Ajantasainen tieto auttaa jatkuvasti kehittämään toimintaa

Rekisterit ovat dynaamisia työkaluja, joiden ajantasaisuus on elintärkeää. Ne tarjoavat perustan monille keskeisille toiminnoille, kuten myynnin ennustamiselle, asiakaspalvelun kehittämiselle ja strategiselle päätöksenteolle. Esimerkiksi tekoäly voi hyödyntää rekistereiden tietoja trendien tunnistamiseen ja liiketoimintaprosessien optimointiin.

Toiminnan automatisointi rekisterien avulla

Vaikka perusrekisterit voi hallinnoida yksinkertaisilla työkaluilla kuten Microsoft Excelillä, rekisterin hyödynnettävyys toimintojen ja prosessien tehostamiseen on tällaisella ratkaisulla haastavaa ja rajallista.
Kun rekisterit on keskitetty siihen tarkoitettuun liiketoimintajärjestelmään, voidaan niitä hyödyntää erilaisissa toimenpiteissä suoraan järjestelmän sisällä. Tällöin toimenpiteet kohdistuvat rekisterin kohteisiin ja samoja tietoja, kuten asiakkaan osoitetietoja tai tuotteen kuvausta, ei tarvitse kirjoittaa aina uudelleen ja uudelleen vaan ne ovat suoraan hyödynnettävissä eri toimenpiteisiin.
Tällöin myös rekisterien historiatiedon hakemisesta tulee erittäin helppoa. Kaikki tämä säästää merkittävästi manuaaliselta työltä aikaa, jonka lisäksi se vähentää merkittävästi inhimillisen virheen mahdollisuutta, kuten kirjoitusvirheitä.

Digitaalista pääomaa kannattaa kerryttää heti toiminnan alusta alkaen

Rekistereihin tallentuva tieto muodostaa yrityksen digitaalista pääomaa, jota voi hyödyntää monin tavoin. Esimerkiksi strategisessa tuotekehityksessä, markkinoinnissa ja palveluiden räätälöinnissä. On ensiarvoisen tärkeää kerätä ja ylläpitää rekistereitä jo alkuvaiheessa, sillä yrityksen menestys rakentuu sen kyvylle hyödyntää kerättyä tietoa liiketoiminnallisesti. Eikä ole koskaan liian myöhäistä aloittaa toimintaansa järkevämmällä tavalla.

Tutustu tästä Bautomon ratkaisuun, jolla hallitset rekisterit yhdessä sovelluksessa

Bautomo on liiketoimintaprosessien automatisointiratkaisu, jolla otat kaiken keskeisen tiedon hallintaan

Bautomo koostuu moduulipohjaisesta järjestelmästä sekä jatkuvista palveluista. Bautomo tuo mukanaan tehokkuutta, vähentäen manuaalisen työn tarvetta ja pienentäen virheiden mahdollisuutta sekä mahdollisuuden vastata asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeisiin entistä nopeammin ja huolellisemmin. Samalla tiiminne säästää arvokasta aikaa, ja voi keskittyä muihin tärkeisiin tehtäviin ja kasvattaa liiketoimintaa skaalautuvasti.

Anna tästä pikapalautetta

2024 Bautomo | Tietosuojaseloste | Terms of service | ISE.fi | Vasarakatu 1, 40320 Jyväskylä