Customer Acquisition Cost (CAC)

Customer Acquisition Cost (CAC) on liiketoiminnan mittari, joka kuvaa sitä kuinka paljon rahaa yritys käyttää uusien asiakkaiden hankkimiseen tietyllä ajanjaksolla, yleensä kuukaudessa tai vuodessa. Termi käännetään suomeksi asiakashankintahinta, asiakkaan hintakustannus tai asiakashankintakustannus.

CAC on tärkeä mittari liiketoiminnan kannattavuuden arvioinnissa varsinkin niille yrityksille, jotka myyvät tuotteita tai palveluita suoraan kuluttajille tai yrityksille.

Yleinen laskukaava CAC:n määrittämiseksi on seuraava:

CAC = Kokonaiskustannukset markkinoille ja asiakashankinnalle / Uusien asiakkaiden lukumäärä tietyllä aikavälillä

Jotta CAC olisi hyödyllinen mittari, on tärkeää ottaa huomioon kaikki markkinointiin ja asiakashankintaan liittyvät kustannukset. Näitä ovat esimerkiksi mainoskampanjoiden kulut, myyntihenkilöstön palkat, markkinoinnin työkalut ja teknologiat sekä muut asiaan liittyvät kustannukset.

Kun yritys tietää CAC:n, sitä voi käyttää vertailukohtana asiakasarvon (Customer Lifetime Value, CLV) kanssa. CLV kuvaa, kuinka paljon keskimäärin yksi asiakas tuo yritykselle voittoa koko asiakassuhteen aikana. Tavoitteena on pitää CAC mahdollisimman alhaisena verrattuna CLV:hen, sillä se osoittaa, että yritys voi tuottaa voittoa uusista asiakkaista.

Kts. myös Customer Lifetime Value (CLV)

Bautomo on liiketoimintaprosessien automatisointiratkaisu, jolla otat kaiken keskeisen tiedon hallintaan

Bautomo koostuu moduulipohjaisesta järjestelmästä sekä jatkuvista palveluista. Bautomo tuo mukanaan tehokkuutta, vähentäen manuaalisen työn tarvetta ja pienentäen virheiden mahdollisuutta sekä mahdollisuuden vastata asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeisiin entistä nopeammin ja huolellisemmin. Samalla tiiminne säästää arvokasta aikaa, ja voi keskittyä muihin tärkeisiin tehtäviin ja kasvattaa liiketoimintaa skaalautuvasti.

Anna tästä pikapalautetta

2024 Bautomo | Tietosuojaseloste | Terms of service | ISE.fi | Vasarakatu 1, 40320 Jyväskylä