvät tehtävät. Digitoimistot toimivat yleensä yritysten tai brändien kumppaneina auttaakseen niitä luomaan vahvaa näkyvyyttä verkossa ja kasvattamaan […]

Lue lisää

Google Gemini AI (ent. Bard)

Gemini on hakukonejätti Googlen kehittämä generatiivinen tekoäly, joka kehitettiin suorana vastauksena OpenAI:n ChatGPT:n nopeaan nousuun. Se lanseerattiin rajoitetusti maaliskuussa 2023 ennen laajentumistaan muihin maihin toukokuussa Googlen kehittämä Gemini AI edustaa tekoälyn uutta sukupolvea, jonka pyrkimyksenä on uudistaa ja tehostaa teknologian ja palveluiden moninaisia sovellusalueita aikaisempaa monipuolisemmalla tavalla. Toisin kuin aiemmat tekoälymallit, Gemini AI erottuu kyvyllään […]

Lue lisää

OpenAI

OpenAI on tekoälytutkimusorganisaatio, joka perustettiin vuonna 2015 tavoitteenaan edistää ja kehittää ystävällismielistä tekoälyä (AI) tavalla, joka hyödyttää koko ihmiskuntaa. Se on alusta asti pyrkinyt olemaan avoimen tutkimuksen eturintamassa, jakaen tietämystään ja innovaatioitaan laajasti yhteisön ja muiden tutkijoiden kanssa. OpenAI tunnetaan erityisesti GPT (Generative Pre-trained Transformer) -sarjan kielimalleistaan, mukaan lukien GPT-3, sekä DALL·E-kuvageneraattorista ja muista innovatiivisista […]

Lue lisää

Tekoäly (AI, keinoäly, Artificial Intelligence)

Tekoäly (Artificial Intelligence, AI) on tietojenkäsittelyn osa-alue, joka keskittyy luomaan tietokoneohjelmia ja järjestelmiä, jotka kykenevät suorittamaan tehtäviä, jotka yleensä vaativat inhimillistä älykkyyttä. Tekoälyjärjestelmiä suunnitellaan ja koulutetaan suorittamaan monenlaisia tehtäviä, kuten tietojen analysointi, päätöksenteko, ongelmanratkaisu, puheentunnistus, kuvantunnistus ja kielentunnistus. Tehtävistä riippuen tekoälyjärjestelmät voivat käyttää erilaisia menetelmiä ja tekniikoita. Näitä ovat esimerkiksi koneoppiminen, syväoppiminen, neuroverkot ja luonnollisen […]

Lue lisää

Testaus

Digitoimisto

Digitoimisto on yritys tai organisaatio, joka tarjoaa digitaaliseen markkinointiin ja verkkokehitykseen liittyviä palveluita. Nämä palvelut voivat kattaa hyvin laajan valikoiman, kuten verkkosivustojen suunnittelun ja kehityksen, hakukoneoptimoinnin (SEO), hakukonemainonnan (SEM), sisältömarkkinoinnin, sosiaalisen median hallinnan, sähköpostimarkkinoinnin ja muut digitaaliseen markkinointiin liittyvät tehtävät. Digitoimistot toimivat yleensä yritysten tai brändien kumppaneina auttaakseen niitä luomaan vahvaa näkyvyyttä verkossa ja kasvattamaan […]

Lue lisää

Ohjelmointi

Ohjelmointi on tietokoneiden ja muiden automaatiolaitteiden käyttämistä ohjeiden antamiseen ja tehtävien suorittamisen määrittelemiseen. Se on prosessi, jossa kirjoitetaan ohjelmakoodia, joka määrittelee miten tietyn laitteen tai ohjelman tulisi toimia. Ohjelmointi mahdollistaa monenlaisten tehtävien automatisoinnin ja tietokoneohjelmien luomisen, mm. sovellukset, pelit, verkkosivustot ja erilaiset ohjelmistot. Ohjelmoinnin avulla voidaan määrittää mitä laitteen tai sovelluksen tulee tehdä eri tilanteissa […]

Lue lisää

Ohjelmointikieli

Ohjelmointikieli on järjestelmä, jota käytetään tietokoneiden ja muiden digitaalisten laitteiden ohjaamiseen ja niiden kanssa kommunikoimiseen. Ohjelmointikieli koostuu säännöistä, syntakseista ja semantiikasta. Nämä mahdollistavat sen, että ohjelmoijat voivat kirjoittaa ohjelmakoodeja, joita tietokoneet voivat ymmärtää ja suorittaa. Ohjelmointikielillä on erilaisia tarkoituksia ja sovellusalueita. Ne voivat olla yleiskäyttöisiä kieliä, kuten C, Python ja Java, jotka soveltuvat monenlaisiin ohjelmointitehtäviin, […]

Lue lisää

Tietosuoja

Digitoimisto

Digitoimisto on yritys tai organisaatio, joka tarjoaa digitaaliseen markkinointiin ja verkkokehitykseen liittyviä palveluita. Nämä palvelut voivat kattaa hyvin laajan valikoiman, kuten verkkosivustojen suunnittelun ja kehityksen, hakukoneoptimoinnin (SEO), hakukonemainonnan (SEM), sisältömarkkinoinnin, sosiaalisen median hallinnan, sähköpostimarkkinoinnin ja muut digitaaliseen markkinointiin liittyvät tehtävät. Digitoimistot toimivat yleensä yritysten tai brändien kumppaneina auttaakseen niitä luomaan vahvaa näkyvyyttä verkossa ja kasvattamaan […]

Lue lisää

Eväste

Evästeet (engl. cookie) ovat pieniä tiedostoja, joita verkkosivustot pyrkivät tallentamaan käyttäjien laitteille. Evästeiden avulla verkkosivusto voi esimerkiksi tunnistaa onko käyttäjä vieraillut samalla verkkosivustolla aikaisemmin. Tällöin sivusto voidaan mukauttaa paremmin käyttäjän vaatimuksia vastaavaksi. Evästeet voivat tallentaa esimerkiksi kirjautumistietoja, kieliasetuksia, laitetunnisteita tai vaikkapa kesken jääneitä verkkokauppaostoksia. Evästeet eivät itsessään kalastele mitään henkilötietoja tai vastaavaa, mutta niiden avulla […]

Lue lisää

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation, yleinen tietosuoja-asetus) on Euroopan unionin tietosuoja-asetus, joka astui voimaan 25.5.2018. Se on suunniteltu suojaamaan yksityishenkilöiden henkilötietojen käsittelyä ja parantamaan heidän tietosuojaoikeuksiaan. GDPR korvasi aiemman tietosuojadirektiivin ja loi yhdenmukaiset tietosuojasäännöt kaikkialle EU:hun. GDPR koskee kaikkia organisaatioita, jotka käsittelevät EU:ssa oleskelevien yksilöiden henkilötietoja riippumatta siitä, missä organisaatio sijaitsee. Tämän vuoksi se vaikutti […]

Lue lisää

Tietoturva (Tietoturvallisuus, Kyberturvallisuus, Tietojen suojelu)

Tietoturva on tärkeä tietosuojan toteuttamisen keino, jonka tarkoituksena on suojata erilaisia tietoaineistoja ja tietojärjestelmiä. Yksinkertaisuudessaan tietoturva tarkoittaa hallinnollisia ja teknisiä toimia, joilla varmistetaan tiedon luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus (myös käytettävyys). Nykyaikana tietoturva mielletään usein tietotekniikkaan liittyväksi ilmiöksi, mutta se koskettaa myös perinteisempää tiedon hallintaa. Digitaalisessa ympäristössä tietoturvan osa-alueita ovat työasemien-, palvelinten- ja tietokoneverkon tietoturva, sekä […]

