Kategoria: Internet

ChatGPT

ChatGPT, OpenAI:n luoma tekoälypohjainen chatbotti, tarjoaa kyvyn käydä syvällisiä ja aidontuntuisia keskusteluja ihmiskäyttäjien kanssa, mukaillen ihmisen luontevaa kommunikaatiotapaa. Tämä tekoäly kykenee sekä ymmärtämään että tuottamaan tekstiä, joka heijastaa ihmisen kielellisiä ilmaisuja ja vuorovaikutuksen dynamiikkaa. Sen älykkyyden perusta on massiivisessa tekstiaineistossa, johon se on “koulutettu” ennen sen käyttöönottoa. Koulutusprosessin aikana kielimalli syventyy kielen moninaisiin käyttötapoihin, konteksteihin […]

Lue lisää

VPN

VPN eli Virtual Private Network on virtuaalinen yksityisverkko, joka luo salatun ja turvatun yhteyden internetin yli. VPN:t on suunniteltu suojaamaan käyttäjien yksityisyyttä ja turvallisuutta sekä mahdollistamaan anonyymin selailun ja tietojen siirron verkossa. VPN toimii luomalla salatun yhteyden käyttäjän laitteen ja VPN-palvelimen välille. Tämän jälkeen kaikki liikenne kulkee tämän salatun yhteyden läpi, mikä estää kolmansia osapuolia […]

Lue lisää

TLS

TLS (Transport Layer Security) on tietoturvaprotokolla, jota käytetään tietoliikenteen suojaamiseen internetissä ja muissa verkoissa. Se on suunniteltu varmistamaan, että tieto siirtyy verkon yli turvallisesti ja että se säilyy luottamuksellisena ja eheänä. TLS:ää käytetään yleisesti suojaamaan verkkosivujen, sähköpostipalvelimien, chat-viestien ja muiden verkkopohjaisten palveluiden tietoliikennettä. Se perustuu julkisen avaimen infrastruktuuriin (Public Key Infrastructure, PKI) ja käyttää salausta […]

Lue lisää

Tekoäly (AI, keinoäly, Artificial Intelligence)

Tekoäly (Artificial Intelligence, AI) on tietojenkäsittelyn osa-alue, joka keskittyy luomaan tietokoneohjelmia ja järjestelmiä, jotka kykenevät suorittamaan tehtäviä, jotka yleensä vaativat inhimillistä älykkyyttä. Tekoälyjärjestelmiä suunnitellaan ja koulutetaan suorittamaan monenlaisia tehtäviä, kuten tietojen analysointi, päätöksenteko, ongelmanratkaisu, puheentunnistus, kuvantunnistus ja kielentunnistus. Tehtävistä riippuen tekoälyjärjestelmät voivat käyttää erilaisia menetelmiä ja tekniikoita. Näitä ovat esimerkiksi koneoppiminen, syväoppiminen, neuroverkot ja luonnollisen […]

Lue lisää

Spotify

Spotify on suosittu musiikin suoratoistopalvelu, joka tarjoaa käyttäjilleen mahdollisuuden kuunnella laajaa valikoimaa musiikkia internetin kautta. Palvelu on saatavilla useille eri alustoille, kuten tietokoneille, älypuhelimille ja tablet-laitteille. Palvelu perustettiin vuonna 2006 Ruotsissa, ja se on kasvanut yhdeksi maailman suurimmista ja suosituimmista musiikin suoratoistopalveluista. Spotify tarjoaa sekä ilmaisen, mainosrahoitetun version että maksullisen tilausversion, joka mahdollistaa mainoksettomat ja […]

