PaaS / Platform as a Service

PaaS (Platform as a Service, suom. alusta palveluna tai pilvipalvelualusta) on yksi pilvipalvelumallin muodoista. Siinä palveluntarjoaja tarjoaa asiakkailleen valmiin alustan, joka sisältää erilaisia työkaluja ja resursseja sovellusten kehittämiseen, testaamiseen ja käyttöönottoon.

PaaS-palvelut vapauttavat kehittäjät monilta infrastruktuurin hallintaan liittyviltä tehtäviltä. Tämä mahdollistaan sen, että he voivat keskittyä enemmän sovellusten kehittämiseen ja liiketoiminnallisiin ominaisuuksiin. Esimerkkejä PaaS-palveluntarjoajista ovat Microsoft Azure App Service, Google App Engine ja Heroku.

PaaS-tyyppiset palvelut voivat sisältää esimerkiksi seuraavia ominaisuuksia:

  • Kehitystyökalut: PaaS-palvelut tarjoavat yleensä kehitystyökalut, kuten integroidun kehitysympäristön (IDE), versiohallinnan ja koodinhallinnan työkaluja.
  • Palvelimet ja infrastruktuuri: PaaS-palvelut hallitsevat taustalla olevaa infrastruktuuria, kuten palvelimia, verkkoa ja tietokantoja. Käyttäjien ei tarvitse huolehtia näistä teknisistä yksityiskohdista.
  • Tietokannat: PaaS-palvelut tarjoavat yleensä tietokantapalveluita, jotka voivat olla skaalautuvia ja helposti hallittavia.
  • Sovellusten käyttöönotto ja skaalautuvuus: PaaS-palvelut mahdollistavat sovellusten nopean käyttöönoton ja skaalautuvuuden tarpeen mukaan.

Kts. myös pilvipalvelu, FaaS, IaaS, iPaaS, SaaS, SECaaS, XaaS

Bautomo on liiketoimintaprosessien automatisointiratkaisu, jolla otat kaiken keskeisen tiedon hallintaan

Bautomo koostuu moduulipohjaisesta järjestelmästä sekä jatkuvista palveluista. Bautomo tuo mukanaan tehokkuutta, vähentäen manuaalisen työn tarvetta ja pienentäen virheiden mahdollisuutta sekä mahdollisuuden vastata asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeisiin entistä nopeammin ja huolellisemmin. Samalla tiiminne säästää arvokasta aikaa, ja voi keskittyä muihin tärkeisiin tehtäviin ja kasvattaa liiketoimintaa skaalautuvasti.

Anna tästä pikapalautetta

2024 Bautomo | Tietosuojaseloste | Terms of service | ISE.fi | Vasarakatu 1, 40320 Jyväskylä