Lue lisää

Tietoturva sovelluksissa

Tässä yhteydessä sovelluksella tarkoitetaan joko sovelluskaupasta tai internetistä ladattavaa mobiililaitteen sovellusta. Yleisesti ottaen sovelluskaupoista (Google Play, App Store) ladattavat sovellukset ovat tietoturvallisia, koska sovelluskaupat tarkastavat ne ennen kauppaan hyväksymistä. Sovelluskaupatkaan eivät kuitenkaan pysty täydellistä tietoturvaa takaamaan ja jotkut pahantahtoiset tahot yrittävätkin suojauksia aktiivisesti kiertää. Monet yritykset ovat alkaneet suosia sovelluskehityksessä ns. DevSecOps-kehitysmallia. Kyseisessä mallissa tietoturvalliset […]

Lue lisää

Tietoturva verkossa

Nykyisessä digimaailmassa tietoturvaa pidetään lähes synonyymina digitaaliseen tietoturvaan. Tietoturva itsessään kuitenkin kattaa muutakin kuin pelkän digimaailman (kts. tietoturva). Verkkosivustot keräävät käyttäjistään paljon tietoa, joten niiden ylläpitäjien on varmistettava vahva tietoturvallisuus. Ulkopuolinen verkkosivustolla kävijä saa nykyään helpoiten kuvan verkkosivuston turvallisuudesta osoitepalkissa näkyvästä – tai näkymättömästä – lukon kuvasta. Jos lukko on näkyvissä, se tarkoittaa, että verkkosivusto […]

Lue lisää

Virustentorjuntaohjelma

Virustentorjuntaohjelma tietojenkäsittelyssä tarkoittaa toimenpiteitä ja ohjelmistoja, jotka on suunniteltu suojaamaan tietokonejärjestelmiä ja muita tietotekniikan laitteita haitallisilta ohjelmilta. Näitä ohjelmia ovat esimerkiksi virukset, troijalaiset, madot ja erilaiset haittaohjelmat. Virustentorjuntaohjelmien tarkoitus on estää näiden haitallisten ohjelmien pääsy tietokoneelle sekä estää niiden leviäminen eteenpäin. Jos ne onnistuvat tunkeutumaan järjestelmään, virustentorjuntaohjelmien tehtävänä on havaita ja poistaa ne. Virustentorjuntaohjelmia käytetään […]

Lue lisää

Tietoturvallisuus

Digitoimisto

Digitoimisto on yritys tai organisaatio, joka tarjoaa digitaaliseen markkinointiin ja verkkokehitykseen liittyviä palveluita. Nämä palvelut voivat kattaa hyvin laajan valikoiman, kuten verkkosivustojen suunnittelun ja kehityksen, hakukoneoptimoinnin (SEO), hakukonemainonnan (SEM), sisältömarkkinoinnin, sosiaalisen median hallinnan, sähköpostimarkkinoinnin ja muut digitaaliseen markkinointiin liittyvät tehtävät. Digitoimistot toimivat yleensä yritysten tai brändien kumppaneina auttaakseen niitä luomaan vahvaa näkyvyyttä verkossa ja kasvattamaan […]

Lue lisää

Eväste

Evästeet (engl. cookie) ovat pieniä tiedostoja, joita verkkosivustot pyrkivät tallentamaan käyttäjien laitteille. Evästeiden avulla verkkosivusto voi esimerkiksi tunnistaa onko käyttäjä vieraillut samalla verkkosivustolla aikaisemmin. Tällöin sivusto voidaan mukauttaa paremmin käyttäjän vaatimuksia vastaavaksi. Evästeet voivat tallentaa esimerkiksi kirjautumistietoja, kieliasetuksia, laitetunnisteita tai vaikkapa kesken jääneitä verkkokauppaostoksia. Evästeet eivät itsessään kalastele mitään henkilötietoja tai vastaavaa, mutta niiden avulla […]

Lue lisää

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation, yleinen tietosuoja-asetus) on Euroopan unionin tietosuoja-asetus, joka astui voimaan 25.5.2018. Se on suunniteltu suojaamaan yksityishenkilöiden henkilötietojen käsittelyä ja parantamaan heidän tietosuojaoikeuksiaan. GDPR korvasi aiemman tietosuojadirektiivin ja loi yhdenmukaiset tietosuojasäännöt kaikkialle EU:hun. GDPR koskee kaikkia organisaatioita, jotka käsittelevät EU:ssa oleskelevien yksilöiden henkilötietoja riippumatta siitä, missä organisaatio sijaitsee. Tämän vuoksi se vaikutti […]

Lue lisää

SECaaS / Security as a Service

SSECaaS eli Security as a Service on tietoturvan palvelumalli, jossa organisaatiot hankkivat tietoturvan palveluita ja ratkaisuja pilvestä tai kolmannen osapuolen palveluntarjoajilta. SECaaS voi kattaa monenlaisia tietoturvaan liittyviä palveluita, kuten palomuurit, tunkeutumisen havaitsemisen ja estämisen, haittaohjelmien torjunta, tietoturva-analytiikka ja haavoittuvuuden hallinta. SECaaS on kätevä palvelumalli yrityksille, jotka haluavat ulkoistaa tietoturvan hallinnan ja varmistaa, että heidän järjestelmänsä […]

Lue lisää

SSL

SSL (Secure Sockets Layer) on nykyisen TLS-salausprotokollan vanhentunut versio. SSL käyttää salausmenetelmää, kuten julkisen avaimen salaus (public key encryption), luotettavia sertifikaatteja ja muita tekniikoita varmistaakseen, että verkon yli siirtyvät tiedot eivät ole nähtävissä tai muokattavissa kolmansien osapuolien toimesta. SSL:n on sittemmin korvannut TLS (Transport Layer Security), mutta termi “SSL” on edelleen laajasti käytössä kuvaamaan tätä […]

Lue lisää

Tietoturva (Tietoturvallisuus, Kyberturvallisuus, Tietojen suojelu)

Tietoturva on tärkeä tietosuojan toteuttamisen keino, jonka tarkoituksena on suojata erilaisia tietoaineistoja ja tietojärjestelmiä. Yksinkertaisuudessaan tietoturva tarkoittaa hallinnollisia ja teknisiä toimia, joilla varmistetaan tiedon luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus (myös käytettävyys). Nykyaikana tietoturva mielletään usein tietotekniikkaan liittyväksi ilmiöksi, mutta se koskettaa myös perinteisempää tiedon hallintaa. Digitaalisessa ympäristössä tietoturvan osa-alueita ovat työasemien-, palvelinten- ja tietokoneverkon tietoturva, sekä […]

Lue lisää

Tietoturva sovelluksissa

Tässä yhteydessä sovelluksella tarkoitetaan joko sovelluskaupasta tai internetistä ladattavaa mobiililaitteen sovellusta. Yleisesti ottaen sovelluskaupoista (Google Play, App Store) ladattavat sovellukset ovat tietoturvallisia, koska sovelluskaupat tarkastavat ne ennen kauppaan hyväksymistä. Sovelluskaupatkaan eivät kuitenkaan pysty täydellistä tietoturvaa takaamaan ja jotkut pahantahtoiset tahot yrittävätkin suojauksia aktiivisesti kiertää. Monet yritykset ovat alkaneet suosia sovelluskehityksessä ns. DevSecOps-kehitysmallia. Kyseisessä mallissa tietoturvalliset […]

Lue lisää

Tietoturva verkossa

Nykyisessä digimaailmassa tietoturvaa pidetään lähes synonyymina digitaaliseen tietoturvaan. Tietoturva itsessään kuitenkin kattaa muutakin kuin pelkän digimaailman (kts. tietoturva). Verkkosivustot keräävät käyttäjistään paljon tietoa, joten niiden ylläpitäjien on varmistettava vahva tietoturvallisuus. Ulkopuolinen verkkosivustolla kävijä saa nykyään helpoiten kuvan verkkosivuston turvallisuudesta osoitepalkissa näkyvästä – tai näkymättömästä – lukon kuvasta. Jos lukko on näkyvissä, se tarkoittaa, että verkkosivusto […]

Lue lisää

TLS

TLS (Transport Layer Security) on tietoturvaprotokolla, jota käytetään tietoliikenteen suojaamiseen internetissä ja muissa verkoissa. Se on suunniteltu varmistamaan, että tieto siirtyy verkon yli turvallisesti ja että se säilyy luottamuksellisena ja eheänä. TLS:ää käytetään yleisesti suojaamaan verkkosivujen, sähköpostipalvelimien, chat-viestien ja muiden verkkopohjaisten palveluiden tietoliikennettä. Se perustuu julkisen avaimen infrastruktuuriin (Public Key Infrastructure, PKI) ja käyttää salausta […]

