GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation, yleinen tietosuoja-asetus) on Euroopan unionin tietosuoja-asetus, joka astui voimaan 25.5.2018. Se on suunniteltu suojaamaan yksityishenkilöiden henkilötietojen käsittelyä ja parantamaan heidän tietosuojaoikeuksiaan.

GDPR korvasi aiemman tietosuojadirektiivin ja loi yhdenmukaiset tietosuojasäännöt kaikkialle EU:hun. GDPR koskee kaikkia organisaatioita, jotka käsittelevät EU:ssa oleskelevien yksilöiden henkilötietoja riippumatta siitä, missä organisaatio sijaitsee. Tämän vuoksi se vaikutti merkittävästi tietosuojakäytäntöihin ja -sääntöihin maailmanlaajuisesti.

GDPR:n tärkeimpiä tavoitteita ovat:

  1. Yksilön oikeudet: GDPR antaa yksilöille useita oikeuksia, kuten oikeuden tietää mitä tietoja heistä kerätään, oikeuden pyytää tietojen poistamista sekä oikeuden kieltää tietojen käsittely tietyissä tilanteissa.
  2. Suostumus: Organisaatiot tarvitsevat selkeän ja yksiselitteisen suostumuksen henkilöiltä tietojen keräämiseen ja käsittelyyn. Suostumus on oltava helposti peruutettavissa.
  3. Tietojen käsittelyn periaatteet: GDPR asettaa vaatimuksia tietojen käsittelylle, kuten tietojen minimointi, tarkkuus ja rajoitetut säilytysajat.
  4. Tietoturva: GDPR edellyttää, että organisaatiot ottavat käyttöön asianmukaiset tietoturvatoimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi.
  5. Tietosuojavastaava: Monet organisaatiot joutuvat nimeämään tietosuojavastaavan, joka valvoo tietosuojaan liittyviä asioita.
  6. Ilmoitusvelvollisuus: Organisaatioiden on ilmoitettava tietosuojaviranomaisille ja asianomaisille yksilöille tietoturvaloukkauksista.
  7. Seuraamukset: GDPR antaa tietosuojaviranomaisille valtuudet määrätä sakkoja organisaatioille, jotka rikkovat asetusta. Sakot voivat olla merkittäviä.

Kts. myös tietoturva

Bautomo on liiketoimintaprosessien automatisointiratkaisu, jolla otat kaiken keskeisen tiedon hallintaan

Bautomo koostuu moduulipohjaisesta järjestelmästä sekä jatkuvista palveluista. Bautomo tuo mukanaan tehokkuutta, vähentäen manuaalisen työn tarvetta ja pienentäen virheiden mahdollisuutta sekä mahdollisuuden vastata asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeisiin entistä nopeammin ja huolellisemmin. Samalla tiiminne säästää arvokasta aikaa, ja voi keskittyä muihin tärkeisiin tehtäviin ja kasvattaa liiketoimintaa skaalautuvasti.

Anna tästä pikapalautetta

2024 Bautomo | Tietosuojaseloste | Terms of service | ISE.fi | Vasarakatu 1, 40320 Jyväskylä