Business Intelligence / BI

Business Intelligence eli suomalaisittain liiketoimintatiedon hallinta tarkoittaa systemaattista yrityksen liike-elämän tietojen hankintaan, tallennukseen ja analysointiin liittyvää toimintaa. Se kattaa useita eri työkaluja ja tekniikoita, joiden avulla eri lähteistä saatu tieto muutetaan yrityksen liiketoimintaa tukevaksi ja hyödylliseksi tiedoksi.

Kerättyä tietoa käytetään esimerkiksi liiketoiminnan nykytilan analysointiin, toiminnan parantamiseen sekä tulevaisuuden tilanteiden ennustamiseen. Datan avulla pystytään myös tekemään katsaus mahdollisiin tuleviin trendeihin, tekemään kilpailijoiden vertailuanalyyseja sekä selvittämään mitä yrityksen asiakkaat toivovat yritykseltä.

Business Intelligence -raportteihin kerätään tietoa niin yrityksen sisältä kuin ulkopuoleltakin. Yrityksen sisäistä tietoa kerätään erilaisilla työkaluilla tietovarastoon, jossa ne analysoidaan ja liitetään raporttiin. Ulkopuolelta tietoa hankitaan mm. mediasta, tilastollisista markkinatutkimuksista, kilpailijoiden julkisista vuosikertomuksista sekä erilaisista yritystietopalveluista.

Business Intelligence -raporteissa kerätty data esitetään erilaisin visuaalisin keinoin käyttämällä apuna esimerkiksi kaavoja, infograafeja ja karttoja. Raportti itsessään ei kerro mitä yrityksen pitäisi tehdä tai mitä tulee tapahtumaan, jos yritys tekee tietyn päätöksen; sen tehtävän hoitaa edelleen yritysjohto. BI-raportin avulla yritysjohto pääsee kuitenkin eroon loputtomista arvailuista nykytilanteeseen ja tulevaisuuteen liittyen sekä tekemään helpommin päätöksiä siitä, miten yrityksen kannattaa mahdollisesti edetä.

Bautomo on liiketoimintaprosessien automatisointiratkaisu, jolla otat kaiken keskeisen tiedon hallintaan

Bautomo koostuu moduulipohjaisesta järjestelmästä sekä jatkuvista palveluista. Bautomo tuo mukanaan tehokkuutta, vähentäen manuaalisen työn tarvetta ja pienentäen virheiden mahdollisuutta sekä mahdollisuuden vastata asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeisiin entistä nopeammin ja huolellisemmin. Samalla tiiminne säästää arvokasta aikaa, ja voi keskittyä muihin tärkeisiin tehtäviin ja kasvattaa liiketoimintaa skaalautuvasti.

Anna tästä pikapalautetta

2024 Bautomo | Tietosuojaseloste | Terms of service | ISE.fi | Vasarakatu 1, 40320 Jyväskylä