Lue lisää

Virustentorjuntaohjelma

Virustentorjuntaohjelma tietojenkäsittelyssä tarkoittaa toimenpiteitä ja ohjelmistoja, jotka on suunniteltu suojaamaan tietokonejärjestelmiä ja muita tietotekniikan laitteita haitallisilta ohjelmilta. Näitä ohjelmia ovat esimerkiksi virukset, troijalaiset, madot ja erilaiset haittaohjelmat. Virustentorjuntaohjelmien tarkoitus on estää näiden haitallisten ohjelmien pääsy tietokoneelle sekä estää niiden leviäminen eteenpäin. Jos ne onnistuvat tunkeutumaan järjestelmään, virustentorjuntaohjelmien tehtävänä on havaita ja poistaa ne. Virustentorjuntaohjelmia käytetään […]

Lue lisää

Verkkosivut

301-uudelleenohjaus

301-uudelleenohjaus tarkoittaa menetelmää, jonka avulla verkkosivun URL-osoite ohjataan pysyvästi uuteen osoitteeseen. Tämä on paras tapa varmistaa, että myös hakukoneet löytävät uuden osoitteen. Tilakoodi 301 kertoo siitä, että sivusto on siirretty pysyvästi toiseen sijaintiin. 301-uudelleenohjausta voidaan käyttää myös silloin, jos verkkosivusto siirtyy vanhasta HTTP-protokollasta turvallisempaan HTTPS-salausprotokollaan. Kun selain saa 301-uudelleenohjauksen vastauksena pyyntöön, se tallentaa uuden osoitteen […]

Lue lisää

404-virhe

404-virheilmoitus kertoo siitä, että sivun lataaminen epäonnistui syystä tai toisesta. Syy virheilmoitukselle voi olla esimerkiksi, että sivusto on poistettu tai siirretty toiseen osoitteeseen. Syitä 404-virheeseen voi olla useita:

Lue lisää

Alt-teksti

Alt-teksti (myös alt-text, vaihtoehtoinen teksti) on verkkosivustolla esiintyvien kuvien yhteydessä oleva vaihtoehtoinen kuvausteksti. Alt-tekstiä käytetään esimerkiksi apuna sokeiden lukulaitteissa. Alt-teksti näkyy myös silloin, kun kuvaa ei jostain syystä pystytä näyttämään normaalisti. Alt-tekstin käytöllä on myös pientä merkitystä hakukoneoptimoinnin kannalta. Hakukoneet nimittäin lukevat alt-tekstin eivätkä itse kuvaa. Alt-teksti voi myös tarvittaessa poiketa varsinaisesta kuvatekstistä. Alt-teksti tulisi […]

Lue lisää

Ankkurilinkki

Ankkurilinkki (ankkuri, sisäinen linkki; engl. anchor link) on linkkityyppi, joka vie käyttäjän toiseen osaan samalla sivulla olevassa tekstissä tai muussa sisällössä. Yleinen käyttökohde on esimerkiksi pitkän sivun yläosassa oleva sisällysluettelo, josta käyttäjä pääsee nopeasti haluamaansa kohtaan. Muutamia vuosia takaperin suosiossa olleet “one pager” -tyyliset verkkosivustot toimivat käytännössä kokonaan ankkurilinkkien avulla. Kts. myös One Pager, sisäinen […]

Lue lisää

Backend

Backend (myös “bäkki”) sisältää kaiken palvelimella suoritettavan sovelluksen tai verkkosivuston osaset, johon kuuluvat esimerkiksi yhteydet tietokantoihin, lomakkeiden ja tiedostojen käsittelyt, sovellukseen tai sivustolle kirjautuminen sekä salasanojen tarkistaminen. Backend siis käsittelee, siirtää ja vastaanottaa verkkosivuston tai sovelluksen tietoja. Backendin lisäksi verkkosivustoilla on tyypillisesti myös frontend eli selainpuoli. Frontend on se osa sovelluksesta tai verkkosivustosta, jonka käyttäjä […]

Lue lisää

Bannerimainonta

Bannerimainonnalla viitataan yleensä verkkosivustolla esitettäviin suorakaiteen muotoisiin mainoksiin. Bannerimainos voi olla joko staattinen tai se voi sisältää liikkuvaa animointia, videosisältöä tai se voi olla interaktiivinen. Bannerimainoksen tarkoituksena on saada verkkosivuston käyttäjä kiinnittämään mainokseen huomio sekä mahdollisesti siirtymään mainoksen kautta mainostajan verkkosivustolle. Mainosta näyttävä verkkosivusto saa mainoksen esittämisestä korvauksen, jonka suuruus muodostuu toteutuneiden näyttökertojen, näyttöpäivien, klikkausten […]

Lue lisää

Blogi

Blogi on verkkosivu tai -sivusto, johon yksi tai useampi ihminen tuottaa tekstimuotoista sisältöä. Blogiin voi jakaa myös kuvia, videoita ja ääntä. Blogien postaustiheys vaihtelee käyttäjästä toiseen: joihinkin ilmestyy sisältöä säännöllisesti, toisiin vähemmän säännöllisesti. Blogin kirjoittamisen motiivit voivat puolestaan olla joko epäkaupallisia tai kaupallisia. Yksi blogin perusajatuksista on kuitenkin se, että vanhat tekstit säilyvät luettavissa myös […]

Lue lisää

Call To Action (CTA)

CTA (Call to Action, suom. toimintakehote) on markkinoinnin ja viestinnän termi, joka tarkoittaa toimenpidekehotusta tai kehotusta toimintaan. Se on yleensä lyhyt ja selkeä lause tai elementti, joka pyytää vastaanottajaa suorittamaan tietyn toimenpiteen. CTA:n tarkoitus on ohjata ihmisiä tekemään haluttu asia. Tämä voi olla esimerkiksi linkin klikkaus, lomakkeen täyttäminen, uutiskirjeen tilaus, tuotteen osto tai sisällön jakaminen […]

Lue lisää

Chat

Chat, suomalaisittain chatti, tarkoittaa internet-kielessä sellaista keskustelupaikkaa tai verkkosivuston lisäosaa, jonka välityksellä ihmiset voivat käydä reaaliaikaista keskustelua kirjoittamalla. Yrityksille suunnatun digimarkkinoinnin näkökulmasta jälkimmäinen vaihtoehto on pääsääntöisesti yritysten käytössä. Verkkosivustolla oleva chat voi toimia asiakaspalvelun viestintäkanavana tai myynnin työkaluna.

Lue lisää

CSS

CSS (Cascading Style Sheets) on tärkeä tekniikka verkkosivujen ulkoasun hallintaan ja muotoiluun. CSS on erillinen kieli, jota käytetään määrittelemään, miten verkkosivuston elementit näytetään selaimessa. Se mahdollistaa sivun suunnittelun, kuten tekstityylien, värimallien, layoutin ja muiden visuaalisten ominaisuuksien määrittämisen. CSS koostuu joukosta sääntöjä, jotka liittyvät HTML- tai XML-dokumentteihin. Jokainen sääntö määrittelee, miten tietty HTML-elementti tai elementtiryhmä tulisi […]

Lue lisää

Digitoimisto

Digitoimisto on yritys tai organisaatio, joka tarjoaa digitaaliseen markkinointiin ja verkkokehitykseen liittyviä palveluita. Nämä palvelut voivat kattaa hyvin laajan valikoiman, kuten verkkosivustojen suunnittelun ja kehityksen, hakukoneoptimoinnin (SEO), hakukonemainonnan (SEM), sisältömarkkinoinnin, sosiaalisen median hallinnan, sähköpostimarkkinoinnin ja muut digitaaliseen markkinointiin liittyvät tehtävät. Digitoimistot toimivat yleensä yritysten tai brändien kumppaneina auttaakseen niitä luomaan vahvaa näkyvyyttä verkossa ja kasvattamaan […]

