Tuottoprosentti / ROI

Tuottoprosentti (engl. Return On Investment, ROI) on taloudellinen mittari, joka mittaa sijoituksen tuottoa suhteessa siihen käytettyyn pääomaan tai kustannuksiin. ROI lasketaan yleensä prosentteina ja se antaa käsityksen siitä, kuinka kannattava sijoitus tai liiketoiminnallinen päätös on ollut.

ROI:n laskentakaava on seuraava:

ROI (%) = [(Sijoituksen tuotto – Sijoituksen kustannukset) / Sijoituksen kustannukset] * 100

Jotta ROI-arvo olisi positiivinen, sijoituksen tuoton on oltava suurempi kuin sijoituksen kustannukset. Mitä suurempi ROI on, sitä kannattavampi sijoitus tai päätös on ollut. Toisaalta negatiivinen ROI osoittaa, että sijoitus on tuottanut tappiota.

ROI on hyödyllinen työkalu liiketoiminnan päätöksenteossa, koska se auttaa arvioimaan, kuinka tehokkaasti yritys käyttää resurssejaan ja pääomaa eri hankkeisiin tai investointeihin. Se auttaa myös vertailemaan erilaisia sijoitusmahdollisuuksia keskenään ja tekemään perustellumpia päätöksiä taloudellisista resursseista.

Bautomo on liiketoimintaprosessien automatisointiratkaisu, jolla otat kaiken keskeisen tiedon hallintaan

Bautomo koostuu moduulipohjaisesta järjestelmästä sekä jatkuvista palveluista. Bautomo tuo mukanaan tehokkuutta, vähentäen manuaalisen työn tarvetta ja pienentäen virheiden mahdollisuutta sekä mahdollisuuden vastata asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeisiin entistä nopeammin ja huolellisemmin. Samalla tiiminne säästää arvokasta aikaa, ja voi keskittyä muihin tärkeisiin tehtäviin ja kasvattaa liiketoimintaa skaalautuvasti.

Anna tästä pikapalautetta

2024 Bautomo | Tietosuojaseloste | Terms of service | ISE.fi | Vasarakatu 1, 40320 Jyväskylä