Ohjelmistokehitys

Yksinkertaistettuna ohjelmistokehitys tarkoittaa sitä, että tietty tietokoneohjelmisto valmistetaan asiakasyritykselle. Se kuitenkin kattaa myös laajemman joukon erilaisia työvaiheita ja aktiviteetteja, kuten ohjelmistojen muokkaus, uudelleenkäyttäminen, uudelleen suunnittelu ja ylläpito.

Ohjelmistokehityksen vaiheita ovat suunnittelu, määrittely, toteutus, testaus, julkaisu ja ylläpito. Nämä vaiheet jaetaan tyypillisesti pienempiin paloihin ja usein tiettyä työvaihetta toistetaan moneen kertaan varsinkin testauksen jälkeen.

Ohjelmistokehityksen voi jakaa eri osa-alueisiin esimerkiksi käytettyjen teknologioiden, työvaiheiden tai toimintatapojen mukaan. Ohjelmisto voidaan kehittää asiakkaan paikalliselle laitteelle, mutta nykyään on yhä yleisempää toteuttaa ohjelmisto verkko-ohjelmistona. Tässä tapauksessa ohjelmisto sijaitsee verkkopalvelimella, joka mahdollistaa asiakkaan pääsyn ohjelmistoon paikasta riippumatta, kunhan vain toimiva nettiyhteys löytyy.

Tyypillisissä ohjelmistokehitysprojekteissa asiakas on kiinteästi mukana projektissa aina suunnittelusta julkaisuun asti. Asiakas pystyy näin olleen seuraamaan eri työvaiheita hyvinkin tarkkaan sekä vaikuttamaan toteutettuihin versioihin nopealla aikavälillä.

Ohjelmistokehityksestä käytetään myös termiä sovelluskehitys.

Bautomo on liiketoimintaprosessien automatisointiratkaisu, jolla otat kaiken keskeisen tiedon hallintaan

Bautomo koostuu moduulipohjaisesta järjestelmästä sekä jatkuvista palveluista. Bautomo tuo mukanaan tehokkuutta, vähentäen manuaalisen työn tarvetta ja pienentäen virheiden mahdollisuutta sekä mahdollisuuden vastata asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeisiin entistä nopeammin ja huolellisemmin. Samalla tiiminne säästää arvokasta aikaa, ja voi keskittyä muihin tärkeisiin tehtäviin ja kasvattaa liiketoimintaa skaalautuvasti.

Anna tästä pikapalautetta

2024 Bautomo | Tietosuojaseloste | Terms of service | ISE.fi | Vasarakatu 1, 40320 Jyväskylä