Lue lisää

Domain Name System (DNS)

DNS (Domain Name System) on tietokoneverkkojen keskeinen protokolla, joka auttaa ihmisiä muistamaan verkkolaitteiden osoitteet helposti muistettavien verkkotunnusten avulla. DNS toimii periaatteessa kääntäjänä numeerisille IP-osoitteille. DNS muuntaa ihmisten ymmärtämät verkkotunnukset, vaikkapa “www.esimerkki.com”, numeerisiksi IP-osoitteiksi, jotka ovat välttämättömiä tietoliikenteen reitityksessä. DNS mahdollistaa siis sen, että voimme käyttää esimerkiksi verkkosivustoja ja sähköpostipalvelimia nimien perusteella eikä meidän tarvitse muistaa […]

Lue lisää

Eväste

Evästeet (engl. cookie) ovat pieniä tiedostoja, joita verkkosivustot pyrkivät tallentamaan käyttäjien laitteille. Evästeiden avulla verkkosivusto voi esimerkiksi tunnistaa onko käyttäjä vieraillut samalla verkkosivustolla aikaisemmin. Tällöin sivusto voidaan mukauttaa paremmin käyttäjän vaatimuksia vastaavaksi. Evästeet voivat tallentaa esimerkiksi kirjautumistietoja, kieliasetuksia, laitetunnisteita tai vaikkapa kesken jääneitä verkkokauppaostoksia. Evästeet eivät itsessään kalastele mitään henkilötietoja tai vastaavaa, mutta niiden avulla […]

Lue lisää

Facebook Pixel

Facebook Pixel eli Facebook-pikseli on työkalu, jonka Facebook tarjoaa mainostajille ja verkkosivustojen omistajille seuraamaan kävijöiden toimintaa verkkosivustoillaan. Se on pieni koodinpätkä, joka lisätään verkkosivuston koodiin ja auttaa keräämään tietoa käyttäjien toiminnasta. Facebook-pikseli on tärkeä työkalu digitaalisen markkinoinnin kampanjoiden tehokkuuden mittaamiseen ja parantamiseen. Se auttaa mainostajia kohdentamaan mainoksiaan tarkemmin ja tarjoamaan parempia käyttäjäkokemuksia verkkosivustoillaan.

Lue lisää

Footer

Footer (suom. alaviite, alatunniste) on verkkosivustoihin liittyvä termi, jolla tarkoitetaan sivuston tai blogin alareunassa olevaa aluetta. Footer on usein kiinteä ja muuttumaton osa verkkosivustoa. Joskus footer pidetään kokonaan tyhjänä, mutta usein sinne saatetaan lisätä sivuston linkkejä, tekstiä, yhteystietoja, kartta, mainoksia ja niin edelleen. Sen tarkoituksena on erottaa sivuston varsinainen sisältö sivuston rungosta.

Lue lisää

Frontend

Verkkosivustolla on tyypillisesti kaksi puolta: frontend eli selainpuoli ja backend eli palvelinpuoli. Frontend (myös “frontti”) on se verkkosivuston tai sovelluksen osa, jonka kanssa sen käyttäjä on tekemisissä. Se sisältää siis sivuston tai sovelluksen käyttöliittymän. Frontend toteutetaan eri ohjelmointikielillä, joista yleisimmät ovat JavaScript, HTML (Hypertext Markup Language) ja CSS (Cascading Style Sheets). JavaScript on ohjelmointikieli, kun […]

Lue lisää

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation, yleinen tietosuoja-asetus) on Euroopan unionin tietosuoja-asetus, joka astui voimaan 25.5.2018. Se on suunniteltu suojaamaan yksityishenkilöiden henkilötietojen käsittelyä ja parantamaan heidän tietosuojaoikeuksiaan. GDPR korvasi aiemman tietosuojadirektiivin ja loi yhdenmukaiset tietosuojasäännöt kaikkialle EU:hun. GDPR koskee kaikkia organisaatioita, jotka käsittelevät EU:ssa oleskelevien yksilöiden henkilötietoja riippumatta siitä, missä organisaatio sijaitsee. Tämän vuoksi se vaikutti […]

Lue lisää

Google Analytics

Google Analytics on Googlen tarjoama verkkosivujen ja sovellusten analytiikkatyökalu, jonka avulla voidaan seurata ja ymmärtää oman tai ylläpidetyn sivuston tai sovelluksen kävijöiden toimintaa. Se tarjoaa tietoa siitä, miten käyttäjät saapuvat sivustolle, mitä he tekevät sivustolla ja miten he vuorovaikuttavat sen kanssa. Google Analytics antaa tietoa mm. seuraavista asioista: Google Analytics tarjoaa monia erilaisia raportteja ja […]

Lue lisää

Google Looker Studio

Google Looker Studio (ent. Google Data Studio) on ilmainen liiketoiminta-analytiikka- ja raportointityökalu. Sen avulla voidaan yhdistää erilaisia tietolähteitä, luoda tiedoista visuaalisia kaavioita ja taulukoita sekä jakaa näitä raportteja helposti tiimin jäsenten tai sidosryhmien kanssa. Google Looker Studio on osa Google Marketing Platform -tuoteperhettä. Se on suunniteltu auttamaan yrityksiä ja organisaatioita tekemään tietoon perustuvia päätöksiä. Google […]

Lue lisää

Google Search Console

Google Search Console on ilmainen online-työkalu, jonka Google tarjoaa verkkosivustojen omistajille ja ylläpitäjille. Tämä työkalu mahdollistaa verkkosivustojen suorituskyvyn seuraamisen hakukoneissa, erityisesti Google-haussa. Google Search Console tarjoaa tärkeitä tietoja ja työkaluja verkkosivuston näkyvyyden, hakuliikenteen ja hakukoneoptimoinnin parantamiseen. Google Search Console tarjoaa muun muassa seuraavia tärkeitä toimintoja ja tietoja:

Lue lisää

Google Tag Manager

Google Tag Manager on Googlen tarjoama ilmainen työkalu, joka helpottaa verkkosivujen ja sovellusten seurantatunnisteiden hallintaa ja toteuttamista. Työkalun avulla on helppo lisätä ja päivittää erilaisia verkkoseurantatunnisteita ilman tarvetta muokata verkkosivun tai sovelluksen koodia. Google Tag Managerin avulla voidaan lisätä erilaisia tunnisteita verkkosivustolle yhdellä keskitetyllä hallintapaneelilla. Näitä tunnisteita ovat esimerkiksi Google Analyticsin seurantakoodit, mainosseurantatunnisteet ja sosiaalisen […]

Lue lisää

Graafinen suunnittelu

Graafinen suunnittelu on tärkeä osa digitaalista markkinointia, koska sen avulla voidaan herättää halutun kohderyhmän huomio. Sen avulla voidaan myös auttaa katsojaa ymmärtämään haluttu viesti tai tunnetila helpolla tavalla. Graafisen suunnittelun avulla esitettävistä asioista luodaan hyvä ensivaikutelma ja ohjataan kuluttajia toimimaan halutulla tavalla. Graafinen suunnittelu edellyttää ymmärrystä visuaalisesta viestinnästä, taiteesta, värimaailmasta ja typografiasta. Lisäksi se vaatii […]

Lue lisää

H-tason otsikot

Puhuttaessa verkossa olevista otsikoista, käytetään tyypillisesti termiä H, johon liitetään jokin numero. H yhdistettynä numeroon muodostaa tietynlaisen otsikkohierarkian, jossa pienin luku on arvoasteikossa korkeimmalla. H1 on sivuston pääotsikko ja H2, H3, H4… ovat tämän eritasoisia alaotsikkoja. CSS-tyylittelyn avulla näille eritasoisille otsikoille voidaan myös luoda omat visuaaliset piirteet. Tällä tavoin lukijaa voidaan opastaa sivustolla kohti tärkeitä […]

Lue lisää

Hakukoneoptimointi (SEO)

Hakukoneoptimointi (Search Engine Optimization, SEO) on prosessi, jonka tarkoituksena on parantaa verkkosivuston näkyvyyttä hakukoneissa. SEO pyrkii sijoittamaan verkkosivuston korkeammalle hakutulossivuilla, mikä lisää sivuston mahdollisuuksia houkutella enemmän orgaanista eli luonnollista liikennettä. Hakukoneoptimointi on jatkuva prosessi, ja se vaatii aikaa ja vaivaa. On tärkeä pysyä ajan tasalla hakukoneiden algoritmien muutoksista ja sopeutua niihin. Hyvä SEO voi auttaa […]

Lue lisää

Header

Header eli ylätunniste on verkkosivujen yhteydessä käytetty termi, jolla kuvataan sivun yläreunassa olevaa tilaa. Se voi sisältää tietoja esimerkiksi sivuston sisällöstä, logon sekä menuvalikon. Yleensä header on alue, joka pysyy muuttumattomana sivuston jokaisella sivulla. Tarvittaessa sen koko ja sisältö voivat vaihdella. Sivuston toimintalogiikan ja käytettävyyden kannalta header mielletään kuitenkin yleensä tietyllä tapaa kiinteäksi osaksi verkkosivustoa.

