Käyttöliittymä

Käyttöliittymä (engl. user interface, UI) on se osa järjestelmästä tai ohjelmistosta, joka mahdollistaa vuorovaikutuksen käyttäjän ja tietokoneen tai laitteen välillä. Käyttöliittymä toimii välineenä, jonka avulla käyttäjä voi antaa komentoja, syöttää tietoa, saada tietoa näytölle tai suorittaa muita toimintoja tietokoneen tai laitteen kanssa.

Käyttöliittymät voivat olla hyvin monenlaisia ja ne voivat sisältää erilaisia elementtejä, kuten painikkeita, ikoneita, valikkoja, tekstikenttiä, grafiikkaa, ääniä ja eleitä. Käyttöliittymät voivat olla graafisia, tekstipohjaisia tai jopa puheohjattuja riippuen siitä, millainen laite tai ohjelmisto on kyseessä.

Hyvä käyttöliittymä on helppokäyttöinen, tehokas ja käyttäjäystävällinen. Se suunnitellaan yleensä ottaen huomioon käyttäjän tarpeet ja tavoitteet, ja se voi vaihdella suuresti eri sovellusten ja käyttöympäristöjen välillä. Käyttöliittymäsuunnittelussa pyritään usein käyttäjäkeskeisyyteen ja ergonomiaan, jotta käyttäjä voi vuorovaikuttaa järjestelmän tai ohjelman kanssa mahdollisimman tehokkaasti ja miellyttävästi.

Bautomo on liiketoimintaprosessien automatisointiratkaisu, jolla otat kaiken keskeisen tiedon hallintaan

Bautomo koostuu moduulipohjaisesta järjestelmästä sekä jatkuvista palveluista. Bautomo tuo mukanaan tehokkuutta, vähentäen manuaalisen työn tarvetta ja pienentäen virheiden mahdollisuutta sekä mahdollisuuden vastata asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeisiin entistä nopeammin ja huolellisemmin. Samalla tiiminne säästää arvokasta aikaa, ja voi keskittyä muihin tärkeisiin tehtäviin ja kasvattaa liiketoimintaa skaalautuvasti.

Anna tästä pikapalautetta

2024 Bautomo | Tietosuojaseloste | Terms of service | ISE.fi | Vasarakatu 1, 40320 Jyväskylä