Sovelluskehitys

Sovelluskehityksellä tarkoitetaan asiakkaalle tuotetun sovelluksen rakentamista ja kehittämistä. Kehitettävän sovelluksen tarkoituksena on esimerkiksi tukea yrityksen liiketoimintaa, helpottaa tiettyjen tehtävien suorittamista tai tarjota ratkaisu tiettyyn yrityksen tunnistamaan ongelmaan.

Yritykselle räätälöity sovellus auttaa myös tehostamaan nykyisiä toimintatapoja, ylläpitämään kilpailukykyä sekä mahdollisesti luomaan täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Sovellus voidaan kehittää web-sovelluksena, hybridisovelluksena tai natiivisovelluksena.

Web-sovellus toimii kokonaan selaimessa, jolloin siihen ei kohdistu eri laitevalmistajien asettamia sääntöjä ja rajoituksia. Web-sovellusta käytetään laitteen internet-selaimella.

Hybridisovellus tarkoittaa sovellusta, joka on laajasti jaettavissa sovelluskauppojen (App Store, Google Play) kautta mobiilin järjestelmästä huolimatta. Hybridisovellus kehitetään tyypillisesti yhtä aikaa sekä Android- että iOS-alustoille.

Natiivisovellus tarkoittaa alustakohtaista mobiilisovellusta, joka tuotetaan tietylle mobiilialustalle eli joko Androidille tai iOS:lle.

Perinteisiä sovelluksia on tarjolla jo useita, joten jos markkinoilta löytyy sopiva tuote, uutta ei kannata lähteä erikseen kehittämään. Jos mikään valmisohjelmisto ei kuitenkaan tarjoa ratkaisua yrityksen tiettyyn ongelmaan tai tarpeeseen, uuden sovelluksen kehittäminen on se oikea ratkaisu.

Kun sovellusta lähdetään kehittämään, on tärkeää, että asiakkaalle on selkeä visio siitä, mikä sovelluksen tarkka käyttötarkoitus on ja mikä ongelma sillä halutaan ratkaista. Ilman selkeää visiota sovellusta on vaikea lähteä kehittämään ja kustannukset kasvavat, jos sovelluksen suuntaa lähdetään muuttamaan kesken projektin.

Sovelluskehitys toteutetaan tyypillisesti eri vaiheita sisältävänä projektityönä. Tyypillisen sovelluskehityksen vaiheet ovat konseptointi, vaatimusmäärittely, toiminnallinen määrittely, arkkitehtuurisuunnittelu, käyttöliittymäsuunnittelu, toteutus, testaus, julkaisu ja käyttöönotto. Sovellusta ei kuitenkaan pidä unohtaa julkaisun jälkeen, vaan sitä täytyy päivittää ja ylläpitää koko sen elinkaaren ajan.

Kts. myös mobiilisovellus

Bautomo on liiketoimintaprosessien automatisointiratkaisu, jolla otat kaiken keskeisen tiedon hallintaan

Bautomo koostuu moduulipohjaisesta järjestelmästä sekä jatkuvista palveluista. Bautomo tuo mukanaan tehokkuutta, vähentäen manuaalisen työn tarvetta ja pienentäen virheiden mahdollisuutta sekä mahdollisuuden vastata asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeisiin entistä nopeammin ja huolellisemmin. Samalla tiiminne säästää arvokasta aikaa, ja voi keskittyä muihin tärkeisiin tehtäviin ja kasvattaa liiketoimintaa skaalautuvasti.

Anna tästä pikapalautetta

2024 Bautomo | Tietosuojaseloste | Terms of service | ISE.fi | Vasarakatu 1, 40320 Jyväskylä