Lue lisää

Hero

Hero eli hero-kuva on termi, joka liittyy yleensä verkkosivujen ja sovellusten suunnitteluun. Se viittaa suureen, keskeiseen kuvaan tai visuaaliseen elementtiin, joka on sijoitettu sivuston tai sovelluksen yläosaan, yleensä heti sivun yläreunaan tai heti pääsisällön yläpuolelle. Hero-kuva on usein ensimmäinen asia, jonka kävijät näkevät sivustolle saapuessaan. Se on tarkoitettu herättämään huomiota ja luomaan ensivaikutelma sivustosta. Hero-kuvat […]

Lue lisää

HTML

HTML eli HyperText Markup Language on merkintäkieli, jota käytetään verkkosivustojen luomiseen ja muotoiluun. HTML on standardoitu kieli, joka koostuu erilaisista merkinnöistä ja elementeistä, jotka määrittävät sivun rakenteen ja sisällön. Se mahdollistaa tekstin, kuvien, linkkien ja muiden medioiden yhdistämisen yhdeksi yhtenäiseksi verkkosivuksi. HTML-dokumentit koostuvat HTML-elementeistä, jotka sisältävät avautuvan ja sulkeutuvan tagin, joka määrittää elementin tyylin ja […]

Lue lisää

HTTP

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) on protokolla eli sääntöjärjestelmä, jota käytetään tietokoneiden väliseen tiedonsiirtoon internetissä. Se on perusosa WWW:n toimintaa ja mahdollistaa web-selaimen ja web-palvelimen välisen viestinnän. HTTP määrittelee, miten tiedot siirretään ja pyydetään verkon yli. Se toimii asiakas-palvelin-mallin mukaisesti, missä web-selain (asiakas) pyytää tietoa web-palvelimelta. Web-selain voi tehdä erilaisia pyyntöjä, kuten hakupyynnön (GET) saadakseen sivun […]

Lue lisää

HTTPS

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) on internetin protokolla, jota käytetään turvalliseen datan siirtoon verkkosivustojen ja käyttäjän välillä. Se on perusprotokolla, jota käytetään yleiseesti verkkosivustojen selaimessa tapahtuvaan tiedonvaihtoon. HTTPS perustuu HTTP-protokollaan, mutta siinä on enemmän tietoturvaominaisuuksia. Yksi näistä on salattu datansiirto, jolla varmistetaan, että tiedot pysyvät luottamuksellisina ja eheinä. Tärkeimmät piirteet HTTPS:ssä ovat: HTTPS on erityisen […]

Lue lisää

Iframe

Iframe eli <iframe> (lyhenne sanoista “inline frame”) on HTML-elementti, jota käytetään upottamaan toisen verkkosivun tai verkkosisällön osa nykyiseen verkkoksivuun. Tämä mahdollistaa ulkoisen sisällön esittämisen ja näyttämisen omalla verkkosivulla. <iframe>-elementti luo ikkunan, joka sisältää toisen verkkosivun tai upotetun median, kuten videon, äänen tai kartan. Sitä voi käyttää esimerkiksi upottamaan YouTube-video verkkosivulle. <iframe>-elementille annetaan vain URL-osoite, joka […]

Lue lisää

IP-osoite

IP-osoite (Internet Protocol address) on numerojono, joka on tarkoitettu tietokoneille, laitteille ja verkkojen osille tunnistamista varten internetissä tai muussa tietokoneverkossa. IP-osoitteet ovat välttämättömiä tietoliikenteen reitittämiseksi ja laitteiden tunnistamiseksi verkossa. IP-osoitteet mahdollistavat laitteiden ja palvelimien yhteyden muodostamisen toisiinsa internetissä. Ne toimivat kuin postiosoitteet, jotka ohjaavat tiedon oikeaan kohteeseen verkossa. IP-osoitteiden käyttö on keskeinen osa internetin toimintaa. […]

Lue lisää

JavaScript

JavaScript on ohjelmointikieli, joka on laajalti käytössä verkkosivujen kehittämisessä ja websovelluksissa. Se on yksi kolmesta webkehityksen peruskielestä, muiden kahden ollessa HTML (HyperText Markup Language) ja CSS (Cascading Style Sheets). JavaScript on ns. skriptikieli, mikä tarkoittaa, että koodia suoritetaan selaimessa sivua latautuessa tai kun käyttäjä esimerkiksi klikkaa painiketta. JavaScriptiä käytetään yleisesti muun muassa verkkosivujen dynaamisuuden lisäämiseen, […]

Lue lisää

Julkaisujärjestelmä

Julkaisujärjestelmä (engl. Content Management System, CMS) on ohjelmisto tai järjestelmä, joka mahdollistaa verkkosivuston tai digitaalisen sisällön helpon hallinnan, päivittämisen ja julkaisemisen ilman syvällistä ohjelmointitaitoa. CMS-järjestelmät ovat suosittuja erityisesti verkkosivustojen, blogien ja muiden verkkopohjaisten sisältöjen luomisessa ja ylläpidossa. Julkaisujärjestelmä mahdollistaa sisällön, kuten tekstien, kuvien, videoiden ja muiden tiedostojen helpon luomisen, muokkaamisen ja julkaisemisen verkkosivustolle. Monet järjestelmät […]

Lue lisää

Käyttökokemus

Käyttökokemus (engl. user experience, UX) tarkoittaa kokemuksia ja tunteita, joita ihmiset kokevat käyttäessään tuotetta, palvelua, verkkosivustoa, sovellusta tai muuta käyttöliittymää. Se on laaja käsite, joka kattaa kaiken vuorovaikutuksen ihmisen ja teknologian välillä. Hyvä käyttökokemus pyrkii tekemään käyttäjän vuorovaikutuksen mahdollisimman sujuvaksi, miellyttäväksi ja tehokkaaksi. Hyvä käyttökokemus on olennainen osa tuotteen tai palvelun menestystä, koska se voi […]

Lue lisää

Käyttöliittymä

Käyttöliittymä (engl. user interface, UI) on se osa järjestelmästä tai ohjelmistosta, joka mahdollistaa vuorovaikutuksen käyttäjän ja tietokoneen tai laitteen välillä. Käyttöliittymä toimii välineenä, jonka avulla käyttäjä voi antaa komentoja, syöttää tietoa, saada tietoa näytölle tai suorittaa muita toimintoja tietokoneen tai laitteen kanssa. Käyttöliittymät voivat olla hyvin monenlaisia ja ne voivat sisältää erilaisia elementtejä, kuten painikkeita, […]

Lue lisää

Laskeutumissivu

Laskeutumissivu (myös länderi, ländäri, engl. landing page) on verkkosivu, joka on suunniteltu erityisesti houkuttelemaan kävijöitä suorittamaan tietty toiminta. Tämä voi olla esimerkiksi tuotteen ostaminen, tilauksen tekeminen, yhteystietojen jättäminen tai jonkin muun vastaavan toiminnon suorittaminen. Laskeutumissivuja käytetään yleisesti digitaalisessa markkinoinnissa, erityisesti mainoskampanjoissa, kuten hakukonemarkkinoinnissa (SEM) ja näyttömainonnassa, jotta mainoskampanjoiden tehokkuutta voidaan parantaa. Laskeutumissivut on suunniteltu siten, […]