Lue lisää

SMTP

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) on sähköpostien lähettämiseen käytetty protokolla tai viestinvälitysprotokolla. Se on osa sähköpostin toimittamisen perusinfrastruktuuria ja vastaa sähköpostiviestien siirtämisestä lähettäjältä vastaanottajalle. SMTP mahdollistaa sähköpostiviestien reitittämisen ja siirtämisen eri sähköpostipalvelimien välillä. SMTP-protokolla määrittelee säännöt ja muodon, joiden mukaan sähköpostiviestit toimitetaan sähköpostipalvelimien kautta. Kun sähköpostiohjelmaa käytetään sähköpostiviestin lähettämiseen, se käyttää SMTP:tä viestin lähettämiseen palvelimen […]

Lue lisää

Public Domain

Public domain tarkoittaa sitä, että teos tai tieto ei ole enää tekijänoikeuksien suojaamaa, ja että se on saatavilla yleiseen käyttöön ilman rajoituksia. Kun teos tai tieto siirtyy public domainiin, kuka tahansa voi käyttää, jakaa, muokata ja hyödyntää sitä ilman tarvetta pyytää lupaa tekijältä tai maksaa korvauksia. Teoksen siirtyminen public domainiin voi tapahtua eri tavoin: On […]

Lue lisää

Pilvipalvelu

Pilvipalvelu tarkoittaa tietotekniikan palveluja, jotka tarjotaan internetin kautta etäyhteyden avulla. Näissä palveluissa tietokoneet, tietoverkot, tallennustilat ja ohjelmistot eivät ole fyysisesti käyttäjän omassa laitteistossa tai paikallisessa tietokeskuksessa, vaan sijaitsevan etäällä, yleensä suurissa tietokeskuksissa. Pilvipalvelut tarjoavat useita etuja, kuten skaalautuvuus, käytön helppous, joustavuus ja resurssien tehokas hyödyntäminen. Tyypillisiä pilvipalveluja ovat: Kts. myös IaaS, PaaS, SaaS

Lue lisää

Palvelin

Palvelin (engl. server) on tietokoneohjelma tai laite, joka tarjoaa palveluja muille tietokoneille eli asiakkaille. Palvelimet ovat keskeinen osa tietokoneverkkoja ja internetiä, sillä ne vastaavat pyyntöihin ja tarjoavat resursseja (mm. tiedostot, verkkosivustot, sähköpostipalvelut) asiakkaiden käyttäväksi. Palvelin voi olla fyysinen tietokone, joka on suunniteltu erityisesti palvelintehtäviin, tai se voi olla ohjelmisto, joka toimii isäntäkoneella. Palvelimen tehtävänä on […]

Lue lisää

iPaaS / Integration Platform as a Service

iPaaS (integration Platform as a Service) on pilvipalvelu, joka tarjoaa välineitä ja palveluita erilaisten sovellusten, tietojen ja prosessien integroimiseen. iPaaS on suunniteltu helpottamaan järjestelmien välisen viestinnän, tiedon siirtämisen ja prosessien automatisoinnin hallintaa. iPaaS on erityisen hyödyllinen organisaatioille, jotka käyttävät useita erilaisia ohjelmistoja ja palveluita, kuten CRM-järjestelmiä, taloushallinnon ohjelmistoja, sosiaalisen median alustoja ja muita sovelluksia, jotka […]

Lue lisää

Bautomo on liiketoimintaprosessien automatisointiratkaisu, jolla otat kaiken keskeisen tiedon hallintaan

Bautomo koostuu moduulipohjaisesta järjestelmästä sekä jatkuvista palveluista. Bautomo tuo mukanaan tehokkuutta, vähentäen manuaalisen työn tarvetta ja pienentäen virheiden mahdollisuutta sekä mahdollisuuden vastata asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeisiin entistä nopeammin ja huolellisemmin. Samalla tiiminne säästää arvokasta aikaa, ja voi keskittyä muihin tärkeisiin tehtäviin ja kasvattaa liiketoimintaa skaalautuvasti.

Anna tästä pikapalautetta

2024 Bautomo | Tietosuojaseloste | Terms of service | ISE.fi | Vasarakatu 1, 40320 Jyväskylä