Lue lisää

Liikenteen lähde

Liikenteen lähde (engl. traffic source) on käsite, jolla kuvataan verkkosivuston niitä väyliä, joista käyttäjät saapuvat sivustolle. Näitä väyliä ovat esimerkiksi hakukoneet, maksettu mainonta, toiset sivustot, sosiaalisen median palvelut sekä sähköposti. Myös osoiteriviltä suoraan sivustolle saapuva liikenne sekä sivustolle suoraan palaava liikenne määritellään verkkosivuston liikenteen lähteiksi. Eri liikenteen lähteitä ja niiden suhteellisia osuuksia vertailemalla voidaan tehdä […]

Lue lisää

Linkki

Linkki (engl. link) on termi, jolla kuvataan tapaa edetä internetsivulta toiselle. Se voi olla sana, tekstiä tai kuva, jota klikkaamalla käyttäjä siirtyy linkille määritettyyn URL-osoitteeseen. Linkki voi myös viitata samalla sivulla olevaan kohtaan, jolloin linkkiä kutsutaan yleensä ankkurilinkiksi. Linkin klikkaaminen voi myös laukaista esimerkiksi jonkun dokumentin lataamisen. Linkeillä on suuri merkitys koko internetin toiminnan kannalta […]

Lue lisää

Linkkiprofiili

Linkkiprofiili tarkoittaa linkkejä, jotka osoittavat verkkosivustolle ulkoisista lähteistä. Nämä ulkoiset linkit voivat olla peräisin muilta verkkosivustoilta, blogeista, sosiaalisen median alustoilta ja muista verkkolähteistä. Linkkiprofiili on osa hakukoneoptimointia ja sillä voi olla merkittävä vaikutus siihen, miten hakukoneet arvioivat verkkosivuston auktoriteettia ja sijoittavat sen hakutuloksissaan. Linkkiprofiilin laatu ja monipuolisuus ovat tärkeitä tekijöitä hakukoneoptimoinnissa. Laadukkaat ja luotettavat ulkoiset […]

Lue lisää

Lisäosa

Digimarkkinoinnin yhteydessä lisäosalla (myös plugari, engl. plugin) viitataan yleensä verkkosivuston sisällä käytettävään erilliseen sovellukseen, joka liitetään osaksi verkkosivuston tekniikkaa. Lisäosa voi tarjota jonkin halutun toiminnallisuuden, jota ei muuten järkevästi pystytä toteuttamaan. Tällainen toiminto voi olla esimerkiksi helppokäyttöinen yhteydenottolomake. Lisäosien avulla voidaan myös helpottaa verkkosivuston ylläpitoa ja käytettävyyttä ylläpitäjän näkökulmasta. Erityisesti WordPress-sivustojen yhteydessä käytetyt lisäosat (wp-plugin) […]

Lue lisää

Metakuvaus

Metakuvaus (engl. meta description) on pätkä verkkosivuston tekstiä, jonka avulla hakukoneille pyritään osoittamaan kuvaus siitä, mitä sivustosta näytetään hakukoneiden hakutulosten yhteydessä. Usein hakukoneet poimivat sivustolta sopivan lainauksen tähän tarkoitukseen, mutta sen voi myös määritellä itse. Hyvä metakuvaus on sopivan mittainen ja konkreettinen kuvaus sisällöstä, mieluiten suora lainaus siitä. Yleensä metakuvaus määritellään etusivulle, mutta myös erillisille […]

Lue lisää

Metaotsikko

Metaotsikko (engl. meta title) on etusivun tai alasivun pääotsikko, joka halutaan esittää hakukoneiden hakutulosten yhteydessä. Usein hakukoneet nappaavat verkkosivuston sisällöstä suoraan sopivan otsikon, mutta sen voi määritellä myös itse. Yoast SEO -nimisen lisäosan avulla otsikko voidaan helposti kirjoittaa sopivaan muotoon. Hyvä metaotsikko on sopivan mittainen sekä kuvaava lause sivun sisällöstä. Metaotsikko on tärkeä osa hakukoneoptimointia, […]

Lue lisää

Ohjelmointi

Ohjelmointi on tietokoneiden ja muiden automaatiolaitteiden käyttämistä ohjeiden antamiseen ja tehtävien suorittamisen määrittelemiseen. Se on prosessi, jossa kirjoitetaan ohjelmakoodia, joka määrittelee miten tietyn laitteen tai ohjelman tulisi toimia. Ohjelmointi mahdollistaa monenlaisten tehtävien automatisoinnin ja tietokoneohjelmien luomisen, mm. sovellukset, pelit, verkkosivustot ja erilaiset ohjelmistot. Ohjelmoinnin avulla voidaan määrittää mitä laitteen tai sovelluksen tulee tehdä eri tilanteissa […]

Lue lisää

Ohjelmointikieli

Ohjelmointikieli on järjestelmä, jota käytetään tietokoneiden ja muiden digitaalisten laitteiden ohjaamiseen ja niiden kanssa kommunikoimiseen. Ohjelmointikieli koostuu säännöistä, syntakseista ja semantiikasta. Nämä mahdollistavat sen, että ohjelmoijat voivat kirjoittaa ohjelmakoodeja, joita tietokoneet voivat ymmärtää ja suorittaa. Ohjelmointikielillä on erilaisia tarkoituksia ja sovellusalueita. Ne voivat olla yleiskäyttöisiä kieliä, kuten C, Python ja Java, jotka soveltuvat monenlaisiin ohjelmointitehtäviin, […]

Lue lisää

One Pager

One pager oli varsinkin muutama vuosi takaperin verkkosivusuunnittelun trendi. Tämän tyylisellä verkkosivulla kaikki sivuston sisältö esitetään suoraan etusivun alapuolella. One pager -konsepti tarjoaa edelleen houkuttelevan ja vaivattoman vaihtoehdon erityisesti pienille yrityksille. Siinä missä sen vahvuutena on sivuston sisällön selkeä esitys yhdellä sivulla, on myös tärkeää huomioida sen rajoitukset. Yksi näistä rajoituksista liittyy hakukoneoptimointiin, sillä yhden […]

Lue lisää

Orgaaninen hakutulos

Orgaaninen hakutulos tarkoittaa informaatiota, jota hakukoneet esittävät hakukoneiden tuloksissa. Orgaaninen hakutulos näyttää sivuston otsikon sekä lainauksen sisältötekstistä. Se, millä perusteilla ja kenelle mikäkin orgaaninen hakutulos näytetään, riippuu pitkälti sivustojen auktoriteetista sekä niiden sisältämän aineiston laadusta. Orgaaniseen hakutulokseen liittyvät asiat mielletään erityisesti yhdeksi hakukoneoptimoinnin käsitteistä. Asiasta saatetaan puhua esimerkiksi siinä mielessä, että jonkun verkkosivuston orgaanista hakutulosta […]

Lue lisää

Orgaaninen liikenne

Orgaaninen liikenne tarkoittaa verkkosivuston liikenteen lähdettä, jossa verkkosivuston kävijä on tullut sivustolle ilman maksettua mainontaa tai muuta “keinotekoista” liikenteen lähdettä. Tämä liikenne syntyy luonnollisesti hakukoneiden, sosiaalisen median jakojen, suosittelujen ja muun ei-maksetun näkyvyyden kautta. Orgaaninen liikenne voi tulla hakukoneiden kautta, kun sivusto sijoittuu korkealle hakutulossivuilla tiettyjen hakusanojen perusteella. Se voi myös tulla suoraan kävijöiltä, jotka […]

Lue lisää

Orgaaninen näkyvyys

Orgaaninen näkyvyys tarkoittaa verkkosivuston tai verkkosivun luonnolliseen näkyvyyteen hakukoneiden tulossivuilla ilman maksettua mainontaa. Tämä tarkoittaa, että sivusto näkyy hakutuloksissa sen perusteella kuinka hyvin se vastaa käyttäjän hakutermiin ja kuinka hyvin se on optimoitu hakukoneille. Orgaaninen näkyvyys riippuu monesta eri tekijästä, kuten sivuston sisällöstä, laadusta, optimoinnista, linkkien määrästä ja laadusta sekä muiden hakukoneoptimointitekniikoiden käytöstä. Tavoitteena on […]

Lue lisää

Paluulinkki

Paluulinkkien (engl. backlinks) kautta voidaan saada liikennettä sivustolle. Paluulinkki tarkoittaa siis sivuston ulkopuolista linkkiä, joka ohjaa käyttäjän tietylle toiselle verkkosivustolle. Paluulinkeillä oli ennen todella suuri merkitys hakukoneoptimoinnissa, koska hakukoneet arvostivat sivustoja pitkälti sen mukaan kenen verkkosivustoille oli eniten viittaavia linkkejä. Tämä asia kuitenkin on muuttunut, koska käytäntö aiheutti paljon linkkien väärinkäytöksiä ja paluulinkkejä varten alettiin […]

Lue lisää

Ponnahdusikkuna

Ponnahdusikkuna (myös pop-up-ikkuna, pop-up) on pieni ikkuna, joka ilmaantuu äkillisesti verkkosivuston tai sovelluksen näytölle. Näissä ikkunoissa on hyvin vaihtelevaa sisältöä verkkosivusta toiseen. Ponnahdusikkunoiden tarkoituksena on tyypillisesti herättää käyttäjien huomio ja saada heidät suorittamaan tiettyjä toimintoja, kuten rekisteröitymään sivustolle, tilaamaan uutiskirjeen, ostamaan tietyn tuotteen tai klikkaamaan mainosta. Ne voivat olla hyödyllisiä tietyissä tilanteissa, esimerkiksi kun ne […]

Lue lisää

Responsiivisuus

Responsiivisuus tarkoittaa verkkosivuston suunnittelua ja kehittämistä siten, että se mukautuu eri laitteiden ja näyttökokojen vaatimuksiin. Toisin sanoen sivusto tarjoaa parhaan mahdollisen käyttökokemuksen riippumatta siitä, millä laitteella käyttäjät sivustoa käyttävät. Responsiivinen suunnittelu on tärkeä osa nykyaikaista verkkosivustojen kehitystä, koska ihmiset käyttävät sivustoja monenlaisilla laitteilla, kuten älypuhelimilla, tablet-laitteilla, kannettavilla tietokoneilla ja työpöytäkoneilla. Tämän vuoksi verkkosivujen suunnittelussa tunnetaan […]

Lue lisää

Robots.txt

Robots.txt on verkkosivuston juurikansiossa oleva tekstipohjainen tiedosto. Sitä käytetään verkkorobotin, kuten hakukoneiden indeksoijien, ohjaamiseen. Tämä tiedosto sisältää sääntöjä, jotka määrittelevät, mitkä verkkorobotit (kuten Googlebot) voivat indeksoida sivuston osia. Sääntöjen perusteella voi myös estää hakukoneita indeksoimasta tiettyjä sivuja tai tiedostoja, mikä voi olla hyödyllistä esimerkiksi yksityisyyssyistä tai sisällönhallinnan tarpeista. On kuitenkin tärkeää huomioida, että vaikka robots.txt […]

Lue lisää

Seurantakoodi

Seurantakoodi voi tarkoittaa monia eri asioita, mutta verkkosivustoihin liittyen sillä tarkoitetaan koodin pätkää, jonka avulla voidaan tutkia verkkosivuston analytiikkaa. Seurantakoodi on yleensä yksi- tai kaksiosainen JavaScript-koodista muodostuva tekstikappale. Jos verkkosivustolle halutaan asentaa esimerkiksi Google Analytics, sen mukana tulee sivustolle annettava seurantakoodi. Kun seurantakoodi on asennettu sivuston runkoon, voi Analytics alkaa keräämään tietoa sivustolla tapahtuvista asioista. […]

Lue lisää

Sisäinen linkki

Sisäinen linkki (myös sisäiset linkitykset) verkkosivustolla vie verkkosivuston vierailijan johonkin muuhun kohteeseen verkkosivuston sisällä. Tämä voi olla esimerkiksi toinen blogikirjoitus tai asiakkaan katsomaa tuotetta vastaava toinen tuote sivustolla. Sisäisillä linkeillä on suuri merkitys myös hakukoneoptimoinnille. Esimerkiksi Google pitää sisäisiä linkkejä sisältäviä sivuja arvokkaampana kuin linkittömiä sivuja. Kts. myös ankkurilinkki, linkki, paluulinkki

Lue lisää

Sisällöntuotanto

Sisällöntuotannolla tarkoitetaan esimerkiksi verkkosivuston tekstimuotoisten osioiden kirjoittamista. Sisällöntuotannolla on suuri merkitys esimerkiksi hakukoneoptimoinnissa, koska hakukoneoptimointi perustuu hyvin pitkälle laadukkaaseen sisältötekstiin. Hyvä sisällöntuotanto tuottaa informatiivista ja helposti ymmärrettävää sisältötekstiä. Sen tarkoitus on antaa lukijoille heidän tarvitsemaa tietoa ja tuottaa tätä kautta lisäarvoa esimerkiksi verkkosivuston hakukoneoptimoinnin tasolle. Vaikka myyntiin tähtäävä copywriting mielletään yleensä eri asiaksi, myös voi […]

Lue lisää

Sitoutuminen

Sitoutuminen on eräänlainen yleistermi, joka kuvastaa ihmisten kiinnostusta jotakin asiaa tai toimenpidettä kohtaan. Sitoutumisella voidaan tarkoittaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa reagointia johonkin päivitykseen. Tällöin sitoutumista voidaan mitata tykkäyksien, kommenttien ja jakojen perusteella. Sitoutumisesta voidaan puhua myös esimerkiksi verkkosivustojen sisältömarkkinoinnin yhteydessä. Sitoutumisen asteesta kertoo muun muassa se, kuinka suurella todennäköisyydellä käyttäjät vierailevat verkkosivustolla uudelleen.

Lue lisää

Sivuston nopeus

Sivuston nopeus on erityisesti nykyään hyvin tärkeä hakukoneoptimoinnin ja verkkosivukehityksen aihealue. Vaikka internetyhteyksien nopeus on kasvanut huomattavasti, ihmisistä on myös tullut entistä kärsimättömämpiä. Hidas sivusto saa käyttäjät kyllästymään ja poistumaan sivustolta. Tämän vuoksi on tärkeää, että sivustot toimivat riittävällä nopeudella. Sivustoja voi hidastaa esimerkiksi sivuston tekniikkaan liittyvät seikat, palvelinongelmat sekä käyttäjien hitaat mobiiliverkot.

Lue lisää

SSL

SSL (Secure Sockets Layer) on nykyisen TLS-salausprotokollan vanhentunut versio. SSL käyttää salausmenetelmää, kuten julkisen avaimen salaus (public key encryption), luotettavia sertifikaatteja ja muita tekniikoita varmistaakseen, että verkon yli siirtyvät tiedot eivät ole nähtävissä tai muokattavissa kolmansien osapuolien toimesta. SSL:n on sittemmin korvannut TLS (Transport Layer Security), mutta termi “SSL” on edelleen laajasti käytössä kuvaamaan tätä […]

Lue lisää

Tagi

Tagi (engl. tag) on yleisnimike erilaisille tunnisteille, joka liitetään tietorakenteisiin, tiedostoihin, tietueisiin tai tietoihin niiden järjestämisen, tunnistamisen ja haun helpottamiseksi. Tagit ovat yleisesti käytettyjä tapoja organisoida ja merkitä tietoja. Ne auttavat käyttäjiä löytämään, lajittelemaan ja ryhmittelemään tietoja tehokkaasti. Esimerkiksi sosiaalisen median alustoilla, kuten Instagramissa ja X:ssä, käyttäjät voivat lisätä tagin (hashtag, risuaita) kuville tai viesteille. […]

Lue lisää

TLS

TLS (Transport Layer Security) on tietoturvaprotokolla, jota käytetään tietoliikenteen suojaamiseen internetissä ja muissa verkoissa. Se on suunniteltu varmistamaan, että tieto siirtyy verkon yli turvallisesti ja että se säilyy luottamuksellisena ja eheänä. TLS:ää käytetään yleisesti suojaamaan verkkosivujen, sähköpostipalvelimien, chat-viestien ja muiden verkkopohjaisten palveluiden tietoliikennettä. Se perustuu julkisen avaimen infrastruktuuriin (Public Key Infrastructure, PKI) ja käyttää salausta […]

Lue lisää

Triggeri (trigger)

Digitaalisen markkinoinnin ja ohjelmistokehityksen maailmassa sana triggeri (engl. trigger) tarkoittaa jotain sellaista tapahtumaa, joka laukaisee tai käynnistää jonkin halutun prosessin. Triggerin käynnistymiselle on yleensä oltava olemassa jotkin ennalta määritellyt käynnistysprioriteetit, joiden perusteella triggeri niin sanotusti aktivoituu. Triggeri voi laukaista esimerkiksi pop-up-ikkunan tai vaikkapa lisätä käyttäjän uudelleenmarkkinoinnin kohteeksi, kun hän on suorittanut verkkosivustolla halutut prioriteetit.

Lue lisää

Uniikki kävijä

Uniikki kävijä on termi, jolla tarkoitetaan yleensä verkkosivustolla vierailleiden yksittäisten kävijöiden kokonaismäärää. Tämä on oleellinen tieto siksi, koska sivuston kävijämääristä suuri osa saattaa olla samojen kävijöiden erillisiä käyntikertoja. Kokonaisliikennemäärä ei näin kerro kokonaiskuvaa sivuston tavoittaman yleisön suuruudesta. Uniikkien kävijöiden määrä on se mittari, jonka perusteella voi esimerkiksi päätellä, kuinka monta ihmistä on käynyt lukemassa uuden […]

Lue lisää

URL

URL eli Uniform Resource Locator on verkkosivun tai minkä tahansa resurssin osoite internetissä. Se auttaa paikantamaan ja pääsemään halutulle verkkosivulle tai resurssiin. URL koostuu usein seuraavista osista: Esimerkki URL:sta: https://www.esimerkkisivu.com:8080/blogi/aihe?sivu=1#osa3 Tämä URL tarkoittaisi, että käytetään HTTPS-protokollaa. Osoitteena on “www.esimerkkisivu.com” portilla 8080, ja pyyntö suuntautuu polulle “/blogi/aihe” parametrilla “sivu=1”. Ankkuri “osa3” osoittaa tiettyyn osioon sivulla. URL:ien […]

Lue lisää

Välitön poistumisprosentti

Välitön poistumisprosentti (engl. bounce rate) on yksi verkkosivuanalytiikan mittareista. Sen avulla saadaan selville sellaisten käyttäjien suhteellinen määrä, jotka saapuvat sivustolle vain yhdelle sivulle ja poistuvat tämän jälkeen. Yleensä poistumisprosenttia pyritään pitämään mahdollisimman alhaisena, mutta se ei itsessään kerro välttämättä sivuston toiminnasta riittävästi.

Lue lisää

Verkkokauppa

Verkkokauppa (engl. e-store) on yleisnimitys verkkosivustoille, joiden ominaisuutena on mahdollisuus ostaa tai tilata sivustolta jotain. Verkkokaupassa on kyse etäkaupasta, jossa käyttäjä ei pysty näkemään ja/tai testaamaan myytävää tuotetta paikan päällä. Näin ollen käyttäjä joutuu tekemään ostopäätöksen siitä esitettyjen kuvien ja tietojen perusteella. Yleisiä verkkokauppa-alustoja ovat esimerkiksi Woocommerce, Shopify, Magento sekä Mycashflow.

Lue lisää

Verkkosivusto

Verkkosivusto (verkkosivu, www-sivusto, internetsivusto, nettisivusto) on internetissä tietyssä osoitteessa oleva sivu tai sivujen joukko, joka pitää sisällään tietoa erilaisista aiheista. Verkkosivustoja on olemassa lukemattomia erilaisia ja moneen eri tarkoitukseen. Tyypillisiä verkkosivustoja ovat ihmisten, yritysten, organisaatioiden tai erilaisten hallintoelimien kotisivut. Nykypäivänä verkkosivustot ovat merkittävä osa yritysten toimintaa. Monen yrityksen kohdalla koko liiketoiminta saattaa olla sidoksissa verkkosivuston […]

Lue lisää

Web-analytiikka

Web-analytiikka on prosessi, joka liittyy verkkosivustojen ja muiden verkkoresurssien tietojen keräämiseen, analysointiin ja tulkintaan. Sen tarkoituksena on ymmärtää verkkosivuston tai verkkopalvelun suorituskykyä, kävijöiden toimintaa ja käyttäytymistä sekä tehdä päätöksiä ja parannuksia perustuen saatuun tietoon. Web-analytiikan avulla voidaan saada arvokasta tietoa esimerkiksi verkkosivuston kävijöiden määrästä, demografiasta ja heidän käyttäytymismallistaan. Lisäksi analytiikan avulla nähdään sivuston suorituskyky, kävijäliikenteet […]

Lue lisää

Wireframe

Wireframe, suomalaisittain rautalankamalli, on ohjelmisto- ja verkkosivukehitykseen liittyvä termi. Sen avulla erilaisia suunnitelmia pyritään visualisoimaan ja ymmärtämään luomalla karkeita rautalankamalleja. Wireframe ei ole graafista suunnittelua eikä sen luominen välttämättä liity millään tavalla kehitettävän verkkosivuston tai ohjelmiston ulkonäköön. Sen perimmäinen tarkoitus on auttaa hahmottamaan logiikkaa ja käytettävyyttä. Wireframea ei pidä sekoittaa prototyyppiin tai lopulliseen käyttöliittymään. Se […]

Lue lisää

WordPress

WordPress (WP) on avoimeen lähdekoodiin perustuva julkaisujärjestelmä (CMS), joka on suunniteltu erityisesti verkkosivustojen ja blogien luomiseen ja hallintaan. WordPressin käyttöliittymä on yksinkertainen ja käyttäjäystävällinen, joten jopa aloittelijat voivat luoda ja päivittää verkkosivustoja helposti. WordPress julkaistiin alun perin vuonna 2003. Sittemmin siitä on tullut yksi maailman suosituimmista verkkosivustojen luontiin käytetyistä työkaluista. WordPressiin on saatavilla tuhansia ilmaisia […]

Lue lisää

Yoast SEO

Yoast SEO on tunnettu WordPressin yhteydessä käytettävä lisäosa. Sen avulla hakukoneoptimointia on helpompi ylläpitää sivuston sisältä käsin. Yoast SEO ei varsinaisesti itsessään paranna hakukoneoptimoinnin tilaa, mutta se antaa vihjeitä siitä missä olisi parannettavaa. Lisäksi sen avulla voidaan määritellä esimerkiksi hakukoneiden tuloksissa näytettävien metatietojen sisältöjä. Kts. myös WordPress, lisäosa

Lue lisää

Bautomo on liiketoimintaprosessien automatisointiratkaisu, jolla otat kaiken keskeisen tiedon hallintaan

Bautomo koostuu moduulipohjaisesta järjestelmästä sekä jatkuvista palveluista. Bautomo tuo mukanaan tehokkuutta, vähentäen manuaalisen työn tarvetta ja pienentäen virheiden mahdollisuutta sekä mahdollisuuden vastata asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeisiin entistä nopeammin ja huolellisemmin. Samalla tiiminne säästää arvokasta aikaa, ja voi keskittyä muihin tärkeisiin tehtäviin ja kasvattaa liiketoimintaa skaalautuvasti.

Anna tästä pikapalautetta

2024 Bautomo | Tietosuojaseloste | Terms of service | ISE.fi | Vasarakatu 1, 40320 Jyväskylä